- MP Kadaň

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Prevence

Činnosti prevence

Skupina Prevence kriminality mládeže
se již několik let  soustředí na teoretickou a praktickou výuku základů dopravních předpisů a bezpečného pohybu dětí na pozemních komunikacích. V roce 2013 preventisté věnovali  bezmála 160 vyučovacích hodin tomu, aby seznámili téměř 350 žáků kadaňských základních i mateřských škol se základy bezpečnosti silničního provozu nejen na silnicích, ale také na chodnících a cyklostezkách.  Přednášky probíhaly  přímo ve školách a v učebně Dětského dopravního hřiště.
Kadaňské školou povinné děti jsou  v rámci prevence kriminality již několik let průběžně seznamovány se základy poskytování laické první pomoci.
N
abídka témat přednášek pro děti byla v posledním čtvrtletí 2013 rozšířena  o povídání o mimořádných událostech, o práci MP při mimořádných událostech a o právní odpovědnosti.
Nabídka přednášek pro základní a mateřské školy zůstane i pro rok 2014 stejná -  hlavními tématy zůstanou zásady bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích a základy první pomoci. Je však pravděpodobně, že výběr bude rozšířen na základě  konkrétních potřeb jednotlivých škol.
N
ový projekt byl zahájen ve spolupráci s Českým červeným křížem – všichni strážníci a asistenti prevence kriminality budou několikrát ročně seznamováni s novinkami v poskytování laické první pomoci a budou rovněž procházet praktickým nácvikem kardiopulmonální resuscitace a dalších život zachraňujících úkonů pod vedením  zdravotníka ČČK.   O zapojení do tohoto projektu projevila zájem také Městská policie v Klášterci nad Ohří.

Evropský Den bez aut - 13. září 2018

 

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - 7. května 2015

 

Evropský Den bez aut - 18. září 2014

 

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - 6. května 2014

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky