- MP Kadaň

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní informace

Městský kamerový dohlížecí systém

V rámci programu prevence kriminality na místní úrovni bylo od roku 1997 v Kadani zahájena instalace městského kamerového dohlížecího systému ( dále jen MKDS ). Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je její preventivní funkce tj. vytváření bezpečnostních zón v exponovaných lokalitách města.
Kamery jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci našeho města, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční, sportovní a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly města. MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků.
Zároveň je naše MKDS využívané pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějších ohrožení bezpečnosti občanů.
Režim dispečerského pracoviště MKDS je zajištěno tak, že manipulaci s příslušnou technikou provádí kompetentní a vyškolená obsluha a je zabráněn vstup nepovolaným osobám.
Provozování MKDS je v souladu se zákonem ČNR č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní údaje

V současné době je do systému zapojeno 21 kamer, jejichž seznam najdete níže. Obsluhu tvoří čtyři dispečeři, kteří se střídají v nepřetržitých směnách.

 

Možnosti monitorování veřejných prostranství či jiných vytipovaných míst v loňském roce doplnilo používání tzv. fotopastí, které byly dalším mobilním zařízením, operativně přemisťovaným dle aktuálních potřeb MP a poznatků jednotlivých odborů MěÚ (např. odbor životního prostředí).

 

Pohled z kamery

číslo

sledovaný prostor

kamerový bod

1

Mírové náměstí, ul.Jana Švermy 

Budova čp. 802.

2

ul.Jiráskova, Komenského, Jana Švermy, Rokelská 

Budova čp. 1367

3

ul.Golovinova, Nad Nemocnicí, Příčná, Třešňová 

Budova čp.1559

4

ul.Rokelská, Na Průtahu, Hřbitovní, 5.května

Budova čp. 1522

5

ul.Kpt.Jaroše, 5.května, Jungmannova

Stožár - kruhák

6

ul.Chomutovská, Kpt.Jaroše, Na Průtahu 

Budova čp.1280

7

ul.Školní, Na Průtahu, 1.ZŠ, sportovní areál, Kaufland

Budova čp.1541

8

Prunéřov

Stožár čp. 169

9

ul.Na Podlesí, Jana Roháče, Na Průtahu, Albert 

Budova čp. 1464

10

ul.Chomutovská, 3.ZŠ, areál Slovan 

Budova čp. 1232

11

ul.Husova, mateřská školka, restaurace

Stožár čp. 1337

12

ul. Sukova, Věžní, Rokelská, hradby, Koželužská 

Budova čp. 1614

13

ul.Chomutovská, Husova, Bystřická, lesopark, NsP

Budova čp. 1619

Obrázek není k dispozici

15

Budova - vchod MěÚ, internet - pevná kamera

Budova čp. 1381

16

dopravní hřiště v bývalých kasárnách

Budova tech. zázemí

17

nábřežní promenáda

Kadaňský stupeň

18

Jungmannova ulice a sídliště A

věžák čp. 1294

19

Areál koupaliště Kadaň (20.00-8.00 hod.)

koupaliště

20

přechod u františkského  kláštera - mob. kamera

ul. Jana Švermy

21

nábřeží pod hradem - otočná kamera

Říční ulice

22

Chomutovská ulice - otočná kamera

Chomutovská čp. 1369

23

Löschnerovo náměstí - otočná kamera

Löschnerovo náměstí

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky