- MP Kadaň

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní informace

Zprávy z ulice

 

Hlasité narozeniny
24. listopadu

V noci před půl jedenáctou bylo na městskou policii nahlášeno rušení nočního klidu v domě v Chomutovské ulici. Uživatelka uvedeného bytu strážníkům přiznala, že slavili její 60. narozeniny. Přislíbila, že již bude klid.

Strůjce černé skládky odhalili

21. listopadu

Odpoledne po půl dvanácté zaznamenala obsluha kamerového systému městské policie skupinku dětí, které ve vnitrobloku v Chomutovské  ulici nosily věci ke kontejnerům. Strážníci na místě našli odložený starý dřevěný nábytek. Místním šetřením byl zjištěn pachatel přestupku, který slíbil nápravu a odvoz nábytku.

Nadstandardní využití veřejného WC?

20. listopadu

Po šestnácté hodině si obsluha kamerového dohlížecího systému všimla muže a ženy, kteří spolu vstoupili do WC u kina Hvězda. Nejprve do části s pisoárem a poté do části s mísou. Strážníci, kteří se na místo dostavili, je vyzvali aby WC opustili. Strážníkům vysvětlovali, že jim bylo zima a chtěli se ohřát. Byli požádáni aby nadále využívali standardním způsobem po jednom a pro účely k tomu určené.


I hlasitá mluva může rušit noční klid
15. listopadu

V noci před jednou hodinou byla městská policie přivolána do domu v Chomutovské ulici, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Při příjezdu strážníků byl v uvedeném vchodě klid, ale po chvilce zaslechli z uvedeného bytu hlasitý hovor. Muž, který vedl rozhovor se svou ženou, si neuvědomil, že mluví poněkud hlasitěji a může tak rušit noční klid. Omluvil se za to.

Po partnerském sporu je tu Naděje

14. listopadu

Večer kolem osmé hodiny řešila městská policie partnerskou rozepři, ke které došlo v domě v Chomutovské ulici. Žena si přivolaným strážníkům stěžovala, že její přítel a majitel bytu jí omezuje tím, že ji zakazuje vařit, zhasíná světlo a slovně ji napadá a vyhrožuje. Muž to popřel a tvrdil, že žena do domácnosti finančně nepřispívá. Žena strážníkům řekla, že by ráda byt přítele opustila, ale bohužel jako samoživitelka a bez zaměstnání si nemůže jiné bydlení dovolit. Strážníci ženě doporučili aby se obrátili na neziskovou organizaci Naděje, která by jí v její situaci mohla pomoci.


Nebyl si jistý za kým jde
12. listopadu

V noci před desátou hodinou se v Golovinově ulici pohyboval muž z Prunéřova. Strážníkům, kteří ho upozornili na zákaz vycházení, tvrdil, že si není žádných opatření vědom a že jde ze svého bydliště na návštěvu k sestře, pak se opravil že k matce. Případ byl předán správnímu orgánu.

Rušil noční klid

8. listopadu

Před půlnocí docházelo k rušení nočního klidu v domě v Chomutovské ulici. Strážníci na místě zjistili, že k rušení nočního klidu dochází hlasitým projevem. Muž z uvedeného bytu slíbil, že již bude klid. Případ byl předán přestupkové komisi.

Podezřelý se jim neschoval

7. listopadu

Po půlnoci projížděla hlídka městské policie od hřbitova kolem autobusového nádraží. Strážníci si všimli, že od jednoho zaparkovaného osobního automobilu běží osoba směrem k jinému automobilu, u kterého blikala směrová světla a následně se do něj ukryla. Hlídka provedla kontrolu zaparkovaných vozidel. U jednoho z nich strážnici zjistili rozbité sklo u řidičových dveří, střepy na vozovce a plechovku od nápoje. Ve vozidle, kam běžela podezřelá osoba, se na zadním sedadle snažil skrýval muž z Mostu. Při zadržení kladl pasivní odpor a musely být použity donucovací prostředky. Zadrženého si převzala Policie ČR.


Co by se dělat nemělo
4. listopadu

Odpoledne po třetí hodině zaznamenal bezpečnostní kamerový systém větší skupinku dětí na jednom hřišti. Strážníci na místě zjistili skupinku sedmi chlapců ve věku od 10 do 12 let, kteří hráli fotbal. Byli poučeni o aktuálních opatřeních proti šíření koronaviru včetně  zákazu kolektivních sportů. Poučeni o tom byly i maminky s dětmi na blízkém dětském hřišti.

Je dobře, že lidé mají o druhé starost

3. listopadu

Ráno v půl osmé se na městskou policii obrátil muž, který měl starost o svého známého, který bydli na sídlišti 1. máje. Muž trpí Parkinsonovou chorobou a již dva dny se mu s ním nedaří spojit. Strážníci za dveřmi uvedeného bytu zaslechli sténání a těžké dýchání. Na jejich klepání a výzvu nikdo nereagoval. Do bytu se dostali zapůjčeným klíčem a muže našli ležet na zemi obličejem k podlaze ve výkalech a krvi. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Transport zraněného na nosítkách si vyžádal i pomoc kadaňských hasičů. V bytě se nacházel také pes, o kterého se strážníci postarali a následně ho předali přítelkyni zraněného.

Opatrnosti není nikdy dost

31. října

Večer v půl osmé se obsluze kamerového systému zdálo, že na sídlišti Na Podlesí došlo k nedovolenému použití zábavní pyrotechniky. Strážníci ná místě zastihli skupinku mladých lidí, kteří jim řekli, že čekají na kamaráda a hned půjdou domů. Všichni měli nasazené ochranné roušky a mezi sebou rozestupy. K použití zábavní pyrotechniky nedošlo, pouze jeden z přítomných si hrál se sprejem a zapalovačem. Přítomní byli poučeni jak se v době nouzového stavu chovat.


Budil pohoršení
26. října

V půl deváté večer přijala městská policie oznámení, že v ulici Na Průtahu u obchodního centra je opilý muž, kterého se kolemjdoucí bojí. Strážníci na uvedeném místě našli muže ze Žatce, který seděl na zemi a jevil známky podnapilosti a zřejmě i použití návykových látek. Byl bez zranění a se strážníky komunikoval. Řekl jim, že přijel z Klášterce nad Ohří. V přítomnosti strážníků si opakovaně sedal na zem a poté i lehl. Strážníci ho požádali, aby si sedl na některou z laviček v okolí. Poté muž z místa sám odešel.

Koťata předali do útulku

24. října

Na městskou policii se obrátila žena z Kadaně, která u obce Želina nalezla osamocená koťata. Strážníci si je převzali a předali do kočičího útulku v Kadani.

Rušil noční klid

24. října

Po půl jedené v noci museli strážníci zklidnit muže, který rušil noční klid tím, že rozbíjel sklo a bouchla do kontejneru na objemný odpad. Byla mu uložena pokuta.

Tahaly se za vlasy

23. října

Večer před šestou hodinou byla městská policie upozorněna na velký počet občanů před Slovanem, kde mělo dojít k potyčce. Na místo vyjela také hlídka Policie ČR. Při příjezdu strážníků se zde již nikdo nepral. Podle svědectví některých přihlížejících osob, měly se zde tahat za vlasy dvě ženy. Přítomní byli poučeni o dodržování vládních nařízení v době nouzového stavu. Následně se rozešli.

Nalezený průkaz patřil mrtvému

22. října

Když hlídka městské policie odpoledne prováděla kontrolu v Chomutovské ulici, skupinka dětí jim předala občanský průkaz, který děti našli v trávě pod lavičkou. Jak strážníci následně zjistili, držitel průkazu, kterým byl muž z Kadaně, je již po smrti.


Hořela popelnice
21. října

V noci kolem půl jedenácté byl městské policii nahlášen požár popelnice v ulici Na Průtahu poblíž restaurace Astra. Na místě již byla jednotka hasičů z Kadaně. Šlo o nádobu na komunální odpad o objemu 110 litrů. Strážníci na místě pořídili fotodokumentaci. Případ si převzala Policie ČR.

Zadrželi hledaného

19. října

Kolem šestnácté hodiny prováděla hlídka městské policie kontrolu Rooseveltových sadů během které se strážníci snažili dohledat osobu podezřelou ze spáchání trestného činu. Na okraji lesoparku si strážníci všimli muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Při zadržení se strážníky spolupracoval. Byl předán Policii CR

Sousedka přivolala pomoc

17. října

O svou sousedku měla obavu žena z domu v Chomutovské ulici, která se po poledni obrátila na městskou policii. Přivolaným strážníkům sdělila, že starší ženě nese jídlo, ale ta jí neotvírá a z bytu jsou slyšet divné zvuky. Na místo byli přivoláni kadaňští hasiči, kteří byt otevřeli. Nemohoucí ženu našli ležet v obývacím pokoji. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ženu odvezla do nemocnice k ošetření.

Noční klid nerušila poprvé

16. října

Kolem půlnoci byla městské policie přivolána na sídliště Na Podlesí, kde docházelo k rušení nočního klidu. Při příjezdu strážníků byla z uvedeného bytu slyšet hlasitá hudba, také zpěv a hlasitá mluva. Jak strážníci zjistili, uživatelka bytu byla již za tento přestupen řešena a proto byl případ předán přestupkové komisi.   


Uměli si poradit
12. října

Po šestnácté hodině byla městská policie upozorněna, že na chodníku v ulici Na Průtahu leží podnapilá ženu na chodníku. Strážníci nalezli spící ženu u lavičky při východu Rooseveltových sadů pod vlakovým nádražím. Nedaleko ní byla dámská kabelka, prázdná láhev od vodky a na lavičce telefon. Šlo o cizinku, kterou se jim nepodařilo probrat. Když zazvonil telefon, podařilo se strážníků se s volajícím, kterým byl bratr této ženy, domluvit prostřednictvím bývalé učitelky cizích jazyků jednoho ze strážníků. Bratr uvedl, že sestra se ráno nedostavila do práce a tak ji shání. Poté si pro ni přijel.

Noční klid museli zajistit strážníci

11. října

V půl jedné v noci byla městská policie přivolána na sídliště Na Podlesí, kde v jednom z domů docházelo k rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Majitel uvedeného bytu strážníkům přislíbil, že s přáteli veškerý hluk omezí.

Bezdomovec usnul v králíkárně
8. října

Ráno před devátou hodinou přijala městská policie oznámení, že u domu v Poštovní ulici jsou otevřená vrátka do dvora a ve dvoře spí někdo v králíkárně. Šlo o místního bezdomovce, kterého strážníci vzbudili. Nebyl jim však schopen říci, jak se do králíkárny dostal. Večer popíjel s kamarádem, vypil větší množství alkoholu a vůbec na nic si nepamatuje. Strážníci zjistili, že vrátka do dvora se dají při větším tlaku snadno otevřít. K poškození majetku nedošlo. Případ byl předán Policii ČR.

Pomáhali při evakuaci

5. října

Po desáté hodině byl hlášen požár bytu v Golovinově ulici. Strážníci na místě usměrňovali provoz a shromažďovali evakuované nájemníky z postiženého domu, které doprovodili do Šuplíku, kde pro ně bylo zřízeno provizorní zázemí.

Rozjaření
mladíci
4. října

Ráno před osmou hodinou se obrátil na městskou policii obyvatel sídliště 1. máje, který si postěžoval, že zde dva opilí kluci dělají hluk a údajně rozbili nějaké sklo. Strážníci na místě zastihli dva opilé mladíky z Kadaně. Jeden z nich jim sdělil, že byli s kamarádem popíjet až do ranních hodin a teď ho chce dovést domů. Žádné sklo ale nerozbili. Strážníci jim doporučili, aby se nikde nezdržovali a šli rovnou domů.

Pomohli, jak mohli

3. října

S prosbou o pomoc se na městskou policii obrátila žena z jiného města, která při nákupu v obchodě ztratila klíče od vozidla. U sebe měla půlroční miminko a v autě zapomněla peněženku, telefon a byl v něm také pes. Tomu újma na zdraví nehrozila. Strážníci ženu uklidnili a vyzvali, aby se ještě jednou podívala v obchodě po klíčích. Po chvíli se žena vrátila i s nalezeným klíčem od vozidla. Strážníci tak mohli odvolat firmu přivolanou k otevření vozidla.


Ridgeback napadl čivavu
30. září

Na služebnu městské policie se v půl páté odpoledne dostavil muž, který strážníkům vylíčil napadení svého psa (čivava). Když psa venčil v Chomutovské ulici, šel proti němu muž s rhodéským ridgebackem, který neměl svého psa na vodítku a ten na čivavu zaútočil. Způsobil jí poranění, která si vyžádala veterinární ošetření. Majitele ridgebacka se vypátrat nepodařilo.

Znečištěná komunikace

29. září

Městská policie přijala oznámení o znečištění komunikace z Kadaňské Jeseně směrem do Kadaně. Strážníci na místě zjistili, že znečištění způsobila vozidla společnosti, která prováděla subdodávku prací pro stavební firmu. Hlídka kontaktovala stavbyvedoucí, který slíbil nápravu s tím, že čistění komunikace je již objednáno. Znečištění začali čistit zaměstnanci společnosti a druhý den bylo provedeno důkladné dočištění.

Z bytu se mu nechtělo

27. září

Ráno se na městskou policie s žádostí o pomoc obrátila žena, která v noci do bytu vpustila opilého kamaráda a ten ho nyní nechce opustit. Strážníkům řekla, že jde o jejího bývalého přítele, který po třetí hodině v noci přišel k ní domů a dobýval se do bytu. Proto jej vpustila a on usnul. Nyní žádá aby z bytu, kde nemá trvalý pobyt, odešel. Po vyzvání strážníků to také učinil. Předběžně se ještě s bývalou přítelkyní domluvil na vyzvednutí svých osobních věcí.

Bdělá spolupracovnice

22. září

V noci po jedenácté hodině byla městská policie upozorněna externí pracovnicí, na závady oplocení hřiště v Chomutovského ulici. Po šetření na místě byl o tom informován odbor životního prostředí.


Nevhodná zábava
21. září

Večer před devátou hodinou bezpečnostní kamerový systém městské policie zaznamenal dvě děti, které v Chomutovské ulici házely kameny na lampu veřejného osvětlení. Šlo o dva chlapce, kteří se snažili shodit z vrchu lampy malou plastovou lahev. Poškození lampy strážníci nezjistili. Chlapcům bylo doporučeno aby si zvolili jiný druh zábavy.

Zadrželi hledaného

21. září

Odpoledne před jednou hodinou prováděla hlídka městské policie kontrolu na sídlišti Na Podlesí.  Během této činnosti si strážníci všimli osoby jdoucí po chodníku, která odpovídala popisu osoby, po které bylo vyhlášeno pátrání. Šlo o muže z Jirkova, který při zadržení nekladl odpor a byl předán Policii ČR.


Museli jim domluvit
12. září

V noci mezi půlnocí a jednou hodinou obdržela městská policie stížnost na hluk na veřejném prostranství v Golovinově ulici. Strážníci po příjezdu na místo zastihli před restaurací skupinku asi 10 osob, které zde kouřily a hlasitě se bavily. Strážníci přítomné upozornili, že ruší noční klid. Někteří dokouřili a odebrali se do provozovny, zbylí se ztišili.

Hlučná oslava

11. září

Před půlnocí byla hlídka městské policie vyslána do Tyršovy ulici, kde docházelo k rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Strážníci se po příjezdu na místo obrátili na majitele uvedeného domu. Ten se omluvil a strážníkům sdělil, že slaví narozeniny manželky. Přislíbil ztišení hudby. Strážníci počkali, až k tomu skutečně došlo.   

Kabelka se našla

10. září

Po třetí hodině odpoledne byla městská policie požádána MP Klášterec o pomoc v případu ztráty kabelky, kterou žena z Klášterce pravděpodobně zapomněla během jízdy autobusem. Strážnici zastihli uvedený autobus na zastávce u Lidlu. Obrátili se na řidiče a ten zapomenutou kabelku našel. Uvnitř kabelky se nacházela peněženka, peníze, telefon a další věci. Žena tak o nic nepřišla.

Museli ho tahat z kolejiště

9. září

V noci v půl jedenácté přijala městská policie oznámení o muži, který se nacházel v kolejišti na vlakovém nádraží. Strojvedoucí strážníkům sdělila, že muž vystoupil z vlaku, ale zřejmě pod vlivem alkoholu není schopen chůze. Muž z Polska strážníkům řekl, že přijel vlakem z Ústí nad Labem do Kadaně, kde mám domluvené zaměstnání. Hodlal přečkat na nádraží do rána a pak se nejbližším spojem vrátit zpátky do Ústí nad Labem. Strážníci mu vysvětli, že se nemůže pohybovat v kolejišti a pomohli mu se přesunout na bezpečné místo.


Okamžitá pomoc
1. září

Před šestnáctou hodinou prováděla hlídka městské policie kontrolu v Chomutovské ulici. Během ní strážníci uviděli upadnout člověka na chodník. Strážnici zjistili, že jde o muže z Kadaně, kterému se údajně zamotala hlava a poté upadl. Strážníci zkontrolovali jeho zdravotní stav ale nebyly zjištěny žádné známky zranění ani požití alkoholu. Muž lékařské ošetření odmítl a strážníci ho poté doprovodili do jeho domova.

Odložené věci musel uklidit

1. září

Městská policie přijala v odpoledních hodinách oznámení o černé skládce za bývalou pekárnou. Staré spotřebiče, pytle se stavební sutí, lino a další našli strážníci u kontejnerového stání. Provedli šetření v přilehlých domech. V jednom z nich nelezli otevřený byt a na chodbě další materiál, který se muž cizí národnosti chystal odložit ke kontejnerům. Muž slíbil nápravu tím, že odpad odveze na své náklady do sběrného dvora.

Utekli z výchovného ústavu

28. srpna

Večer před desátou hodinou požádala Policie ČR o pomoc při hledání vozidla, ve kterém měli být osoby po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Hlídka městské policie vozidlo nalezla na parkovišti v Golovinově ulici. Ve vozidle bylo pět  mladistvých osob  bez dokladů. Dvě z nich odpovídaly popisu osob  v pátrání. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si zmíněnou pětici převzala k zjištění totožnosti. Zjistila, že tři osoby jsou pátrání pro útěk z výchovného ústavu.


Sám se přiznal
26. srpna

Večer před devátou hodinou byli strážníci vysláni do Chomutovské ulice. Po příjezdu na místo je oslovil muž, který se sám přiznal k úmyslnému rozbití skleněné výplně vchodových dveří. Udělal to ve vzteku, jelikož se pohádal se svou sestřenicí, která zde bydlí. Byla mu udělena pokuta a jeho skutek byl zaevidován do registru přestupků.

Spadl ze schodů

25. srpna

Odpoledne v půl druhé byla městská policie přivolána do domu v Chomutovské ulici k ležícímu muži. Muž,který byl pod vlivem alkoholu, pravděpodobně spadl ze schodů. Měl problém s komunikací, působil zmateně a stěžoval si na bolest nohy. Strážníci si všimli, že má levou nohu podivně zkrocenou a nerovnost v oblasti stehenní kosti. Na místo byla hned přivolána zdravotnická záchranná služba. Do jejího příjezdu poskytli strážníci muži první pomoc a kontrolovali jeho životní funkce.

Hořela udírna

22. srpna

Ráno po šesté hodině byl městské policie nahlášen v zahrádkářské kolonii. Dispečerka na místo přivolal také jednotku kadaňských hasičů. Na místě strážníci zjistili, že jde o požár udírny na zahradě. Majitele o této události vyrozuměli a na místě počkali, až bude požár uhašen.

Bývalá mu rozbila okno

22. srpna

V noci před druhou hodinou bylo na městské policie nahlášeno házení kamení do oken. Strážníci se na místě spojili s muže, který uvedl, že jeho bývalá přítelky mu hodila do okna lodžie pivní lahev a okno rozbila. Tato žena se ke všemu doznala. Muž byl poučen aby se spojil s majitelem bytu a ten vyčíslil vzniklou škodu. Věc dořeší přestupková komise.

Psí život není lidem lhostejný

20. srpna

Po jedenácté hodině byla městská policie upozorněna na psa, který byl již víc jak půl hodinu zavřený automobilu na parkovišti u Kauflandu. Strážníci v uvedeném vozidle psa skutečně objevili. Auto mělo trochu stažená zadní okénka. Řidiče se zkoušeli několikrát vyvolat místním rozhlasem  pracovníci obchodu. Bez úspěchu skončil i pokus o vyvolání majitele psa na blízkém koupališti. Nakonec se k vozidlu dostavila řidička s nákupem, která tvrdila, že hlášení rozhlasu nerozuměla. V té době byla dosahovala venku teplota kolem 28 stupňů. I když v tomto případě o týrání zvířete nešlo, dostalo se řidičce pokárání za její chování při péči o psa.    


Způsobil závadu bývalý přítel?
18. srpna

Na městskou policii se obrátila žena z Kadaně. Svoje vozidlo značky Ford měla zaparkováno na přilehlém parkovišti u služebny městské policie. Při cestě do Chomutova zjistila závadu na vozidla, když přední kolo začalo zadrhávat. Vozidlo v Chomutově odstavila. Prohlédl ho její bratr a zjistil, že byly povolené šrouby. Žena měla podezření, že závadu mohl způsobit její bývalý přítel, se kterým se nerozešla v dobrém a ani se s ním nestýká. Bylo jí doporučeno aby celou věc oznámila na Policii ČR.

Bezdomovce postavili na nohy

17. srpna

Kolem poledne byla městská policie upozorněna na chodníku ležícího muže v ulici Kpt. Jaroše.  Strážníci zjistili, že jde o místního bezdomovce. Zkontrolovali jeho zdravotní stav. Byl bez zranění, pouze pod vlivem alkoholu. Díky teplému počasí usnul na chodníku. Po probuzení odešel.

Pohádal se s matkou

12. srpna

V půl třetí v noci zaznamenala městská policie stížnost na nadměrný hluk v domě v Golovinově ulici. Příčinou byl muž křičící na ženu sprostá slova. Šlo o muže, který měl neshody se svou matkou. Strážníkům potvrdil, že se se svou matkou pohádal a omluvil se za hlučné chování. Jeho matka byla zjevně pod vlivem alkoholu. K žádnému zranění nedošlo.

Víc vystrašila sousedy

10. srpna

V noci před jedenáctou hodinou byla městská policie upozorněna na dívku sedící v okně domu na sídlišti Na Podlesí. Sousedi o ní měli strach. Po příjezdu strážníků se v uvedeném okně již nikdo nenacházel. Rodiče jedenáctileté dívky strážníkům vysvětlili, že dcera se pouze demonstrativně posadila na okno poté, co dostala vyhubováno za nepořádek ve svém pokoji. Dcera potvrdila, že neměla v úmyslu si nějak ublížit a jen se chtěla rodičům vzepřít.  


Navigace ho zradila
13. srpna

Polský řidič kamionu, který mířil do Tušimic, se příliš spolehl na navigaci, která ho ráno před osmou hodinou zavedla až na Mírové náměstí. Alespoň to tvrdil strážníkům, kteří mu uložili pokutu. Následně vyvedli nadměrné vozidlo z náměstí na správnou cestu. Díky nim, i zkušenosti řidiče nedošlo k žádné škodě na majetku.

Vyspal se na rohožce

9. srpna

Ráno po osmé hodině byla městská policie přivolána do Golovinovy ulice, kde si muž zabouchnul dveře od bytu a nemohl se dostat dovnitř. Na místě strážníci zjistili, že muž spal celou noc před dveřmi na rohožce. Protože u muže klíče od bytu nenašli, požádali o pomoc kadaňské hasiče, kteří byt otevřeli. Strážníci na místě počkali do příjezdu zdravotní sestry, která si pořídí duplikát klíče od bytu a v případě opakování situace muži otevře.

Fotil si jen nepořádek

8. srpna

Odpoledne před čtvrtou hodinou se na městskou policii obrátila žena z Tušimic, která byla s dětmi u vody a nelíbilo se jí, že je fotí muž schovaný za křovím. Muž, kterého strážníci zastihli u jeho chaty, uvedl, že rodinu oznamovatelky jen žádal, aby po sobě břeh Nechranic uklidili a fotil si odpad, který tam během dne přibyl. Strážníků dal k nahlédnutí fotografie v mobilním telefonu, které jeho slova potvrdily. Strážníci muže poučili aby podobné situace řešil v klidu a ve spolupráci s majitelem pozemku, kterým je obec Březno. Strážníci poté informovali oznamovatelku o průběhu šetření. Ta s rodinou místo opustila uklizené.


Hlučné mládež na hřišti
3. srpna

V půl osmé večer přijala městská policie oznámení, že na dětské hřišti na sídlišti Na Podlesí je skupina dětí, které zde kouří a dělají hluk. Strážníci na místě zastihli 7 dětí ve věku od 13 do 15 let. Nikdo z přítomných ale nekouřil ani nedělal hluk. Strážníci je přesto upozornili na četné stížnosti na jejich chování. Požádali je aby si našli jiné místo na scházení.

Nedal jim přednost

3. srpna

Odpoledne kolem jedné hodiny prováděla hlídka městské policie kontrolu v ulici Poštovní. Vozidlo značky Peugeot přijíždějící z vedlejší ulice nedalo služebnímu vozidlu přednost  a málem do něj nabouralo. Navíc řidič nebyl připoutaný. Šlo o muže z Klášterce nad Ohří, který u sebe neměl řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozidla. Že tyto doklady vlastní potvrdila až lustrace na Policii ČR. Věc dořeší odbor dopravy.

Po varování pokuta

2. srpna

V noci po desáté hodině  byla městská policie přivolána do Chomutovské ulice, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Z uvedeného bytu vycházela hlasitá hudba a zpěv. Muž, který strážníkům otevřel, vysvětlil, že slaví narozeniny a slíbil, že již bude klid. O zhruba hodinu později však byli strážníci na místo přivoláni znovu. Ženě, která se označila za pořadatelku oslavy, byla uložena pokuta.

Pozorná dispečerka

1. srpna
  
Ráno po půl osmé si obsluha kamerového dohlížecího systému všimla vozidla značky Audi na sídlišti 1. máje, které mělo otevřené dveře u řidiče. Na místo byla vyslána hlídka městské policie. Díky místní znalosti strážníci identifikovali majitele vozidla. Na místo se dostavila jeho přítelkyně, která vozidlo zajistila. Předtím provedla kontrolu, zda nebylo něco z vozidla odcizeno. Vše bylo v pořádku.


Hlučná oslava
26. července

Pár minut před půlnocí byla hlídka městské policie přivolána do Žitné ulice, kde docházelo k rušení nočního klidu. Z uvedeného bytu se ozýval zpěv a hudba. Otevřela mladá žena, která strážníkům řekla, že si byt půjčila od kamaráda a mají zde oslavu. Zúčastnilo se jí kolem deseti lidí. Žena se za rušení nočního klidu omluvila a slíbila, že již bude klid.

Rušení jako schválnost?

26. července

V noci před jednou hodinou na městskou policii  zavolala žena, která si stěžoval na opětovné rušení nočního klidu v domě v Chomutovské ulici.  Při příjezdu strážníků byl již na místě klid. Muž, který pouštěl nahlas hudbu, ji vypnul. Strážníci počkali s oznamovatelkou několik minut, zda se rušení nočního klidu nebude opakovat, ale muž o přítomnosti městské policie věděl a hlasitou hudbu si již nepustil.

Zavolali ji pomoc

25. července

Večer v půl desáté prováděla hlídka městské policie kontrolu v Chomutovské ulici. Strážníci si všimli sražené cyklistky. Na místě se nacházel také taxikář, kterému žena z Kadaně vjela pod auto. Strážníci přivolali zdravotnickou záchrannou službu a případ si převzala Policie ČR.

Sousedy rušily hrající si děti

24. července

V půl páté odpoledne byli strážníci přivoláni do Golovinovi ulice, kde si oznamovatel stěžoval na hluk od sousedů nad ním. Strážníci mu vysvětlili, že hluk hrajících si dětí sousedů není schválnost. Strážníci také oslovili i sousedy. Ty jim sdělili, že již apelují na bytové družstvo aby jim opravilo podlahu v pokoji, kterou mají špatnou, a tak nerušili souseda pod nimi.


Alkohol mu posílil sebejistotu
18. července

Po půlnoci zaregistrovala  obsluha kamerového systému skupinu čtyř osob, které byly zjevně pod vlivem alkoholu. Dosvědčovalo tomu i jejich chování (rozbití láhve, močení do květináče a odpadkového koše) při cestě k baru v ulici Jana Švermy a zpět na Mírové náměstí, kde skupina nastoupila do zaparkovaného vozidla. Vozidlo ale dojelo jen k Tyršově ulici, kde ho zastavila přivolaná hlídka městské policie. Za volantem seděl muž z Března, který odmítl dechovou zkoušku. Spolucestující tvrdili, že se s ním potkali náhodou a že jim nabídl odvoz se slovy, že je řidičem z povolání a tudíž i ve svém stavu je schopen je odvézt. Případ si převzala Policie ČR.  

Ztracená baterie

18. července

Kolem půl deváté dopoledne hlídka městské policie během své kontrolní činnosti našla na kruhovém objezdu mezi ulicemi Na Průtahu a Chomutovská baterii z elektrokola. Protože se nepodařilo zjistit majitele, byla předána na městský úřad do ztrát a nálezů.

Naháněli stádo dobytka

18. července

Večer po deváté hodině byla hlídka městské policie vyslána do Úhošťan, kde se mělo volně pohybovat několik kusů hovězího dobytka. Strážníci díky místní znalosti kontaktovali majitele zvířat a podařilo se jim několik kusů zahnat zpět na jeho pozemek. Přitom se zjistilo, že po okolních pozemcích se pohybuje celé stádo čítající cca 60 kusů. Aby se zabránilo pohybu zvířat směrem k hlavní silnici, kde hrozil střet s vozidly, byla na místo přivolána druhá hlídka MP. Společně se jim podařilo zahnat dobytek zpět na ohrazený pozemek.  

Vyžádal si ošetření

15. července

Před půl sedmou večer byli strážníci na žádost Policie ČR vysláni do Pokutické ulice, kde na zemi ležela osoba. Šlo o muže, který ležel v trávě vedle chodníku do Kadaňské Jeseně. Zjevně byl pod vlivem alkoholu. Se strážníky komunikoval zmateně a nebyl schopen chůze, ani jistě stát. Vyžádal si lékařské ošetření. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Zdravotní stav muže ale nevyžadoval hospitalizaci. Muž posléze odešel po svých do místa, kde se zdržuje.


Kosa narazila na kámen
14. července

Večer v půl osmé byla hlídka městské policie přivolána do Chomutovské ulice, kde se měli napadat dva muž. Strážníci na místě nalezli ležícího muže, kterého díky místní znalosti poznali. Muž měl krvavé zranění na obličeji, ale lékařské ošetření odmítl. Podle svědků měl muž napadat děti a poté napadnout muže, který v sebeobraně proti jeho útoku rázně zakročil. Případ si převzala Policie ČR.

Ukradl balík čokolády

12. července

Odpoledne kolem půl čtvrté byla městská policie upozorněna muže, který z jednoho obchodu utíkal s odcizeným zbožím. Oznamovatel strážníkům na místě upřesnil, že zahlédl dva muže a jeden z nich si nesl krabici, a poté začal utíkat. Druhý muž ho následoval. Strážníkům se ho podařilo podle popisu zadržet. Tvrdil jim, že se žádné krádeže nezúčastnil a v obchodě ani nebyl. Muže s krabicí, ve které byla čokoláda v hodnotě kolem 600 Kč, ani nezná. Znal jen jeho jméno. Že jde do obchodu krást zjistil až když utíkal ven. Případ si převzala Policie ČR.

Oslava narozenin se protáhla

6. července

V půl třetí v noci přijala městská policie oznámení o rušení nočního klidu v panelovém domě v Chomutovské ulici. Strážníci při příchodu do domu slyšeli hlasitý hovor z otevřeného okna uvedeného bytu. Jeho nájemník jim vysvětlil, že slaví narozeniny. A slíbil, že oslavu ukončí a bude klid. Strážníci později provedli kontrolu, zda k tomu skutečně došlo.


Rozjařený muž skončil na záchytce
18. června

Odpoledne kolem půl jedné byla městská policie přivolána do kadaňské nemocnice, kde měli na interní ambulanci problémového pacienta. Šlo o muže Klášterce nad Ohří, který měl pobíhat a skákat před jedoucí vozidla na rušné silnici. Za asistence strážníků bylo provedeno lékařské vyšetření. Muž neměl žádné zranění, ale test na drogy byl pozitivní. Proto lékař rozhodl o jeho převozu na záchytnou stanici v Teplicích. Ten byl proveden pod dohledem strážníků.

Jízdy na kole nebyl schopen
12. června

V půl páté odpoledne byla městská policie upozorněna na muže pod vlivem alkoholu, který v Golovinově ulici odhodil jízdní kolo do trávy a pokračoval dál pěšky. Šlo o kolo větší hodnoty. Strážníkům se podařilo muže najít. Byl právě odvážen sanitním vozem na ošetření do nemocnice. Muž se strážníkům přiznal, že kolo někde odhodil. Byl ve stavu, který vylučoval, že by na něj mohl znovu nasednout. Proto bylo dohodnuto, že si kolo vyzvedne, až ho propustí z nemocnice.  

Hádka o barvu rušila sousedy
11. června
Večer po deváté hodině byla městská policie přivolána do domu v Bystřické ulici, kde v jednom bytě mělo docházet k hádce a napadání. Po příjezdu slyšeli strážníci z uvedeného bytu pouze výměnu názorů ohledně malování. Obyvatelé bytu – žena z Velenic a muž z Bruntálu strážníkům vysvětlili, že v bytě žijí krátce a měli mezi sebou menší rozepři ohledně barvy na malování. Nikdo nebyl zraněn. Byli upozorněni, aby si dali pozor a aby tak nedocházelo k rušení nočního klidu.


„Zloděj“ tvrdil, že šel domů
10. června

Před šestnáctou hodinou přijala městská policie oznámení z domu v Tušimicích, že se zde do jednoho bytu někdo vloupal a rozbil přitom dveře. Oznamovatelka strážníkům na místě řekla, že ji muž nejprve kopal do vchodových dveří, poté šel o patro níž a rozbil dveře u jednoho bytu.  Označený pachatel, který byl z Klášterce nad Ohří, strážníkům řekl, že zde bydlí jeho družka u které přespává a on chtěl jít domů. O případu byla informována Policie ČR. Muž také strážníkům sdělil, že má u sebe v kufříku střelnou zbraň. Protože hrozilo, že by mohl být nebezpečný sobě nebo svému okolí, byla mu nasazena pouta. Následně byl převezen na Policii ČR k prokázání totožnosti. Je podezření, že se dopustil trestného činu.

Za nepořádek pokuta

9. června

Večer kolem devatenácté hodiny řešili strážníci dva muže, kteří zde dělali nepořádek. Kolem nich bylo poházeno několik pet lahví, plechovek a nedopalků od cigaret. Oba byli viditelně pod vlivem alkoholu. Protože u sebe neměli doklady, byli předvedeni na Policii ČR k ověření totožnosti a znečišťování veřejného prostranství jim byla uložena pokuta.

Pomohli mu na nohy

6. června

Když hlídka městské policie prováděla před šestnáctou hodinou kontrolu sídliště Na Podlesí, všimli si strážníci u jedno domu ležícího muže na trávě. Muž z Kadaně měl oteklý pravý kotník a stěžoval si na bolest a nehybnost pravé nohy v důsledku zranění. Přivolání zdravotnické záchranné služby odmítl s tím, že se bydlí opodál a že se chce  hlavně dostat domů, kde ho ošetří jeho přítelkyně. Strážníci muži pomohli vstát a cestou k jeho domovu ho podpírali.

Museli mu domluvit strážníci

5. června

Před půlnocí se na městskou policii obrátili lidé z domu v Chomutovské ulice, které rušila hra na kytaru a zpěv. Muž z uvedeného bytu strážníkům slíbil, že ihned hru ukončí a bude klid. Byl upozorněn, že pokud tak skutečně neučiní, bude mu udělena pokuta.


Ohraná písnička
2. června

Při kontrole Rooseveltových sadů si v místech za Kauflandem strážníci všimli místního bezdomovce, který zde na lavičce popíjel pivo. Byl vyzván aby přestal konzumovat alkohol a uklidil kolem se povalující igelitové tašky a skleněné lahve. Muž tak učinil a z místa odešel.  

Podomní prodejce

29. května

Městská policie byla upozorněna na osobu, která se pohybovala prostorách Kauflandu a na přilehlém parkovišti, a nabízela různé kosmetické zboží. Strážníci zjistili, že šlo o muže ze Zlatých Moravců, který zde hledal potencionální zákazníky a zboží jim nutil. Za porušení tržního řádu mu byla uložena pokuta.

Chytračení ji nevyšlo

29. května

Ráno před osmou hodinou byla městská policie přivolána do Kauflandu, kde došlo k drobné krádeži. Strážníci na místě zjistili, že přestupku se dopustila žena z Kadaně, která úmyslně zaměnila samolepky bio banánů za normální, což dosvědčil pořízený videozáznam. A navíc si do tašky strčila mango a prošla pokladnou bez jeho zaplacení. Obchodu způsobila škodu ve výši 162,25 Kč. Byla ji uložena bloková pokuta.

Mládě sovy skončilo v dobré péči

29. května

Kolem poledne se na městskou policii obrátila žena ze sídliště Na Podlesí, které si všimla zvířete ve křoví a měla obavu, že je  zraněné. Strážníci zjistili, že jde pravděpodobně o mládě sovy pálené. Ptáče chráněného druhu bylo odchyceno a bez zranění převezeno do záchranné stanice zvířat v Zooparku Chomutov


Na psa prý vzal sekeru
27. května

Před polednem oznámil muž z Prunéřova, že jeho psa napadl bratr se sekerou. Ten ale strážníkům tvrdil, že nic takového neudělal. Ani pes nejevil žádn
é viditelné známky zranění. Proto doporučili jeho majiteli a s ním zašel na vyšetření k veterináři. Pokud bude zjištěno zranění z důvodu napadení, bude věc předání příslušnému orgánu pro podezření s týrání zvířat.

Uklidňovali pacienta

26. května

Večer před desátou hodinou byla městská policie přivolána do chirurgické ambulance v Kadani, kde měli problém s agresivním pacientem, který nespolupracoval při vyšetření hlavy. Šlo o staršího muže z Chomutova, pobývajícího toho času v kempu ve Vikleticích. Na hlavě měl tržnou ránu a byl zjevně pod vlivem alkoholu. Strážníkům řekl, že upadl cestou z hospody a způsobil si zranění. Strážníci ho doprovodili na ošetření a následně zajistili i asistenci při jeho převozu sanitním vozem do Vikletic.

Někdo čmáral na zeď

26. května

Ráno během kontrolní činnosti v ulici Na průtahu hlídka městské policie zjistila, že někdo pomaloval zeď u vchodu na skateboardové hřiště nejspíše černým fixem. O vandalském činu byl informovány příslušné odbory městského úřadu.

Neznalost neomlouvá

24. květn
a
Kolem dvacáté hodiny byla městská policie upozorněna, že v Chomutovské ulici někdo vynáší odpad ke kontejnerovému stání. Strážníci na místě zjistili, že se jednalo o rodinu z Polska, která se právě nastěhovala. O tom, že se nesmí vynášet nábytek k popelnicím, údajně nevěděli.

Hlučná oslava narození dítěte

23. května

V noci před jedenáctou hodinou vyjeli strážníci řešit případ rušení nočního klidu. Hluk byl slyšet z rodinného domu. Na místě probíhala oslava narození dítěte. Muž, který byl za oslavu zodpovědný, byl upozorněn na rušení nočního klidu a slíbil, že hudba bude ztišena.


Nechtěl, ale rozbil
21. května

Před půl osmou večer obdržela městská policie oznámení z obytného domu, že zde někdo rozbil sklo ve vchodových dveří. Strážnici na místě zastihli muže z Kadaně, který se k rozbití skleněné výplně přiznal. Uvedl, že výplň nechtěl rozbít, jen se o sklo opřel o dveře a sklo se rozbilo. Na místě byl přítomen i jeho bratr, který slíbil úhradu škody a domluvil se na tom s předsedkyní společenství.

Na hřišti se psi nevenčí

21. května

Obsluha dohlížecího kamerového systému zaznamenala volný pohyb psa na dětském dopravním hřišti v Kadani.  Strážníci ženu, která psa venčila, na místě sice nezastihli, ale po místním šetření se jim ji podařilo dohledat. Žena byla poučena, že porušila vyhlášku o volném pohybu psů a byla ji udělena bloková pokuta.

Příště si dají pozor

20. května

Odpoledne po půl šesté si obsluha  dohlížecího kamerového systému městské policie všimla, jak tři muži odkládají nábytek u stání na kontejnery. Strážníci zjistili, že šlo o tři Ukrajince. Byli poučeni, že se tím dopustili přestupku. Byla jim uložena pokuta a dále zajistili odklizení odpadu.

Hříšníka vypátral
i
16. května

Odpoledne po jedné hodině zaznamenala jedna z kamer dohlížecího systému muže, který odkládal dřevěné desky od skříně mimo vyhrazené místo. Strážníci po příjezdu provedli místní šetření a podařilo se jim najít zmíněného hříšníka z Kadaně, který se k činu přiznal. Byla mu uložena bloková pokuta.  


Zmizel mu kůl od plotu
2. května

Ráno kolem deváté hodiny se na městskou policii obrátil muž z Kadaně a oznámil, že mu někdo z jeho pozemku odcizil dřevěný kůl od plotu. Strážníkům místo, kde odcizení kůlu došlo, ukázal a sdělil jim, že odcizeného kůlu si všiml u jedné z přilehlých zahrádek. Majitel zahrádky to vysvětil tím, že tento kůl našel v nedalekém remízku za svojí zahradou.

Noční hádka

30. dubna

V noci před třetí hodinou byla městská policie přivolána do domu v Chomutovské ulici, kde docházelo k rušení nočního klidu. Strážníci zjistili, že příčinou byla hlasitá partnerská hádka mezi mužem z Chomutova a ženou z Kadaně. Oba slíbili, že se situace již nebude opakovat. Poté žena z bytu muže odešla.

K nápravě nedošlo

29. dubna

Večer před sedmou hodinou odchytila hlídka městské policie volně pobíhajícího psa. Šlo o křížence malých rozměrů. Strážníci šetřením zjistili jeho majitelku a získali také informace, že se pes po ulici pohybuje bez dostatečného dozoru a vodítka pravidelně. Za psa nebyl dosud uhrazen stanovený poplatek, nebyl očipován ani očkován proti vzteklině. Protože majitelka psa byla za tyto přestupky řešena již v minulosti, a k nápravě nedošlo, byl její případ postoupen přestupkové komisi.

Přehraboval se v kontejnerech

29. dubna

Po devatenácté hodině v ulici U Stadionu strážníci umravňovali muže z Prunéřova, který vyhazoval jednotlivé pytle z kontejnerů na komunální odpad na zem, kde odpad prozkoumával a znečišťoval veřejné prostranství v okolí přístřešku na kontejnery. Jeho jednání bylo oznámeno správnímu orgánu a zapsáno do evidence přestupků


Včelí rojení
27. dubna

Po poledni byla městská policie upozorněna na roj včel ve Smetanových sadech nedaleko Orfea. Strážníci zjistili, že roj včel se nachází v dutině stromu zhruba ve 4m výšce. Na místo byl přivolán včelař z Kadaně, který jim sdělil, že roj včel  je v tomto místě každý rok a není nebezpečný. Navíc  je v dutině stromu a nejde jej odstranit.

Lup si ukryla do kočárku

26. dubna

Po sedmnácté hodině byli strážníci přivoláni do Alberta, kde museli řešit krádež zboží v hodnotě 389 korun. Dopustila se jí žena, která si zboží schovala do kočárku na na pokladně platila jiný drobný nákup. Ten se jí ale prodražil o uloženou pokutu.

Došlo k nápravě

24. dubna

V půl páté odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolu v Chomutovské ulici. Strážníci si přitom všimli, že u jednoho z popelnicových stání někdo vyhodil sedací soupravu. Po místním šetření zjistili, že se jednalo o ženu z Kadaně, která se k tomu přiznala. Přislíbila, že vyhozený nábytek odklidí do nedalekého přistaveného kontejneru. Strážníci provedli následnou kontrolu a zjistili, že se tak opravdu stalo.


Boural a ujel
23. dubna

V noci kolem jedenácté hodiny byla městská policie požádána Policií ČR o spolupráci při pátrání po bílé dodávce, která v Chomutovské ulici nabourala několik osobních vozidel a z místa ujela. Když se auto podařilo najít, strážníci v součinnosti s policií zajistili podezřelého, který byl v podnapilém stavu. Při opakované dechové zkoušce mu byly naměřeny 3 promile alkoholu v krvi.

Nouzový stav ovlivnil i zásobování

22. dubna

Po čtvrtého hodině  v noci byla hlídka městské policie vyslána k Lidlu, kde probíhala vykládka zboží z nákladního vozidla. Strážníci řidiče upozornili, že v minulosti bylo dohodnuto, že zásobování bude prováděno až po šesté hodině, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Řidič jim řekl, že o tom ví, ale vzhledem k nouzovému stavu, který vyhlásila vláda ČR, zásobují v současné době v nepravidelných intervalech.

Noční bruslení

21. dubna

V noci po druhé hodině  obsluha kamerového systému zaznamenala v Chomutovské ulici dvojici mladíků, kteří zde jezdili na kolečkových bruslích. Strážníkům se oba nezletilci snažili vysvětlil svoji noční přítomnost venku tím, že si prý jeli pro kolečkové brusle, které předtím zapůjčili kamarádům. Oba byli předáni do rukou svých zákonných zástupců.

Občané jsou bdělí

17. dubna

Po sedmnácté hodině obdržela městské policie telefonické upozornění, že v ulici Žitná do přistaveného kontejneru byl odložen větší počet pneumatik. Oznamovatelka uvedla i firmu, která to provedla. Její majitel strážníkům přiznal, že pneumatiky do kontejneru vyhodil jeho syn a slíbil nápravu. Při následné kontrole se pneumatiky na uvedeném místě již nenacházely.  


Pomohli ženě v nouzi
13. dubna

Před polednem, během kontroly v Rokelské ulici, zahlédla hlídka městské policie starší ženu, které seděla na chodníku pod klášterem. Žena strážníkům řekla, že upadla a uhodila se do hlavy. Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženu převezla na ošetření do nemocnice. Žena u sebe neměla doklady a nemohla si vzpomenout na adresu bydliště ani datum narození. Strážníkům se po místním šetření podařilo adresu jejího bydliště zjistit.

Z autobusu ji měli pomoci strážníci

11. dubna

Mladá dívka při cestování usnula a vzbudila se až v zamčeném autobuse na zastávce v ulici Kpt. Jaroše u Lidlu kolem šestnácté hodiny. Protože neměla u sebe telefon, musela poprosit kolemjdoucí o přivolání městské policie. Strážníci se snažili spojit s provozovatelem autobusu. Po několika minutách se na místo dostavil řidič, dívce otevřel a omluvil se jí.

Nehoda kamerám neunikla

10. dubna

Odpoledne před druhou hodinou obsluha kamerového systému zaznamenala dopravní nehodu, ke které došlo na kruhovém objezdu na křižovatce ulic Na Průtahu a Kpt. Jaroše. Strážníci, kteří byli na místo vysláni, zjistili, že jeden motocykl zastavil před přechodem pro chodce a druhý motocykl jedoucí za ním  nedobrzdil a v malé rychlosti do něj narazil. Přitom došlo ke zranění spolujezdkyně na prvním motocyklu. Měla krvácející poranění pravého kolena, byla v šoku a stěžoval asi na bolesti. Strážníci se o ni do příjezdu zdravotnické záchranné služby postarali.

Ptáče skončilo v záchranné stanici
7. dubna

Městská policie obdržela dopoledne oznámení o nalezení zraněného zvířete na Mírovém náměstí. Šlo o mládě poštolky. Zraněné ptáče si strážníci převzali a kontaktovali záchrannou stanici v Zooparku Chomutov, které si opeřence převzala do své péče.  


Nedali si říct
28. března

V půl jedné v noci se na městskou policii městskou policii obrátil obyvatel domu v Chomutovské ulici, kde docházelo k rušení nočního klidu. Strážníci na místě zjistili, že hlasitou reprodukovanou hudbu si pouští mladík se svým kamarádem. Protože ale rušení nočního klidu zhruba po půlhodině pokračovalo, dořeší případ přestupková komise.

Nezvaný návštěvník

27. března

V noci po jedné hodině se na městskou policii obrátila žena z domu v Chomutovské ulici, které slyšela, jak se v domě někdo pohybuje a měla strach. Při příjezdu strážníci zjistili vykopnutou spodních část vchodových dveří. Na pomoc byla přivolána druhá hlídka. V druhém patře na schodech seděl muž z Kadaně. Strážníkům sdělil, že čeká na kamaráda. Uvedl ale jen jeho jméno. Také tvrdil, že dveře nerozbil, že už byly rozbité při jeho příchodu, a že si to mohou ověřit z kamerového záznamu. Protože bylo podezření z vloupaní a poškození cizí věci, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si případ převzala.   


Přivolali mu pomoc
23. března

Dopoledne kolem desáté hodiny prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v ulici Kpt. Jaroše a zahlédla muže ležícího na chodníku. Muž strážníkům sdělil, že při cestě domů se mu zamotala hlava a upadl. Na hlavě měl tržnou ránu a mluvil poněkud zmateně. Proto strážníci přivolali na místo zdravotnickou záchrannou službu, které muže převezla na ošetření.

Sprosté nadávky byly mířeny jinam

17. března

Ráno po půl osmé se na městskou obrátil muž, který si postěžoval na sprosté nadávky ozývající se z bytu pod ním. S tímto sousedem v tento den ale žádný konflikt neměl. Muž z uvedeného bytu strážníkům vysvětlil, že hraje hry a u toho nadává, že to nepatří nikomu konkrétnímu. Strážníci ho přesto poučili o zásadách slušného chování v obytném domě, aby se nedopouštěl přestupku proti občanskému soužití.

Sprejery na požádání

14. března

Odpoledne před půl pátou byla městská policie upozorněna, že ve Věžní ulici skupinka osob sprejuje na zídku u parkoviště. Na místě strážníkům syn majitele pozemku oznámil, že malovaní na zeď provádí na přání rodičů. Strážníci si ještě vlastnictví pozemku ověřili.


Na faře jim dobil mobil
5. března

Večer před šestou hodinou byla městská policie upozorněna, že tři bezdomovci zvoní a dobývají se na faru. Strážnici na místě zjistili, že jim nejde o duchovní útěchu ani nic jiného, ale jednomu z nich se zde dobíjel mobilní telefon. To se také následně potvrdilo.

Hlasitě se vybavovali

5. března

V noci mezi jednou a druhou hodinou byla městská policie přivolána do domu na sídlišti Na Podlesí, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Oznamovatel si postěžoval, že nájemníci v bytě nad ním se hlasitě baví. Strážníci se s nimi spojili  a upozornili je na rušení nočního klidu.

Zapomněl kde má byt

4. března

Večer před osmou hodinou se strážníci snažili pomoci zmatenému staršímu muži z Chomutova, který se pohyboval v Golovinově ulici. Muž jim sdělil, že má v Kadani byt po rodičích, ale že zapomněl, kde to je. Strážníci si od něj vzali číslo na jeho manželku. Ta jim řekl, že na svého muže čeká a udala jim přesnou adresu v Golovinově ulici. Strážníci tam muže doprovodili.

Při krádeži myslel na ochranu

4. března

Odpoledne kolem páté hodiny byli strážníci přivoláni do Kauflandu, kde byl zadržen pachatel drobné krádeže. Jak strážníci zjistili, šlo o muže z Gruzie, který přes pokladnu pronesl zboží v hodnotě 289,20 Kč, které nezaplatil. Byly mezi tím i kondomy. Později zboží zaplatil. Případ dořeší přestupková komise.


Pomohli mu dojít do cíle
2. března:

Večer po osmé hodině byli strážníci vysláni Na Podlesí, kde měl na chodníku ležet mladý muž. Strážníci zjistili, že jde o mladého muže z Klášterce nad Ohří, který v současné době bydlí u své babičky v Kadani. Byl pod vlivem alkoholu. Strážníci muže probudili a pomohli mu postavit se na nohy. S pomocí strážníků došel ke své babičce, které vnuka předali. Muž měl drobné povrchové zranění na ruce, které si podle svých slov způsobil v práci.

Nákup si ukryl pod bundu

2. března

Dopoledne v půl desáté byla městská policie přivolána do Kauflandu, kde došlo k drobné krádeži. Muž z Mašťova se pokusil odcizit zboží v hodnotě 569 korun, které si ukryl pod bundu. Protože u sebe neměl doklady, byl předveden na služebnu Policie ČR, kde byla ověřena jeho totožnost. Jeho čin byl zaznamenán do registru přestupků.


Z vlaku zmizela kladívka
26. února

V noci v půl desáté byla městská policie přivolána na nádraží Kadaň-Prunéřov. Z vlakové soupravy, která přijela z Děčína, došlo k odcizení kladívek na rozbíjení oken v případě nouze. Strážníci se od vlakvedoucího dozvěděli, že k jejich odcizení došlo v úseku Děčín – Ústí nad Labem. Proto ho poučili, že případ musí řešit orgány působící v tomto katastru.

Za hluk se omluvili

22. února

V noci před jedenáctou hodinou byli strážníci přivoláni na sídliště Na Podlesí, kde obyvatele rušil hluk z restaurace, kde probíhala romská zábava. Muž, který měl zábavu na starost okamžitě po jejich příjezdu zajistil ztišení hudby a omluvil se, že si neuvědomili kolik je hodin. Přislíbil, že se situace již nebude opakovat. To si strážníci zhruba za hodinu přijeli zkontrolovat.

Na dveřích našel dámské přirození

19. února

Večer před šestou hodinou se na městskou policii obrátil muž z domu v Chomutovské ulici, kde měl  asi týden pronajatý byt.  Na vchodové dveře do jeho bytu mu někdo sprejem nakreslil dámské přirození. Pachatele se zjistit nepodařilo. V případě škody na majetku by se měl majitel bytu obrátit na Policii ČR.


Problémový host daleko nedošel
18. února

Před šestnáctou hodinou byla městská policie přivolána do provozovny v Poštovní ulici, kde měli problém s  hostem. Strážníci zjistili, že jde o muže z Ukrajiny, který se zde opil, poté odešel na záchod a od té doby sedí mezi dveřmi bez kalhot. Muž se strážníky komunikoval a po chvíli se zvedl a z restaurace odešel. Došel jen do ulice Kpt, Jaroše, kde si sedl u plotu a odmítl jít dále. Na denním světle bylo vidět, že má zranění na hlavě. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla k ošetření na chirurgické oddělení do nemocnice.

Vetřelci v naší přírodě škodí pastvině

18. února

Dopoledne provedli strážníci kontrolu lokality v Pokutické ulici, kde se zdržují bezdomovci. Na místě byla přítomna žena z Prunéřova, které zde krmila samici křížence vietnamského prasete se čtyřmi selaty. Tato zvířata devastují okolní pastvinu pro koně. Protože se jedná o nepůvodní druh, který žije ve volné přírodě, je tu obava, aby se nekřížil s původním druhem divokého prasete. Informace byly předány na odbor životního prostředí.

Pila a pak bourala u kláštera

15. února

V ulici Kana Švermy u františkánského kláštera došlo během dne k dopravní nehodě. Auto zde narazilo do ozdobného zábradlí a došlo k poškození sedmi kusů jeho sloupků. Ve vozidle seděla žena z Klášterce nad Ohří, které byla v šoku. Strážníkům se přiznala, že řídila pod vlivem alkoholu. Případ si převzala Policie ČR. Byl zajištěn odtah vozidla a kadaňští hasiči provedli úklid a odstranění ostrých částí sloupků.


Sladkost ji vyšla draho
10. února

Večer před osmou hodinou řešila městská policie krádež v Kauflandu. Mladá slečna si chtěla bez placení pochutnat na sušence Oreo za 19,90 Kč. V evidenci přestupků zatím žádný záznam neměla. Byla ji uložena bloková pokuta. Vzhledem k jejímu věku byl o případu informován odbor sociálních věcí.

Museli si po sobě uklidit

10. února

Mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední byli strážníci vysláni na Mírové náměstí, kde poblíž restaurace slunce skupinka bezdomovců dělala nepořádek. Šlo o šestici mužů bez domova. Strážníci je vyzvali, aby prostor opustili a uklidili po sobě nedopalky cigaret. To muži také učinili.

Bratři se do sebe pustili

8. února

V noci po jedenácté hodině obdržela městská policie oznámení, že v jednom domě v Chomutovské ulici došlo k fyzickému napadení několika osob. Strážníci na místě zjistili, že se zde nepohodli dva bratři. Nikdo však nebyl zraněn a nepotřeboval lékařské ošetření. Při incidentu nedošlo ani k žádné škodě na majetku. Strážníci je ještě upozornili aby dodržovali noční klid.  

Ublížil si sám

7. února

V noci před jedenáctou hodinou ohlásil muž z Prunéřova, že ho někdo napadl. Strážníkům, kteří na místo přijeli, muž řekl, že si nepamatuje kdo to byl, že mají zjistit, jak ke svému zranění na nose přišel. K případu ještě řekl, že se probudil na podlaze ve svém bytě, kde byl sám a předtím vypil láhev vodky. Lékařské ošetření odmítl. Strážníci se poptali sousedů, ale nikdo o ničem nevěděl. Muž nakonec usoudil, že si zranění způsobil sám.


Zachytila ho kamera
3. února

Kolem třetí hodiny odpoledne zaznamenala obsluha bezpečnostního kamerového sytému muže, který do prostoru kontejnerového stání odložil plynový sporák. Jak strážníci zjistili, šlo o muže z Chomutova. Strážníkům sdělil, že byl montovat nový plynový sporák u klienta a ten starý odložil do kontejnerového stání. Tím se dopustil přestupku a byla mu uložena bloková pokuta.

I „trošku“ může druhé rušit

2. února

Před půlnocí byla městská policie přivolána do domu v Sukově ulici, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Strážnici na místě zjistili, že z uvedeného bytu se ozývá hlasitá hudba. Uživatel bytu měl podle svých slov jen „trošku hlasitě puštěnou hudbu“.  Případ dořeší přestupková komise.

Měla strach ze syna

30. ledna

Před půlnocí se na městskou policii obrátila žena ze školní ulice a uvedla, že ji napadl její syn. Strážníkům vysvětlila, že syn nemá kde bydlet, tak jej pustila k sobě do bytu. Syn ale přišel zjevně pod vlivem alkoholu a začal jí nadávat. Jeho matka dostala strach o své bezpečí a proto zavolala na městskou policii. Její syn po příjezdu strážníkům sdělil, že z bytu dobrovolně odejde a také tak učinil.

Pomohli mu na nohy

30. ledna

Večer před osmou hodinou byli strážníci vysláni do Rooseveltových sadů, kde na zemi ležel muž. Ten neměl žádné viditelné zranění, se strážníky komunikoval a sdělil jim, že požil alkohol. Při cestě parkem se mu zamotala hlava a poté upadl. Za pomoci strážníků se muž postavil na nohy a poté odešel domů.


Odhalili další vraky
27. ledna

Během další kontroly v Chomutovské ulici zjistili strážníci dvě auta, které mají propadlou kontrolní známku o technické způsobilosti k provozu na pozemní komunikaci. Na obě vozidla byla umístěna výzva k jejich odstranění a informace předána na odbor dopravy.

Krádež se potvrdila

26. ledna

Večer po deváté hodině byla městská policie přivolána do Kauflandu, kde ostraha obchodu prostřednictvím kamerového systému odhalila pokus o krádež. Strážníci společně s ostrahou vyčkali. Když podezřelá žena prošla přes pokladnu bez zaplacení zboží v hodnotě 1 169 Kč, byla zadržena společně s mužem, který ji doprovázel. Šlo o cizince. Pachatelce byla uložena bloková pokuta.

Při hádce udeřil ženu do zad

25. ledna

Po devatenácté hodině se na městskou policii obrátila žena z ulice 1. máje, kterou při hádce napadl její přítel z Kadaně. Strážníkům řekla, že ji udeřil do zad. K újmě na zdraví ani na majetku nedošlo a lékařské ošetření odmítla. K hádce došlo kvůli neshodám ohledně výchovy dítěte. Situace se během přítomnosti strážníků uklidnila. Vzhledem k tomu, že při hádce byl přítomno roční dítě, a protože k rozepřím dochází opakovaně, byl o případu informován odpor sociálních věcí.

Hlučný návrat z oslavy

25. ledna

Ráno po páté hodině byla hlídka městské policie vyslána do ulice Kpt. Jaroše, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Žena, která strážníky přivolala, si postěžovala, že v bytě nad ní je hluk. Uvedeném bytě se nacházely tři osoby. Uživatel bytu strážníkům řekl, že se zrovna vrátili z oslavy. Následně došlo ke zklidnění situace.

Měla starost o souseda

25. ledna

Ráno před čtvrtou hodinou  se na městskou policii obrátila žena z domu v ulici 1. máje, která měla obavy o souseda, který bydlí nad ní. Z jeho bytu slyšela divné skřeky. Zmíněný muž byl na invalidním vozíku a strážníku řekl, že ho den předtím propustili z nemocnice. V danou chvíli lékařské ošetření nepotřeboval. Stará se o něj jeho setra. Jelikož má problémy s dýcháním tak občas vydává hlasitější zvuky při kašlání.


Mapují autovraky
19. ledna

Během kontroly v Husově a Chomutovské ulici objevili strážníci dvě vozidla, která vykazovala známky autovraku. Na vozidla byla vylepena výzva k jejich odstranění z pozemní komunikace a věc byla předána na odbor dopravy.

Příliš hlasitá hudba

17. ledna

Před šestnáctou hodinou se na městkou policii obrátila žena z Chomutovské ulice, kterou rušila hlasitá hudba. Strážníkům řekla že v bytě nad již asi tři měsíce bydlí v podnájmu sousedé, kterým neustále hraje nahlas muzika. Strážníci se spojili s obyvatelkou bytu a ta přislíbila, že hudbu již bude pouštět mírněni s ohledem k ostatním obyvatelům domu.

Vymlouval se na syna

14. ledna

Večer před sedmou hodinou zadrželi v Kauflandu muže z Kadaně, který nepřiznal zboží v hodnotě 778 Kč. Přivolaným strážníkům na svou obhajobu uváděl, že toto zboží je jeho syna, ale nedokázal to doložit účtenkou. Bylo zjištěno, že se uplynulých dvou letech dopustil dvou přestupků. Případ proto dořeší přestupková komi


Agresivní pacient
13. ledna

Večer po šesté hodině byli strážníci přivoláni do chirurgické ambulance, kde měl být agresivní pacient. Šlo o muže z Kadaně se zakrváceným obličejem, který se odmítal nechat ošetřit. Za asistence strážníků je jej podařilo převést na rentgen a poté k ošetření na ambulanci, kde provedli šití tržných ran v obličeji. Poté byl za asistence městské policie převezen do místa bydliště.

Spor o strom

12. ledna

Kolem desáté hodiny se na městskou policie obrátila žena z Prunéřova které vadilo, že soused kácí strom. Muž strážníkům ukázal písemný i zvukový záznam od majitelky pozemku, že strom může pokácet. Žena se ale domnívala, že tento strom je na hranici jejího pozemku a proto si ho může nárokovat. Strážníci oba aktéry sporu poučili, jak by měli postupovat a o případu informovali odbor životního prostředí.  


Ája přišla o půlku mašle
8. ledna

V půl páté odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolu Nábřeží Maxipsa Fíka v úseku u Splitu. Na sousoší Fíka a Áji bylo zjištěno, že mašle na její hlavě byla rozpůlena a na hlavě sochy zbyla jen polovina. Tu strážníci zajistili a převzali do úschovy. Druhou polovinu se na místě ani v okolí najít nepodařilo.

Štěkající pes rušil sousedy

2. a 5. ledna

V noci mezi pátou a šestou hodinou se na městskou policie obrátil muž ze sídliště Na Podlesí, kterého rušil štěkající pes u souseda. Tvrdil, že když jeho majitel odejde do práce, pes nesnesitelně přibližně 2 hodiny štěká. Při příjezdu strážníků již pes neštěkal a jeho majitele doma nezastihli. Situace se opakovala 5. ledna. Tentokrát se strážníkům majitele psa podařilo kontaktovat. Ten jim vysvětlil, že psa má krátce a že zajistil, aby v době  jeho nepřítomnosti pohlídala štěně jeho sestra.

Prý ho srazil autobus

3. ledna

Když pěší hlídka městské policie prováděla ve večerních hodinách kontrolu Chomutovské ulici, povšimla si hloučku osob. Strážníci zjistili, že důvodem srocení je muž ležící na trávě, který se nehýbal, nereagoval na oslovení a má pěnu u úst. Po zaklonění hlavy se muž  začal pravidelně dýchat. Přihlížející tvrdilo, že již volali na linku 155. Strážníci to raději ověřili a zjistili, že tomu tak nebylo. Přivolaná zdravotnická záchranná služba muže převezla  do nemocnice. Tam tvrdil, že byl poražen autobusem. Po prozkoumání záznamu z bezpečnostních kamer se nezjistilo nic, co by potvrzovalo jeho tvrz


Při parkování nedal pozor
29. prosince

Po jedné hodině odpoledne řešili strážníci dopravní nehodu, ke které došlo na Mírovém náměstí. Muž z Prunéřova narazil se svým automobilem při parkování do zaparkovaného vozidla. Strážníkům to potvrdil svědek události. Při střetu došlo k poškození zadního kola zaparkovaného vozidla, které patří muži z Klášterce nad Ohří.

Pomáhali ženě v nouzi

25. prosince

Když hlídka městské policie prováděla kontrolní činnost v Chomutovské ulici, obrátil se na ni muž z Kadaně, který strážníkům sdělil, že se nemůže dostat do bytu babičky, se kterou od včera nemluvil. Dveře do jejího bytu v Golovinově ulici byly zamčené a klič byl zastrčen zevnitř v zámku. Žena na volání reagovala, ale bylo zjevné, že se nemůže hýbat. Na místo byla přivoláni hasiči z Kadaně. Aby nedošlo k poškození vchodových dveří, hasičům se podařilo dostat do bytu přes balkónové dveře. Žena ležela v kuchyni na zemi a stěžovala se na bolest kyčlí. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba a po prvotním ošetření ji převezla do nemocnice k dalšímu ošetření.

Spor o topení v domě

21. prosince

Kolem sedmnácté hodiny byla hlídka městské policie vyslána do Golovinovy ulice, kde mělo docházet ke sporu sousedů o používání topení ve společných prostorách. Podnět ke sporu zadal starší muž, který opakovaně otevírá balkónové dveře na chodbě a zavírá topení. Na místo se dostavila také zástupkyně společenství vlastníků, která muži celou situaci vysvětlila a ten přislíbil, že se přizpůsobí většině.

Házeli petardy

21. prosince

Před jednou hodinou odpoledne byla městská policie upozorněna, že na hřišti v Chomutovské ulici děti používají zábavní pyrotechniku. Na místě strážníci zastihli dva nezletilé chlapce. Oba se strážníkům přiznali, že házeli petardy. Chlapci byli předání svým zákonným zástupcům a informaci dostal odbor sociálních věcí.

Večírek rušil sousedy
16. prosince

Půl hodinu před půlnocí byla městská policie přivolána do Tyršovy ulice, kde okolí rušila hlasitá hudba. Strážníci zjistili, že se zde koná soukromý večírek. Za rušení nočního klidu byla uložena pokuta.

Pranice v baru

14. prosince

V noci po třetí hodině se na městskou policii obrátila obsluha jedno z kadaňských barů, že se zde pere několik zákazníků. Strážníci na místě zastihli několik osob a údajného agresora, který byl viditelně pod vlivem alkoholu. Strážníkům potvrdil, že měl konflikt s ostatními hosty baru, ale vše bylo již vyřešeno. Na místo se dostavila také hlídka Policie ČR. Po uklidnění situace obě hlídky dohlédly na poklidný odchod návštěvníků baru. Příčinu konfliktu se zjistit nepodařilo.

Agresivní pacient

12. prosince

V odpoledních hodinách byla městská policie požádána o asistenci na interním oddělení kadaňské nemocnice. Důvodem byl agresivní pacient, který se nechtěl nechat ošetřit. Strážníci zjistili, že jde o muže bez domova, který byl ve velmi podnapilém stavu. Strážníkům se ho ale podařilo uklidnit a lékaři mu mohli poskytnout pomoc.

Díky čipu se vrátil k majitelce

12. prosince

Asistent prevence kriminality upozornil kolem třetí hodiny odpoledne městskou policii na pobíhajícího psa v Bystřické ulici. Strážníci psa odchytili. Jednalo se o fenku Jorkšírského teriéra, které byla čipovaná a očkovaná. Strážníci kontaktovali majitelku psa, která si ho odvedla domů. Pes utekl nedopatřením, když děti při příchodu ze školy nechaly pootevřené dveře.


Bezdomovci přidělávají starosti
8. prosince

Večer po deváté hodině byla městská policie přivolána do ulice 1. máje, kde měla na trávníku ležet osoba. Strážníci po příjezdu zjistili, že jde o bezdomovce původem ze Slovenska. Neměl žádné viditelné zranění, se strážníky komunikoval a lékařskou pomoc nepožadoval. Než z místa odešel, musel po sobě uklidit nepořádek.

Opilá zapomněla vystoupit

8. prosince

Ráno před pátou hodinou se na městskou policii obrátil řidič autobusu s prosbou, že má ve vozidle opilou dívku, která nechce vystoupit a počká s ní pod Strážištěm na loděnici. Strážníci zjistili, že se jedná o mladou ženu z Klášterce nad Ohří. Ta jim řekla, že byla na plese v Radonicích a že zapomněla vystoupit. Žádné zranění neměla. Strážníkům se podařilo spojit s jejím přítelem, který si pro ni přijel.  


I bezdomovci musí dodržovat pořádek
5. prosince

Městská policie provedla v ranních hodinách kontrolu levého břehu řeky Ohře směrem k železničnímu mostu. Jejich cílem byla místa, kde se zdržují bezdomovci. Strážníci nalezli stan u kterého se nacházely plastové pytle s odpadky a matrace. Na místě zastihli muže a ženu, kteří potvrdili, že se zde zdržují trvale. Strážníci je vyzvali k úklidu místa. Následně provedli kontrolu, zda se tak stalo.

Chtěl přespat v teple

1. prosince

Před dvacátou hodinu byla městská policie přivolána do Věžní ulice, kde se ve vchodě jednoho domu měl nacházet bezdomovec. Strážníci zjistili, že na schodech v prvním patře spí muž, ve které poznali místního bezdomovce. Hlídka ho vyzvala aby dům opustil a muž jejich výzvu uposlechl.

Nevěděli, co se nesmí

30. listopadu

V noci před desátou hodinou zaznamenala bezpečnostní kamera městské policie použití zábavní pyrotechniky na Špitálském předměstí pod barbakánem. Strážníci zjistili, že se jedná o skupinu cizinců. Byli poučeni o zákazu používání zábavní pyrotechniky mimo vyhrazené dny na konci roku.

Důvěřuj, ale prověřu
j
30. listopadu

Kolem poledne byla městská policie upozorněna, že v Chomutovské ulici někdo vynáší nábytek k popelnicím.  Na uvedeném místě našli strážníci ležet pohovku a posléze je pátrání dovedlo k ženě, které vynášel další nábytek. Strážníkům řekla, že nábytek vynáší z bytu, protože v něm má štěnice. Jak přijede její manžel s vozíkem, nábytek odvezou. Strážníci během dne provedli kontrolu, že se tomu tak skutečně stalo.


Kamery dohlíží na pořádek
27. listopadu

Bezpečnostní kamerový systém zachytil po dvanácté hodině na sídlišti Na Podlesí muže z Prunéřova, který zde odhazoval nedopalky. Na místě mu strážníci udělili blokovou pokutu. Další muž z Prunéřova byl zachycen jak močí na kontejner. K přestupku se doznal a byla mu rovněž udělena pokuta.

Opatrnosti není nikdy dost

27. listopadu

Ráno po deváté hodině byla hlídka městské policie vyslána do Pokutické ulice, kde byl hlášen dým. Strážníci na uvedeném místě našli muže z Kadaně, který si na ohništi opékal buřty. V ohništi strážníci našli jen suchý rostlinný materiál, který však vlivem klimatických podmínek navlhl.

Noční štěkot

25. listopadu

V půl třetí v noci byla městská policie přivolána do Chomutovské ulice, kde měl na balkoně štěkat pes. V té době se majitel psa v bytě nenacházel. Strážníci se s ním spojili odpoledne. Řekl jim, že chodí na noční směny a chtěl psovi dopřát prostor na balkóně. Ale již se to nebude opakovat. V době, kde je v zaměstnání mu o psa pečuje sousedka, která má od bytu klíče.

Nákupní košík jako hračka

22. listopadu
 
Večer před devátou hodinou si dispečerka bezpečnostního kamerového systému všimla skupinky čtyř dětí v Chomutovské ulici u 3. ZŠ, které si hrály s nákupním vozíkem patřící Albertu. Strážníkům děti tvrdily, že košík byl odložen v jednom z vedlejších vchodů. Košík nebyl poškozen a děti se nabídly, že ho odvezou k obchodnímu domu. Strážníci na vrácení košíku dohlédli.  


Kouření  na zastávce ho vyšlo draho
16. listopadu

V půl jedné odpoledne zaregistrovala obsluha dohlížecího kamerového systému mladíka, který kouřil na autobusové zastávce v Chomutovské ulici. Strážnici mu udělili blokovou pokutu ve výši 1500 Kč.

Dělal nepořádek, dostal pokutu

16. listopadu

Obsluha kamerového systému si v odpoledních hodinách všimla skupinky mladistvých, kteří v Chomutovské ulici u Slovanu kouřili a dělali nepořádek. Kamera zachytila mladíka, který po vypití energetického nápoje plechovku odhodil na zem a ještě ji odkopl od sebe. Strážníkům se k přestupku přiznal. Byla mu udělena pokuta a jeho přestupek byl zaregistrován.

Koně pobíhali volně

16. listopadu

Ráno před sedmou hodinou byla hlídka městské policie vyslána do Pokutic, kde měli volně pobíhat koně po komunikaci. Muž, který strážníky přivolal, jim řekl, že z pozemku přes rozbitý a nefungující ohradník utekli majiteli tři koně na jeho pozemek a následně na pak ven na silnici. Koně podle něj utíkají opakovaně. Na jeho pozemku mu způsobili škodu, kterou vyčíslí a pokusí se s majitelkou koní domluvit na náhradě škody. Majitelka s tím souhlasila.

Po sobě si uklidil

15. listopadu

Večer po osmé hodině byla městská policie přivolána na Studentské náměstí, kde měl někdo zvracet. Strážníci na uvedeném místě našli jim známého bezdomovce, který byl zjevně pod vlivem alkoholu. Muž místo po sobě uklidil a poté mohl odejít.  


Probuzení od strážníků
11. listopadu

Kolem páté hodiny odpoledne byla hlídka městské policie vyslána k ležícímu muži v Zeyerově ulici. Strážníci na místě zjistili, že jde o místního bezdomovce, který byl zjevně pod vlivem alkoholu. Hlídka muže probudila. Ten vstal a za asistence strážníků z místa odešel.

Děti, které kouřily, zahlédla kamera

9. listopadu

Odpoledne mezi druhou a třetí hodinou upoutala pozornost dispečerky kamerového systému skupina dětí v ulici Na Podlesí. Bylo vidět, jak tři děti z této skupinky drží v ruce zapálenou cigaretu a pokuřují. Strážníkům, kteří na místo dorazili, se mladí kuřáci ve věku 15 až 17 let přiznali. O případu byli informováni jejich rodiče a také odbor sociálních věcí.

Jedna cigareta jim stačila

9. listopadu

Kolem jedenácté hodiny odpoledne neušla pozornosti obsluhy kamerového systému trojice nezletilců nedaleko Slovanu, kteří si mezi sebou předávali jednu cigaretu. Přivolaným strážníkům se přiznali, ale kde tabákové výrobky sehnali neřekli. O případu byl informován odbor sociálních věcí.

Odhalili příčinu vyplavování

9. listopadu

Po půlnoci se na městskou policii obrátil obyvatel bytu v Chomutovské ulici, který si stěžoval, že ho opakovaně vytápí sousedé s vyššího patra. Strážníkům řekl, že si na stěžoval již u majitele bytu, ale nic se nezměnilo. Nájemníci u vedeném v bytě jsou cizí národnosti a tak se s nimi strážníci obtížně domlouvali. Ale podařil se zjistit jejich zaměstnavatel a následně i majitel bytu. Bylo zřejmé, že opatření, které proti zatékání již provedl, byla nedostačující. Strážníci zjistili, že zřejmě dochází k vytápění sousedů vlivem špatné izolace vany a spár obložení vany.    


Stěžoval si na opilou přítelkyni
6. listopadu

Večer po osmnácté hodině se obrátil na městskou policii muž z Chomutovské ulice, kterému údajně opilá přítelkyně demolovala byt. Přivolaným strážníkům řekl, že jeho přítelkyně se opila a došlo k hádce v domácnosti, při které demolovala byt a urážela ho. Při příjezdu strážníků již v bytě nebyla. Strážníci muže poučili, jak má dále postupovat.

Po pádu ze schodů skončil v nemocnici

3. listopadu

Před půlnocí se na městskou polici obrátila obyvatelka domu v ulici 1. máje, která měla starost o souseda, který upadl ze schodů. Strážníci u zadního vchodu pod schody našli ležícího muže. Muž ležel na boku a na hlavě měl tržnou ránu. Na podněty nereagoval a chrčel. Pravděpodobně byl pod vlivem alkoholu. Na místo byla přivolána záchranná zdravotnická služba. Do jejího příjezdu strážníci zraněnému zajistili volné dýchání a kontrolovali jeho stav.

Z dětské hry měla strach

2. listopadu

Odpoledne před třetí hodinou zavolala na městskou policii žena ze Školní ulice, kde si děti na hřišti stavěly bunkr. Žena měla strach aby tam něco nezapálily. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o tři nezletilé chlapce ve věku 11 a 12 let, kteří si zde chtěli jen hrát, ale nějaké paní na ně z okna křičela, že když neodejdou, tak zavolá policii. Chlapci věci, se kterými si hráli a které na místě našli, odnesli do popelnice.

Pro větší bezpečnost

2. listopadu

V dopoledních hodinách byla městská policie upozorněna obyvateli z ulice Jana Švermy, že zde probíhá běžecký závod, ale lidé, kteří usměrňují provoz, nemají ani reflexní vesty. V době příjezdu strážníků závod již končil. Strážníci se spojili s organizátorem akce a doporučili mu, aby příště zajistil potřebný počet pořadatelů, kteří budou proškolení a řádně označeni.    


Močil u kontejnerů
30. října

Strážník, který před půl desátou v noci kontroloval dění ve Školní ulici, si povšiml osoby uvnitř kontejnerového stání. Šlo o muže z Mostu, který zde močil na obezdívku. Byla mu uložena bloková pokuta ve výši 1000 korun.

Předstíral záchvat, aby se dostal do nemocnice

30. října

Večer kolem půl sedmé byl prostřednictvím dohlížecího kamerového systému zaregistrován v ulici Jana Švermy bezvládně ležící muž na lavičce. Hlídka městské policie, která byla vyslána na místo, zjistila, že jde o místního bezdomovce. Na sobě neměl žádné viditelné zranění a po chvilce začal se strážníky komunikovat. Přiznal se, že se snažil předstírat epileptický záchvat, protože chtěl být odvezen do nemocnice. Posléze z místa sám odešel.

Nevěděl kam patří odpad?

30. října

V půl desáté ráno odhalily kamery městské policie muže, který ve Školní ulici odkládal vedle kontejnerového stání. Strážníci na místě zastihli muže z Kadaně, který z vchodu vynášel kusy nábytku a různý odpad a vše ukládal na trávu vedle kontejnerového stání. Strážníkům řekl, že vyklízí sklepní prostor. Byla mu uložena bloková pokuta. Poté muž zavolal svému známému a následně veškerý odpad uklidili a odvezli do sběrného dvora.

Ohýnek na špatném místě

26. října

Před sedmou hodinou byla městská policie upozorněna na oheň v lese u zahrádkářské kolonie v ulici  Na Průtahu. Strážníci na uvedeném místě nalezli doutnající ohniště u kterého spal na zemi muž z Klášterce nad Ohří. Strážníkům na vysvětlenou řekl, že nemá momentálně kde bydlet, proto přespal v lese. A protože mu byla zima, rozdělal si v noci oheň. Strážníci ho upozornili, že tak porušil zákon a poučili ho, kde lze oheň bezpečně rozdělávat. Z místa byl vykázán. Následně se  strážníci postarali o zbytky ohniště, aby nemohlo dojít k požáru lesa.  

Po konzumaci drog a alkoholu skončila v nemocnici
22. října

Ráno před osmou hodinou byla městská policie přivolána k ležící podnapilé ženě v Ječné ulici. Na místě strážníci našli jim známou ženu z Prunéřova, která v době jejich příjezdu seděla na zemi s PET lahví červeného vína. Strážníkům si postěžovala, že se dusí a že požilo drogu a alkohol. Na místo byla přivolána rychlá zdravotnická služba, která ženu převezla do nemocnice.

Rozumí psí řeči?

21. října

V devět hodin večer přijala městská policie oznámení o podezření, že v jednom bytě v Chomutovské ulici dochází k týrání psa. Oznamovatelka strážníkům uvedla, že pes z uvedeného bytu přes den štěká a obtěžuje tím sousedy. Má podezření, že pes je málo venčen, majitelé se mu nevěnují tak, jak by měli a nemá ani doplněnou misku s vodu. Podezření opírala o tvrzení, že „rozumí psí řeči“.  Strážníci následně provedli kontrolu v uvedeném bytě. Pes již na pohled žádným týráním netrpěl. Pes však neměl známku a přítelkyně jeho majitele nemohla ani najít doklad o uhrazení poplatku za psa. Byla provedena následná kontrola.

Upozornili je včas

21. října

Odpoledne před pátou hodinou byl prostřednictvím dohlížecího kamerového systému zachycen muž, které u kontejnerového stání v Chomutovské ulici zakládal černou skládku. Strážníkům, kteří  ho na místě přistihli, muž z Klášterce nad Ohří řekl, že uklízí byt a ještě jim nepřijelo auto, tak to dávají ke kontejnerovému stání. Poté si přivolal pomoc a materiál začal nosit zpět do bytu s tím, že  ho vynesou až přijede vozidlo. Byla provedena následná kontrola, zda se tak opravdu stalo.

Kuře v troubě

18. října

V půl jedné odpoledne byla hlídka městské policie vyslána do ulice Budovatelů, kde si jedna majitelka bytu zabouchla dveře a má kuře v troubě. Při příjezdu strážníků již byli na místě kadaňští hasiči, kteří byt otevřeli. Případ tak skončil šťastně.

Peníze zapomněl

15. října

V noci kolem desáté hodiny hlídka městské policie zjistila, že v bankomatu v ulici Kpt. Jaroše při výběru peněz někdo zanechal hotovost ve výši 200 Kč a také lístek o výběru. Platební karta na místě nebyla. Finanční hotovost spolu s dokladem o výběru byla později předána na pobočku banky


Zapomněl, ale měl štěstí
10. října

Po devatenácté hodině byla městská policie upozorněna, vozidlo stojící v ulici Na Podlesí, které mělo klíče ponechané v zámku dveří. Strážníci nemuseli po majiteli vozidla pátrat dlouho. Sdělil jim je muž, které vše pozoroval z okna. Majitel vozidla strážníkům řekl, že klíče ve vozidle zapomněl při odnášení nákupu domů. Překontroloval vozidlo, ale nic nepostrádal.

Museli pomoci zdravotníkům

9. října

Po čtvrté hodině odpoledne se na městskou policie s žádostí o pomoc obrátili pracovníci  zdravotnické záchranné služby. Pacient ze Sukovy ulice, který trpí schizofrenií se odmítal nechat ošetřit. Choval se agresivně a napadal členy rodiny. Aby nedošlo k napadení zdravotníků a zabránilo se mu v sebe poškozování, byla mu nasazena pouta. Po vyšetření bylo rozhodnuto o jeho převozu na psychiatrické oddělení do Mostu, při kterém městská policie asistovala.  

Jednali rychle

9. října

Když strážníci prováděli ráno kontrolní činnost v ulici Na Podlesí, zahlédli mladíka, který odpovídal popisu hledané osoby, která byla podezřelá z fyzického napadení. Mladík nebyl schopen prokázat svoji totožnost a byl předán Policii ČR.

Museli si po sobě uklidit

7. října

V odpoledních hodinách provedla městská policie ve spolupráci s odborem sociálních věcí kontrolu podél řeky Ohře směrem od silničního k železničnímu mostu se zaměřením na osoby bez domova. Na místě strážníci zjistili, že zmíněné osoby zde mají postavený stan, rozdělaný oheň a rozvěšené osobní věci na keřích. Následně byla čtveřice vyzvána aby veškeré věci odstranila a také odklidila odpadky.

Usvědčilo ho i zranění

5. října

Kolem jedenácté hodiny přijala městská policie oznámení, že někdo rozbil okno v areálu Slovanu a poté odešel do vnitrobloku. Podle popisu na místě strážníci zadrželi muže, který měl řezné poranění na levé ruce. Strážníkům tvrdil, že jen udeřil do plastových dveří. Když oznamovatelka potvrdil, že zadržený rozbil skleněnou výplň plastového okna a následně ho otevřel, muž se k činu přiznal. Případ byl předán Policii ČR.     


Šišky létaly do oken
2. října

Odpoledne před pátou hodinu byla hlídka městské policie vysláno do Klášterecké ulici, kde  měly děti házet šišky do oken mateřské školy. Na místě byli tři hoši ve věku 8 až 10 let. Ředitelka školy strážníkům řekla, že je přistihla na zahradě MŠ jak házejí šišky do oken a zvoní na zvonky. Chlapci strážníkům ale tvrdili, že jen přihlíželi a viníkem je bratranec jednoho z nich.

Dvojnásobná smůla

30. září

V půl jedenácté dopoledne byla městská policie přivolána k cyklostezce do Želiny, kde mimo ní skončil osobní automobil, jehož řidička si tudy chtěla zkrátit cestu z důvodu dopravní nehody, ke které došlo na silnici z Rokle do Kadaně. Strážníci zjistili, že řidička z Hradce nezvládla řízení a vozidlo následně sjelo z nezpevněné krajnice a nemohlo se dostat zpět na vozovku. Jak se ukázalo, žena nevlastní oprávnění k řízení vozidel. Případ si převzala Policie ČR.

Obyvatel obce obtěžují prasata

29. září
Městská policie byla upozorněna na prasata pohybující se v okolí Pokutic, která obtěžují obyvatele obce. Došlo zde k rozrytí několika pozemků, poškození plotů a ohrad, co zapříčinilo i útěk psa. Strážníci se od oznamovatele dále dozvěděli, že prasata pocházejí od bachyně, nejspíše vietnamského prasete, která někomu utekla z domácího chovu. Jelikož selata, které vyvedla v loňském roce, již dospívají, začínají být agresivní a z člověka strach nemají. O situaci byl informován odbor životního prostředí.

Pila je v noci rušila

27. září

Kolem jedenácté hodiny v noci si obyvatelé domu v Prunéřově stěžovali na rušení nočního klidu z podniku, který zde má svoji provozovnu. Strážníci zjistili, že je rušil zaměstnanec, který během noční směny řezal pilou železo. Následně se spojili s odpovědným vedoucím, který přislíbil učinit opatření aby během nočního provozu nedocházelo k rušení nočního klidu.


Havaroval s chodítkem
26. září

Kolem desáté hodiny strážníci řešili případ seniora, který se vydal na svém chodítku (čtyřkolka) za manželkou do OD Albert. Při odbočování sjel pravým předním kolečkem z chodníku, to se mu ohnulo a s chodítkem upadl na trávu. Zjevné zranění strážníci nezjistili,  muž si ani nestěžoval na žádnou bolest a přivolání záchranné zdravotnické služby odmítl. Po chvíli se na místo dostavila jeho manželka. Oba manžele strážníci doprovodili do místa jejich bydliště.


Mládež si dopřávala alkohol
22. září

Odpoledne po druhé hodině byla městské policie upozorněna, že v Husově ulici se nachází hlučná skupinka dětí, které požívají alkohol. Strážníci na uvedeném  místě zastihli pět nezletilých osob.  Mladí tvrdili, že žádný alkohol nepožili. Provedená orientační dechová zkouška u čtyř z nich ale ukázala od 0,15 do 0,54 promile alkoholu v krvi. Nezletilci byli předání svým zákonným zástupcům a o celé záležitosti byl informován odbor sociálních věcí.

Rušil celé sídliště

21. září

V noci před jedenáctou hodinou přijala městská policie oznámení, že na sídlišti 1. máje se z jednoho domu ozývá hlasitá hudba, které se rozléhá mezi domy.  Strážníci na místě zjistili, že hlasitá hudba se ozývá z otevřeného okna uvedeného bytu. Muž, který si hudbu pouštěl, strážníkům řekl, že s tím již končí. Nebylo to poprvé, kdy se stejného přestupku dopustil. Byla mu uložena pokuta 500 Kč.   

Odložené kolo

20. září

Odpoledne před jednou hodinou přijala městská policie oznámení, že v ulici Bystřická vedle garáží leží dětské jízdní kolo modro-černé barvy. Čipované nebylo a tak se nepodařilo zjistit jeho majitele. Bylo předáno na ztráty a nálezy při městském úřadu.

Čipování kol pokračuje

Značení jízdních kole za pomoci syntetické DNA a jejich evidence městskou policie, bude pokračovat dokud budou příznivé klimatické podmínky. Značení se neprovádí při dešti nebo teplotách pod 10 stupňů. Díky této službě již bylo očipováno přes sto kol.


Odhalili místo pijáckých schůzek
12. září

Po šestnácté hodině prováděla hlídka městské policie kontrolu v Rooseveltových sadech. V lokalitě určené pro volný pohyb psů našli strážníci v zeleni ukrytou skládku, kterou zde pravděpodobně vytvořily osoby, které se zde scházejí za účelem popíjení alkoholu. Nasvědčujeme tomu i blízkost OD Kaufland. O situaci byl informován odpor životního prostředí s návrhem na prostříhání porostu a zamezit tak vytváření zázemí pro závadové osoby.

Alkohol za volant nepatří

9.září

Před šestnáctou hodinou se u kina Hvězda na hlídku městské policie obrátila mladá žena, které strážníkům řekla, že byla svědkem jak do jejího auta na parkovišti naboural muž v šedivém vozidle. Přiznal se jí, že před jízdou požil alkohol. Jak strážníci zjistili, že o cizince z Ukrajiny, který jevil známky ztráty motoriky, mluvil pomalu a nesrozumitelně a byl z něj cítit alkohol. Byla provedena orientační dechová zkouška, která ukázala 4,23 promile alkoholu v krvi. Případ si převzala přivolaná Policie ČR.

Muž ohlásil napadení manželkou

7. září

Před půlnocí byla městská policie přivolána do Chomutovské ulice, kde byl muž napaden svojí manželkou. Při příjezdu strážníků byli oba aktéři manželské rozepře v bytě přítomni. Muž strážníkům sdělil, že se manželka vrátila ze stavby a nedlouho po příchodu jej udeřila do tváře. Odůvodnil to tím, že špatně snáší alkohol a dlouhodobě s tím má problém, který nechce řešit. Ošetření muž nepožadoval. Po chvíli se oblékl a odešel z bytu s tím, že jde přespat k matce a vrátí se, až manželka nebude pod vlivem alkoholu a bude možné s ní normálně mluvit.


Kapesníčky jí vyšly draho
4. září

Před polednem řešila městská policie krádež supermarketu Kaufland. Starší žena z Kadaně zde odcizila papírové kapesníčky v hodnotě 19,90 Kč. V evidenci přestupků dosud neměla žádný záznam. Byla ji uložena bloková pokuta 200 Kč.

Záchrana skončila zatčením

4. září

Kolem jedné hodiny odpoledne byla městská policie přivolána do Chomutovské ulice, kde měl ležet muž bez známek života, ale který dýchal. Strážníci po příjezdu na základě místní znalosti poznali, že jde o muže z Prunéřova. Po probuzení byl zmatený, ale nakonec se strážníky komunikoval. Po prověření na Policii ČR zjistili, že je po něm vyhlášeno pátrání. Muž se následně pokusil o útěk, ale strážníci ho pomocí chvatů a hmatů zadrželi a nasadili mu pouta. Muž kladl odpor i při převozu a pokoušel se vykopnout okno služebního vozidla, ale v tom mu strážníci zabránili. Zadržený byl předán Policii ČR.

Seniorka v roli straky

3. září

V půl jedenácté byla městská policie přivolána do Kauflandu, kde došlo další drobné krádeži. Starší žena zde odcizila pytle do koše v hodnotě 24,90 Kč a svačinové sáčky v hodnotě 14,90 Kč. Byla jí uložena bloková pokuta.

Nakonec vše uklidil

1. září

Po poledni prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v ulici U Stadionu. U stání na kontejnery si všimla odložených kusů nábytku, desek a dřevěných šuplíků. Přitom nedaleko byl přistaven velkoobjemový kontejner na nadměrný odpad. Strážníkům se během pátrání po původci podařilo zjistit muže, který zde věci odložil. Na svoji obhajobu uvedl, že „to tam hází každý, tak proto může i on“.  A že nic odklízet nebude a pokutu také platit nebude. Věc byla proto předána přestupkové komisi. Zhruba po dvou hodinách provedli strážníci na místě opětovnou kontrolu a zjistili, že je zde uklizeno a odložené věci byla přemístěny do přistaveného kontejneru.

Vyčítal přítelkyni rozbitý vysavač

30. srpna

Před polednem byla městské policie přivolána do Ječné ulice. Přivolala je žena, které v té době byla na chytrém hřišti a slyšela z jednoho domu partnerskou rozepři, během které muž sprostě ženě nadával. Muž strážníků vysvětlil, že křičel na svoji přítelkyni protože zničila vysavač. Přítelkyně  již v bytě nebyla. Strážníci muži doporučili, aby příště nedorozumění ve své domácnosti řešil klidněji a méně hlasitě.


Založil si vlastní skládku
19. srpna

Před polednem upozornili městskou policii pracovníci statku Jezerka, že na Zlatém vrchu nalezli černou skládku, ve které pravděpodobně přespává nějaká bezdomovec.  Při příjezdu strážníků se na uvedeném místě nikdo nenacházel. Byla provedena fotodokumentace a o skládce byl informován odbor životního prostředí. Městská policie se pokusí zjistit původce skládky.

Hosté rušili noční klid

17. srpna

V noci před třetí hodinou byla městská policie přivolána do Husovy ulice, kde docházelo k rušení nočního klidu. Strážníci na uvedeném místě před nočním podnikem zastihli skupinu asi dvaceti osob, které chodí ven kouřit a hlasitě se baví. Také byly otevřeny dveře do podniku a skrz ně byla slyšet reprodukovaná hudba. Strážníci na to upozornili obsluhu, která přislíbila, že dohlédne na to aby k rušení nočního klidu nedocházelo.  Strážníci také upozornili přítomné  aby se hlasitě nebavili.  

K prutům se nikdo nehlásil

16. srpna

V jednu hodinu v noci přivolal člen rybářské stráže městskou policii pod jez v Želině. Na místě k lovu ryb se nacházely dva pruty s navijáky a stojany s hlásiči záběru. Na místě se nacházela žena ze Šumperku, která ale prohlásila že neví čí jsou pruty, ryby že nechytá a ani nevlastní povolení k jejich lovu a nevlastní rybářský lístek. Rybářské náčiní tak bylo jako nález předáno na městský úřad.   


Noční klid je třeba dodržovat všude
11. srpna

Po půlnoci byla městská policie vyslána do areálu v Prunéřovské ulici, ze kterého se ozývala hlasitá hudby. Strážníci zjistili, že zde dva kamarádi zde slaví 50 let. Muž, který pro ně oslavu pořádal si myslel, že když areál není v zastavěné oblasti, nebudou nikoho rušit. Po upozornění strážníků, že ruší noční klid, byl sjednána náprava. Při následné kontrola byla již oslava ukončena.

Pomoc byla nutná

11. srpna

V půl jedné odpoledne byla městská policie přivolána k restauraci u koupaliště, kde měl ležet zraněný podnapilý muž. Strážníci po příjezdu našli u laviček ležícího muže. Muž z Ústí nad Labem strážníkům řekl, že se léčí s vysokým tlakem a se srdcem. Předal jim osobní doklady a poté omdlel. Dýchal sám, na podněty nereagoval a viditelné zranění neměl. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba a do jejího příjezdu strážníci udržovali muže ve stabilizované poloze.

Motorkář nezvládl řízení

10. srpna

Během kontrolní činnosti, kterou prováděla před třetí hodinou odpoledne hlídka městské policie kolem Albertu, zaznamenali strážníci dopravní nehodu. Motorkář dostal na vozovce smyk a následně narazil do ostrůvku u přechodu. Strážníci mu chtěli poskytnout první pomoc, ale motorkář to odmítal, že se cítí bez zranění. Na místo se dostavila zdravotnická záchranná služba, kterou přivolal kolemjdoucí a poskytla mu ošetření.


Lovili hada
8. srpna

Před šestnáctou hodinou byla městská policie přivolána do Chomutovské ulice, kde se měl v prostoru mu Slovanu nacházet nějaký had. Strážníci v něm rozpoznali užovku obojkovou, kterou odchytili do plastové přepravky a na doporučení odborníka ze Zooparku Chomutov byla užovka vypuštěna do volné přírody.

Chytala bez rybářského lístku

7. srpna

Ráno před osmou hodinou přistihla rybářská stráž u jezu v Želině ženu, která měla uloveného kapra (65 cm, 6,5 kg) a neměla doklady potřebné k chytání ryb ani doklady totožnosti. Strážníci zjistili, že jde o ženu ze Staňkovic. Rybářská stráž rybu vrátila do Řeky. Žena uvedla, že si chtěla rybolov vyzkoušet, protože si v budoucnu plánuje požádat o vydání rybářského lístku. Případ dořeší příslušný orgán.

Noční křikloun také ničil

4. srpna

Po jedné hodině v noci prováděla hlídka městské policie kontrolu Husovy ulice. U hudebního klubu spatřili strážníci polonahého muže, který chodil okolo a pokřikoval. Strážníci muže uklidnili. Poté přišla jeho přítelkyně a odvedla ho domů. Muž z ostrahy klubu hlídce oznámil, že viděl jak zmíněný muž poškodil lampu veřejného osvětlení a betonovou stříšku skříně na měřiče plynu. Případ byl předán přestupkové komisi.

Opět dával
odpad kam nepatří
3. srpna

Večer po šesté hodině byla městská policie přivolána do Chomutovské ulice, kde měl někdo odkládat odpad, kam nepatří. Strážníci na místě zjistili, že vedle stání na popelnice někdo odložil staré nábytkové desky. Provinilce se během šetření podařilo odhalit. Byl jím muž z Chomutovské ulice. Přislíbil rychlou nápravu. Proto mu byla uložena blokové pokuta na dolní hranici. Strážníci také prověřili, zda uklizení odpadu skutečně došlo.


Po hádce si sbalila věci
1. srpna

Po osmé hodině obdržela městská policie telefonické oznámení z ulice Kpt. Jaroše, že sousedé se nejspíše perou. Na Löschnerově náměstí strážníci zastihli muže, který měl na sobě pouze bermudy a botami a trikem v ruce. Ten jim sdělil, že to on se pohádal se svojí přítelkyní a jeho pes hádku neunesl a utekl z bytu a posléze i z domu, když do něj přítelkyně při hádce stržila. Muž trval na tom, aby jeho přítelkyně opustila byt, ve kterém spolu žijí. Žena ale strážníkům řekla, že chce byt opustit, ale muž jí v tom brání. Nikdo z dvojice neměl viditelné poranění. Žena si poté sbalila svoje věci, vrátila klíče od bytu a odešla.

V noci si hrál s autíčkem

30. července

Kolem půl jedenácté v noci byla městská policie přivolána do Prunéřova, kde docházelo k rušení nočního klidu. Na uvedeném místě zastihli strážníci tři muže z nichž jeden jezdil po silnici autíčkem na dálkové ovládání. Strážníkům muž z Prunéřova řekl, že si autíčko pořídil  po dlouhých dvou letech a chce si s ním hrát. Přes den nemůže, protože se hned na místo seběhnou zde žijící děti. Proto si s ním hraje v noci, kdy již děti spí. Strážníci mu doporučili, aby si šel hrát s autíčkem tam, kde nebude nikoho rušit. Muž poslechl a strážníkům se omluvil.

Kabely si musí hlídat

26. červenc
e
Ráno se na městskou policii obrátil zástupce firmy, která provádí instalaci elektrického vedení podél železniční trati. Oznámil, že jim bylo odcizeno větší množství kabelů, které instalovali předešlý den, včetně jejich izolace. Ke krádeži došlo poblíž tunelu mezi Rooseveltovými sady a zahrádkami Bystřice. Zde byla také objevena vytvořená stěna s větví a okolo ní části kabelů a jejich izolace. Z důvodu výše způsobené škody si případ převzala Policie ČR. Bylo domluveno, že městská policie bude po dobu stavby provádět v oblasti častější kontroly a firma si pokusí lépe zajistit ostrahu staveniště.


Spěchal na toaletu a ven se již nedostal
25. července

Odpoledne po půl čtvrté byla hlídka městské policie přivolána do kadaňské nemocnice, kde na na dětském oddělení zůstal uzamčen jeden návštěvník. Strážníci se spojili s vrátnou a muže ze Slovenska, který přechodně bydlí v Kadani, pustili ven. Jak strážníkům vysvětli, do nemocnice ho přivezl jeho přítel. Protože potřeboval na toaletu, zaběhl na dětské oddělení, protože to měl nejblíž. Mezitím ale bylo dětské oddělení uzamčeno a on tam zůstal uvězněn. Strážníci pro jistotu provedli kontrolu, zda se v objektu ještě někdo nenachází.

Skokana po autech usvědčil otisk boty

22. července

V půl jedenácté v noci byla městská policie upozorněna na skupinku mládeže v Chomutovské ulici za Slovanem, která měla skákat po autech. Oznamovatelka uvedla i bližší popis pachatele a ukázala jim vozidla, která měla mládež poškodit. Na voze Octavia byl otisky od rukou a na vozidle Ford otisky od bot. K činu se nechtěl nikdo přiznat. Strážníci proto provedli kontrolu obutí přítomných. Stopy vedly k mladíku ze Žamberka, který byl v Kadani na prázdninách a odpovídal popisu.  Vzorek podrážky jeho boty se shodoval s otiskem na kapotě. K činu se doznal a případ si převzala Policie ČR.

Podnapilá dívka přišla o kabelku

21. července

V noci po třetí hodině vyjeli strážníci k podnapilé dívce, která ležela na trávě v ulici Na Podlesí a spala. Viditelné zranění neměla. U sebe měla koženou bundu a mobilní telefon. Po probuzení strážníkům řekla, že jde domů a zřejmě si potřebovala odpočinout, tak si sedla do trávy. Cítí se v pořádku a lékařské ošetření nepotřebuje. Strážníci ji pomohli na nohy, ale protože nebyla kvůli podnapilosti schopna sama pokračovat v chůzi, spojili se s matkou dívky, která si pro ni přijela. Strážníkům sdělili, že její dcera měla u sebe při odchodu z bytu ještě malou černou kabelku. Ta se však na místě ani v okolí nenacházela.

Roztančené děti

19. července

V půl šesté odpoledne obdržela městská policie telefonát, že na ploše u dětského hřiště jsou děti, které si pouští hlasitou hudbu. Strážníci na místě zastihli skupinku čtyř dětí ve věku kolem deseti let, které měly puštěné reproduktory a u toho tancovaly. Strážníci je poučili, aby nepouštěly hudbu příliš hlasitě.


I „šepot“ může rušit noční klid
18. července

V noci po desáté hodině byla městská policie přivolána na sídliště Budovatelů, kde měla před jedním domem hlučet skupinka. Strážníci na uvedeném místě zjistili, že se u lavičky baví tři ženy a jeden muž, nikdo ale nekřičel a mezi sebou si dokonce povídali šeptem. Přesto byli přítomní upozorněni na možnost rušení nočního klidu. Skupinka se poté rozešla.

Po pádu skončil v nemocnici

17. července  

Po půl čtvrté odpoledne byla městská policie upozorněna, že na trávníku na sídlišti Na Podlesí leží zraněný muž. Pravděpodobně vlivem pádu měl rozražené obočí nad pravým okem. Na žádnou bolest si nestěžoval, ale vzhledem ke zranění přivolali strážníci na místo zdravotnickou záchrannou službu, které ho převezla na ošetření do nemocnice. Důvod svého pádu jim muž z Kadaně nesdělil, ale přiznal, že ještě před touto událostí vypil asi tři piva.

Opilý muž musel z koupaliště pryč

15. července

Po druhé hodině odpoledne byli strážníci přivoláni na koupaliště v Kadani, kde se měla pohybovat podnapilá osoba. Po jejich příjezdu se zjevně podnapilý muž nacházel  před hlavním vchodem mimo areál koupaliště, ze kterého ho plavčík vykázal. Žádnou škodu na majetku muž nezpůsobil.

Zemřel mu soused

11. července

Večer se na městskou policii obrátil muž z domu na sídlišti 1. máje. Měl starost o nájemce bytu, kterého již týden nikdo neviděl a z jeho bytu byl cítit zápach. Muž byl podle sousedů očividně nemocný, proto se nabízelo podezření že zemřel. Na místo byla přivoláni hasiči a hlídka Policie ČR. Po otevření bytu se podezření potvrdilo. Muž byl nalezen mrtvý. Případ si převzala Policie ČR.

Nemohla se dostat domů

10. července

Ráno po páté hodině se na městskou policii obrátila žena, které údajně v baru v ulici Jana Švermy ztratila mobilní telefon a nemůže se dostat do bytu na sídlišti Budovatelů jelikož zlomila klíč. Strážníci zjistili, že je pod silným vlivem alkoholu, proto ji doprovodili domů. Zjistili, že dveře od bytu jsou pootevřené a klíč je zlomený v zámku. Když prozvonili číslo ztraceného mobilu, zjistilo se, že se nachází někde v bytě, kam strážníci nevstupovali. Ještě ženě doporučili, aby si zavolala zámečníka.

Pomohli řidiči v nouzi

10. července

Kolem sedmnácté hodiny prováděla hlídka městské policie kontrolu ve Hřbitovní ulici. Strážníci zde spatřili auto Hyundai s otevřenými dveřmi ve kterém seděl s nohama ven starší muž z Kadaně, který si stěžoval na slabost a omdléval. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba a muž byl převezen na ošetření do nemocnice. Na místo byli přivoláni také hasiči a hlídka Policie ČR. Protože opuštěné vozidlo tvořilo překážku silničního provozu, bylo odtlačeno mimo vozovku. Klíče  od vozidla převzala městská policie a později byly předány jeho majiteli.

Zmatený muž něco hledal v řece

6. července

Před dvacátou hodinou se ve vodě před hrází Kadaňského stupně nacházel zmatený muž. Strážníci zjistili, že je do půl těla ve vodě a zmateně jako by něco hledal. Za pomoci kolemjdoucích se muže z Klášterce nad Ohří podařilo vytáhnout na břeh. Byl dezorientovaný, měl vidiny, zjevně byl pod vlivem návykové látky. Jelikož bylo patrné, že potřebuje lékařské ošetření, byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba.

Ani noc neukryla hříšníky

6. července

V nočních hodinách prováděla rybářská stráž kontrolu u řeky Ohře v úseku pod osadou Pokutice. Byli zde přistiženi dva muži z Radonic, kteří prováděli rybolov bez patřičného povolení. Jejich přestupek dořeší příslušný orgán.      


Oslava na kopci
16. června

V půl sedmé ráno obdržela městská policie upozornění, že na Bystřickém kopci se nachází několik aut, ve kterých spí lidí a kolem je nepořádek. V době příjezdu strážníků byla na místě čtyři auta. Jejich řidiči byli z Kadaně, Lužice a Podbořan strážníkům řekli, že zde měli oslavu.  Na místě také bylo dále doutnající ohniště a postavený stan. Všichni přítomní byli vyzvání, aby nepořádek po sobě uklidili. Následně městská policie provedla kontrolu, zda se tak stalo. O případu byl informován odbor životního prostředí.

Noční kontrola odhalila hříšníka

15. června

Od půl dvanácté do druhého hodiny prováděla rybářská stráž za asistence městská policie kontrolu u řeky Ohře. Tentokrát byl odhalen jeden hříšník, který porušil dané předpisy.

Dvě nehody

15. června

V noci kolem druhé hodiny prováděla hlídka městské policie kontrolu v ulici Jana Roháče, když zaslechla ránu z místa pod Albertem. V křižovatce ulici Jana Roháče a Na průtahu se nacházelo havarované vozidlo Škoda Superb. Na místo se dostavila také hlídka Policie ČR. Řidič nejprve nereagoval na žádné podněty. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Řidič se zatím probral a bylo zřejmé, že je pod vlivem alkoholu. Strážníci poté pokračovali v hlídkové činnosti a zjistili, že v ulici Na Podlesí je havarované další vozidlo. I tento případ si převzala Policie ČR.


Hledaný se ukrýval v umývárně
12. června

Večer kolem deváté hodiny byla městská policie upozorněna, že v budově v Prunéřově se nachází osoba, kterou hledá Policie ČR. Strážníci provedli kontrolu objektu a muže, po kterém policie pátrala, našli ukrytého v umývárně. Následně byl předán Policii ČR.

Neodborná manipulace příčinou detonace

10. června

Po třetí hodně odpoledne došlo v jednom z bytů v Kadani k detonaci, kterou zavinila neodborná manipulace s plynovou lahví na plnění zapalovačů. Na místo byly přivolány hasičské jednotky z Kadaně a Klášterce nad Ohří a také zdravotnická záchranná služba. Muž, který neodbornou manipulaci prováděl, byl zraněn na noze a byl po ošetření převezen do nemocnice. V bytě se v době detonace nacházela také matka zmíněného muže se svým přítelem. Oba vyvázli bez zranění.

Neměli v noci klid

9. června

Před druhou hodinou v noci si obyvatelé Husovy ulici stěžovali, že zdejší klub ruší noční klid. Strážníci zjistili, že důvodem je hlasitá hudba nezavřené dveře po odchodu návštěvníků podniku. Spojili se s obsluhou a domluvili se, že hudba bude utlumena a dveře se budou zavírat.

Pil a pak sedl za volant

8. června

Večer před osmou hodinou obdržela městská policie upozornění, že v ulici U Stadionu nasedá podnapilý muž do vozidla Audi a vyjíždí do Chomutovské ulice. Zde ho také strážníci dostihli a zastavili. Muž za volantem byl viditelně podnapilý. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR. Provedená dechová zkouška ukázala, že muž má v krvi 2,65 promile alkoholu.

Rybáři si dávají pozor

7. června

Ve večerních hodinách prováděla rybářská stráž v doprovodu hlídky městské policie kontrolu rybářů v oblasti Nábřeží Maxipsa Fíka. Během kontroly nebyl zjištěn žádný nedostatek a všechny kontrolované osoby měly v pořádku doklady opravňující je k chytání ryb.   


Muže raději poslali do nemocnice
5. června

V půl osmé večer byla městská policie přivolána k domu v Chomutovské ulici, kde ležel zraněný muž. Muž se pokoušel otrhnout vchodové dveře a přitom upadl na hlavu. Poranil si její zadní část, kde měl tržnou ránu. Zjevně byl pod vlivem alkoholu. Vzhledem k povaze jeho zranění a jeho lehké dezorientaci, byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla na ošetření do nemocnice.

Řádil pod vlivem omamných látek
?
5. června

Večer před devátou hodinou byli strážníci přivoláni do Chomutovské ulice, kde v jednom v bytě řádil muž, údajně pod vlivem omamných látek. Hlasitě řval, bouchal a vyhazoval věci z okna. Se strážníky muž komunikoval přes zavřené dveře a byl vulgární. Na místo se dostavil také hlídka Policie ČR. V bytě se měl zdržovat přítel majitelky bytu. Později se z bytu začal valit houstnoucí dým. Protože byla  obava o  ohrožení zdraví osob a hrozila větší škoda na majetku, policisté vstoupili do bytu. V obývacím pokoji seděl muž a uprostřed hořela hromada papíru a oblečení. Strážníci provedli prvotní uhašení ohniska požáru a na místo byli přivoláni hasiči. Muž byl agresivní a tak byly použity donucovací prostředky. Na svém těle měl viditelná malá řezná zranění, proto byl převezen na ošetření do nemocnice.

Pomohli ženě v nouzi

2. června

Před čtvrtou hodinou v noci se na projíždějící hlídku ulicí 1. máje obrátila žena, která strážníkům sdělila, že má doma nemohoucí maminku, která se jí svalila z postele na zem a on ji sama není schopná vrátit zpět na postel. Strážníci našli její maminku ležet vedle postele. Ta je ujistila, že se jí při pádu nic nestalo, že je jinak bez zranění. Strážníci ji pomohli zpět na postel.


Poškodil tři věci najednou
29. května

Městská policie byla před sedmnáctou hodinou přivolána k dopravní nehodě, ke které došlo na křižovatce ulic Na Průtahu a Jana Roháče, ze které vyjížděl kamion. Ten při odbočování poškodil zábradlí, veřejné osvětlení a dopravní značení. K újmě na zdraví nedošlo. Za volantem nákladního vozidla seděl řidič z Ostravy.  Na místo byla přivolána dopravní policie, která si případ převzala k došetření. Strážníci po potřebnou dobu usměrňovali provoz.

Zraněný muž skončil v nemocnici

27. května

Po dvacáté hodině byla městská policie vyslána k zimnímu stadionu, kde měl ležet zraněný muž. Strážníci zjistili, že má na temeni velkou podlitinu a tržnou ránu, ze které krvácel. Muž byl pod vlivem alkoholu, špatně komunikoval a neměl u sebe žádný doklad totožnosti, pouze mobilní telefon. Díky jemu se podařilo totožnost muže zjistit. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla na ošetření.

Milovník sýrů zadarmo

27. května

Po půl osmé večer přistihla ochranka Kauflandu muže z Prunéřova při krádeži dvou kusů sýrů v celkové hodnotě 258 Kč. Zájem o zadrženého projevila Policie ČR, které strážníci muže bez zranění předali.


15. října dopoledne zaznamenala obsluha bezpečnostního kamerového systému psa, který se volně bez dozoru pohyboval po dětském hřišti v areálu bývalých kasáren. Díky dohledu a trasování se  podařilo zjistit jeho majitele, který se nacházel v Průmyslové ulici. Psa si zajistil proti svévolnému pobíhání a byla mu uložena bloková pokuta.

Po sedmé hodině večer si obsluha kamerového systému městské policie všimla skupinky osob, které popíjely pivo na veřejném prostranství v Chomutovské ulici. Přivolané hlídce se podařilo prokázat přestupek u tří osob, kterým byla uložena bloková pokuta.

10. července v noci, kolem půl druhé zaznamenala kamera dohlížecího systému městské policie osobu, která při přecházení přechodu od Penny k Lidlu se zastavilo u dopravní značky a něco na ní kreslila lihovým fixem. Osoba pak pokračovala směrem ke Kauflandu. To již na místo mířila hlídka městské policie, která ji zadržela. Šlo o muže z Klášterce nad Ohří.  K činu se přiznal a byla mu udělena bloková pokuta.   

Večer 20. února došlo v Chomutovské ulici k rozepři několika lidí při které došlo nejen ke slovnímu ale i fyzickému napadání. Incident řešila městské policie. Jeden z aktérů  incidentu si stranou odložil pár červených bot v hodnotě 600 Kč. Nepozornosti zúčastněných využil muž z Kadaně, který tyto boty vzal a snažil s nimi nepozorovaně zmizet.  To se mu ale nepodařilo. V jeho stopách se vydal jeden ze strážníků. Před ním se dal pachatel na útěk.  Pravidelná fyzická příprava městské policie se ale v tomto případě vyplatila. Muž byl dostižen a boty se vrátily majiteli. Případem se bude zabývat přestupková komise.

V sobotu 30.listopadu po jedné hodině v noci prováděla hlídka městské policie kontrolu v okolí Kauflandu. Během kontroly si strážníci všimli dvojice mužů, kteří útěkem reagovali na projíždějící hlídku Policie ČR. Strážníci muže zadrželi. Šlo o občany Běloruska. Jeden z nich měl s sebou vínový batoh, ve kterém bylo několik různých barev ve spreji. Při kontrole Rooseveltových sadů, okolí zimního stadionu, koupaliště a sportovní haly bylo nalezeno několik sprejem pomalovaných míst. Další byla během dne nalezena na Nábřeží Maxipsa Fíka. Na základě místní znalosti bylo vysloveno podezření, že nápisy se shodují s těmi, které se v létě objevily na skateboardovém hřišti a na cyklostezce do Prunéřova. Případ si převzala Policie ČR.

V říjnu se městská policie zaměřila na kontrolu míst, kde nocují lidi bez domova. V okolí těchto míst vznikají černé skládky z věcí a odpadků, které zde bezdomovci zanechávají. Byly jim poskytnuty plastové pytle a rukavice, aby si nepořádek po sobě sami uklidili. Odvoz naplněných pytlů zajistily Technické služby Kadaň.

Během kontroly v Chomutovské ulici objevila hlídka městské policie černou skládku u kontejnerů na komunální odpad. Nacházely se zde odhozené kusy nábytku, plovoucí podlaha, pohovka, pračka, krabice a další vybavení bytu. Strážníci zahájili pátrání po tom, kdo tuto černou skládku založil. Během šetření jim pomohl záznam z kamery, kterou do domu instalovalo společenství vlastníků. Díky místní znalosti se jim podařilo identifikovat tři osoby, které věci ke kontejnerovému stání ukládaly. Byla jim uložena bloková pokuta. Jeden z trojice s ní nesouhlasil a jeho případ dořeší přestupková komise.

Při besedě s občany na sídlišti C zazněla připomínka k nepořádku u kontejnerových stání, kam lidé odkládají  především nepotřebné věci z domácností. Městská policie následně zvýšila kontrolní činnost za pomocí fotopastí a přenosných kamer. Díky tomu se již podařilo přistihnout několik hříšníků, jejichž případy následně řeší příslušné orgány. Je třeba připomenout, že občané Kadaně se mohou celý rok (365 dní)  a zdarma tohoto odpadu zbavit ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Kadaň v Polní ulici. Vrátnice je otevřena od 7.00 do 17.00 hodin. Navíc jsou v jednotlivých lokalitách města pravidelně rozmisťovány velkoobjemové kontejnery. Rozpis najdete na webových stránkách TS Kadaň a také v Kadaňských novinách.  

Po devatenácté hodině byla městská policie upozorněna na vylitou kapalinu na kruhovém objezdu u Lidlu. Povrch se stal kluzký a hrozila dopravní nehoda. Strážníci zjistili, že rozlitou kapalinou byla nafta. Na místo byli přivolání hasiči, aby znečištění vozovky odstranili. Dispečerka bezpečnostního kamerového systému ze záznamu zjistila, že nafta unikla z projíždějícího firemního vozidla a kudy vozidlo jelo. To potvrdily i skvrny od nafty. Podařilo se tak zjistit i totožnost řidiče. Případ byl předán příslušnému správnímu orgánu.        

Půl hodinu před půlnocí si obsluha dohlížecího kamerového systému všimla počínání několika osob  z nichž jedna poničila nově vysazený strom i s jeho dřevěnou podpěrou. Přivolaní strážníci je zadrželi v Husově ulici, kde pětice chtěla navštívit zdejší zábavní podnik. Šlo o návštěvníky z jiných měst. K činu se přiznal mladík z Meziboří. Orientační dechová zkouška ukázala, že měl v krvi 0,19 promile alkoholu. Případ byl předán na odbor životního prostředí. Další kroky budou následovat po vyčíslení způsobené škody.

V půl třetí dopoledne byla hlídka městská policie vyslána do ulice Jana Švermy, kde se na zemi povalovali dva muži, zjevně pod vlivem alkoholu, kteří slovně napadali kolemjdoucí. Jak strážníci na místě zjistili, šlo o muže, kteří zaměstnávají strážníky skoro každý den. Zvláště jeden z dvojice, kterému pomáhali také předchozí den, aby se vůbec postavil na nohy. Musela k němu být přivolána zdravotnická záchranná služba, pro kterou je to rovně známý pacient.  A zmíněný muž zaměstnal strážníky a zdravotníky i den předtím, a ještě se choval tak agresivně, že při jeho převozu do nemocnice byla potřeba asistence městské policie. V tomto případě se jedná o téměř sisyfovskou práci, která zaměstná řadu lidí, kteří by mohli zatím společnosti sloužit jinak.

14. ledna po osmnácté hodině byli strážníci vysláni do ulice Jana Roháče. Z důvodu prudkého poklesu teploty a sněžení zde došlo k vytvoření náledí, na kterém dostal smyk osobní automobil, který zablokoval dopravu. Strážníci za pomoci posypové soli a štěrku uvízlé vozidlo vyprostili a teprve poté mohl projet i posypový vůz TS Kadaň. Městská policie též vlastními silami obnovila sjízdnost kruhového objezdu na křižovatce ulic Na Průtahu, Kpt, Jaroše a Chomutovská, kde uvízlá vozidla zablokovala dopravu. Dále za pomoci jednotky kadaňských hasičů provedli strážníci ruční prosolení komunikace vyproštění vozidel uvízlých nad stavebninami v ulici Rokelská, kde také nemohlo projet vozidlo údržby.

Nepořádek, který po sobě zanechávají lidé bez domova na místech, kde většinou přebývají, není strážníkům lhostejný. Zvláště, když někteří z nich se ve svém volném čase věnují myslivosti a mají k přírodě velmi blízký vztah. V prosinci bylo provedeno několik kontrol se zaměřením na veřejný pořádek. Bezdomovci nad nemocnici a v lesíku v Prunéřově byli na zanechaný nepořádek několikrát upozorněni. Slíbili, že si ho uklidí. Což také do stanovené lhůty učinili. Odpad uložili do pytlů, které odvezly Technické služby Kadaň.

18. listopadu v ranních hodinách si obsluha dohlížecího kamerového systému všimla, že v Chomutovské ulici jsou odloženy části sedací soupravy vedle kontejnerového přístřešku. Z kamerového záznamu bylo zjištěno, odkud sem byl odpad sem v nočních hodinách přinášen. Strážníci pak následně zjistili, kdo sem odpad odložil. Muž z Kadaně jim řekl, že neměl možnost odvozu a že se odpad nesmí takto odkládat, prý netušil. Byla mu uložena bloková pokuta.
Před dvanáctou hodinou obsluha kamerového systému zaznamenala další ukládání odpadu k tomu přístřešku. Odpad vynášel muž z auta značky Ford. Muž z Klášterce se strážníkům přiznal, že zde věci odložil, protože si myslel, že kancelářskou židli někdo odnese a deky někdo využije. Také jemu byla uložena bloková pokuta.

Zachyceno kamerou

30. října po šestnácté hodině si obsluha kamerového systému všimla nakloněného stožáru u nákupního centra u křižovatky Na Podlesí a Na Průtahu. K poškození stožáru došlo silným větrem. Městská policie se spojila se zástupcem obchodního centra. Na místo byli přivoláni hasiči z Kadaně a Klášterce nad Ohří, kteří za pomoci vysokozdvižné plošiny nebezpečný stožár demontovali. Strážníci během demontáže dohlíželi aby nedošlo ke vstupu osob do ohroženého prostoru.

V noci po druhé hodině neušla pozornosti obsluhy dohlížecího kamerového systému podezřelé chování trojice osob v ulici Kpt. Jaroše. Zdálo se, že se pokouší zastavovat projíždějící vozidla s úmyslem prodat notebook, který měly u sebe. Bylo podezření, že může pocházet z krádeže. Před strážníky se podezřelí dali na útěk. Dvojice mladých mužů byla zadržena v Golovinově ulici. Třetí osobou byl nezletilec z Prunéřova. Muži tvrdili, že notebook našli. V té době neměla Policie ČR hlášení o jeho krádeži. Byl proto předán do ztrát a nálezů.

Večer po deváté hodině si obsluha dohlížecího kamerového systému všimla jak v ulici Chomutovská u Slovanu jezdí nezletilé děti na kole a nemají na hlavě cyklistickou přilbu. Přivolaní strážnici zjistili, že jde o dva bratry, kteří již byli několikrát upozorněni na povinné nošení cyklistických přileb. Jejich rodiče porušení zdůvodnili tím, že žádné helmy doma nemají. O případu byl informován příslušný odbor městského úřadu.  

I když v Kadani není mnoho lidí bez domova, řada z nich zaměstnává městskou policii prakticky každý den.  Mezi každodenní úkoly strážníků tak patří pomáhat jim na nohy po nadměrné konzumaci alkoholu nebo řešit nepořádek, který po sobě na různých místech ve městě zanechávají. Jeden z mnoha případů zaznamenal kamera městské policie u kruhového objezdu v ulici Kpt. Jaroše. Bezdomovec zde na frekventovaném místě ulehl na chodník odpoledne po jedné hodině. Tedy v době, kde zde prochází také velký počet dětí a studentů kadaňských škol. Pro ně zrovna nebyl dobrým příkladem. Pomoci na nohy mu museli opět strážníci. Nepořádek, který po sobě zanechal uklidili pracovníci technických služeb.

Šestého srpna po jedné hodině v noci zpozorovala obsluha kamerového systému muže, jak v Chomutovské ulici na parkovišti před Tepelným hospodářstvím Kadaň demoluje osobní automobil. Přivolaní strážníci zjistili, že podnapilý muž rozbil zadní okno u zaparkovaného vozidla. Poškozené auto patří jeho otci z Tušimic. Ten se po oznámení na místo dostavil a potvrdil, že si to vyřeší mezi sebou.  Muž bude řešen za rušení nočního klidu.

V úterý 13. června došlo k dopravní nehodě na Špitálském předměstí, kterou zachytila kamera bezpečnostního systému. Nákladní automobil, jehož řidiče postihly zdravotní potíže, přejel kruhový objezd a skončil v zeleni. Naštěstí nedošlo ke zranění dalších osob ani k větších materiálních škodách.

1. dubna odpoledne před pátou hodinou upoutala pozornost obsluhy kamerového systému zábava trojice mladíků. Mladíci nejprve v ulici Jana Švermy rozhazovali písek a poté se skupinka přesunula na Mírové náměstí k automatům na výdej parkovacích lístků. Jak strážníci po příjezdu na místo zjistili, během deseti minut mladíci stačili vytisknout 135 kusů parkovacích lístků. Nezletilci byli předáni do rukou svých zákonných zástupců. Strážníci také informovali správce automatů. Podle něj nebyla způsobena žádná škoda.

Vozidlo, které vezlo před polednem zboží do jednoho z obchodů v ulici Jana Švermy, poškodilo lampu veřejného osvětlení umístěnou na zdi budovy. Strážníci zjistili, že vozidlo, které lampu poškodilo, odjelo směrem na Mírové náměstí. Zachytila ho jedna z bezpečnostních kamer městské policie. Hříšníka usvědčovala část kopule z lampy, kterou si vezl na střeše. Šlo o řidiče z Poděbrad. Protože se jednalo o dopravní nehodu, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.

Odchyt hadů sice nepatří k běžným činnostem městské policie, ale strážníci ho zvládnou také. 30. srpna je přivolala žena z Vinohrad, kde hada objevila na terase u dveří svého domu. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o užovku obojkovou v délce přibližně 80 cm, která patří mezi chráněné živočichy naší přírody. Strážníci hada odchytili a následně vypustili poblíž vodního toku zpět do přírody.   

Večer v šest hodin obdržela městská policie oznámení, že v jedné kadaňské pivnici se nachází zcela nahý muž. Na místě se strážníci přesvědčili, že tomu tak skutečně je. Muž, který bydlí v ubytovně vedle pivnice, si vůbec nepamatoval, proč se ocitl nahý venku. Bylo zřejmé, že požil alkoholické nápoje, ale se strážníky komunikoval.  Strážníci se spojili s majitelem ubytovny, který zajistil její otevření aby nahý muž mohl zpět do svého pokoje. Byla mu uložena bloková pokuta za buzení veřejné pohoršení.

7. května došlo v Chomutovské ulici k dopravní nehodě, kterou zaznamenala kamera městské policie. Mladý cyklista bez přibrzdění a rozhlédnutí vjel na přechod a byl sražen projíždějícím autem jedoucím směrem do města. Utrpěl odřeninu lokte a měl tržnou ránu nad okem. Chlapce si převzal zdravotnická záchranná služba. Případ došetří Policie ČR. Je potřeba, aby rodiče svým dětem věnovali větší pozornost. Nenechali je vyjíždět bez ochranné přilby a stále jim zdůrazňovali základní pravidla bezpečnosti.  Prevence patří k stálým činnostem městské policie. V loňském kalendářním roce preventisté věnovali  200 vyučovacích hodin tomu, aby seznámili žáky kadaňských základních škol  (a 50  hodin v mateřských školách) se základy bezpečnosti silničního provozu nejen na silnicích, ale také na chodnících a cyklostezkách.

Snaha muže z Klášterce dostat se za každou cenu do sklepa domu v ulici Budovatelů, skončila jeho voláním o pomoc. Jak se snažil protáhnout dovnitř kolem schodišťového zábradlí a vstupem do sklepních prostor, zůstal mezi nimi zaklíněn. Aby ho mohli vyprostit, museli strážníci na pomoc přivolat kadaňské hasiče. Přivolána byla také záchranná zdravotnická služba, která muži s pohmožděným hrudníkem poskytla ošetření. Akci zdokumentovala služební kamera, kterými jsou strážníci vybaveni.   

Také kamera městské policie zaznamenala muže, který ležel v Chomutovské ulici u autobusové zastávky před 3. ZŠ. Než přijeli strážníci na místo, muže se zvedl a odešel směrem ke Slovanu. Zasahujícího strážníka opilý muž s plastovou lahví v ruce častoval sprostými slovy. Následovaly výhrůžky a nakonec došlo k přímému napadení zasahujícího strážníka. Muž v urážkách nepřestal ani po předvedení na Policii ČR.     

Během silvestrovských oslav a vítání nového roku nedošlo v Kadani k žádným mimořádným událostem, které by musela řešit městská policie. Na průběh oslav dohlížely také její bezpečnostní kamery.    

Kamera v prosinci zaznamenala také nebezpečné chování starší řidičky. Ta nasedla do svého vozu, který stál blízko přechodu v Jungmannově ulici. Rozjela se ve chvíli, kdy přes přechod přecházeli lidé, které vozidlem ohrozila.

Kamera městské policie zachytila i drobnou nehodu, ke které došlo při vjezdu na parkoviště na sídlišti D. Auto sjelo z komunikace. Nehoda se obešla bez zranění a vážných škod.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky