- MP Kadaň

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní informace

Zprávy z ulice

 

Byla to jen oslava narozenin
12. března

Kolem devatenácté hodiny obdržela městská policie upozornění, že v domě v Chomutovské ulici dochází v jednom z bytů k hádce. Po příjezdu na místo oznamovatelka nasměrovala strážníky k jednomu z bytů. Uživatelka bytu strážníkům sdělila, že slaví narozeniny a vše je v pořádku.

Domácí hádka

11. března

Odpoledne po půl druhé hodině byla hlídka městské policie vyslána do Chomutovské ulice, kde se z jednoho bytu měl ozývat křik a rány. Oznamovatelka ukázala strážníkům zmíněný byt, se kterým sousedí a tak vše slyší. Při příchodu k bytu také strážníci slyšeli hluk a hlasitý řev, který svědčil o hádce. Žena, která strážníkům otevřela, jim sdělila, že je v bytě v podnájmu zhruba 3 měsíce. Dnes se pohádala se zetěm. Žádná škoda nevznikla ani nedošlo k ublížení na zdraví. Aktérům hádky se dostalo poučení.

Už to nemohl vydržet

9. března

Odpoledne před třetí hodinou obdržela městská policie upozornění, že v Chomutovské ulici močí nějaký muž na fasádu domu. Oznamovatelka strážníkům sdělila, že když muže napomenula, tak ji začal nadávat. Podle popisu strážníci muže z Klášterce nad Ohří dostihli ve Školní ulici. Přiznal, že si za domem ulevil a dále řekl, že se oznamovatelce za močení omluvil, protože to nemohl vydržet. Oba aktérům se dostalo poučení, jak se v podobných případech zachovat.


Pálil kabel
7. březen

Dopoledne kolem desáté hodiny byla hlídka městské policie vyslána do Prunéřova, kde mělo údajně docházet k pálení kabelů. Muž, který kabel o délce cca 30 cm pálil se omluvil a strážníkům řekl, že si neuvědomil, že se tam nesmí pálit. V době příjezdu hlídky již na místě žádná oheň nebyl a místo bylo uklizené. Muž se dostalo poučení.

Dobrý skutek se mu vymstil

6. března

Večer po sedmé hodině byli strážníci vysláni do domu v Golovinově ulici, kde se nacházel muž, který tam křičí nemá tam co dělat. Oznamovatel strážníkům řekl, že muž stojí na chodbě, bouchá na dveře sousedovi a chce jít k němu do bytu. Obyvatel onoho bytu strážníkům sdělil, že minulý týden onoho muže, který neměl kam jít, vzal bydlet k sobě. Jelikož se ale neumí chovat, už ho u sebe nechce a přeje si aby odešel.  Muž si následně sbalil svoje osobní věci a místo v klidu opustil.

Spletl si patro

4. března

V noci před půlnocí byla hlídka městské policie vyslána na sídliště 1. máje, kde se měl neznámý muž dobývat do cizího bytu. Strážníci po příjezdu zjistili, že se jedná o muže z Kadaně. Muž byl v podnapilém stavu a spletl si patro. Strážníci muže dovedli do jeho bytu.

Všimli si závad

3. března

Když hlídka městské policie dopolední kontrolu na dětském hřišti v Polní ulici, zjistili strážníci několik závad (Uvolněné spodní prkno u bludiště, díra v podlaze u pódia a vyvrácený dřevěný sloupek lanového zábradlí). O zjištěných závadách byl informován odbor životního prostředí.


Myslel, že ho někdo sleduje
22. února

Před šestnáctou hodinou řešili strážníci na žádost Policie ČR případ muže, který se nacházel v zahradní kolonii pod hvězdárnou a bál se, že ho někdo sleduje. Na otázku strážníků potvrdil, že den předtím požil drogu. Strážníci ho ujistili, že ho nikdo nesleduje, že za jeho stav může požití zmíněné drogy. Muž je požádal aby ho doprovodili zpět na zahradu a mohl si vzít svoje věci a odejít. Lékařské ošetření vyžadováno nebylo.

Zabral místo invalidům

21. února

Odpoledne v půl čtvrté řešili strážníci vozidlo, která zaparkovala na vyhrazeném místě pro invalidy v Chomutovské ulici. Řidiči byla uložena bloková pokuta.

Kopal do aut

19. února

V noci před desátou hodinou prováděla hlídka městské policie kontrolu v Chomutovské ulici. Strážníci zaslechli rámus a hluk. Na místě, odkud se hluk ozýval, přistihli dva muže, kteří byli zjevně pod vlivem návykových látek a jeden z nich kopal do zaparkovaných aut. Později bylo zjištěno poškození pěti vozidel. Při předvedení na Policii ČR kladl aktivní odpor, strážníkům vyhrožoval a vulgárně urážel. Později se přiznal, že vozidla úmyslně poškodil.

Narazil do lampy

18. února

V půl jedné v noci si službu konající hlídka povšimla již z dálky auta v Chomutovské  ulic, které mělo zapnuty výstražná světla. Jak strážníci na místě zjistili, vozidlo narazilo do lampy veřejného osvětlení. Řidič se strážníky komunikoval, ale byl viditelně pod vlivem alkoholu. Potvrdila to dechová zkouška, která ukázala 2,73 promile alkoholu v krvi. Případ si převzala Policie ČR.

Vítr porážel

17. února

Před osmnáctou hodinou byla hlídka vyslána na Chytré hřiště, kde došlo k převrhnutí plechové boudy u vchodu na hřiště z Polní ulice. Strážníci na místě zjistili, že k tomu došlo vlivem větru. O případu byl informován odbor životního prostředí.


Alkohol ho zmohl
14. února
Odpoledne kolem páté hodiny obdržela městská policie upozornění, že u veřejného ohniště poblíž cyklostezky za Kadaňským stupněm leží muž. Strážníci po příjezdu zjistili, že muž zde spal. Na slova reagoval, ale nebyl schopen chůze. Orientační dechová zkouška ukázala, že má v krvi 3,73 promile alkoholu. Aby nebyl ohrožen na životě byl převezen na vyšetření do nemocnice, kde lékař rozhodl o převozu na záchytku do Teplic.

Pomohli mu domů

14. února
Dopoledne před půl desátou byla městská policie upozorněna na muže v Husově ulici, který se podle volajícího choval zmateně a potácel se na ulici. Strážnici na místě zjistili, že se jedná o staršího muže, který jim sdělil, že má problém s mobilitou a nemůže moc na nohy. Lékařské ošetření nevyžadoval. Strážníci ho poté doprovodili do jeho bytu.

Zadarmo si nenakoupil

12. února

Po sedmnácté hodině byla s Lidlu ohlášena drobná krádež. Kamerový záznam usvědčoval muže, který odešel bez placení. Podle popisu a zhlédnutého záznamu se strážníkům muže z Bernartic podařilo dopadnout v Chomutovské ulici. Ke krádeži zboží v hodnotě 1299 Kč se přiznal. Při ověřování totožnosti o něj projevila zájem Policie ČR, protože se dopustil trestného činu.


Porušil pravidla a musel odejít
8. února

Večer kolem půl šesté se na městskou policii obrátili pracovníci centra Naděje v Prunéřově, kde se nacházel muž pod vlivem alkoholu, který odmítal opustit prostory centra. Strážníci zjistili, že jde o muže z Hory sv. Šebestiána, který byl pracovnicí centra vykázán, protože byl pod vlivem alkoholu a porušil tak daná pravidla. Strážníci ho vyzvali aby centrum opustil a muž tak učinil.

Rušení ve dne i v noci

8. února

V noci po desáté hodině přijala městská policie stížnost na rušení nočního klidu z domu na sídlišti Na Podlesí. Oznamovatel strážníkům řekl, že z uvedeného bytu se ozývá hluk neustále přes den, tak i v nočních hodinách a již několikrát na to obyvatele bytu upozornil, ale bez úspěchu. Strážníci obyvatel bytu upozornili na rušení nočního klidu a byla jim uložena bloková pokuta.

Sousedské spory

7. února

Odpoledne před třetí hodinou byla hlídka městské policie vyslána do ulice Na Podlesí, kde v jednom domě mělo dojít k sousedskému sporu. Žena, která strážníky přivolala, uvedla, že její sousedka jí měla slovně napadat nejdříve ráno v osm hodin při odchodu z bytu a odpoledne opět, vše kvůli bouchnutí dveří při odchodu z bytu. Události nebyl přítomen žádný svědek. Žena byla poučena, jak má dále postupovat.

Rodinná hádka

6. února

Odpoledne kolem půl čtvrté obdržela městská policie oznámení, že v Prunéřově mělo dojít ke rvačce. Strážníci na místě zjistili, že zde došlo především k hádce mezi matkou a dcerou. Příčinou hádky bylo, že dcera chtěla odjet se svým údajným přítelem do Německa a matka ji to zakázala. K fyzickému napadání nedošlo, pouze slovnímu. Matka si stěžovala na dceru, konkrétně na její zahálčivý způsob života. Dcera si naopak stěžovala na podmínky v místě bydliště. Strážníci zamezili pokračování hádky. Případ byl oznámen na odbor sociálních věcí.

Usnul v čekárně

26. ledna

Večer po šesté hodině byla hlídka městské policie vyslána do nemocnice na zubní oddělení, kde se měl nacházet spící bezdomovec. Strážníkům tvrdil, že zde čekal na stomatologické vyšetření. Strážníci ho upozornili, že v tuto hodinu se zde již nepracuje a proto to musí zkusit následující den. Muž poté místo opustil. Žádná škoda na majetku zjištěna nebyla.

Bála se o dědečka

25. ledna

V noci po desáté hodině zavolala na městskou policie vnučka ženy z Prunéřova. Sdělila, že se nemůže dovolat svému dědovi a bojí se o jeho zdraví, protože se k němu nastěhoval jeho bratr, který je po výkonu trestu. Strážníkům se podařilo spojit s jeho bratrem, který jim řekl, že její děda je nemocný a leží v posteli. Strážníci si informaci ověřili. Děda strážníkům potvrdil, že má chřipku a vnučce se ozve později.  


Rozbitá okna
23. ledna

Dopoledne po desáté hodině přijala městská policie oznámení, že v objektu bývalého mlýna na špitálském předměstí jsou rozbitá okna, která směřují k řece Ohři. Dvě rozbitá okna již minulosti strážníci řešili, nyní bylo rozbito pět oken. Pro podezření, že jde o škodu přesahující 10 000 Kč. Byla na místo přivolána hlídka Policii ČR. Majitel objektu však neměl zájem vzniklou škodu řešit.

Nebyl to nezvaný návštěvník

22. ledna

Odpoledne kolem jedné hodiny zavolala na městskou policii starší žena, která měla podezření, že do  přízemního bytu ve Fibichově vnikl neoprávněně bezdomovec. Strážníkům otevřel muž, který jim sdělil, že se tu momentálně zdržuje se souhlasem ženy, která mám tento objekt v podnájmu. Žena předložila strážníkům nájemní smlouvu na 6 měsíců a potvrdila, že muž je tu skutečně na návštěvě s jejím souhlasem.

Pro nedopalek i přes plot skočíš

21. ledna

V noci před pátou hodinou zachytil dohlížecí kamerový systém dva muže, jak přelézají zábradlí a lezou na terasu provozovny v Husově ulici. Strážníci na místě zastihli dva muže z Kadaně. Jeden z nich strážníkům vysvětli, že přelezl zábradlí uzavřené terasy, protože si chtěl odnést nedopalky od cigaret z popelníku u vchodových dveří. K poškození majetku ani jiným škodám nedošlo.

Nemohla se hnout z bytu

20. ledna

Dopoledne po desáté hodině na požádání Policie ČR zasahovali strážníci v Jungmannově ulici. Muž měl v bytě známou, která nechtěla byt opustit. Žena ležela u vchodových dveří a byla zjevně pod vlivem návykových látek. Neudržela se na nohou a se strážníky nekomunikovala. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Protože se chovala agresivně byla při převozu nutná asistence městské policie. Žena měla v krvi 4,6 promile alkoholu.


Musel se jít vyspat
17. ledna

V noci po půl jedenácté obdržela městská policie telefonické oznámení, že nedaleko Slovanu v Chomutovské ulici bylo slyšet volání o pomoc. Muž, který o pomoc volal byl viditelně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Strážníkům sdělil, že za ním někdo utíkal a má obavu, že ho chce neznámá osoba fyzicky napadnout. Po chvíli usoudil, že bude lepší, když se půjde domů vyspat a z místa odešel. Strážníci ještě provedli kontrolu okolí, i za pomoci kamerového systému, ale žádné podezřelé osoby nebyly zjištěny.

Nestačil zabrzdit

17. ledna

Dopoledne po deváté hodině byla hlídka městské policie vyslána do průmyslové zóny Královský vrch, kde došlo k dopravní nehodě. Strážníci na místě zjistili, že vozidlo čelně nabouralo do kruhového objezdu. Řidička z Krupky jim vysvětlila, že nestačil auto ubrzdit. K jejímu zranění nedošlo a nevyžadovala lékařské ošetření. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Případ si převzala Policie ČR.

Hlasitá hudba?

16. ledna

V půl jedenácté v noci byli strážníci vysláni do domu v Chomutovské ulici, kde docházelo k rušení nočního klidu. Z uvedeného bytu bylo slyšet ne příliš hlasitou hudbu. Nájemnice byla upozorněna, že svým jednáním nejspíše někoho v domě ruší. Žena hudbu vypnula a postěžovala si na sousedy, kteří jsou na ni vysazeni a nejspíše oni městskou policii zavolali.

Poskytli mu první pomoc

13. ledna

Večer po půl deváté byla městská policie upozorněna, že na křižovatce ulic Fibichova a Poštovní leží na chodníku zraněný muž. Strážníci po příjezdu zjistili, že jde o jim známou osobu. Muž měl poraněnou pravou ruku na dlani a na čele měl velkou bouli, která se během přítomnosti strážníkům zvětšila. Byl pod vlivem alkoholu. Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu a do něž přijela, poskytli muži první pomoc.


Televize rušila sousedy
7. ledna

Večer po desáté hodině byla městská policie přivolána do domu v Chomutovské ulici, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Když strážníci přijeli na místo, hlasitou hudbu ani jiný hlasitý projev neslyšeli. Uživatel označeného bytu strážníkům řekl, že se s přítelkyní dívají na televizi a nepouští si žádnou hudbu. Dostalo mu poučení, jak se případného rušení nočního klidu vyvarovat.

Rozbil dveře a utekl

6. ledna

Večer v půl osmé byla hlídka městské policie na telefonickou žádost vyslána do Chomutovské ulici. Žena, které strážníky zavolala jim sdělila, že viděla jak její syn, který bydlí v Husově ulici, přišel ke vchodovým dveřím, které následně poškodil tak, že rozbil skleněnou výplň a poté z místa utekl. Společenství vlastníků upřesní výši škody a případ projedná přestupková komise.

Měl obavu o život

3. ledna

Večer před osmou hodinou se na služebnu městské policie dostavil muž, který vyjádřil obavu o svůj život jelikož má sebevražedné sklony a bojí se jít do nemocnice. Hlídka městské policie jej doprovodila na urgentní příjem Nemocnice Kadaň. Muž strážníkům sdělil, že předešlý den podepsal revers, když zde byl ošetřován s poraněnou rukou. Strážníci sdělili lékaři, jaké obavy muž má. Lékař řekl, že jej přijmou zpět na chirurgické oddělení k doléčení ruky.


Děti prý kouřily
2. ledna

Večer před osmou hodinou obdržela městská policie upozornění z jednoho domu v Chomutovské ulici, že v jeho vchodě vysedávají děti, které zde nebydlí, na schodech a kouří. Při příjezdu strážníku byla skupinka dětí již na odchodu. Žádné z dětí nekouřilo. Dostalo se jim poučení o chování a poté děti místo opustily.

Rychlá pomoc

1. ledna

Když večer po desáté hodině hlídka městské policie prováděla kontrolu na sídlišti 1. máje, všimli si strážníci starší ženy, která seděla na schodech u jednoho vchodu. Strážníkům řekla, že bere léky na cukrovku a tlak a udělalo se jí špatně. Měla problém s koordinací a nemohla vstát a dojít domů. Přivolání zdravotnické záchranné služby odmítla s tím, že nejprve zavolá na místo svoji dceru. Strážníci proto ženu doprovodili do jejího bytu a zavolali dceři, které se dostavila na místo o svoji maminku se postarala.

Hlasitý hovor rušil

30. prosince

Před půlnocí obdržela městská policie stížnost na rušení nočního klidu u restaurace v historické části města. Strážníci na místě zjistili dvě osoby, které se hlasitě bavily. Strážníci je poučili, aby nedocházelo k rušení nočního klidu.

Případ polonahého muže

28. prosince

Dopoledne v půl dvanácté byla hlídka městské policie vyslána do ulice Na Průtahu, kde měl za Kauflandem ležet na zemi polonahý muž.  Strážníci na místě zjistili, že jde o známého bezdomovce, který byl zjevně pod vlivem alkoholu bez zjevného zranění. Nedokázal se postavit na nohy a odmítal komunikovat. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ho převezla na další vyšetření do nemocnice. Kontrolní dechová zkouška ukázala 4,04 promile alkoholu v krvi. Lékař rozhodl o jeho převozu na záchytku do Teplic.

Ležel na ulici

26. prosince

večer před osmou hodinou obdržela městská policie upozornění, že v Raisově ulici leží muž uprostřed silnice, je v podnapilém stavu a odmítá se zvednout. Strážníci na místě zjistili, že muž je opravdu pod vlivem alkoholu, ale dokázal s nimi komunikovat. Nebyl schopen sám vstát. Protože byla obava o jeho zdraví, byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba, která si ho převzala do péče.  


Skončil na záchytce
21. prosince

Po půl desáté v noci byla hlídka městské policie vyslána do ulice Na Průtahu, kde dohlížecí kamera zachytila muže ležícího na chodníku. Muž byl strážníků známý. Byl silně podnapilý ale bez zjevného zranění a měl agresivní sklony. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla na vyšetření do nemocnice. Muž měl v krvi 4,64 promile alkoholu v krvi. Lékař rozhodl o jeho převozu na záchytku do Teplic.

Zranila se na náledí

21. prosince

Večer v půl sedmé, když strážníci prováděli kontrolu v Chomutovské činnosti, všimli si ženy ležící na zemi hned za přechodem pro chodce. Žena z Kadaně ležela na břiše. Strážníkům řekla, že upadla na kluzkém chodníku a zřejmě si poranila levé rameno a také si stěžovala na velikou bolest v levé ruce, kterou měla pod sebou. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ženu převezla do nemocnice. Žena požádala strážníky, aby o případu informovali jejího syna.

Namrzlé chodníky si vybíraly daň

20. prosince

Dopoledne před půl jedenáctou přijala městská policie upozornění, že v ulici Pionýrů starší muž uklouzl na namrzlém chodníku a poranil se na ruce.  Strážníci na místě zjistili, že muž má menší oděrky na rukou jinak byl bez viditelného zranění. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která mu poskytla ošetření.

Museli mu přivolat pomoc

19. prosince

Když hlídka prováděla po poledni kontrolní činnost v Chomutovské ulici u základní školy, byli strážníci upozorněni na ležícího muže za plakátovací plochou. Strážníci na základě místní znalosti poznali, že se jedná o muže z Prunéřova. Ležel na betonové dlažbě a kterou se zřejmě udeřil hlavou. Muž neodpovídal na dotazy a ani nereagoval na dotek. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby postupovali strážníci podle pokynů operátora tísňové linky.


Neměli tam co dělat
15. prosince

Večer po šesté hodině obdržela městská policie žádost z domu v Golovinově ulici o vykázání dvou osob. Strážníci, kteří na místo dorazili, zjistili, že jde o dva muže mající bydliště v Lounech a Vejprtech.  Muži byli viditelně pod vlivem alkoholu a z místa byli vykázáni.

Rušila je hudba z baru

14. prosince

V noci před jedenáctou hodinou se na městskou policii obrátil obyvatel Kadaně, který si stěžoval na rušení nočního klidu hudbou vycházející z baru v ulici Čsl. Armády. Když strážníci na místo dorazili, byl zde klid a nehrála žádná hudba. Přesto obsluhu baru poučili. Bylo přislíbeno, že si pohlídá, aby k rušení nočního klidu nedocházelo.

Znečištěná komunikace

13. prosince

Dopoledne kolem desáté hodiny byla hlídka vyslána na kruhový objezd v ulici Na Průtahu u autobusového nádraží, kde došlo ke znečištění komunikace. Šlo o vysypaný štěrk a kamení. Ani prostřednictvím dohlížecího kamerového systému nebylo možné zjistit konkrétní vozidlo, které znečištění způsobila. Strážníci informovali Technické služby Kadaň aby byla zajištěna sjízdnost vozovky.

Byl neopatrný

12. prosince

Odpoledne kolem jedné hodiny se na městskou policii obrátili z obchodu v ulici Kpt. Jaroše, kde zákazník rozbil zboží a odmítá ho zaplatit. Strážníci zjistili že došlo k poškození náramku z kovu zlaté barvy v hodnotě 300 Kč. Na kamerovém záznamu je vidět, jak si zákazník prohlíží náramek, který následně spadl na zem. Obě strany sporu byly poučeny a nakonec se mezi sebou dohodly.

Chtěl nakoupit levněji

11. prosince

Odpoledne po druhé hodině byla hlídka městské policie přivolána do Kauflandu, kde došlo ke krádeži zboží. Dopustil se ho muž z Klášterce nad Ohří, který bez placení pronesl přes pokladnu zboží v hodnotě 1371,60 Kč. Jeho případ dořeší přestupková komise.

Ženě pomohli

10. prosince

Po jedné hodině odpoledne se na městskou policii obrátil telefonicky obyvatel domu v Golovinově ulici. Oznámil, že když se vracel z nákupu, slyšel z dalšího bytu volání o pomoc. Strážníci na místě zjistilo, že za dveřmi uvedeného bytu leží žena, která spadla z WC a nemůže se zvednout. Byla přivolána jednotka hasičů, kteří byt otevřeli. Žena komunikovala neměla viditelné zranění. Byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ženu odvezla na vyšetření do nemocnice.  


Hlučná noc
2. prosince

Po půldruhé v noci přijala městská policie telefonické oznámení o rušení nočního klidu v domě v Chomutovské ulici. Když strážníci na místo přijeli, ve vchodě se nacházely čtyři osoby, které jim řekly, že byly na návštěvě u podnájemníka ve čtvrtém patře a zrovna odcházejí. Byla provedena kontrola vchodu a majetku společenství. Poškození ani znečištění majetku nebylo zjištěno.

Na záchodě se nespí

1. prosince

Večer po deváté hodině prováděla hlídka městská policie kontrolu veřejného WC v ulici Kpt. Jaroše. Uvnitř objevila spícího muže, kterého strážníci probudili a z místa vykázali. Znečištění místa ani škoda na majetku zjištěna nebyla.

Chtěl mlsat zadarmo

30. listopadu

Odpoledne po třetí hodině zjistila ostraha obchodu Penny krádež zboží. Přivolaní strážníci zjistili, že se krádeže dopustil muž z Jirkova, které bez placení pronesl přes pokladnu zboží v hodnotě 139,60 Kč. Šlo o zmrzlinu a mléčnou čokoládu. Byla mu uložena bloková pokuta.

Hlučná oslava narozenin

28. listopadu

V noci po desáté hodině zavolal na městskou policii obyvatel domu v Chomutovské ulici a stěžoval se na rušení nočního klidu. Uživatelka uvedeného bytu strážníků řekla, že slaví narozeniny a neuvědomila si že už je po 22.00 hod. Hudbu vypnula a slíbila, že akci rozpustí.

Koně na silnici

27. listopadu

Dopoledne po deváté hodině obdržela městská policie upozornění, že na silnici z Kadaně do Pokutic se pohybují koně. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o dva koně černé a hnědé barvy. Na základě místní znalosti byla informována jejich majitelka a strážníci se snažili zamezit koním v útěku. Než se majitelka dostavila na místo, tak koně odchytil její přítel. Příčina útěku koní zjištěna nebyla.

Jak je důležité nebýt lhostejný

24. listopadu

Po šestnácté hodině se na městskou policii obrátil muž, který měl obavu o svoji sousedku, které již nikam nechodí a nákup ji vozí taxíkem. Taška z nákup však před dveřmi už stojí pár hodin. Strážníkům, kteří na místo dorazili, se podařilo se ženou mluvit přes dveře. Uvedla, že spadla z postele a nemůže se zvednout. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří provedli otevření bytu. Ženu odvezla zdravotnická záchranná služba na vyšetření do nemocnice.


Chtěl přespat na klouzačce
16. listopadu

Před jednou hodinou v noci byla hlídka městské policie vyslána do Koželužské ulice, kde se na dětském hřišti měla nacházet osoba pod vlivem návykových látek. Strážníci na místě nalezli muže, který si pod stříškou na klouzačce udělal pohodlí z dřevěných krabic a snažil se usnout. Se strážníky spolupracoval. Po sobě si uklidil a místo opustil.

Hlasitá hudba rušila noční klid

15. listopadu

V půl jedenácté v noci byli strážníci vysláni k Albertu, kde skupina mládeže rušila noční klid hlasitou hudbou. Na místě strážníci zastihli pět osob. Jeden z mladíků se po jejich příjezdu utekl. Hudbu si pouštěli na přenosném reproduktoru. Případ byl byl vyřešen uložením pokuty.

Stěžovala si na sousedy

14. listopadu

V noci po desáté hodině se na městskou policii obrátila žena z Komenského ulice a stěžovali si, že sousedi v jejich domě dělají rámus. Po příjezdu na místo ale strážníci zjistili, že z uvedeného bytu žádný hluk není slyšet. Uživatelka bytu strážníkům řekla, že si jen s přítelem povídají v kuchyni a sousedku to asi ruší. O rušení nočního klidu nešlo.

Pro starosti zapomněla na placení

13. listopadu

Večer po půl deváté se na městskou policii obrátila obsluha čerpací stanice v Klášterecké ulici, kde jim mladá žena ujela bez placení. Dokladem pro jejich tvrzení byl kamerový záznam na kterém řidička po natankování nasedne do vozidla a odjede. Za pomoci Policie ČR byla zjištěna totožnost mladé řidičky. Žena strážníkům uvedla, že zapomněla zaplatit z důvodu těžkých rodinných události. Ihned zavolal na čerpací stanici a částku 200,30 Kč uhradila.  

Kluci se k poničení světlíku přiznali

12. listopadu

Když po polední prováděla hlídka městské policie kontrolu chytrého hřiště v Polní  ulici, spatřili strážníci tři chlapce, jak se snaží prokopnout plastový kryt světlíku na bunkrem. Po kontrole na místě bylo zjištěno, že kryt světlíku byl poničen. Chlapci se k jeho poničení přiznali. Byli předáni zákonným zástupcům kteří byli upozornění, že vzniklou škodu bude třeba uhradit.


Po sobě si uklidili
3. listopadu

V noci kolem půl druhé bylo zjištěno, za pomoci kamerového systému, že v ulici 1. máje dva muži vybírají odpadky z kontejnerového stání. Na místě strážníci přistihli muže z Loun, který vybíral odpadky z nádob na odpad a přitom dělal nepořádek. Byla mu uložena pokuta a nepořádek po sobě musel uklidit.

Pomoc v nesnázích

2. listopadu

Před šestnáctou hodinou přijala městská policie oznámení, že poblíž Kutu se nachází zmatený muž. Po příjezdu strážníku bylo zřejmé, že jde duševně nemocného člověka. U sebe měl kartičku se jménem a telefonním číslem na matku. Ta se chvíli po upozornění dostavila na místo a syna si převzala. Vysvětlila, že se jim „zaběhl“ při nakupování.

K žebrání prý dceru nenabádala

1. listopadu

V půl druhé odpoledne dostala městská policie telefonické upozornění, že nedaleko Kauflandu má žebrat žena s malou dívkou. Za pomoci kamerového systému strážníci ženu dostihli na parkovišti u Lidlu. Žena z Kadaně přiznala, že opravdu žebrala, popřela však, že by k tomu nabádala i svou nezletilou dceru. Dále strážníkům sdělila, že dceru nemá ve své péči, ta byla svěřena babičce. Té byla dívka předána. Informace o případu byla předána na odbor sociálních věcí a Policii ČR.


Klid noci rušil hlasitý hovor a smích

29. října

V noci po druhé hodině se na městskou policii obrátil občan ze sídliště 1. máje, který si postěžoval na rušení nočního klidu. Z uvedeného bytu skutečně slyšeli strážníci hlasitý hovor a smích. Strážníci nájemnici bytu upozornili na rušení nočního klidu. Spolu s ní se v bytě nacházely další tři osoby.

Opilí rybáři bez povolení k lovu ryb

28. října

V půl páté ráno se na městskou policii obrátil člen rybářské stráže, že za Kadaňským stupněm u řeky je skupinka osob, která zde rybaří v době kdy je to zakázáno. Na místě strážníci zjistili, že jde o tři muže z Kadaně, kteří jevili známky opilosti. Nikdo z nich nebyl na místě doložit potřebné doklady k lovu ryb. Případ byl předán na odbor životního prostředí k došetření.


Pomáhali při nehodě
26. října

Odpoledne mezi jednou a druhou hodinou došlo v ulici Kpt. Jaroše k dopravní nehodě, při které došlo ke zranění osoby. Tu převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice. Policií ČR byli strážníci požádáni o pomoc při usměrňování dopravy. Tuto činnost  prováděli do příjezdu dopravní policie.

Prohodil jí oknem

25. října

V půl jedenácté v noci byla hlídka vyslána do Klášterecké ulici, kde došlo k rozbití okna u jednoho z bytů. Uživatelka strážníkům řekla, že jí okno rozbil její bývalý přítel. Ten se k činu přiznal. Muž měl poranění na zápěstí pravé ruky. Proto byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba. Žena strážníkům dále sdělila, že poté, co ho vyhodila ji neustále otravuje a klepe na okno ve večerních hodinách. K rozbití okna došlo tak, že oknem prohodil francouzskou hůl.  Případ byl předán správnímu orgánu.

Noční hádka

22. října

V noci před jednou hodinou přijala městská policie oznámení o domácí hádce v domě v Bystřické ulici. Majitel bytu strážníkům sdělil, že se s přítelkyní hádají, protože přišla domů v podnapilém stavu. Hlídka oba poučila o rušení nočního klidu.

Špatně zaparkoval

18. října

Po dvacáté hodině přijala městská policie oznámení, že na sídlišti B je problém s průjezdností komunikace. Strážníci na místě zjistili, že řidič zaparkovaného vozidla nesplnil povinnost zachovat minimální šířku vozovky pro každý směr jízdy. Byla mu uložena bloková pokuta.

Agresivní zákazník skončil na záchytce

17. října

Kolm půl čtvrté odpoledne byla městská policie přivolána do restaurace v Sukově ulici, kde měli problém s agresivním zákazníkem. Muž, který byl zjevně pod vlivem alkoholu, odmítal zaplatit.  Učinil tak až po domluvě strážníků. Orientační dechová zkouška ukázala, že má v krvi 2,88 promile alkoholu. Muž byl převezen do nemocnice na další vyšetření. Lékař rozhodl o jeho převozu pacienta na „záchytku“ do Teplic.


Ulehl ve vchodě
6. října

V půl dvanácté v noci upozornil městskou policii obyvatel domu v Chomutovské ulici na nocležníka v jejich vchodě. Na místě strážníci nalezli muže, jeho totožnost jim byla známa na základě místní znalosti. Muž zde neudělal žádný nepořádek ani nezpůsobil škodu na majetku. Strážníci muže poučili a ten místo opustil.

Někteří lidé přidělávají práci nejen strážníkům

5. října

Odpoledne po druhé hodině byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka městské policie do Poštovní ulice, kde v křižovatce měla polehávat osoba. Strážníci na místě zjistili, že jde o muže, který ležel na chodníku, byl pomočený podnapilý. Viditelné zranění neměl. Komunikace s ním byla obtížná. Strážníkům se podařilo muže postavit a na jeho přání mu přivolali taxík, který ho odvezl směrem na sídliště Na Podlesí. Když zhruba po hodině hlídka městské policie projížděla Chomutovskou ulici, uviděli ležícího muže na okraji vozovky. Poznali v něm případ z Poštovní ulice. Se strážníky nekomunikoval a usínal. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla na další vyšetření na nemocnice.

Pomohli jak mohli

5. října

Večer kolem půl deváté byla městská policie upozorněna na ženu na sídlišti Na Podlesí, která byla podle oznamovatelky „zmatená“. Žena strážníkům sdělila, že přijela z Moravy za synem, ale neví kde bydlí a telefon na něj prý nemá. Syn o tom, že matka přijede, informován nebyl. Strážníci zjistili kde její syn bydlí a pokusili se ho na adrese kontaktovat, ale nebyl k zastižení. Strážníci žena zajistili nocleh v ubytovně, kde by mohla přečkat noc.

Hřiště pod kontrolou

4. října

Odpoledne před druhou hodinou prováděli strážníci kontrolu v ulici Bystřická, kde si povšimli utržené houpačky na veřejném sportovišti. Závada byla nahlášena na příslušný odbor MěÚ Kadaň.

Párty rušila sousedy

1. října

V noci v půl jedenácté byla hlídka městské policie přivolána do domu v Chomutovské ulici, kde docházelo k rušení nočního klidu. Strážníci při příjezdu slyšeli hluk z posledního patra uvedeného vchodu. Uživatel bytu strážníků sdělil, že pořádá párty pro své  kamarády. Omluvil se a slíbil okamžitou nápravu.


Místní znalost pomohla
29. září

Večer po osmé hodině prováděla hlídka pěší kontrolu v Husově ulici u dětského hřiště. V té době se zde u laviček nacházela skupina mládeže. Jeden hoch ze skupiny, díky místní znalosti strážníkům známý, k nim přišel a oznámil, že jedna dívka ze skupiny je v pátrání. Šlo o dívku z Děčína, kterou si po ověření převzala Policie ČR.

Strážníkům neutekl

27. září

V podvečer kolem půl sedmé prováděla hlídka městské policie kontrolu v Chomutovské ulici. Přitom si strážníci povšimli mladého muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muž po spatření hlídky se dal na útěk mezi panelové domy. Pod Českou hospodou byl ale dopadem a předán Policii ČR.

Sám by domů nedošel

27. září

Večer po deváté hodině přijala městská policie oznámení o opilém muži ležícím na zemi v ulici Na Průtahu. Po příjezdu strážníci zjistili, že jde o jim známou osobu. Muž byl tak opilý, že nezvládal chůzi bez opory. Zraněn nebyl. Byl dopraven do svého bydliště v Bystřické ulici a předán matce.

Kontrolovali přihlášení psů

26. září

Na základě poznatků od společenství vlastníků v jednom z domů v Kadani a ve spolupráci s MěÚ Kadaň byla v dané lokalitě provedena kontrola evidence psů. V případě 9 psů byla zjištěna pochybení. Na jejich odstranění dostali majitelé lhůtu 14 dní.


Našli ji cestu domů
19. září

Odpoledne před pátou hodinou přijala městská policie oznámení, že u čerpací stanice na Ušáku se nacházela starší zmatená žena, která neví jak se jmenuje a kde bydlí. Oznamovatel dále sdělil, že ženu přivezl do Kadaně k STS Prunéřov. Strážníci následně zjistili jméno ženy na základě místní znalosti a asistence Policie ČR i to, že bydlí v Prunéřově, kam ženu převezli. Kde si svoji babičku převzal její vnuk.

Řešili partnerské spory

18. září

Dopoledne v půl jedenácté byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka do Chomutovské ulice řešit partnerské neshody. Oznamovatelka uvedla, že se bojí svého přítele, od kterého 16. září odešla. Přítel jí má údajně obtěžovat telefonáty, sms zprávami a sledovat její pohyb. Žena dále uvedla, že chce věc nahlásit na polici, ale bojí se odejít z bytu své kamarádky. Strážníci ji doprovodili k přivolanému vozidlu taxislužby, kterým odjela věc ohlásit na Policii ČR.

Odpad museli uklidit

17. září

Kolem třetí hodiny dopoledne zjistila hlídka městské policie založení černé skládky u domu v Chomutovské ulici.  Vedle popelnicového stání odložili kusy starého nábytku dva nezletilí mladíci. Strážníci se spojili s jejich zákonným zástupcem a poučila ho o přestupku. Ten slíbil nápravu. Strážníci následně provedli opětovnou kontrolu a vše již bylo uklizeno

Problém pomohli vyřešit

14. září

Ráno po osmé hodině se na městskou policii obrátil se žádostí o pomoc muž z domu na sídlišti 1. máje. Volal kvůli sousedce, které spadl gauč na dveře, kde má svoje osobní věci a nemůže je otevřít. Strážníci na místě odstranili sklo ze dveří a dostali se do místnosti. V ní pak odstranili zmíněnou překážku u dveří a otevřeli ženě dveře.

Vozidlo brzy našli

14. září

Po patnácté hodině byla na městkou policii oznámená dopravní nehoda na kruhovém objezdu při které vozidlo VW Golf nabouralo do lampy veřejného osvětlení. Obsluha kamerového systému strážníky vyslané na místo informovala, že vozidlo odpovídající popisu se nachází v Říční ulici u orloje. Při příjezdu strážníku se na místě nikdo nenacházel. Na vozidle byly vidět stopy po střetu s lampou. Po chvilce se k vozidlu dostavil řidič, který vysvětlil, že na kruhovém objezdu došlo k podklouznutí vozidla a následném střetu s lampu. Případ si převzala dopravní policie.


Museli je utišit
2. září

V noci před jednou hodinou přijala městská policie oznámení o rušení nočního klidu, které přicházelo od benzinové stanice v Klášterecké ulici. Jak strážníci na místě zjistili, hlasitým projevem rušili noční klid tři mladí muži. Dostalo se jim poučení o rušení nočního klidu a poté muži z místa odešli.

Přispěchali na pomoc

1. září

Na žádost zdravotnické záchranné služby byla hlídka městské policie kolem půl desáté dopoledne vyslána do Školní ulice, aby strážníci pomohli ženě, která upadla a nemůže vstát. Na místě sice byl její syn, ale ten byl po operaci krční páteře a nemohl mamince pomoci vstát. Strážníci pomohli ženě se zvednout a usadili ji na postel. Syn ujistilo, že se takto již dokáže o ni postarat. Žena byla v pořádku, bez zranění a lékařské ošetření nebylo potřeba.

Napil se opravdu zhluboka

31. srpna

Před sedmnáctou hodinou obdržela městská policie upozornění na muže, který ležel na zemi v ulici Jana Švermy a byl pod vlivem alkoholu. Strážníci na míst zjistili, že muž je bez viditelného vnějšího zranění, ale nebyl schopen s nimi srozumitelně komunikovat. Podle dechové zkoušky měl v krvi 4,79 promile alkoholu. Muž byl převezen do nemocnice, kde zůstal na pozorování.

Nehlídal
a si psa
30. srpna

Když hlídka městské policie prováděla v odpoledních hodinách kontrolní činnost v Chomutovské ulici, přišla k ním dívka, která oznámila, že před jejich domem ji napadl pes, který nebyl na vodítku a napadá kolemjdoucí. Strážníci zjistili, že se jedná o malého křížence, který se choval agresivně a chtěl napadnou i strážníka. Po chvilce zaběhl do vchodu, kde bydlí jeho majitelka. Ta strážníkům řekla, že pes prý utekl po otevření dveří. Majitelka psa neměla u sebe jeho očkovací  ani doklad ho jeho přihlášení. Byla ji uložena pokuta.

Hluk se nesl daleko

28. srpna

Kolem třetí hodiny v noci přijala městská policie oznámení o rušení nočního klidu ze sídliště Na Podlesí. Strážníci zjistili, že otevřeným oknem se hudba nesla na protějším dům, odkud volal oznamovatel. Muž, který byl za hluk zodpovědný okamžitě hudbu vypnul a jeho hosté odešli při příjezdu hlídky.


Rodiče nebyli doma, tak mladí pařili
18. srpna

Kolem půl jedenácté v noci přijala městská policie stížnost na rušení nočního klidu v Jiráskově ulici. Na uvedeném místě strážníci po příjezdu slyšeli hudbu a zpěv, který se ozýval až ven do ulice. V bytě myla skupina mladých lidí, kteří byli na návštěvě u kamaráda. Chlapec strážníkům sdělil, že rodiče zrovna nejsou doma a uznal svoji zodpovědnost. Po domluvě byl již klid.

Hledaných si všimli

16. srpna

Odpoledne po půl páté prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v Golovinově ulici. U Labyrintu si strážníci všimli dvou mužů z Prunéřova o které měla zájem Policie ČR. Než si pro ně přijela, setrvali strážnici se zadrženými na místě. Donucovací prostředky nebylo třeba použít.

Děti chtěly zapalovat

14. srpna

Odpoledne po třetí hodině přijala městská policie upozornění, že v ulici Na Podlesí děti zapalují letáky a trávu. Na místě oznamovatelka strážníkům řekla, že zde bylo několik dětí, které si zde hrály a zapalovačem se pokoušely zapalovat noviny. Před příjezdem městské policie se skupinka rozutekla. Strážníci podle popisu dohledali dvě děti, které se přiznali, že se skutečně pokoušeli zapálit noviny, ale nepovedlo se jim to. Děti byli předání zákonným zástupcům a dostalo se jim poučení o nebezpečí, které hrozí v době zvýšeného sucha a rozdělávání ohně.

Napil se pořádně

14. srpna

před půl třetí odpoledne byla městská policie upozorněna na opilého muže v ulici Jana Švermy, který zde narušoval veřejný pořádek. Muž, kterého strážníci na uvedeném místě nalezli, byl pod vlivem alkoholu do té míry, že neovládal své chování. Orientační dechová zkouška ukázala 4,18 promile alkoholu v krvi. Muž byl převezen na vyšetření a ošetřující lékař rozhodl o převozu pacienta na záchytku do Teplic.


Pacientku dovedli zpět na ošetření
12. srpna

V noci po jedné hodině byla městská policie požádána o pátrání po starší ženě, která v kadaňské nemocnici odmítla ošetření a přitom mohla být ohrožena na životě. Podle udaného popisu ji hledaly dvě hlídky městské policie. Strážníci ženu nalezli u východu pro centrální příjem. Ženu za využití invalidního vozíku  dopravili na interní oddělení. Ženu, která byla rozrušena ze zdravotníků a jejich úkonů při ošetření, strážníci po dobu zákroku uklidňovali a odhlíželi na to, aby si svých chování nezpůsobila újmu.

Našli pozůstatek po dětských hrách

10. srpna

Ráno po sedmé hodině nalezli strážníci během kontrolní činnosti pozůstatky po dětských hrách, jejichž součástí bylo stavění bunkru, ve stromoví u garáží v Bystřické ulici. Jednalo se o dřevěné deska, prkna a krabice. Nález byl ohlášen na odbor životního prostředí a správci zeleně.

Muže po hádce zmohl alkohol

9. srpna

Večer v půl sedmé obdržela městské policie upozornění, že v ulici Na Průtahu u cyklostezky leží na zemi muž pod vlivem alkoholu. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o muže z Kadaně, který jim řekl, že je již na odchodu, že se pohádal se svojí přítelkyní. Byl bez zranění.

Pokousal
ji pes
7. srpna

Odpoledne v půl páté byla hlídka městské policie na žádost Policie ČR vyslána k prodejně Kaufland, kde mělo dojít k pokousání psem. Pes, který byl uvázán u Kauflandu, pokousal mladou dívku. Strážníci na místo přivolali Zdravotnickou záchrannou službu, která ji převezla k ošetření. Majitel psa se strážníky spolupracoval. Předložil očkovací průkaz, doklad o čipování a známku, že je pes řádně přihlášen. Obratem si domluvil veterinární vyšetření svého psa. Případ si převzala Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti.

Zboží chtěla provést v kočárku

6. srpna

Odpoledne kolem šestnácté hodiny obdržela městská policie oznámení o drobné krádeži v Albertu. Šlo o krádež zboží v hodnotě 718 Kč. Žena, která se přestupku dopustila, nejprve zapírala a trvala na tom, že zboží, které bylo ukryto v úložném prostoru kočárku, zakoupila v jiném obchodě. Když ji usvědčil kamerový záznam, přiznala se, že zboží provezla přes pokladnu bez placení. Byla ji uložena bloková pokuta.  


K ošetření ho museli dovést strážníci
3. srpna

Před dvacátou hodinou byla městská policie požádána o asistenci v kadaňské nemocnici. Z chirurgické ambulance utekl pacient, který byl pod vlivem alkoholu, s  podezření na poranění hlavy. Strážníci pacienta našli ležet v areálu nemocnice ve křoví. Muže z Kadaně odvedli zpět na na centrální příjem, kde
mu bylo poskytnuto nutné ošetření.

Rušili noční klid

2. srpna

V půl jedné v noci obdržela městská policie oznámení, že v Chomutovské ulici několik osob ruší noční klid. Strážníci na místě zjistili, že se na místě nachází zhruba desetičlenná skupinka mladistvých osob. Strážníci je důrazně poučili o rušení nočního klidu a mládež následně místo opustila.

Běhali po garážích

1. srpna

odpoledne po třetí hodině byla městská policie upozorněna, že v Bystřické ulici běhají děti po střeše garáží. Strážníci při příjezdu zahlédli dva chlapce, kteří se opravdu pohybovali po střechách garáží. Chlapec, kterého se strážníkům podařili chytit, již znali a se strážníky spolupracoval. Uvedl, že na garáže lezl proto, že neměl co jiného dělat. Strážníci hocha předali jeho zákonnému zástupci.

Při rodinné oslavě jim rychle utekl čas

30. července

V noci před druhou hodinou přijala městská policie stížnost na rušení nočního klidu hlasitou hudbou z domu v Chomutovské ulici. Žena z uvedeného bytu strážníkům řekla, že mají rodinnou oslavu a mají návštěvu. Povídali si a pouštěli hudbu a nevěděli, kolik je hodin. Po domluvě a upozornění žena slíbila, že již bude klid.

Kočka n
a koupališti
28. července

V šestnáct hodin přijala městská policie oznámení, že v prostorách koupaliště se nachází zraněná kočka. Ještě před příjezdem strážníku kočku odchytla pracovnice z kočičího útulku a odvezla ji na ošetření. O případu byl informován odbor životního prostředí.


Závada na hřišti
26. července

V odpoledních hodinách nahlásil asistent prevence kriminality závadu na atrakci na hřišti „Lanáček“. Strážník, který se dostavil na místo, zjistil, že zde chybí prkno ve středové části prolézačky. Atrakce byla označena zákazem vstupu a o závadě byl informován odbor životního prostředí MěÚ Kadaň

Poděkovala za ochotu

26. července

Kolem poledne se na hlídku městské policie obrátila starší žena bydlící v Tyršově ulici. Protože měla velké bolesti nohou, poprosila strážníky zda by byli ochotni vyzvednout její tašku, kterou zapomněla v restauraci na Mírovém náměstí. Strážníci tašku vyzvedli a ženě předali. Žena následně poděkovala strážníkům za velkou ochotu a pomoc.

Rušili noční klid

25. července

V noci po jedenácté hodině byla hlídka městské policie vyslána do Chomutovské ulice, kde měla skupinka lidí hlasitě řvát. Na místě se nacházeli tři muži, kteří zde dělali hluk a popíjeli alkohol. Strážníci je poučili a požádali aby místo opustili. Muži na to nedbali a dál rušili noční klid. Byla jim uložena bloková pokuta. Poté muži místo opustili.  


Prý neměla na jídlo
21. července

Večer před osmou hodinou došlo v Kauflandu k drobné krádeži zboží v hodnotě 578,20 Kč. Žena, která se krádeže dopustila a k činu se přiznala, strážníkům řekla, že chtěla dětem koupit jídlo, ale nemá teď peníze. Byla ji uložena pokuta.

Obtěžoval ženu

17. července

Odpoledne po šesté hodině byli strážníci na žádost Policie ČR vyslání do Poštovní ulice, kde měl muž obtěžovat ženu. Při příjezdu městské policie byl na místě klid. Žena, která se na místě nacházela, strážníkům sdělila, že ji obtěžuje a vyhrožuje ji muž z Kadaně. Strážníci obě osoby vyslechli a poučili. Případ si převzala Policie ČR.

Hlučnější narozeniny

16. července

Po jedné hodině v noci byla hlídka městské policie vyslána do Chomutovské ulice, kde obyvatelům bytového domu vadil hluk z jednoho bytu. Po příjezdu na místo strážníci zaregistrovali, že v uvedený byt má otevřeny dveře na balkon a jsou z něj slyšet hlasy více osob. Uživatel bytu uvedl, že jeho maminka slaví narozeniny. Slíbil, že zavře  balkon a bude klid.

Chtěl vonět bez placení

15. července

Před šestnáctou hodinou došlo k drobné krádeži v Lidlu. Muž zde chtěl pronést bez placení tři pánské toaletní vody v hodnotě 387 Kč. Strážníkům tvrdil, že si je připlacení zapomněl vyndat. Věc dořeší přestupková komise.


Nekradla poprvé
14. července

Odpoledne v půl čtvrté řešila městská policie případ ženy, která se v prodejně Lidl pokusila odcizit dětské hry, pastelky a svítilnu v celkové částce 946 korun. Ženu přistihl pracovník ostrahy, který přivolal strážníky. Při šetření případu se zjistilo, že to není poprvé, co se tato žena dopustila krádeže. Byla ji uložena pokuta a zboží se vrátilo do prodejny.

Požádala o pomoc

12. července

Večer kolem sedmé hodiny se na městskou policii se žádostí o pomoc obrátila žena, která si nepřála aby se její přítel dále zdržoval v bytě kvůli dlouhodobým neshodám. Nájemní smlouvu je jen na její jméno. Strážníci muže vyzvali aby si vzal osobní věci a byt opustil. To také učinil.

V noci hráli na kytaru

11. července

V noci po jedenácté hodině byla hlídka městské policie vyslána na dětské hřiště v Husově ulici, kde se měla nacházet skupinka mladších osob a rušit  noční klid hrou na kytaru a zpíváním. Strážníci na místě zastihli skupinku osob z nichž jeden mladistvý hrál na kytaru. Byla zjednána náprava a zamezeno rušení nočního klidu.

Hlučná parta

9. července

Ráno po páté hodině si obyvatel sídliště Na Podlesí stěžoval  na skupinku osob, která seděla na lavičce u louky a dělala hluk. Strážníci na místě zastihli pět osob. V té době nebyl slyšet žádný hluk ani křik. Strážníci jen členy skupiny poučili. Ti si po sobě uklidili a odešli z místa pryč.

Pachatele odhalila kamera

7. července

V půl šesté odpoledne během kontroly v Chomutovské ulici zjistila městská policie černou skládku u popelnicového stání. Strážníci provedli místní šetření aby zjistili, kdo se odložené věci nanosil. Pomohl bezpečnostní kamerový systém, který zachytil muže, který zde věci odkládal.


Problémová zákaznice
23. června

V půl čtvrté odpoledne byla hlídka městské policie po telefonickém oznámení vyslána do Chomutovské ulice kdy v zastavárně měli problém se zákaznicí. Na místě se nacházel majitel se svým zaměstnancem a žena z Prunéřova. Ta se i za přítomnosti strážníků chovala nevhodně a několikrát zaměstnance zastavárny vulgárně urazila. Byla poučena, že se dopouští přestupku. Případ byl předán správnímu orgánu k dořešení.

Byt museli rychle otevřít

23. června

Dopoledne po desáté hodině byli strážníci na žádost Policie ČR vysláni do ulice na Strážišti, aby asistovali hasičů při otevření bytu. Uživatelka bytu strážníkům uvedla, že si zabouchla a v bytě má malé dítě. Hasiči, kteří dorazili na místo, byt otevřeli a dítě bylo v pořádku.

Spletla si autobus

22. června

Ráno po osmé hodině se na hlídku městské policie obrátila s žádostí o pomoc mladá dívka z Dětského domova Mašťov. Strážníkům vysvětlila, že při cestě do školy nastoupila do jiného autobusu. Strážníci na její žádost kontaktovali ředitele domova, které ji zajistil odvoz.

Ztracená koloběžka

21. června

Během dne byla na Studentském náměstí nalezena freestylová koloběžka značky Spokey černo-bílé barvy. Nikdo se k ní delší dobu nehlásil. Koloběžka byla předána do ztrát a nálezu na MěÚ Kadaň.

Nevěděli, že ruší okolí

19. června

Před jednou hodinou v noci byli strážníci vysláni do ulice Nová kolonie, kde noční klid rušila hlasitá hudba a zpěv ze zahrádkářské kolonie na kopci pod hvězdárnou. Po příjezdu na místo strážníci již hlasitou hudbu z uvedeného místa  neslyšeli, pouze hlasy. Na místě se nacházel muž, jeho manželka a jejich pět hostů. Strážníkům přiznali, že ještě před půlnocí si zpívali a měli na zahradě puštěnou hudbu, ale neuvědomili si, že to někoho v okolí obtěžovalo. Nyní jsou všichni na odchodu.

Od popelnice se mu nechtělo

16. června

V noci kolem půl jedné přijala městská policie oznámení, že v ulici Na Podlesí u popelnic řve bezdomovec. Strážníci na místě uviděli muže jak leze do popelnice. Byl vyzván aby vylezl a prokázal svoji totožnost. Muž dále křičel a totožnost prokázat nechtěl. Proto byl předveden na Policii ČR. Protože kladl odpor, musely být použity donucovací prostředky.


Močil u silnice
8. června

Večer kolem desáté hodiny prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v Chomutovské ulici. Přitom strážníci spatřili muže stojícího u silnice, který zde močil. Ačkoliv kolem jezdila auta okolo chodili lidé. Strážníci ověřili jeho totožnost. Muž odmítl s nimi spolupracovat. Bylo mu oznámeno, že se dopustil přestupku. Jeho případ dořeší přestupková komise.

Upozornil na černou skládku

8. června

Dopoledne v půl desáté byla hlídka městské policie na základě telefonického oznámení vyslána do Žitné ulice, kde byla podezření na vznik černé skládky. Strážníci se spojili s oznamovatelem, který je zavedl na místo za garážemi, kde se nacházely hromady odpadků. Při pořizovaní fotodokumentace našli strážníci osobní doklad muže, který tam mohl odpad zanechat. Na základě místní znalosti se strážníci vydali za jeho příbuzným. Ten jim sdělil, že muž se v Čechách již nenachází a již delší dobu pracuje v zahraničí. Případ byl předán na odbor životního prostředí.

Alkohol opět úřadoval

7. června

V půl druhé odpoledne byla městská policie upozorněna, že v Chomutovské ulici leží muž, který je zjevně pod vlivem alkoholu. Po příjezdu na uvedené místo strážníci se od svědka dozvěděli, že muž spadl s lavičky a udeřil se do hlavy. Utrpěl zranění v podobě tržné rány. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla na chirurgické oddělení.

Partička rušila noční klid

4. června

V noci před jedenáctou hodinou řešili strážníci stížnost na rušení nočního klidu, ke kterému docházelo v Bystřické ulici. Noční klid rušila hlasité hudba z jedné garáže. Zde si ji pouštěl muž s kamarády a přitom popíjeli alkohol. Po výzvě muž hudbu ztišilo, ale měl k tomu řadu připomínek. Jeho případ dořeší správní orgán.


Nedodržel vyhlášku
15. května

Večer kolem půl osmé, když hlídka městské policie prováděla kontrolní činnost v Chomutovské ulici, všimli si strážníci nedaleko autobusové zastávky muže se psem, který nebyl řádně veden na vodítku, jak ukládá vyhláška. Pes také neměl známku, údajně došlo k její ztrátě. Za přestupek mu byla uložena pokuta.

Pro klid v Prunéřově

14. května

Večer před devátou hodinou byly hlídky městské policie vyslána na žádost Policie ČR do Prunéřova. Na místě se nacházely dvě početné skupiny lidí, kteří na sebe křičeli.  Strážníci se snažili přítomné uklidnit. Vyšetření případu si převzala Policie ČR. Jedné osobě se přitížilo a tak byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba.

Stížnost na rušení nočního klidu

13. května

V noci po půl jedenácté obdržela městská policie stížnost na rušení nočního klidu, ke kterému dochází v domě v Koželužské ulici. Strážníci se po příjezdu na místo spojili s ženou, které na městskou policii zavolala. Strážníkům řekla, že chvíli před jejich příjezdem hluk z uvedeného bytu ustal. Uživatel bytu strážníkům řekl, že s kamarádem slavil svoje narozeniny, ale kamarád již odchází.

Chtěl si jen odpočinout

13. května

Odpoledne po třetí hodině byla městská policie upozorněna, že v ulici Jana Roháče leží na trávě starší muž. Po příjezdu strážníci zjistili, že muž je v pořádku a nemá žádné zranění. Strážníkům řekl že odpočívá poté co si byl na úřadu pro peníze a za chvíli se chystá jít domů.


Asistovali při nehodě
12. května

Kolem půl dvanácté byla hlídka městské policie vyslána k dopravní nehodě, ke které došlo v Prunéřovské ulici ve směru od centra. Nehoda se obešla bez zranění. Jelikož jedno z vozidel tvořilo překážku na pozemní komunikaci, strážníci do jeho odstranění usměrňovali provoz.

Kontrolovali nakládání s odpadem

11. května

Dopoledne po deváté hodině provedli strážníci kontrolu v prodejně v ulici Kpt. Jaroše, kde mělo docházet k nesprávnému nakládání s odpadem. Personál po dotazu uvedl, že kartony dávají dávají před obchod a pak nosí do sběru.

Potřebovala rychlou pomoc

9. května

Večer po půl desáté se na městskou policii s žádostí o pomoc obrátila žena z domu v Bystřické ulici.  Uvedla, že šla s odpadky a než si přivolala výtah, tak se ji zabouchly dveře od bytu. Klíče zůstaly v zámku zevnitř. V bytě se nachází její nemocná a nemohoucí maminka o kterou se bojí. Na místo byli přivolána hasiči, kteří byt otevřeli.

Měla problém se synem

8. května

Na žádost Policie ČR byli strážníci po sedmnácté hodině vysláni do Prunéřova, kde měla žena problém se synem. Jak strážníci zjistili, došlo pouze k slovní rozepři a fyzickému napadení nedošlo. Oba aktéři sporu byli poučení. Syn následně byt matky opustil a přislíbil, že se bude chovat slušně.

Drobná krádež

7. května

V půl čtvrté odpoledne byla hlídka městské policie přivolána do Kauflandu, kde došlo k drobné krádeži. Cizí státní příslušník se pokusil bez placení pronést zboží v hodnotě 589,80 Kč. Byla mu uložena pokuta.

Naháč spustil alarm

5. května

Ráno před půl sedmou se spustil alarm PCO v objektu v průmyslové zóně Královský vrch. Spustil ho neznámý nahý muž, který se procházel na travnaté ploše nedaleko oplocení a čidlo na něj reagovalo. Na záznamu bezpečnostní kamery je zachycen muž silnější postavy, jak se svléká ve křiví za plotem a poté se nahý prochází na travnaté ploše. Poté se opět obléká a odchází pryč.


Noční kontrola odhalila hříšníky
5. května

Spolu s rybářskou stráží prováděla městská policie kolem půlnoci kontrolu neoprávněného lovu u  Ohře po obou stranách řeky. Během kontroly byly zaznamenány dva případy lovu bez povolenky. Případy dořeší správní orgán.

Chtěl pomoci kamarádovi

4. května

Odpoledne před jednou hodinou zastavil hlídku městské policie na Studentském náměstí muž, který chtěl sdělit číslo na zdravotnickou záchrannou službu. Uvedl, že jeho kamarád upadl na obličej a má obavu, že má otřes mozku. Strážníci zjistili, že jde o jim známého bezdomovce, který byl v podnapilém stavu. Upadl na chodník, udeřil se do hlavy a odřel si hlavu a nos. Strážníci zkontrolovali jeho životní funkce a do příjezdu zdravotnické záchranné služby setrvali na místě.

Reklama patří jinam

3. května

Ráno v půl šesté hlídce městské policie neušel velký plakát umístěný za viaduktem v Prunéřově mimo vyhrazené plakátovací plochy. Vedení firmy, které zde reklamu umístilo, bylo vyzváno k jejímu odstranění ve stanovené lhůtě. V případě, že se tak nestane, bude dořeší věc správní orgán.

Strážníci si poradili a ženě v nesnázích pomohli

29.  dubna

V půl dvanácté se s žádostí o pomoc obrátila na městskou policii žena, která si ve vozidle zabouchla klíče a nemohla se dostat dovnitř, kde měla všechny svoje osobní věci. Přivolaní strážníci přes dispečink kontaktovali zámečnictví, které uvedlo, že tento typ auta nedokáže otevřít. Hasiči uvedli, že by museli rozbít okno. Strážníci nakonec našli v okolí kousek drátu a po domluvě s majitelkou vozidla se sami pokusili o jeho otevření. Podařilo se jim otevřít okno u zadních dveří a následně dveře u vozidla. K jeho poškození nedošlo.


Postavili ho na nohy
24. dubna

Na žádost Policie ČR byli strážníci před polednem vysláni na dětské hřiště v Chomutovské ulici, kde měl na zemi ležet muž. Po příjezdu na místo již zmíněný muž seděl na lavičce. Se strážníky komunikoval a po chvíli se zvedl a odešel. Na sobě neměl žádné viditelné zranění a lékařské ošetření nepožadoval.

Prozradila ho nejistá jízda

23. dubna

V noci kolem půl dvanácté prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost na Mírovém náměstí. Přitom pozornost strážníků upoutalo vozidlo svojí nejistou jízdou. Jeho řidič hledal místo k parkování a přitom ohrozil projíždějící vozidlo. Strážníci pojali podezření, že usedl za volant pod vlivem návykové látky. Po zastavení automobilu řidič uvedl, že si před jízdou dal jedno malé pivo. Orientační dechová zkouška ukázala 1,2 promile alkoholu v krvi. Případ si převzala Policie ČR.

Spáč ve vlaku

23. dubna

Večer před desátou  hodinou se s žádostí o pomoc obrátil na městskou policii průvodčí vlaku, který stál na nádraží v Prunéřově. Před zpáteční jízdou do Mostu je prováděn úklid vlaku, kterému ale brání spící cestující v jednom vagonu. Strážníci zjistili, že jde o muže z Mostu, který se na čerstvém vzduchu zcela probudil a průvodčímu se omluvil.


Rybařili bez povolení

17. dubna

Dopoledne kolem desáté hodině prováděli strážníci společně s rybářskou stráží kontrolu pravého břehu Ohře u Tušimic. Během kontroly nalezli u vody dva muže bez rybářského lístku a povolení k lovu. Měli nahozené pruty, ale zatím žádná úlovek. Jejich případ byl předán správnímu orgánu k řešení.

I hlasitý hovor může rušit

14. dubna

V noci po třetí hodině se na městskou policii obrátil obyvatel ze sídliště Na Podlesí. Vadil mu hlasitý hovor ze sousedního bytu. Díky tomu nemůže spát a ráno jde do práce. V uvedeném bytě byly tři osoby, které si povídaly. Strážníci je upozornili na možné rušení nočního klidu a dostali příslib, že rozhovor skončí a půjdou spát.


Svoje špatné parkování nechtěl řešit
6. dubna

Před polednem řešili strážníci špatně zaparkované auto v ulici Kpt. Jaroše před elektroprodejnou. Po chvíli se na místo dostavil řidič. Zakřičel, ať mu klidně dají pokutu, rychle nasedl do auta a z místa rychle ujel. Díky místní znalosti strážníci věděli, že se jedná o muže z Pětipes.

Ulomená značka

5. dubna

Asistent prevence kriminality upozornil městskou policii, že na dětském hřišti v ulici Chomutovská je ulomená dopravní značka. Strážnici na místě zjistili, že značka spadla kvůli povětrnostním podmínkám. Její základ byl uhnilý a neudržel ji. Značka byla převezena na Technické služby  Kadaň.

Pacienta strážníci uklidnili

3. dubna

V noci kolem jedné hodiny se na městskou policii obrátili zaměstnanci Nemocnice Kadaň, kteří měli problém s agresivním pacientem. Strážníci zjistili, že jde o muže z Klášterce nad Ohří. Po příjezdu strážníku začal se zaměstnanci nemocnice spolupracovat.

Řidičák neměl a přesto sedl za volant

1. dubna

Odpoledne kolem druhé hodiny byla hlídka městské policie vyslána ke Kauflandu  po oznámení, že vozidlo řídí osoba bez řidičského oprávnění. Strážníci vyčkali na místě. Následně viděli, jak do uvedeného vozidla nasedá řidič a dva spolujezdci. Po zastavení vozidla se řidič přiznal, že není vlastníkem řidičského oprávnění. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si případ převzala.

Za odložení věcí u popelnic padla pokuta

30. března

odpoledne po druhé hodině byli strážníci vysláni do Chomutovské ulice, kde někdo vyházel z okna části nábytku (polštáře do gauče). Muž, kterého oznamovatel určil za strůjce nepořádku, se k činu přiznal. Strážníkům sdělil, že nemá jak části gauče odvézt do sběrného dvora. Byla mu uložena bloková pokuta.

Uvolněná trampolína

29. března

Asistent prevence kriminality před třetí hodinou odpoledne ohlásil na městskou policii, že na dětském hřišti „Lanáček“ jsou uvolněné pružiny na trampolíně. Strážníci zjistili, že na trampolíně chybí cca 10 kusů pružin. O věci byl informován odbor životního prostředí.

Převoz na záchytku bez komplikací

28. března

V půl jedenácté v noci byla městská policie požádána o asistenci při vyšetření a převozu pacienta na záchytku do Teplic. Převoz proběhl bez komplikací a během převozu nebylo nutné použít donucovací prostředky.


Chtěla být krásnější
23. března

Po třinácté hodině byla městská policie přivolána do Kauflandu, kde se mladá dívka z Prunéřova dopustila drobné krádeže. Bez placení se pokusila pronést paletku stínů a lesk na rty v celkové hodnotě 189,80 Kč. Zákonný zástupce dívky škodu na majetku na místě uhradil. O případu byl informován odbor sociálních věcí.

Ležela u popelnic

22. března

Večer před osmou hodinou byla městská policie upozorněna na ženu, která ležela u popelnic nedaleko Kauflandu. Žena z Chomutova byla zjevně pod vlivem návykové látky. Když ji strážníci oslovili, stěžovala si, že ji bolí záda v důsledku pádu a žádala lékařské vyšetření. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Strážníci se dozvěděli, že si předtím zakoupila v obchodě láhev vodky.

Dělali „rachot“ v domě

21. března

Kolem osmnácté hodiny se na městskou policii obrátil obyvatel domu z Chomutovské ulice, který si stěžoval na dvě opilé osoby, které dělají „rachot“ ve vchodu domu. Strážníci zjistili, že jde o mladšího muže a ženu, kteří seděli na schodech v mezi patře a byli v podnapilém stavu. Strážníci je vyzvali, aby dům opustil, což také učinili. Na místě byl pořádek.

Sousedy rušilo malování v neděli

20. března

V půl dvanácté byla hlídka vyslána do domu v Chomutovské ulici, kde si žena stěžovala na hluk od sousedů, a protože je neděle, chce mít klid. Po příjezdu na místo strážníci žádný hluk neslyšeli. Spojili se s majitelem bytu, který jim vysvětli, že maluje a pokládá lino a hluk dělá minimální. Protože se jednalo o sousedský spor, strážníci obě strany poučili. Poté došlo k uklidnění situace.


Sešlost rozpustil
10. března

V noci po třetí hodině si obyvatel domu v ulici U Stadionu stěžoval na rušení nočního klidu. Po příjezdu strážníků nebyla z uvedeného bytu slyšet hudba, pouze hlasitý hovor. Strážníci uživatel bytu upozornili na rušení nočního klidu i možné sankce. Muž přislíbil, že sešlost rozpustí.

Po svých psech musí páníčkové uklízet

7. března

Dopoledne po deváté hodině si všimli službu konající strážníci ženy se psem, který vykonal svoji potřebu. Žena ale exkrement po svém psovi neuklidila. Byla ji uložena pokuta.

Skončil na záchytce

7. března

Odpoledne po druhé hodině byla městská policie přivolána do ulice Kpt. Jaroše, kde měl muž pod vlivem návykových látek kopat do odpadkového koše a zaparkovaných vozidel. Při zákroku se muž pokusil napadnou jednoho ze strážníků, ale protože byl pod vlivem alkoholu, jeho pokus nedopadl dobře  a upadl na zem. Škodu na majetku nezpůsobil. Při lékařském ošetření byl agresivní a nakonec musel být převezen na záchytku do Teplic.

Parkoval kde neměl

6. března

Večer kolem osmé hodiny byla městská policie upozorněna na vozidlo v Tušimicích, které zaparkovala na trávě vedle chodníku. Strážníci mu nasadili „botičku“.  Posléze se ozval majitel vozidla s žádostí o její sundání. S přestupkem souhlasil a byla mu uložena pokuta.


Hlasitá hudba rušila sousedy
2. března

V noci byla městská policie přivolána do domu v ulici U Stadionu, kde sousedy rušila hlasitá hudba a zpěv z jednoho bytu. V bytě se nacházely tři osoby. Po upozornění od strážníků se obyvatelé bytu omluvili, hudbu vypnuli a přislíbili se ztišit.

Požár auta

2. března

Když po poledni prováděla hlídka městské policie kontrolu na mírovém náměstí, povšimli si strážníci kouře vycházející z jednoho vozidla. Majitel již prováděl hašení úložného prostoru, kde měl uloženo pracovní nářadí a hadry. Zahoření se podařilo uhasit před příjezdem přivolaných hasičů.

Kouřit chtěl zadarmo

28. února

Odpoledne před druhou hodinou byla hlídka přivolána do Kauflandu, kde došlo k drobné krádeži. Muž z Kadaně chtěl pronést přes pokladnu bez placení tabák v hodnotě 149 Kč. K činu se doznal a byla mu uložena pokuta.

Šarvátkou si ženy vyřizovaly rodinný spor

27. února

Večer v půl deváté došlo v Chomutovské ulici u Slovanu k šarvátce mezi dvěma ženami, které si takto vyřizovaly rodinný spor. Strážníci je po příjezdu na místo uklidnili. Protože bylo podezření, že došlo k trestnému činu, byla na místo přivolána Policie ČR. Kvůli kolapsů jedné z žen byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba.


Hrozící nebezpečí odstranili
22. února

Ráno před devátou hodinou si hlídka během kontrolní činnosti povšimla ulomené větve, jen volně zavěšené nad parkujícím vozidlem. Na místo byli přivoláni hasiči z Kadaně. Ti po příjezdu zjistili, že k bezpečnému odstranění větvě budou potřebovat vysokozdvižnou plošinu. Proto požádali o spolupráci hasiče z Klášterce nad Ohří, kteří tuto techniku mají.  Poté byla větev odstraněna. Během zásahu zajišťovali strážníci uzavírku komunikace.

Hluční mladíci

22. února

Kolem půl druhé v noci obdržela městská policie stížnost na rušení nočního klidu v ulici Chomutovská. Na uvedeném místě zastihli strážníci dva mladíky, kteří jim řekli, že šli doprovodit domů kamarádku a byli trochu hlučnější. Strážníci je upozornili na rušení nočního klid. O případu byl informován odbor sociálních věcí.

Skončil na záchytce

19. února

Dopoledne po desáté hodině byla městská policie upozorněna na muže, který spal na lavičce v Chomutovské ulici. Strážníci muže probudili a zjistili, že je pod vlivem alkoholu. Zhruba o dvě hodiny později kvůli němu vyjížděla městská policie znovu, tentokrát ulehl na dětském hřišti. Po probuzení již komunikoval nesrozumitelně a nemohl se postavit na nohy. Byla obava z intoxikace alkoholem. Orientační dechová zkouška ukázala 3,16 promile alkoholu. Po lékařském vyšetření byl muž převezen do protialkoholní a protidrogové stanice v Teplicích.

Vyhlášku dodržovat nehodlá

18. února

Večer kolem půl osmé prováděla hlídka městské policie kontrolu v Komenského ulici. Strážníky upoutali dva muž, kteří měli své psy na volno, a ne na vodítku, jak ukládá vyhláška. Jeden z dvojice uvedl, že vyhlášku dodržovat nehodlá protože jeho pes ho poslouchá a tak nevidí důvod ho mít na vodítku. Případ dořeší správní orgán.

Vítr strhl část střechy

17. února

V půl sedmé ráno byla městská policie přivolána k obchodnímu domu Kutu, kde vlivem silného větru došlo k uvolnění plechu se střechy. Strážníci místo, kde hrozil pád plechové krytiny, zabezpečili a na místo se dostavila jednotka hasičů, která střechu zajistila.


Museli mu pomoc se dostat domů
14. února

V půl jedné v noci ležel v ulici Komenského muž, zřejmě pod vlivem alkoholu. Strážníci zjistili, že bydlí v Jungmannově ulici. Muže rozchodili a doprovodili domů. Byl bez zranění a lékařské ošetření odmítl.

Oříšky chtěl zadarmo

13. února

Kolem tří hodin odpoledne byla městská policie přivolána do Lidlu, kde došlo k drobné krádeži. Zadržený muž odcizil balíček pistácií v hodnotě 109 Kč. K činu se strážníkům přiznal. U sebe neměl doklady totožnosti a tak byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR, která o něj projevila právní zájem a věc si převzala.

Kamera zachytila přestupek

12. února

Odpoledne po jedné hodině si obsluha dohlížecího kamerového systému všimla dvoji mužů, kteří vynášeli z domu V Chomutovské ulici starou válendu a dětskou postýlku a starý nábytek uložili ke kontejnerovému stání. Strážníci muže upozornili na přestupek. Muži uvedli, že zde chtěli jen počkat na jejich auto aby věci odvezli do sběrného dvora. Strážníci vyčkali na místě, aby se tak opravdu stalo.  


Ovce na dětském hřišti
10. února

Odpoledne po třetí hodině byla hlídka městské policie vysláno do ulice Obránců míru, kde se na dětském hřišti pásly ovce. Strážníkům se podařilo zahnat ovce na pozemek, ze kterého utekly. Informovali jejich chovatele a ukázali mu místo kudy se ovce na hřiště dostaly. Kromě opravy děravého plotu slíbil také odklizení exkrementů, které ovce na hřišti zanechaly. O případu byl informován odbor životního prostředí.

Ostraze připadal opilý

9. února

Večer v půl sedmé byla městská policie upozorněna ostrahou Kauflandu na muže, které se motal a poté nasedl do auta. Městská policie sledovala pohyb vozidla, které strážníci zastavili v ulici Na Podlesí. Řidič souhlasil s orientační dechovou zkouškou na zjištění alkoholu v dechu. Zkouška byla negativní.

Problém se synem

8. února

Dopoledne před jedenáctou hodinou se na městskou policii obrátila žena ze sídliště Na Podlesí, která měla problém se synem. Stěžovala si, že je na ní agresivní. Strážníkům řekla, že syn, který k ní přišel domů, ji slovně uráží a hází po ní těžké věci. Syn trvalé bydliště v jejím bytě nemá. Strážníci mu doporučili aby se oblékl a z bytu odešel. To také učil.

Oslava setkání se protáhla

6. února

V noci před druhou hodinou si lidé z domu v Chomutovské ulici stěžovali na rušení nočního klidu. Uživatel uvedeného bytu strážníkům vysvětlil, že mu přijela rodina ze Slovenska a že trochu slavili. Slíbil nápravu a sešlost rozpustil.

Měl oprávněnou starost o maminku

3. února

Před jedenáctou hodinou dopoledne se na městskou policii obrátil s žádostí o pomoc muž z Klášterce nad Ohří, který se nemohl dostat za maminkou do bytu. Uvedl, že přes dveře nekomunikuje, jen štěká pes. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří byt otevřeli. Ženu nalezli při vědomí v ložnici na zemi, na ní ležel noční stolek. Podle svých slov spadla již o půlnoci a neměla sílu vstát. Byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Do vozidla transportovali ženu hasiči na nosítkách. O psa se postaral její syn.   


Dělal, co se nemá
2. února

Večer po deváté hodině prováděla hlídka městské policie kontrolu v Chomutovské ulici. Přitom si strážníci všimli mladíka, který odnášel větší dřevěnou desku a dával ji do kontejneru. Jak zjistili, mladý muž do kontejnerů nanosil několik dřevěných desek z obývací stěny. Strážníci ho upozornili, že se dopustil přestupku. Muž se omluvil, dřevěné desky vyndal a uklidil do matčina vozidla. Tento odpad patří do sběrného dvora.

Noční klid přerušily rány

1. února

V noci před čtvrtou hodinou přijala městská policie oznámení o rušení nočního klidu v domě v Golovinově ulici, které způsobují velké rány. Uživatelka bytu, ze kterého vycházely, strážníkům vysvětlila, že se jí rozpadla postel a tak se jí snažila opravit za pomoci kladívka. Dále sdělila, že je těžce nemocná a že ji přivezl otec z nemocnice. Lékařské ošetření odmítla. Byla upozorněna na rušení nočního klidu.

Dohlédli na přistání vrtulníku

31. ledna

Kolem šestnácté hodiny byla hlídka městské policie na žádost nemocnice požádána o asistenci při přistání záchranářského vrtulníku. Ten na heliportu bez problému přistál a následně s pacientem vzlétl. Vše proběhlo bez problémů.

Kontejner se převrátil na auto

30. ledna

Ráno po osmé hodině byla městská policie upozorněna, že kontejner na sběr použitého oblečení se převrátil na poblíž zaparkované vozidlo. Jak strážníci na místě zjistili, na vozidle byla rozbita skla na pravé straně a promáčknutý střední sloupek mezi okny. Byl informován majitel vozidla z Klášterce nad Ohří, který se dostavil na místo. Kontejner se vrátil na své původní místo.

Hudba z aut
a rušila noční pohodu
29. ledna

V noci po půl jedné byla městská policie informována o rušení nočního klidu, ke kterému dochází v Komenského ulici. Zde se nacházeli v zaparkovaném autě čtyři muži, kteří měli nahlas puštěnou hudbu. Strážníci je upozornili, že ruší noční klid. Hudbu hned vypnuli a omluvili se.


Rodinná hádka
26. ledna

Večer před sedmou hodinou přijala městská policie oznámení o rodinné hádce, která se vyostřuje, až má oznamovatel obavu. Muž, který se nacházel v uvedeném bytě, strážníkům potvrdil, že se s družkou z Jirkova hlasitě hádali a žena je na odchodu. Za své chování se omluvil a slíbilo, že se nebude opakovat. Žena nejevila žádné známky zranění a ujistila, že lékařské ošetření nepotřebuje.

Poškozená atrakce

25. ledna

Bdělý občan upozornil městskou policii, že nedaleko restaurace Split je poškozena atrakce po děti. Šlo takzvané létající kolo. Strážníci na místě zjistili, že se ulomila šlapací část atrakce, kterou odvezli na služebnu. O poškození atrakce byly informovány příslušné odbory městského úřadu a TS Kadaň.

Ležící muž neušel pozornosti

24. ledna

Večer před devátou hodinou si obsluha dohlížecího kamerového systému městské policie všimla, že ležící osoby. Strážníci na místě zjistili, že se jednám jim známého muže, který požil alkohol, upadl a praštil se do hlavy. Tekla mu krev z nosu, jinak neměl na hlavě žádné zranění. Muž se strážníky komunikoval a lékařské ošetření odmítl. Hlídka mu jen ošetřila nos.

Do baru chtěl i po zavírací době

23. ledna

V noci po jedenácté hodině se na městskou policii obrátil s žádostí o pomoc obsluha baru v Chomutovské ulici, kam se dobýval nějaký muž. Strážníci po příjezdu našli na místě mladého muže, který zvonil na zvonek do baru. Obsluha jim řekla, že mladík v baru popíjel s kamarády a když zavřeli a všichni odešli, tak se vrátil a bouchal na dveře. Mladý muž byl pod vlivem alkoholu a  prokázání totožnosti muselo být provedeno na Policii ČR.

Další hlučná oslava

21. ledna

Kolem půlnoci docházelo k rušení nočního klidu v domě v ulici Na Podlesí. Uživatel bytu strážníkům řekl, že slaví narozeniny a že si nevšiml kolik je hodin. Přislíbil okamžitou nápravu a oslavu rozpustil.    


Ohniště v lesoparku
19.ledna

Po osmé hodině byla městská policie upozorněna, že v Rooseveltových sadech je žhavé ohniště, které tam vzniklo pálením zbytků po kácení stromů. Vliv na znovu vyšlehnutí plamenů mělo větrné počasí. Na místo byli přivoláni kadaňští hasiči. Strážníci dále zjistili, že zhruba 100 metrů dál je další ještě žhavá hromada, která by také mohla způsobit požár. Oba ohně se podařilo včas uhasit.

Po vysvětlení se omluvil

18. ledna

Večer po deváté hodině vyjela hlídka městské policie od nemocnice, kde měl zdravotnický personál problém s agresivním mužem v čekárně, který je slovně napadal. Strážníci zjistili, že muž zde čekal se svou matkou, která měla zdravotní potíže a vadilo mu, že už čekají hodinu a nikdo se jim nevěnuje. Dostalo se mu vysvětlení, že v ordinaci mají těžce nemocného pacienta a až ho vyšetří, přijde řada na jeho matku. Muž se omluvil a ujistil, že už nebude dělat žádné problémy.

Dohlíželi na sběr odpadu

15. ledna

V době od 8.00 do 14.45 hodin zajistila městská policie doprovod řidiči Technický služeb při svozu komunálního odpadu z ulic U Stadionu, Bystřická, Chomutovská a z Prunéřova. Během této doby nedošlo k žádné mimořádné události a vše proběhlo v pořádku.

Rodinná sešlost rušila sousedy

14. ledna

V noci po jedenácté hodině přijala městská policie stížnost na rušení nočního klidu, ke kterému mělo docházet v domě v Chomutovské ulici. Jak strážníci zjistili, v uvedeném bytě se konala rodinná sešlost. Majitelka bytu jim řekla, že vrátil z nemocnice a přišli ji navštívit děti a vnoučata. Dále je ujistila, že se už budou rozcházet. Byla poučena aby již  k rušené nočního klidu nedocházelo.

Ženě pomohli
12. ledna

Po poledni kontrolovala hlídka městské policie oblast u prodejny Albert. Strážníci si přitom povšimli ženy, která se pohybovala velmi těžce.  Strážníků potvrdila, že má zdravotní problémy. Stěžovala si na bolesti hlavy, zad, kostrče a další zdravotní potíže. Žena požádala hlídku o přivolání zdravotnické záchranné služby. Do jejího příjezdu byli strážníci připraveni poskytnout ženě první pomoc.


Omyl se šťastným koncem
10. ledna

Kolem půl dvanácté se na městskou policii obrátil muž z domu v Chomutovské ulici se svou obavou. Ta spočívala v tom, že z bytu v přízemí je cítit nasládlý hnilobný zápach. Bylo zde podezření, že se v uvedeném bytě nachází mrtvá osoba. Na místo byla přivolána také Policie Čr, který si k otevření bytu přizvala hasiče. Než však došlo k otevření bytu, byla na chodbě objevena taška se sáčkem shnilého masa, která zde již byla několik dní. Byla uložena do nádoby na příslušný odpad a  bylo po zápachu.

Rychlá pomoc

9. ledna

Před sedmnáctou hodinou pomáhali strážníci ženě z Prunéřova. Protože měly problémy s krční páteří a špatně se jí dýchalo, vypravila se do nemocnice. Po cestě se jí ale udělalo zle a upadla nedalo výjezdu ze služebny městské policie. Sama nebyla schopna pokračovat v cestě. Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženu převezla na ošetření.

Zadrželi hledanou osobu

7. ledna

V půl desáté večer prováděla hlídka městské policie kontrolu v okolí Kauflandu. V ulici Na Průtahu si strážníci povšimli ženy, jejíž podoba odpovídala osobě v pátrání. Žena u sebe neměla žádné doklady, ale na základě místní znalosti a fotografie osoby v pátrání byla její totožnost ověřena. Byla předána Policii ČR. Donucovací prostředky nemusely být použity.

Příčinou byl asi alkohol

6. ledna

Večer před sedmou hodinou byla městská policie požádána posádkou zdravotnické záchranné služby o asistenci. Na chodníku v ulici 1. máje ležel starší muž, zjevně pod vlivem alkoholu, který upadl a způsobil si zranění v oblasti hlavy a ramene.  Muž se strážníky moc nekomunikoval a nemohl se sám postavit ani pohybovat. Strážníci pomohli s jeho naložením do sanitního vozu.

Dbají na dodržování nočního klidu

5. ledna

Po půlnoci byla městská policie přivolána do domu v Chomutovské ulici, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Po příjezdu na místo strážníci z uvedeného bytu žádnou hlasitou hudbu neslyšeli. Strážníkům otevřela dívka, která zde bydlí se svou rodinou. Bytě byl ještě její kamarádka s kamarádem. Dostalo se jim poučení o dodržování nočního klidu. Vzhledem k věku přítomných byl případ oznámen na odbor sociálních věcí.  


Pyrotechnika opět přidělávala strážníkům starosti
14. prosince

Po devatenácté hodině obsluha kamerového systému zaznamenala v ulici Na Průtahu 4 mladíky, kteří házeli zábavní pyrotechniku na veřejném prostranství a na střechu strojovny koupaliště. Poté se vydali do lesoparku. Strážníci po šetření na místě skupinku dostihli na cyklostezce u skateboardového hřiště. Dva z mladíků zůstali na místě, ale druhé dvojici se podařilo utéci. Právě oni prý pyrotechniku  přinesli. Chlapci byli předání zákonným zástupcům a dostalo se jim poučení o zákazu užívání zábavní pyrotechniky na území obce mimo oslav konce roku, a nebezpečí, které dětem hrozí při neodborné manipulaci.

Další hlučná oslava

12. prosince

Krátce po půlnoci byla hlídka městské policie do Chomutovské ulice, kde v jednom domě mělo docházet k  rušení nočního klidu. Po příjezdu strážníků na místo se z uvedeného bytu ozývala hudba a zpěv. Muž, který strážníkům otevřel, jim sdělil, že slaví narozeniny. Slíbil, že oslavu ukonči a bude zde klid.

Kolo si chtěli ponechat

9. prosince

Když hlídka městské policie noční kontrolu v Chomutovské ulici, všimli si strážníci dvou mladíků s jízdním kolem, kteří na ně mávali. Strážníkům řekli, že jsou na cestě na služebnu, U Prioru nalezli neuzamčené jízdní kolo, které by si chtěli ponechat. Pokud se nepodaří zjistit majitele, bude kolo předáno na ztráty a nálezy.


Má čas nápravu
7. prosince

Na parkovišti v Pokutické ulici zaregistrovala hlídka městské policie automobil značky Škoda s propadlou známkou o technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. Navíc se blíží konec lhůty prodloužení těchto kontrol, který byl stanoven z důvodu pandemie covidu-19. Strážníci proto  na auto vylepili výzvu k jeho odstranění, aby si majitel stihl dát vše do pořádku. Po uplynulí lhůty bude provedena opětovná kontrola. Pokud nedojde k nápravě bude věc oznámena na odbor dopravy.

Pohřešovaný se vrátil domů

6. prosince

Dopoledne kolem půl desáté byla městská policie požádána o asistenci při pátrání po pohřešovaném muž. Strážníci obdrželi popis, co měl muž při odchodu na sobě. Na základě místní znalosti předpokládali, kdy by se starší muž mohl pohybovat. Když muže našli, se strážníky komunikoval ale mluvil zmateně. Proto byl služebním vozidle převezen na adresu bydliště, kde na muže čekala manželka.

Hlučné narozeniny

5. prosince

Po půl jedné v noci obdržela městská policie telefonické oznámení, že v jednom domě v Chomutovské ulici dochází k rušení nočního klidu. Když se strážníci spojili s uživatelkou bytu, ze kterého hluk vycházel, uvedla, že slaví narozeniny. Byla poučena o rušení nočního klidu.


V noci 14. března před čtvrtou hodinou byla městská policie upozorněna na dva potulující se mladíky, kteří měli ničit zaparkované osobní vozidla. Dohlížecí kamerový systém je vzápětí objevil a na místo vyrazily hlídky městské policie. Jakmile pachatelé zahlédli přijíždějící vozidla, dali se na  útěk a několikrát měnili směr. Také v tomto případě dispečerka kamerového systému naváděla strážníky správným směrem. Oba mladíci tak byli posléze zadrženi a předáni Policii ČR, která případ šetří. Během své vandalské procházky dokázali pachatelé poškodit 15 vozidel, informační tabuli a rozházet kontejnery. Důkaz jejich vandalství poskytuje i záznam z kamerového sytému.   

Dohlížecí kamerový systém městské policie již několikrát potvrdil svoji prospěšnost. Nemalou měrou na tom mám i obsluha, která situaci v Kadani prostřednictvím kamer sledují. Nabyté zkušenosti jí pomáhají včas odhalit nejrůznější přestupky nebo i trestné činy.  Například 12. února odpoledne před druhou hodinou dvě osoby odcizily z zboží z košíků vystavené před obchodním centrem na sídlišti Na Podlesí. Obsluha kamerového systému na místo vyslala hlídku městské policie. Strážníci pachatele dopadli v Chomutovské ulici. Oba se doznali, že odcizili podsedáky na židli a fleesové deky. Protože jeden z dvojice byl nezletilý, byl předán zákonnému zástupci a na případ byl upozorněn odbor sociálních věcí. Vše dořeší přestupková komise.

1. června byla u Kauflandu odcizena freestyle koloběžka. Krádež zaznamenala kamera bezpečnostního dohlížecího systému městské policie. O den později si obsluha kamerového všimla mladíka, který na podobné koloběžce jezdil v Chomutovské ulici. Na místo byla vyslána hlídka městské policie. Podezřelý mladík se strážníkům k činu doznal. Byl předán svému zákonnému zástupci. Koloběžka se vrátila majitelce.

23. března po jedenácté hodině v noci si obsluha dohlížecího kamerového sytému městské policie všimla muže pohybujícího se na střeše sportovní haly. Nějakým předmětem se snažil rozbít prosklené dveře, které se nachází na terase. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka městské policie. Před příjezdem strážníků muž ze střechy seskočil. Obsluha kamerového systému ho dále sledovala a strážníky navigovala. Když byl zadržen, strážníkům na otázku, co dělal na střeše, odvětil, že sbíral nedopalky. Případ si převzala k došetření Policie ČR.

15. října dopoledne zaznamenala obsluha bezpečnostního kamerového systému psa, který se volně bez dozoru pohyboval po dětském hřišti v areálu bývalých kasáren. Díky dohledu a trasování se  podařilo zjistit jeho majitele, který se nacházel v Průmyslové ulici. Psa si zajistil proti svévolnému pobíhání a byla mu uložena bloková pokuta.

Po sedmé hodině večer si obsluha kamerového systému městské policie všimla skupinky osob, které popíjely pivo na veřejném prostranství v Chomutovské ulici. Přivolané hlídce se podařilo prokázat přestupek u tří osob, kterým byla uložena bloková pokuta.

10. července v noci, kolem půl druhé zaznamenala kamera dohlížecího systému městské policie osobu, která při přecházení přechodu od Penny k Lidlu se zastavilo u dopravní značky a něco na ní kreslila lihovým fixem. Osoba pak pokračovala směrem ke Kauflandu. To již na místo mířila hlídka městské policie, která ji zadržela. Šlo o muže z Klášterce nad Ohří.  K činu se přiznal a byla mu udělena bloková pokuta.   

Večer 20. února došlo v Chomutovské ulici k rozepři několika lidí při které došlo nejen ke slovnímu ale i fyzickému napadání. Incident řešila městské policie. Jeden z aktérů  incidentu si stranou odložil pár červených bot v hodnotě 600 Kč. Nepozornosti zúčastněných využil muž z Kadaně, který tyto boty vzal a snažil s nimi nepozorovaně zmizet.  To se mu ale nepodařilo. V jeho stopách se vydal jeden ze strážníků. Před ním se dal pachatel na útěk.  Pravidelná fyzická příprava městské policie se ale v tomto případě vyplatila. Muž byl dostižen a boty se vrátily majiteli. Případem se bude zabývat přestupková komise.

V sobotu 30.listopadu po jedné hodině v noci prováděla hlídka městské policie kontrolu v okolí Kauflandu. Během kontroly si strážníci všimli dvojice mužů, kteří útěkem reagovali na projíždějící hlídku Policie ČR. Strážníci muže zadrželi. Šlo o občany Běloruska. Jeden z nich měl s sebou vínový batoh, ve kterém bylo několik různých barev ve spreji. Při kontrole Rooseveltových sadů, okolí zimního stadionu, koupaliště a sportovní haly bylo nalezeno několik sprejem pomalovaných míst. Další byla během dne nalezena na Nábřeží Maxipsa Fíka. Na základě místní znalosti bylo vysloveno podezření, že nápisy se shodují s těmi, které se v létě objevily na skateboardovém hřišti a na cyklostezce do Prunéřova. Případ si převzala Policie ČR.

V říjnu se městská policie zaměřila na kontrolu míst, kde nocují lidi bez domova. V okolí těchto míst vznikají černé skládky z věcí a odpadků, které zde bezdomovci zanechávají. Byly jim poskytnuty plastové pytle a rukavice, aby si nepořádek po sobě sami uklidili. Odvoz naplněných pytlů zajistily Technické služby Kadaň.

Během kontroly v Chomutovské ulici objevila hlídka městské policie černou skládku u kontejnerů na komunální odpad. Nacházely se zde odhozené kusy nábytku, plovoucí podlaha, pohovka, pračka, krabice a další vybavení bytu. Strážníci zahájili pátrání po tom, kdo tuto černou skládku založil. Během šetření jim pomohl záznam z kamery, kterou do domu instalovalo společenství vlastníků. Díky místní znalosti se jim podařilo identifikovat tři osoby, které věci ke kontejnerovému stání ukládaly. Byla jim uložena bloková pokuta. Jeden z trojice s ní nesouhlasil a jeho případ dořeší přestupková komise.

Při besedě s občany na sídlišti C zazněla připomínka k nepořádku u kontejnerových stání, kam lidé odkládají  především nepotřebné věci z domácností. Městská policie následně zvýšila kontrolní činnost za pomocí fotopastí a přenosných kamer. Díky tomu se již podařilo přistihnout několik hříšníků, jejichž případy následně řeší příslušné orgány. Je třeba připomenout, že občané Kadaně se mohou celý rok (365 dní)  a zdarma tohoto odpadu zbavit ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Kadaň v Polní ulici. Vrátnice je otevřena od 7.00 do 17.00 hodin. Navíc jsou v jednotlivých lokalitách města pravidelně rozmisťovány velkoobjemové kontejnery. Rozpis najdete na webových stránkách TS Kadaň a také v Kadaňských novinách.  

Po devatenácté hodině byla městská policie upozorněna na vylitou kapalinu na kruhovém objezdu u Lidlu. Povrch se stal kluzký a hrozila dopravní nehoda. Strážníci zjistili, že rozlitou kapalinou byla nafta. Na místo byli přivolání hasiči, aby znečištění vozovky odstranili. Dispečerka bezpečnostního kamerového systému ze záznamu zjistila, že nafta unikla z projíždějícího firemního vozidla a kudy vozidlo jelo. To potvrdily i skvrny od nafty. Podařilo se tak zjistit i totožnost řidiče. Případ byl předán příslušnému správnímu orgánu.        

Půl hodinu před půlnocí si obsluha dohlížecího kamerového systému všimla počínání několika osob  z nichž jedna poničila nově vysazený strom i s jeho dřevěnou podpěrou. Přivolaní strážníci je zadrželi v Husově ulici, kde pětice chtěla navštívit zdejší zábavní podnik. Šlo o návštěvníky z jiných měst. K činu se přiznal mladík z Meziboří. Orientační dechová zkouška ukázala, že měl v krvi 0,19 promile alkoholu. Případ byl předán na odbor životního prostředí. Další kroky budou následovat po vyčíslení způsobené škody.

V půl třetí dopoledne byla hlídka městská policie vyslána do ulice Jana Švermy, kde se na zemi povalovali dva muži, zjevně pod vlivem alkoholu, kteří slovně napadali kolemjdoucí. Jak strážníci na místě zjistili, šlo o muže, kteří zaměstnávají strážníky skoro každý den. Zvláště jeden z dvojice, kterému pomáhali také předchozí den, aby se vůbec postavil na nohy. Musela k němu být přivolána zdravotnická záchranná služba, pro kterou je to rovně známý pacient.  A zmíněný muž zaměstnal strážníky a zdravotníky i den předtím, a ještě se choval tak agresivně, že při jeho převozu do nemocnice byla potřeba asistence městské policie. V tomto případě se jedná o téměř sisyfovskou práci, která zaměstná řadu lidí, kteří by mohli zatím společnosti sloužit jinak.

14. ledna po osmnácté hodině byli strážníci vysláni do ulice Jana Roháče. Z důvodu prudkého poklesu teploty a sněžení zde došlo k vytvoření náledí, na kterém dostal smyk osobní automobil, který zablokoval dopravu. Strážníci za pomoci posypové soli a štěrku uvízlé vozidlo vyprostili a teprve poté mohl projet i posypový vůz TS Kadaň. Městská policie též vlastními silami obnovila sjízdnost kruhového objezdu na křižovatce ulic Na Průtahu, Kpt, Jaroše a Chomutovská, kde uvízlá vozidla zablokovala dopravu. Dále za pomoci jednotky kadaňských hasičů provedli strážníci ruční prosolení komunikace vyproštění vozidel uvízlých nad stavebninami v ulici Rokelská, kde také nemohlo projet vozidlo údržby.

Nepořádek, který po sobě zanechávají lidé bez domova na místech, kde většinou přebývají, není strážníkům lhostejný. Zvláště, když někteří z nich se ve svém volném čase věnují myslivosti a mají k přírodě velmi blízký vztah. V prosinci bylo provedeno několik kontrol se zaměřením na veřejný pořádek. Bezdomovci nad nemocnici a v lesíku v Prunéřově byli na zanechaný nepořádek několikrát upozorněni. Slíbili, že si ho uklidí. Což také do stanovené lhůty učinili. Odpad uložili do pytlů, které odvezly Technické služby Kadaň.

18. listopadu v ranních hodinách si obsluha dohlížecího kamerového systému všimla, že v Chomutovské ulici jsou odloženy části sedací soupravy vedle kontejnerového přístřešku. Z kamerového záznamu bylo zjištěno, odkud sem byl odpad sem v nočních hodinách přinášen. Strážníci pak následně zjistili, kdo sem odpad odložil. Muž z Kadaně jim řekl, že neměl možnost odvozu a že se odpad nesmí takto odkládat, prý netušil. Byla mu uložena bloková pokuta.
Před dvanáctou hodinou obsluha kamerového systému zaznamenala další ukládání odpadu k tomu přístřešku. Odpad vynášel muž z auta značky Ford. Muž z Klášterce se strážníkům přiznal, že zde věci odložil, protože si myslel, že kancelářskou židli někdo odnese a deky někdo využije. Také jemu byla uložena bloková pokuta.

Zachyceno kamerou

30. října po šestnácté hodině si obsluha kamerového systému všimla nakloněného stožáru u nákupního centra u křižovatky Na Podlesí a Na Průtahu. K poškození stožáru došlo silným větrem. Městská policie se spojila se zástupcem obchodního centra. Na místo byli přivoláni hasiči z Kadaně a Klášterce nad Ohří, kteří za pomoci vysokozdvižné plošiny nebezpečný stožár demontovali. Strážníci během demontáže dohlíželi aby nedošlo ke vstupu osob do ohroženého prostoru.

V noci po druhé hodině neušla pozornosti obsluhy dohlížecího kamerového systému podezřelé chování trojice osob v ulici Kpt. Jaroše. Zdálo se, že se pokouší zastavovat projíždějící vozidla s úmyslem prodat notebook, který měly u sebe. Bylo podezření, že může pocházet z krádeže. Před strážníky se podezřelí dali na útěk. Dvojice mladých mužů byla zadržena v Golovinově ulici. Třetí osobou byl nezletilec z Prunéřova. Muži tvrdili, že notebook našli. V té době neměla Policie ČR hlášení o jeho krádeži. Byl proto předán do ztrát a nálezů.

Večer po deváté hodině si obsluha dohlížecího kamerového systému všimla jak v ulici Chomutovská u Slovanu jezdí nezletilé děti na kole a nemají na hlavě cyklistickou přilbu. Přivolaní strážnici zjistili, že jde o dva bratry, kteří již byli několikrát upozorněni na povinné nošení cyklistických přileb. Jejich rodiče porušení zdůvodnili tím, že žádné helmy doma nemají. O případu byl informován příslušný odbor městského úřadu.  

I když v Kadani není mnoho lidí bez domova, řada z nich zaměstnává městskou policii prakticky každý den.  Mezi každodenní úkoly strážníků tak patří pomáhat jim na nohy po nadměrné konzumaci alkoholu nebo řešit nepořádek, který po sobě na různých místech ve městě zanechávají. Jeden z mnoha případů zaznamenal kamera městské policie u kruhového objezdu v ulici Kpt. Jaroše. Bezdomovec zde na frekventovaném místě ulehl na chodník odpoledne po jedné hodině. Tedy v době, kde zde prochází také velký počet dětí a studentů kadaňských škol. Pro ně zrovna nebyl dobrým příkladem. Pomoci na nohy mu museli opět strážníci. Nepořádek, který po sobě zanechal uklidili pracovníci technických služeb.

Šestého srpna po jedné hodině v noci zpozorovala obsluha kamerového systému muže, jak v Chomutovské ulici na parkovišti před Tepelným hospodářstvím Kadaň demoluje osobní automobil. Přivolaní strážníci zjistili, že podnapilý muž rozbil zadní okno u zaparkovaného vozidla. Poškozené auto patří jeho otci z Tušimic. Ten se po oznámení na místo dostavil a potvrdil, že si to vyřeší mezi sebou.  Muž bude řešen za rušení nočního klidu.

V úterý 13. června došlo k dopravní nehodě na Špitálském předměstí, kterou zachytila kamera bezpečnostního systému. Nákladní automobil, jehož řidiče postihly zdravotní potíže, přejel kruhový objezd a skončil v zeleni. Naštěstí nedošlo ke zranění dalších osob ani k větších materiálních škodách.

1. dubna odpoledne před pátou hodinou upoutala pozornost obsluhy kamerového systému zábava trojice mladíků. Mladíci nejprve v ulici Jana Švermy rozhazovali písek a poté se skupinka přesunula na Mírové náměstí k automatům na výdej parkovacích lístků. Jak strážníci po příjezdu na místo zjistili, během deseti minut mladíci stačili vytisknout 135 kusů parkovacích lístků. Nezletilci byli předáni do rukou svých zákonných zástupců. Strážníci také informovali správce automatů. Podle něj nebyla způsobena žádná škoda.

Vozidlo, které vezlo před polednem zboží do jednoho z obchodů v ulici Jana Švermy, poškodilo lampu veřejného osvětlení umístěnou na zdi budovy. Strážníci zjistili, že vozidlo, které lampu poškodilo, odjelo směrem na Mírové náměstí. Zachytila ho jedna z bezpečnostních kamer městské policie. Hříšníka usvědčovala část kopule z lampy, kterou si vezl na střeše. Šlo o řidiče z Poděbrad. Protože se jednalo o dopravní nehodu, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.

Odchyt hadů sice nepatří k běžným činnostem městské policie, ale strážníci ho zvládnou také. 30. srpna je přivolala žena z Vinohrad, kde hada objevila na terase u dveří svého domu. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o užovku obojkovou v délce přibližně 80 cm, která patří mezi chráněné živočichy naší přírody. Strážníci hada odchytili a následně vypustili poblíž vodního toku zpět do přírody.   

Večer v šest hodin obdržela městská policie oznámení, že v jedné kadaňské pivnici se nachází zcela nahý muž. Na místě se strážníci přesvědčili, že tomu tak skutečně je. Muž, který bydlí v ubytovně vedle pivnice, si vůbec nepamatoval, proč se ocitl nahý venku. Bylo zřejmé, že požil alkoholické nápoje, ale se strážníky komunikoval.  Strážníci se spojili s majitelem ubytovny, který zajistil její otevření aby nahý muž mohl zpět do svého pokoje. Byla mu uložena bloková pokuta za buzení veřejné pohoršení.

7. května došlo v Chomutovské ulici k dopravní nehodě, kterou zaznamenala kamera městské policie. Mladý cyklista bez přibrzdění a rozhlédnutí vjel na přechod a byl sražen projíždějícím autem jedoucím směrem do města. Utrpěl odřeninu lokte a měl tržnou ránu nad okem. Chlapce si převzal zdravotnická záchranná služba. Případ došetří Policie ČR. Je potřeba, aby rodiče svým dětem věnovali větší pozornost. Nenechali je vyjíždět bez ochranné přilby a stále jim zdůrazňovali základní pravidla bezpečnosti.  Prevence patří k stálým činnostem městské policie. V loňském kalendářním roce preventisté věnovali  200 vyučovacích hodin tomu, aby seznámili žáky kadaňských základních škol  (a 50  hodin v mateřských školách) se základy bezpečnosti silničního provozu nejen na silnicích, ale také na chodnících a cyklostezkách.

Snaha muže z Klášterce dostat se za každou cenu do sklepa domu v ulici Budovatelů, skončila jeho voláním o pomoc. Jak se snažil protáhnout dovnitř kolem schodišťového zábradlí a vstupem do sklepních prostor, zůstal mezi nimi zaklíněn. Aby ho mohli vyprostit, museli strážníci na pomoc přivolat kadaňské hasiče. Přivolána byla také záchranná zdravotnická služba, která muži s pohmožděným hrudníkem poskytla ošetření. Akci zdokumentovala služební kamera, kterými jsou strážníci vybaveni.   

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky