- MP Kadaň

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní informace

Zprávy z ulice

 

Za hlasitou hudbu a zpěv pokuta
2. ledna

V noci podesáté hodině byla městská policie přivolána do domu v Chomutovské ulici, kde docházelo k rušení nočního klidu. Z uvedeného bytu byla slyšet hlasitá hudba a zpěv. Uživatelka bytu byla seznámena s tím, že se dopustila přestupku, za který ji byla uložena bloková pokuta a prohřešek byl zaevidován do registru přestupků.

Sváteční noc nebyla klidná

25. prosince

Po půl druhé v noci museli strážníci řešit rušení nočního klidu v jednom domě v Chomutovské ulici. Z bytu v posledním patře se ozývala hlasitá hudba a zpěv. Muž z Kadaně byl prověřen, zde v průběhu uplynulých 12 měsíců nespáchal podobný prohřešek. To se nestalo. Byla mu uložena bloková pokuta.

Spěchali na pomoc

22. prosince

Večer po sedmé hodině byli strážníci vysláni do ulice Kpt. Jaroše k Rafandě, kde se měl na zemi ležet muž s francouzskými holemi. Strážníci na uvedeném místě muže našli. Šlo o staršího pána, který jim sdělil, že nedávnou utrpěl mozkovou příhodu a že se nemůže postavit na nohy. Z muže byl cítit alkohol. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si ho převzala k ošetření.

Na koše plakáty nepatří

21. prosince

Strážníci řešili případ plakátů vylepených na odpadkových koších v ulici 5. května, které zvaly na akci v jednom kadaňském podniku. Další plakát byl nalezen na sloupu u autobusového nádraží. Strážníci kontaktovali provozovatele podniku, který je ujistil, že pozvánky na akce vyvěšuje jen ve své provozovně a neví, že by někdo na jeho žádost plakáty vylepoval. Slíbil, že si vše ohlídá, aby k podobné situaci již příště nedošlo.


Byl cítit plyn
13. prosince

V půl jedné odpoledne byla hlídka městské policie vyslána do domu v Sukově ulici, kde byl ohlášen únik plynu ve společných prostorách. Oznamovatelka strážníkům řekla, že cítila plyn na chodbě a ve výtahu. Strážníci se přesvědčili, že plyn je lehce cítit. Přivolaní hasiči provedli měření úniku plynu s negativním výsledkem. Přesto byli kontaktování plynaři, kteří následně provedli další kontrolu.

Ani si nepamatoval, že dveře rozbil

10. prosince

V noci po čtvrté hodině byl důvodem k výjezdu městské policie muž, který se nemohl dostat do vchodu domu v Sukově ulici, kde bydlí. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu. U vchodových dveří byla rozbitá skleněná výplň. Muž si ale nepamatoval, že by ji rozbil on. Svědek, který strážníky přivolal, viděl, jak muž, když se mu nedařilo se do vchodu dostat, začal do dveří kopat a přitom rozbil skleněnou výplň dveří. O případu byla informována také Policie ČR.

Zapaloval fanoušek Slávie?

9. prosince

Večer kolem osmé hodiny byli strážníci k vysláni k požáru na koupališti. Hořelo křoví nedaleko vchodu na koupaliště. Požár pravděpodobně vznikl po odhození dýmovnice fanouškem Slávie Praha, kteří odcházeli z hokejového utkání. Na místo dorazila také hlídka Policie ČR, která zjišťovala údaje od svědků. Požár uhasili přivolaní hasiči. O události byl informován také odpovědný pracovník TH Kadaň, který vyčíslí možnou škodu.


Tajemství otevřené garáž
7. prosince

V půl jedenácté v noci obdržela městská policie upozornění, že za viaduktem směrem na Prunéřov je otevřená rozsvícená garáž, ve které se nikdo nenachází. Strážníci se na místě přesvědčili, že oznámení bylo pravdivé. Věc byla oznámena Policii ČR. Protože se nepodařilo sehnat majitele, bylo provedeno ohledání místa, pořízena fotodokumentace a garáž uzamknuta zámkem, který ležel na místě i s klíčem. Na dveřích nebyly stopy po násilném vloupání. Klíče byly uloženy na služebně Policie.

Ulevila si
hned vedle wc
7. prosince

Po šestnácté hodině byli strážníci vysláni k veřejnému wc u kina Hvězda. Zde kamera městské policie zaznamenala ženu,která vykonala potřebu vedle veřejných toalet. Strážníci zjistili, že šlo o ženu z Klášterce nad Ohří, které jim řekla, že je zdravotně postižená. Dále uvedla, že čekala na přítele, který šel na wc  a zapomněl jí dát peníze a ona potřebovala vykonat svoji potřebu.

Rušilo je bubnování

2. prosince

Hlasité bubnování, které se kolem kolem devatenácti hodin ozývalo z domu v ulici Kpt. Jaroše,   vadilo oznamovateli, který přivolal strážníky.  Ti zjistili, že zde má svoji zkušebnu kapela. Muž z Kadaně, který se na místě nacházel, jim řekl, že zde má pronajatou místnost, kterou používá v pátek a v sobotu jako zkušebnu pro nově vznikající kapelu. Tyto zkoušky trvají pouze do 19.30 hodin.

Museli ho postavit na nohy

1. prosince

Večer v půl desátá byla hlídka městské policie vyslána do ulice Komenského, kde na zemi ležel muž v podnapilém stavu. Šlo o muže z Kadaně, kterému strážníci pomohli vstát a přitom zjistili, že má krvácející zranění na ruce a uhodil se do hlavy. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ho převezla do nemocnice na ošetření.

Nalezené klíče děti odevzdaly

1. prosince

Odpoledne po páté hodině přinesla skupinka dětí na služebnu městské policie klíče od vozidla Citroën, které děti nalezly na lavičce v Rooseveltových sadech. Majitele klíčů se nepodařilo zjistit a tak byl nález předán do ztrát a nálezů MěÚ.

Fyzička jim pomohla k chycení řidiče

29. listopadu

Večer kolem osmé hodiny došlo v Klášterecké ulici nedaleko K-Centra k dopravní nehodě, při které byla poškozena tři vozidla. Řidič, který dopravní nehodu způsobil, z místa utekl. Strážníci na místě usměrňovali dopravu, protože ulice byla neprůjezdná a další se vydali po stopách prchajícího řidiče. Při jeho pronásledování jim pomohla jejich pravidelná fyzická příprava. A i když se řidič snažil před strážníky nakonec skrýt pod zaparkovanými auty, byl dopaden a převezen na obvodní oddělení Policie ČR, která si případ převzala.


Urážky posoudí přestupková komise
23. listopadu

Večer před půl osmou se na městkou policii obrátil muž z Kadaně, který se v Chomutovské ulici  dostal do sporu s druhým mužem. Ten ho začal slovně napadat a vulgárně urážet. Po příjezdu strážníků se již na místě nenacházel. Díky místní znalosti ho však strážníci dobře znají. Po vyjádření obou stran věc projedná přestupková komise.

Syn nechtěl, aby maminka utratila peníze za alkohol

21. listopadu

V noci krátce před desátou hodinou byla městská policie přivolána do Chomutovské ulice, kde z jednoho bytu vycházel hluk způsobený rodinnou rozepří. V bytě se nacházel muž z Prunéřova a žena z Kadaně, oba byli pod vlivem alkoholu. V bytě byl přítomen také její syn. Žena strážníkům řekla, že ji její druh napadl. Doporučení lékařské ošetření ale vyhledat odmítla. Muž strážníkům tvrdil, že si žena vzala peníze a chtěla jít do hospody je utratit. On se jí v tom snažil zabránit. To potvrdil i její syn. Ten řekl, že maminka měla peníze, které chtěla utratit v hospodě a on je dal strejdovi, kterého má rád, aby je maminka neutratila za alkohol.

Žebrali u automatu

21. listopadu

Večer po osmé hodině byli strážníci přivoláni do nemocnice, kde měla dvojice osob pod vlivem alkoholu žebrat peníze u automatu na kávu. Strážníci na místě zastihli ženu z Kadaně a muže z Rakovníka. Oba se snažili svoje počínání vysvětlit tím, že dali do automatu peníze, ale automat jim nic nevydal. Strážníci jim doporučili, aby kontaktovali provozovatele automatu. Dvojice se poté odebrala ven z nemocnice.

Zapomněla zamknout

21. listopadu

Ráno kolem desáté hodiny byla městská policie upozorněna na otevřený byt v domě v ulici Budovatelů. Strážníci na místě zjistili, že zámek u bytu nevykazoval známky poškození. Ve spolupráci s oznamovatelem kontaktovali telefonicky majitelku bytu.  Ta se přiznala, že ráno ve spěchu byt nezamkla. Na její žádost byl byt hlídkou za přítomnosti oznamovatele zkontrolován a dveře zavřeny.  


Opuštěné psy odvezli do útulku
15. listopadu

Na základě žádosti vyjeli strážníci do Domašína, kde podnájemník,který se již odstěhoval, zanechal tři psy, o které se nemá kdo postarat. Za přítomnosti zástupce odboru životního prostředí strážníci provedli odchyt psů. Jednalo se o tři fenky, křížence černé barvy bez zjevného zranění. Byly převezeny do útulku v Jirkově, kde si je převzal sloužící veterinář.

Hlučné auto muže rozlítilo

14. listopadu

Kolem jedenácté hodiny v noci  byla hlídka městské policie vyslána Na Podlesí, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Před vchodem udaného domu se nacházeli dva muži z Málkova a Kadaně. Strážníkům řekl, že seděli v nastartovaném autě před domem. Najednou na ně začal křičet muž ze třetího patra a vyhrožoval jim ublížením na zdraví a hodil po nich popelník. Důvodem toho bylo, že ho mělo rušit nastartované auto a jeho turbo. Obě strany byly vyzvána, aby se dostavily na služebnu městské policie k podání vysvětlení. Věc bude řešena jako přestupek proti občanskému soužití.

Upozornili je na nábytek
vyhazovaný z okna
9.listopadu

Dopoledne před desátou hodinou obdržela městská policie upozornění, že z domu v Chomutovské ulici někdo vyhazuje nábytek z okna. Strážníci na místě zjistili, že oznamovatel měl pravdu. Na místě dělal dozor muž z Uherského Hradiště, který strážníkům vysvětlil, že vyklízejí byt pro realitní kancelář po nájemnících. Byt je promočený a plný štěnic. Stěhování po schodech či výtahem by bylo pro obyvatele vchodu obtěžující. Z vyhozeného nábytku a věcí se šířil zápach podobný močůvce. Vyhozené věci byly odvezeny na skládku. Strážníci provedli následnou kontrolu a ve 14.00 hodin bylo vše uklizeno.


Potrestání stejně neujde
3. listopadu

Při kontrole v Chomutovské ulici u Slovanu, kterou strážníci prováděli 9. října, zahlédli muže,která zde venčil psa na volno. U sebe neměl žádný doklad totožnosti a proto byl předveden na oddělení Policie ČR k ověření totožnosti. Dále se zjistilo, že pes není řádně přihlášen  a nemá ani očkování proti vzteklině. Muži byla poskytnuta lhůta tří týdnů, aby vše uvedl do pořádku. Po této lhůtě byl vyzván aby se dostavil na služebnu městské policie. Muž na výzvu nereagoval a proto byl na městskou policii předveden. Jeho případem se bude zabývat přestupková komise.    

Musel do nemocnice

2. listopadu

Dopoledne před desátou hodinou spěchali strážníci k volejbalovému hřišti nad Albertem, kde měl ležet bezvládně na zemi muž. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o muže zjevně podnapilého. Vedle sebe měl nedopité krabicové víno a byl v bezvědomí. Na pravém uchu měl krvavý šrám, pravděpodobně způsobený pádem na zem. Při kontrole životních funkcí se muž probral, ale nebyl  schopen komunikovat ani se pohybovat a stále upadal do bezvědomí. Byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která  muže  rumunské národnosti převezla do nemocnice.


Kontrolovali parkování
31. října

Ve večerních hodinách provedli strážníci kontrolu se zaměřením na parkování nákladních vozidel nad 2 tuny v oblasti zákazu stání, platný pro tato vozidla. Kontrola byla provedena v Chomutovské ulici, ulici Bystřická a U Stadionu. Celkem bylo nalezeno 14 vozidel, která nesplňovala podmínky povoleného parkování.

Zachraňovali bezdomovce

28. října

Kolem půl druhé odpoledne požádala městskou policii o pomoc zdravotnická záchranná služba, která se nacházela v ulici Hřbitovní. Hledala muže, který se nacházel ve stanu za kolejemi a nemohl chodit. Strážníci zdravotníkům na základě místní znalosti ukázali, kde se stan nachází. V něm byl muž bez domova,který si stěžoval na bolest nohou a nemohl se postavit. Za pomoci strážníků byl přenesen do sanitky a převezen do nemocnice.  

Budil veřejné pohoršen
í
28. října

Před půl třetí odpoledne upozornili občané z Chomutovské ulice městskou policii na muže, který  močil a vykonával potřebu před  zraky hrajících si nezletilých dětí. Hlídka na místě zastihla muže z Kadaně, který  měl u sebe lahvové pivo a byl zjevně pod vlivem alkoholických nápojů. Strážníkům tvrdil, že nic takového nedělal. To však vyvrátil svědek události. Ten strážníkům řekl, že muže na nepřístojné chování upozornil, ten ho však nezanechal. Případ projedná přestupková komise.


Srazil psa a odjel
23. říjn
a
Večer po osmé hodině v Sukově ulici srazilo auto toulavého psa a odjelo. Žena, která strážníky přivolala však nedokázala vozidlo blíže popsat. Pes, kříženec červenohnědé barvy, měl poraněnou levou přední končetinu. Po konzultaci s veterinářem byl převezen do veterinární ordinace v Chomutově.

Noční kontrola odhalila poškození

22. října

V noci mezi třetí a čtvrtou hodinou prováděli strážníci kontrolu v Jungmannově ulici. Přitom zjistili poškození na kruhovém objezdu, kde byl poničen jeden z okrasných sloupů, který byl vyrván ze země. O případu byly informovány Služby města Kadaň a příslušné odbory městského úřadu.

Chtěl se navonět zadarmo

21. října

Ráno před osmou hodinou došlo k drobné krádeži v Kauflandu. Přivolaným strážníkům ostraha obchodu sdělila, že prostřednictvím kamery viděla, jak si muž pod tričko strká vodu po holení značky Playboy, kterou na pokladně nezaplatil. Proto byl zadržen a vyzván aby zboží v hodnotě 249 Kč vydal. Vráceno bylo bez nepoškození. Muž z Radonic se ke krádeži doznal a byla mu udělena bloková pokuta.  

Na zeleni se neparkuje

19. října

Po druhé hodině odpoledne byla městská policie upozorněna na vozidlo, které v Ječné ulici parkovalo na zeleni. Strážníci zjistili, že šlo o automobil značky Škoda Felicia. Na vozidlo byla nasazeno blokovací zařízení k zabránění jeho odjezdu. Řidiči, který se později k vozidlu dostavil, byla uložena bloková pokuta


Psi zadávili sousedovi slepice
18. října

Ráno po deváté hodině byla hlídka městské policie vyslána do Žitné ulice, kde měli psi zadávit sousedovi slepice. Po příjezdu strážníků psi utekli zpět do své zahrady. Na místě zanechali dvě roztrhané slepice. Na místo se dostavila majitelka psů, která se domluvila s chovatelem zadávených slepic, že škodu uhradí a přislíbila, že své psy zabezpečí tak, aby se to již neopakovalo. Chovatel připomněl, že se tento incident nestal poprvé.

Za rušení nočního klidu pokuta

15. října

V noci kolem půl třetí obdržela městská policie oznámení, že v Poštovní ulici ruší občany hlasitá hudba. Strážníci zjistili, že hlasitá reprodukovaná hudba se ozývá ze zdejšího restauračního zařízení. Hudba byla po příchodu strážníků vypnuta, provozovateli byla udělena bloková pokuta a případ byl zaregistrován do evidence přestupků.

Utajená oslava narozenin

14. října

V půl jedné v noci si lide v Jungmannově ulici stěžovali na rušení nočního klidu. Strážníci před zdejším barem zastihli skupinku osob, která se již rozcházela. Přítomní byli upozorněni, aby ztišili hlasitý hovor. V restauračním zařízení byla tma. Přibližně za 20 minut, byla městská policie přivolána na místo znovu. Kamera zachytila, že dochází k pravidelným příchodům a odchodům návštěvníků z restauračního zařízení. V něm se nacházelo 16 lidí, kteří zde slavili narozeniny mimo dobu, která je stanovena pro provoz tohoto baru. Událost byla podstoupena správnímu orgánu k dořešení.


Jízdní kolo se vrátilo
9. října

Večer před sedmou hodinou byli na žádost Policie ČR  vysláni strážníci do ulice Chomutovská, kde byla zadržena hledaná osoba s jízdním kolem. Strážníci zajistili převoz kola značky Favorit na služebnu, kde se ho policisté převzali bez poškození.

Pošťuchování skončilo

8. října

Ráno po páté hodině byli strážníci přivoláni do Husovy ulice, kde se mělo napadat několik osob. Ještě po příjezdů strážníků se osoby snažili mezi sebou pošťuchovat. Neshody vznikly mezi mužem z Račetic a muži z Kadaně a Klášterce nad Ohří. Nikdo z nich ale nevyžadoval lékařské ošetření a nebylo možné určit, kdo celý incident vyvolal.

Ztraceného houbaře našli v baru

6. říjn
a
V noci před půl jedenáctou byla městská policie požádána Policií ČR o spolupráci při pátrání po pohřešované osobě. Šlo o muže z Kadaně, který v 15.00 hodin odešel na houby a dosud o sobě nedal vědět. První část pátrání v okolí cyklostezek a  v restauračních zařízeních výsledek nepřinesl. Nakonec se strážníkům podařilo muže najít v jednom z barů. Byl bez zranění lehce pod vlivem alkoholu. Muž byl převezen k rodině a pátrací akce byla následně ukončena.


Přispěli k záchraně života
30. září

V 11 hodin spěchala smíšená hlídka městské policie do ulice Jana Švermy k bezvládně ležící ženě, která upadla na obličej. Po otočení těla nejevila známky života. Strážnice po zjištění slabého pulzu ihned začala s masáží srdce, kterou prováděla až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Kolega mezitím komunikoval se záchranáři po telefonu a předával instrukce své kolegyni. Po příjezdu zdravotníků a hasičů byla žena z Klášterce nad Ohří oživena. Následně byla převezena do nemocnice.

Protestovali zapálením poutačů

29. září

V půl dvanácté v noci požádala Policie ČR strážníky o přepravu 20 kusů plastových poutačů hostujícího cirkusu do areálu Technických služeb Kadaň. Tyto poutače se pokusila na parkovišti u Alberta zapálit dvojice mladíků. Mladíci stačili utéci před příjezdem policistů. Strážníci poutače převezli do areálu technických služeb, kde si je později majitel vyzvedl.

Na zahrádce bylo veselo i v noci

23. zář
í
Před půl dvanáctou v noci nebyl v Raisově ulici rušno.  Městská policie sem byla přivolána kvůli rušení nočního klidu. Důvodem byla narozeninová oslava na zahradě jednoho domu. Organizátor byl strážník upozorněn, že hlasitá zábava ruší noční klid. Muž přislíbil, že hudba hrát nebude a návštěvníci se ztiší. Byl upozorněn i na to, že pokud se rušení nočního klidu bude opakovat, bude jejich počínání řešit přestupková komise. Strážníci provedli opětovnou kontrolu zhruba za hodinu a zjistili, že oslava pokračuje, hudba hraje a dochází tak k rušení nočního klidu.

Lehl si na koleje a chtěl spáchat sebevraždu

22. září

V půl páté odpoledne byli strážníci přivolání do Rooseveltových sadů, u kterých na kolejích nehybně mladík. Z mladíka byl cítit silný zápach omamné látky. Strážníci muže z Kadaně dostali z kolejiště a zachránili mu tím život před jedoucím vlakem. Muž jim řekl, že chtěl spáchat sebevraždu. Byl předán do lékařské péče.


Uznali svoji chybu
21. září

Před jednou hodinou odpoledne byla hlídka městské policie tísňovým signálem přivolána k vrátnici kadaňské nemocnice. Došlo zde k slovní rozepři mezi obsluhou vrátnice a návštěvníky nemocnice, kteří si vynucovali vjezd do areálu. Řidič z Kraslic i další dvě osoby po příjezdu strážníků uznali, že  svých chováním k obsluze vrátnice „přestřelili“. Obsluha vrátnice následně nechtěla případ řešit úřední cestou.

Zakázaný prodej
20. září

Po jedenácté hodině byla městská policie přivolána na Mírové náměstí, kde dvě ženy prodávaly nějakou kosmetiku a obtěžovaly tím občany. Strážníci zjistili, že se jedná o ženu z Teplic a ženu ze Slovenska. Za spáchaný přestupek jim byla uložena pokuta.


Nedočkavé děti

19. září

K večeru kolem šesté hodiny došlo k poškození dopadové plochy dokončovaného workoutového hřiště za sportovní halou. Pachatelem byla skupina nezletilých dětí, kterou strážníci podle popisu nalezli a následně nezletilce předali do rukou jejich zákonných zástupců. Případ byl předán přestupkové komisi s návrhem na odložení věci s důvodu věku pachatelů. O případu byl také informován odbor životního prostředí.


Strážníci museli zakročit
14. září

Když hlídka městské policie prováděla kontrolu v Koželužské ulici, strážníci spatřili muže, který zde čichal omamnou látku. Přitom vulgárně pokřikoval na kolem jdoucí a gesty napodoboval pěstní souboj. I přes opakovanou výzvu toto nezanechal. Proto byl předveden na Policii ČR. Vzhledem k jeho stavu byl jeho přečin dořešen dodatečně.

Hlasitá hudba trápila sousedy

11. září

Po jedenácté hodině v noci byli strážníci přivoláni do domu v chomutovské ulici, kde sousedy rušila hlasitá hudba vycházející bytu v posledním patře. V uvedeném bytě byly pootevřené dveře. Muž, který si hlasitou hudbu pouštěl, dosud neměl záznam v registru přestupků. Věc dořeší přestupková komise.


Za kouření další pokuta
8. září

Ráno v půl deváté prováděli strážníci kontrolu Chomutovské ulice. Jejich pozornosti neušla dívky, která kouřila v prostoru autobusové zastávky cigaretu. Šlo o studentku střední školy z Račetic. Následně jí byla udělena pokuta.  

Auto museli odtáhnout

7. září

V půl osmé ráno byli strážníci přivoláni ke Kadaňskému stupni.  Dole u hráze se nacházel osobní automobil, který tvořil překážku silničnímu provozu. Řidič nerespektoval dopravní značku zákaz vjezdu a vozidlo bránilo průjezdu vozidel Povodí Ohře zajišťujících opravu hráze. Proto byl automobil odtažen a umístěn v areálu Technických služeb Kadaň.


Důvodem hádky byla výchova dítěte
3. září

Před osmou hodinou večer byla městská policie přivolána k partnerské rozepři do ulice Jana Švermy. Strážníci zjistili, že žena z Chomutova dostala strach poté, co ji začal slovně vyhrožovat její bývalý přítel z Chomutova. Oba partneři se začali hádat kvůli tomu, kdo bude vychovávat jejich 22 měsíční dcerku. V zájmu dítěte byli oba byli poučeni jak mají dál v tomto případě postupovat.  

Rozlámaná Ája

3. září

Po poledni prováděli strážníci kontrolu Nábřeží Maxipsa Fíka. Během kontroly se zajímali i o stav sousoší Maxipsa Fíka a Áji. U sochy Áji zjistili odlomený palec levé ruky. Ten se jim podařilo najít a bylo předáno tvůrci sochařského díla.


Hudba z auta rušila noční klid
31. srpna

V noci před jedenáctou hodinou byla městská policie přivolána na sídliště Na Podlesí, kde obyvatele rušila hlasitá hudba z auta. Strážníci v onom autě, které mělo stažené okénko na místě řidiče a ozývala se z něj hlasitá rocková hudba, nalezli muže ze Zaječic. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu. Byl vyzván aby hudbu vypnul a šel se vyspat domů. Byla mu uložena bloková pokuta. Hlídka městské policie následně vyčkala opodál a udělala dobře. Muž po pár minutách opět pustil hudbu nahlas. Další výzvy strážníků nechtěl uposlechnout a byl proto předveden na Policii Čr k podání vysvětlení.

Po nehodě se museli postarat o psa

31. srpna

Odpoledne kolem páté hodiny došlo nedaleko elektrárny v Prunéřově směrem na Klášterec nad Ohří k dopravní nehodě.  V jednom z havarovaných vozidel se na zadní sedačce nacházel  pitbulteriér. Městská policie byla požádána o odchyt psa. Psovod psa odchytl a umístil do služebního vozidla. Byl získán kontakt na rodinu a psa si později převzala sestra jeho majitele, který havaroval.

Křik rušil sousedy

30. srpna

Před jednou hodinou v noci byli strážníci přivoláni do Chomutovské ulice. V jednom z domů rušil sousedy křik opilého muže. V bytě, ze kterého se ozýval, měla být také jeho matka. Muž strážníkům potvrdil, že se vrátil z restaurace a doma se rozčílil proto, jelikož se domníval, že jeho matku bude ohrožovat někdo z rodiny. Jeho matka strážníkům řekla, že se nic nestalo. Muži byla udělena pokuta za rušení nočního klidu.

Strážníci měli správný úsudek

26. srpna

Po půl čtvrté odpoledne spěchala hlídka městské policie k ležícímu muži ve Dvořákově ulici. Muž z Kadaně měl odřený levý loket a stěžoval si na bolest hlavy. Strážníci si všimli, že měl něco z ústy a špatně komunikoval. Pojali podezření na cévní mozkovou příhodu. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba,která muže převezla na neurologii do Chomutova. Mužova matka strážníkům potvrdila, že syn již jednu cévní mozkovou příhodu prodělal.    


Vlezli kam neměli
22. srpna

Ráno před sedmou hodinou byla městská policie upozorněna, že v ulici V Zahrádkách se nachází opuštěný dům, ve kterém se zdržují bezdomovci. Kontrolu objektu provedly společně dvě hlídky. V jeho boční straně objevili strážníci otevřené okno, které se bylo možné dostat dovnitř. Během kontroly nalezli dva muže, které strážníci vykázali z domu. Městská policie dále kontaktovala majitele nemovitosti, který slíbil, že objekt zabezpečí proti dalšímu vniknutí nepovolaných osob.  


Malá povodeň v bytě
13. srpna

odpoledne kolem třetí hodiny byla městská policie přivolána do jednoho domu v Chomutovského ulici, kde docházelo k vytápění bytu z bytu nad ním. Oznamovatelka jim ukázala, že voda zatéká i do elektrické zásuvky. Majitel bytu nebyl k sehnání. Pro hrozící nebezpečí bylo rozhodnuto byt otevřít. Přivolaní hasiči zjistili, že byt je uzavřen pouze na západku kliky a byl tak otevřen bez poškození vložky i dveří. Po zastavení vody byl byt uzavřen a zapečetěn.    

Nedal si říci, tak dostal pokutu

12. srpna

V noci před druhou hodinou byla hlídka městské policie vyslána do chatové osady v Tušimicích, kde docházelo k rušení nočního klidu. Strážníci se na místě přesvědčili, že z jedné chaty je skutečně slyšet hlasitá hudba. Jejího majitel z Mostu upozornili, že ruší noční klid. Hudbu ztišil a slíbil, že již vše bude v pořádku. Ale nebylo. Za necelou hodinu byli strážnici do chatové osady přivoláni na stejné místo znovu. Hlasitá hudba se ozývala opět ze stejné chaty. Muži byla udělena pokuta a jeho prohřešek zaregistrován do registru přestupků.

Zachovala se správně

11. srpna

Večer po osmé hodině byli strážníci přivoláni do Golovinovi ulice, kde měl někdo vyhodit části kuchyňské linky ke kontejneru na komunální odpad. Žena, které strážníky přivolala, jim popsala muže a ženu, kteří části kuchyňské linky vynášeli k popelnici. Dohledat se je ale nepodařilo. Ženě přesto patří poděkování, že nebyla k okolnímu dění lhostejná.


Bujará oslava rušila sousedy
6. srpna

V půl páté ráno byli strážníci vysláno do domu v Chomutovské ulici, kde v jednom bytě probíhala oslava, která rušila noční klid. Z uvedeného bytu, u kterého bylo otevřeno okno, slyšeli strážníci po příjezdu hlasitý zpěv. Uživatelce bytu, která strážníkům řekla, že oslavuje narozeniny, byla uložena bloková pokuta.

Hledanou našli

6. srpna

Večer před sedmou hodinou si hlídka městské policie při kontrole v Chomutovské ulici povšimla dívky odpovídající popisu pacientky, která v odpoledních hodinách utekla z chirurgického oddělení kadaňské nemocnice. Dívka z Ústavu sociální péče ve Vejprtech byla hospitalizována proto, že měla   sklony k sebepoškozování a spolkla čajovou lžičku. Žena byla převezena zpět do nemocnice.


Hlučné děti na hřišti
3. srpna

Před jedenáctou hodinou večer si občané stěžovali na hluk z dětského hřiště v Husově ulici (tzv. Novák), který působila skupinka dětí. Strážníci na hřišti přistihli tři chlapce a jednu dívku, kteří rušili noční klid a ani nerespektovali provozní dobu hřiště, které je stanovena do 21.00 hodin. Nezletilé osoby byly předány do rukou svých zákonných zástupců a o jejich prohřešku byl informován odbor sociálních věcí MěÚ.

Volání o pomoc lidé uslyšeli

3. srpn
a
V noci v po třetí hodině byla městská policie upozorněna, že v ulici Pionýrů bylo slyšet volání o pomoc. Po bedlivém pátrání v celé lokalitě se strážníkům podařilo ve Smetanových sadech, kousek od dětského hřiště, ležícího muže z Kadaně, který si stěžoval na obtíže s dýcháním, byl zpocený a zvracel. Strážníkům řekl, že před dvěma dny byl propuštěn z nemocnice v Chomutově, kam byl převezen pro epileptický záchvat. Namísto byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla na ošetření do nemocnice.

Násilníka dopadli rychle

2. srpna

V noci před desátou hodinou dostala městská policie hlášení o fyzickém napadání mezi dvěma osobami. Strážníky, kteří na místo dorazili, občané upozornili na zraněnou ženu u České hospody. Žena strážníkům řekla, že se pohádala se svým přítelem, který po hádce utekl. Zraněná ale nebyla a hlásit nic nechtěla. Její přítel ale poničil vchodové dveře od domu, když se snažil dostat do jednoho z bytů, kde bydlí lidí, kteří na něho křičeli z okna, aby přestal napadl svoji přítelkyni. Muž začal tyto občany slovně urážet a vyhrožovat újmou na zdraví. Poté utekl. Strážníci muže zadrželi v Chomutovské ulici a předali Policie ČR k došetření případu.


Chtěl do baru, ale už měl dost
25. července

V noci před jedenáctou hodinou byla městská policie přivolána k baru Čewa u koupaliště, kam se pokoušel někdo dostat. Strážníci na místě našli na zemi ležícího muže, který byl pod vlivem alkoholu a nebyl ani schopen komunikovat a postavit se na nohy. Žádná viditelná zranění ale neměl. Vzhledem k jeho stavu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ho převezla na ošetření do nemocnice.

Výtržník skončil v poutech

25. července

Při kontrolní činnosti v Chomutovské ulici, kterou prováděla hlídka městské policie před desátou hodinou, si strážníci všimli muže, který se pokoušel fyzicky hlouček lidí stojící na parkovišti před budivou Tepelného hospodářství Kadaň. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu. Na výzvy strážníků nereagoval a kladl aktivní odpor. Na místo se dostavila druhá hlídka městské policie. Za pomoci donucovacích prostředků a nasazení pout byl výtržník předveden na Policii ČR, která si případ převzala k došetření.

Bez závad

22. července

V noci od půlnoci do dvou se strážníci zúčastnili společné kontroly s členy Rybářské stráže. Kontrola se prováděla v úseku od Zásady po Kadaňský stupeň. V tomto případě nebyla zjištěno žádné porušení rybářského řádu.

Za popíjení v parku pokuta

22. července

Kolem poledne kontrolovali strážníci oblast v ulici Budovatelů. Přitom si povšimli dvojice mužů, kteří požívali alkoholické nápoje ve Smetanových sadech. Obecně závaznou vyhláškou je to zakázané. Oba muži byli za stejný prohřešek několikrát řešeni, když nerespektovali upozornění strážníků. Muži s uloženou pokutou ani s její výší nesouhlasili a tak případ dořeší přestupková komise.


Zdrželi se a rušili noční klid
18. července

V noci po jedenácté hodině byla hlídka městské policie vyslána do Poštovní ulice, kde mělo z jedné provozovny docházet k rušení nočního klidu. Strážníci na místě našli skupinku šesti osob sedících v předzahrádce. Hosté měli již zaplaceno a personál restaurace je neobsluhoval. Strážníci je požádali aby se ztišili a předzahrádku opustili. Poučena byla i obsluha restaurace, aby se po 22.00 hodině v předzahrádce žádný host nezdržoval.

Výše pokuty se jim nelíbila

17. července

Městská policie obdržela oznámení o skupince lidí před domem v Prunéřově, kteří pokřikováním  a hlukem rušili noční klid. Strážníci, kteří na místo dorazili, zjistili, že se jedná o tři muže. Oznamovatel jim řekl, že rušení nočního klidu se opakuje. Mužům byla uložena pokuta. S přestupkem souhlasili, ale nesouhlasili s výší pokuty. Případ tak dořeší přestupková komise.

Hráli déle než měli

15. července

Večer po desáté hodině si obyvatelé z Žitné ulici stěžovali na rušení nočního klidu hudbou, která vycházela z místní provozovny. Strážníci po příjezdu zjistili, že se zde konal malý hudební festival, který měl skončit do 22.00 hodin. Živá hudba ale hrála déle. Případ dořeší přestupková komise.

Chtěl hájit přítelkyni

6. července

Krátce před půlnocí byli strážníci přivolání do ulice Budovatelů, kde před domem pokřikoval opilý muž. Před uvedeným domem stály tři osoby. Jednou z nich byl muž z Kadaně, který strážníkům řekl, že nějaký muž z tohoto vchodu vyhrožoval přítelkyni, že jí zlikviduje, a proto na něj do okna volal ať jde dolů. Situace se po domluvě strážníků zklidnila a přítomné osoby se odebraly domů.

Do obchodu chtěli zadem

3. července

Večer po deváté hodině spěchali strážníci k supermarketu Albert, kde se nějaká žena snažila dostat z boku na nákladní rampu prodejny. Po příjezdu na místo, se zde již nikdo nenacházel. Z boku nakládací plochy byla poškozena plechová stěna. Opět pomohly bezpečnostní kamery. Z jejich záznamu se zjistilo, že osoby, které se na místě nacházely, jdou do Husovy ulice. Zde je také strážníci zadrželi. Šlo o ženu z Kadaně a muže z Chomutova. Oba byli bez dokladů totožnosti. Případ si převzala Policie ČR.


Hlučné ženy
21. června

Po sedmé hodině večer obdržela městská policie stížnost na hlučné chování opilých osob v penzionu v ulici Jana Švermy. Strážníci po příjezdu zjistili, že šlo o dvě ženy polské národnosti. Žádné známky opilosti ale nevykazovaly, k žádnému zranění nedošlo. Po příjezdu strážníků se situace uklidnila. Ženy strážníkům  řekly, že se příští den přestěhují do jiné ubytovny.

Kontrola zákazu kouření

20. června

Večer provedli strážníci kontrolu dodržování zákazu kouření v restauračním zařízení v Husově ulici. Majitel uvedl, že ve vnitřních prostorách se nekouří a proto hosté kouří na terase, kde mají dispozici popelníky.

Vzorní rybáři

16. června

Od 19.00 do 22.00 doprovázeli strážníci členy rybářské stráže, kteří prováděli kontrolu v úseku od Zásady po Kadaňský stupeň a od jezu v Želině až k malé vodní elektrárně. Celkem bylo zkontrolováno 16 rybářů a tentokrát nebyla zjištěna žádná závada.

Poškozené stromy

16. června

Po devatenácté hodině prováděla hlídka městské policie kontrolu v ulici Na Podlesí. Strážníci si povšimli dvou chlapců, kteří sbírali ze země kůru ze stromu. Jeden z blízkých stromů měl po obvodu strhanou kůru. Strážníci zjistili totožnost obou chlapců a předali je zákonným zástupcům. Způsobenou škodu posoudí soudní znalec.


Skládka odpadků na odpočívadle
11. června

V půl deváté večer prováděli strážníci kontrolu cyklostezky u řeky Ohře ve směru z Kadaňského stupně do Zásady. Na prvním odpočívadle nalezli malou skládku odpadu vedle přeplněného odpadkového koše. Pravděpodobně vznikla postupně v důsledku přeplnění odpadkového koše. Poznatek byl předán na příslušný odbor městského úřadu.

Odmítnutý host se pomstil

10. června

V jednu hodinu v noci byla městská policie přivolána do jednoho kadaňského baru, kde jim host rozbil květináč a poškodil zvonek. Obsluha strážníkům řekla, že šlo o stálého hosta, kterému odmítla nalít pivo se zdůvodněním, že mají zavřeno. Pokusí se s ním sama domluvit na náhradě škody. Strážníci obsluhu poučili, jak má správně postupovat.

Hlučná skupinka

9. června

Ráno před půl pátou kontrolovala  hlídka městské policie ulici Jana Švermy. Přitom si všimla skupiny čtyř mužů, kteří vycházeli z jednoho baru. Muži hlasitě pokřikovali. Strážníci je upozornili aby se ztišili a nerušili noční klid.  Rozjaření muži pokračovali do ulice Komenského, kde opět hlasitě pokřikovali a smáli se. Strážníci znovu zakročili. Muži byli požádání o prokázáni své totožnosti a případ dořeší přestupková komise.


Někomu se líbila mramorová deska
4. června

Kolem dvacáté hodiny se na hlídku městské policie obrátil školník ze stavební průmyslovky s oznámením, že někdo v době od 18.00 do 20.00 hodin ukradl ze zídky u hlavního vchodu školy mramorovou desku o rozměrech 60 x 50 cm. Protože předběžně vyčíslená škoda byla 6 000 Kč, byla záležitost předána Policii ČR.

Obtěžování ženy příčinou potyčky

3. června

Ráno před půl šestou obdržela městská policie oznámení o rvačce několika osob, ke které mělo dojít u ubytovny Na Podlesí. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o dva muže z Klášterce nad Ohří a ženu z Kadaně, kterou obtěžovali další dva muži z Kadaně. Ženu měli nevhodně osahávat a slovně napadat. Mezi oběma skupinami došlo k fyzickému napadení. Po příjezdu strážníků již potyčka nepokračovala. Ke zranění nedošlo. Zúčastnění byli vyzváni k prokázání totožnosti. To jeden z mužů, nemohl hodnověrně prokázat a byl proto předveden na Policii ČR.

Spadlá branka

2. června.

Večer po dvacáté hodině dostala městská policie zprávu, že v Ječné ulici na škvárovém hřišti malé kopané spadla fotbalová branka. Strážníci na místě zjistili, že příčinou bylo uvolnění svorek kovových lanek, které zabraňovaly pádu přenosné branky. K žádnému zranění nedošlo. Strážníci branku zajistili tak, aby se ji nepokoušely stavět zpět a nedošlo k ohrožení jejich zdraví. Informace o závadě byla předána na odbor životního prostředí.


Volání o pomoc kvůli kapající vodě
29. května

Ráno po desáté hodině se na městskou policii obrátila s žádostí o pomoc žena z domu v Chomutovské ulici, které v bytě kapala na toaletě ze stropu voda. Strážníci se spojili s předsedou SVJ a podařilo se jim odhalit příčinu, kterou byla závada na odtokovém potrubí pod vanou v bytě výše. Majitelka bytu ujistila, že dá věci do pořádku a do odstranění závady uzavřela v bytě vodu.

Za krádež pokuta

28. května

Před třetí hodinou odpoledne řešili strážníci případ krádeže v supermarketu Kaufland. Dopustil se jí muž z Bulharska, který si chtěl odnést bez placení zboží v hodnotě 115 korun. V rejstříku trestů zatím neměl žádný záznam. Byla mu uložena bloková pokuta.


Opilá žena nechávala za sebou nepořádek

28. května

V noci po druhé hodině byli strážníci  vysláni po oznámení do ulice 1. máje, kde mělo docházet k rozhazování odpadků a rušení nočního klidu. Na uvedeném místě strážníci zjistili převrácenou popelnici na kovový odpad, ze které se obsah vysypal. U dalšího stání byla vysypána nádoba na skleněný odpad, který zasahoval do komunikace. Strážníci tento odpad posbírali a vrátili do do nádoby. V ulici Školní objevili strážníci převrácené dopravní značení a obsluhou kamerového systému byli upozorněni na kontejner na vozovce v Sukově ulici, kde byla též zjištěna převrácená a vysypaná popelnice. Na záznamu se ukázala osoba, která na ulici tančila a rozhazovala rukama. O dva dny se na služebnu dostavila žena z Prunéřova, která se k převrácení a vysypání popelnic přiznala. Svoje počínání vysvětlovala tím, že byla opilá a měla „nervy“. Případ byl předán správnímu orgánu k projednání.  

Rybáři dodržovali řád

27. května

Dopoledne asistovali strážníci členům rybářské stráže při kontrole v úseku řeky Ohře od malé elektrárny směrem na Tušimice. Celkem bylo zkontrolováno devět rybářů a tentokrát nebyl zjištěn žádný nedostatek.  


Křik o pomoc přivolal strážníky
25. května

Večer před osmou hodinou  během obchůzky po sídlišti zaslechli strážníci z jednoho panelového domu ženský křik a volání o pomoc. To se ozývalo z bytu ve druhém patře. Žena, jejíž volání strážníky přivolalo, jim řekla, že se pohádala s přítelem z Chomutova a ujistila je, že je v pořádku a bez újmy na zdraví. Netrvala ani na tom, aby její byt přítel opustil, jak vykřikovala před příchodem strážníků.

Spěchali na pomoc zdravotníkům

24. května

Odpoledne před pátou hodinou vyjela městská policie do Golovinovi ulice, kde se měl agresivní muž prát s posádkou vozu zdravotnické záchranné služby. Dotyčný muž strážníkům řekl, že spadl ze schodů a rozbil si hlavu. Z jeho dechu bylo zřejmé, že požil alkoholické nápoje. Aby se zamezilo jeho dalšímu agresivnímu chování, zajistili strážníci asistenci při jeho převozu do nemocnice.

Opilá dívka

20. května

Během kontrolní činnosti v nočních hodinách v Neroduvě ulici strážníci spatřili ležící dívku (r. 2002) v trávě před „Zeleným stromem“. Z dívky byl cítit alkohol a nebyla schopna komunikace. Proto byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ji převezla na ošetření. Následně byl o všem zpraven její otec.

Bez prohřešků to nebylo

20. května

Ve večerních hodinách se na kontrolu vydali členové rybářské stráže v doprovodu městské policie. Kontrola rybářů proběhla na vodním díle Nechranice v úseku Vodamíle a „Pod dubama“. Při kontrole byly zjištěny tři případy porušení Rybářského řádu, které na místě vyřešila rybářská stráž.


Vylepoval kam neměl
17. května

Dopoledne před jedenáctou hodinou obdržela městská policie oznámení, že v ulici Na Průtahu někdo vylepuje na sloupy veřejného osvětlení reklamu. Strážníci na místě přistihli muže z Modřan. Upozornili ho, že se tím dopustil přestupku a byla mu uložena bloková pokuta. Všechny letáčky dosud vylepené na sloupech musel sundat.

Pomohli zraněné

15. května

Během kontrolní činnosti v Jungmannově ulici si strážníci povšimli starší ženy, která měla levou nohou kolem holení kosti obvázanou šátkem, který byl červený od krve, stejně jako ponožka a bota. Důvodem byla hluboká krvácející rána ve tvaru písmene V s odhalením holení kosti. Strážníci ženě poskytli první pomoc, především zastavili krvácení a  současně byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která zraněnou převezla do nemocnice. Žena strážníkům řekla, že k jejímu zranění došlo v autobuse při špatném došlápnutí na schodech.

Zmatený zloděj

12. května

Městská policie byla přivolána do Kauflandu, kde před druhou hodinou odpoledne se nějaký muž pokusil odcizit nákup starší paní. Strážníci, kteří na místo dorazili, v pachateli poznali psychicky nemocného muže, který byl již několikrát převážen za asistence městské policie do psychiatrické léčebny. Muž byl dezorientovaný a při komunikaci mluvil zmateně. Strážníci přivolali zdravotnickou záchrannou službu a muž byl poté převezen do léčebny.  


Ženě poskytli pomoc
6. května

Při kontrole v Jungmannově ulici v půl desáté dopoledne si hlídka městské polici
e všimla starší ženy, která bez hnutí ležela na chodníku. Strážníci ženě poskytli první pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Žena strážníkům řekla, že upadla v důsledku špatného našlápnutí na skateboard svého vnuka. Stěžovala si na bolest dolní končetiny a pravé ruky. Byla převezena na chirurgické oddělení kadaňské nemocnice. O úrazu byl informován její syn.

Mlátil do špatných dveří

5. května

V půl čtvrté odpoledne přišlo na městskou policii oznámení, že v domě v Chomutovské ulici neznámý muž pod vlivem alkoholu mlátí na dveře sousedky, která není doma. Strážníci na místě zastihli podnapilého muže, který již scházel po schodišti. Díky místní znalosti jim byla známa jeho totožnost i bydliště v Prunéřově. Strážníkům tvrdil, že v uvedeném bytě bydlí jeho bývalá žena. Pod vlivem alkoholu si
ale nevšiml, že se nejedná o byt jeho bývalé ženy. Muž je podezřelý z porušování domovní svobody.

Stěžovali si na nepořádek
1. května

Při odpolední kontrole v Rooseveltových sadech potkali strážníci několik občanů kteří si stěžovali na nepořádek kolem rybníčku v centru sadů. V jeho okolí i na hladině rybníčku byly poházené různé odpadky, především plasty a papír. Strážníci zaznamenali také přeplněné odpadkové koše mezi Kauflandem a železniční tratí. O situaci byl informován odbor životního prostředí.

Sousedské neshody

1. května

Sousedské neshody, ke kterým mělo docházet v Golovinově ulici, vyjeli strážníci řešit ráno po deváté hodině. Na místě jim oznamovatel sdělil, že se nemohou v bytě pohybovat a provádět jeho rekonstrukci, aniž by na ně soused bydlící pod nimi nekřičel nebo nebouchal do topení. Strážníci situaci uklidnili domluvou a informovali obě strany o možném dalším řešení sousedského konfliktu.

Neviditelní motorkáři

30. dubna

odpoledne před třetí hodinou vyla hlídka městské policie vyslána do Pokutické ulice, kde na bývalém závodišti měli jezdit motorkáři. V uvedené lokalitě je strážníci nenašli. Pouze z Kostelního Dvora byla slyšet benzínová sekačka na trávu, které mohla zvukem motocykl připomínat. Nenašli ani stopy  jízdě motocyklů. Druhá hlídka provedla kontrolu oblasti od Kadaňské Jeseně  a následně z Pokutic, ale se stejným výsledkem.

Vandalové na dětském hřišti

26. dubna

Odpoledne byli strážníci na upozornění asistentů prevence kriminality přivoláni do ulice Jana Švermy, kde na dětském hřišti mezi obytnými domy bylo poškozeno pletivo. Strážníci provedli fotodokumentaci a o případu informovali odbor životního prostředí.

Vyhrožoval sebevraždou
25. dubna

Městská policie byla v půl desáté večer požádána Policií ČR o asistenci při zákroku v Koželužské ulici. Při rodinných neshodách zde mělo dojít k poničení majetku. Strážníci na místě zjistili, že muž z Klášterce nad Ohří se pohádal se svým otcem a poté rozbil vchodové dveře do panelového domu. Následně uchopil střep  a snažil se jím pořezat na krku. Po příjezdu policistů byl agresivní a vyhrožoval sebevraždou. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Po ošetření drobných poranění v oblasti hlavy a rukou byl muž převezen na psychiatrické oddělení nemocnice v Mostě.

Děti při hře vytápěly sousedy

23. dubna

Večer v půl deváté byli strážníci přivoláni do domu v Chomutovské ulici. Oznamovatelka si postěžovala, že ji sousedé nad ní opakovaně vytápějí byt. Žena z uvedeného bytu strážníkům vysvětlila, že si šla na chvilku odpočinout a mezi tím si její děti vzaly židli v kuchyni a hráli si s vodou. Obě strany se domluvily, že se to již nebude opakovat a vše se uvede do původního stavu.


Rákosníček to nebyl
17. dubna

V půl druhé odpoledne byla městská policie vyslána na sídliště Na Podlesí, kde měl někdo odcizit motorku a jezdit na ní poblíž dětského Rákosníčkova hřiště. Strážníci na křižovatce poblíž hřiště  našli ležícího muže z Chomutovské ulice na skútru značky Yuki. Ten mu nepatřil a měl poškrábaný lak a zlomenou plastovou část spodku. Pro podezření z trestného činu krádeže byl muž za pomoci donucovacích prostředků předveden na Policii ČR, která si případ převzala k došetření. Jednostopé vozidlo byla zabezpečeno.

Usnul na baru

15. dubna

Odpoledne před třetí hodinou zamířili strážníci do kinokavárny, kde na baru usnul opilý muž. Po příjezdu strážníků byl muž viditelně v podnapilém stavu a byl zraněn na čele a na nose měl menší odřeninu. Muž bez domova jim řekl, že se den předtím popral se svým  nevlastním otcem. Muž byl z prostor kavárny vykázán. Zajištění ošetření odmítl.

Mezi rybáři přistihli dva hříšníky

15. dubna

Dopoledne provedla městská policie společnou kontrolu s rybářskou stráží v lokalitách u potoka Bobřák, stezky Maxipsa fíka a u jezu Želina. Během kontroly byly zjištěny dva přestupky – propadlý rybářský lístek a nezapsaný úlovek. Oba přestupky vyřešila rybářská stráž na místě.

Nedopalek zapaloval

14. dubna

V půl třetí odpoledne museli strážníci spěchat do ulice Kpt. Jaroše, kde měl hořet stromek v květinové míse. Strážníci na místě zjistili, že na uvedeném místě vedle autobusové zastávky doutnají kořeny zasazeného stromku. Zřejmě následkem odhozeného nedopalku. Na místo byli přivolání hasiči, kteří zárodky požáru zlikvidovali.

Cyklostezku čistí

7. dubna

Odpoledne po třetí hodině jela městská policie zkontrolovat stav cyklostezky vedoucí z Kadaně na elektrárnu Prunéřov I. Lidé poukazovali na její znečištění. Strážníci bláto a další na místě potvrdili a pořídili fotodokumentaci. Na místě byl připravený čistící vůz. Podle vyjádření pracovníka firmy budované zemědělské farmy cyklostezku každý den využívají k zásobování hovězího dobytka krmivem a vždy průběžně po práci je cyklostezka vyčištěna.   


Krádež se mu nevyplatila
5. dubna

Večer po osmé hodině byli strážníci přivoláno do OD Kaufland. Zde byl muž z Kadaně zadržen ochrankou poté, co odcizil zboží v hodnotě 21,80 Kč. Muž si byl svého přestupku vědom a byla mu udělen bloková pokuta 200 Kč.


Pomohli zklidnit agresivního pacienta
31. březn
a
Hlídka městské policie byla v ranních hodinách na žádost Policie ČR vyslána do chatové osady v Prunéřově, kde  se v jedné chatě nacházel muž trpící schizofrenií a byl agresivní. Strážníci pomohli pacienta zklidnit, aby mu lékařka záchranné zdravotnické služby mohla podat utišující léky. Následně byl muž na nosítkách za pomoci kadaňských hasičů přenesen do sanitního vozu. Čekal ho převoz na psychiatrické oddělení nemocnice v Mostě za asistence strážníka.


Sousedův pes mu lovil slepice
30. březn
a

Hodinu před polednem byli strážníci vysláni do Žitné ulice. Muž, který je přivolal si postěžoval, že od souseda k němu na zahradu utíká pes a trhá mu slepice. Ukázal místo, kde se na jeho pozemku zmíněný pes nacházel. Na místo se dostavil i soused a strážníkům ukázal, kde má psy umístěné. Slíbil, že provede navýšení oplocení, aby psi nemohli přelézat. Poté psa odchytil. S poškozeným se domluvil na náhradě škody.

Zvědavé děti museli usměrnit

25. března

V půl desáté dopoledne byla městská policie požádána o asistenci u heliportu v Golovinově ulici, kam přiletěl vrtulník pro zraněnou osobu.  Zvědavé děti chodily příliš blízko a nedbaly pokyny pilota. Strážníci prostor heliportu zajistili po dobu, než byla zraněná osoba přeložena ze sanitky do vrtulníku.  

Pomohli mu najít cestu domů

25. března

Odpoledne v půl druhé byla městská policie upozorněna na zmateného seniora na Mírovém náměstí. Byl oblečen v teplácích a nevěděl kde se nachází ani kde bydlí. Muž u sebe neměl doklad totožnosti a strážníkům sdělil jen svoje jméno. Strážníci zjistili, že muž bydlí v domě s pečovatelskou službou v Tyršově ulici, kam byl dopraven.

Hledal jinou cestu

24. března

Odpoledne před jednou hodinou byla městská policie přivolána k elektrárně Prunéřov. Ostraha elektrárny zastavila muže, který se do objektu pokoušel dostat jinudy, než je vchod pro zaměstnance a návštěvy. Muž z Pětipes strážníkům svoje chování zdůvodňoval tím, že chtěl do elektrárny za svým známým, kterému nesl jeho věci. U sebe měl batoh a v něm oděvy. Lustrací na Policii ČR bylo zjištěno, že není v pátrání


Pes se za páníčka asi styděl
23. března

Dopoledne po deváté hodině prováděla hlídka městské policie kontrolu v oblasti sídliště Na Podlesí. Strážníci si všimli muže, který zde venčil psa, ale neuklidil po něm jeho exkrement. Muž byl vyzván, aby znečištění po svém psovi uklidil a byla mu uložena pokuta. Případ byl zařazen do registru přestupků, který měl muž dosud čistý.

Pomohli ženě
23. března

Po půl desáté dopoledne hlídka městské policie kontrolovala oblast v okolí kadaňské nemocnice. Pozornosti strážníků neušla žena z Bystřické ulice, který spadla na zem. Strážníci ji přispěchali na pomoc.  Žena neměla viditelné znamení, působila však celkově zmateně, ztrácela rovnováhu a špatně komunikovala. Proto byla přivolána zdravotnická záchranná služba.

Stála za přepadením bývalá přítelkyně?
21. března

Po půlnoci byli strážníci vysláni do ulice Kpt. Jaroše, kde muž ze Slovenska nahlásil přepadení. Strážníkům řekl, že ho přepadly dvě osoby, jejich totožnost nezná. Byl přesvědčený, že útočníky poslala jeho přítelkyně, která bydlí na ubytovně. Ta strážníkům řekla, že s mužem nemám nic společného. Rozešli se a on dělal v jejím bytě nepořádek a rozbil výplně dveří. Hlásit nic nechtěla. Strážnici muže poučili o jeho další možnostech. Sám se musel rozhodnout, zda dojde na lékařské vyšetření a podá trestní oznámení.

Znovu řešili nepořádek u kontejnerů
15. března

Před druhou hodinou odpoledne byla hlídka městské policie vyslána do Chomutovské ulice, kde se u přístřešku nádob na sběr odpadu objevily dvě postele. Strážníci šetřením zjistili muže, které je k popelnicím položil. Upozornili ho, že se tím dopustil přestupku a byla mu uložena bloková pokuta. Dále musel zajistit úklid odloženého nábytku.

Muž nebyl schopen komunikovat
10. března

Odpoledne po třetí hodině byli strážníci přivoláni do Chomutovské ulice, kde nehybně ležel muž. Muž dýchal a byl z něj cítit alkohol. Nereagoval na slovní ani fyzické podněty a proto strážníci přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Než se  na místo dostavila, strážníci kontrolovali základní životní funkce onoho muže, který byl později hospitalizován v nemocnici.


Po hádce ničil nejen porcelán
3. března

Odpoledne kolem půl druhé byla hlídka městské policie vyslána do Prunéřova, kde v jednom bytě mělo údajně docházet k ničení nábytku. Muž, který byl označen za viníka, se při příjezdu strážníků na místě nenacházel. Dostavil se později. Strážníci zjistili, že se pohádal s matkou, která měla slovně i fyzicky napadnout jeho přítelkyni. Muž se rozčílil a začal rozbíjet svoje porcelánové sošky. Ranami pěstí také poškodil vstupní dveře do bytu. Případ dořeší přestupková komise.

Podnapilý si jel natankovat
3. března

V noci po čtvrté hodině byla městská policie upozorněna na muže, který přijel na čerpací stanici Shell podnapilý a po natankování se chystal odjet. Po příjezdu strážníků muž již seděl ve vozidle a popojížděl. Strážníci ho zastavili a cestu mu zablokovali služebním vozidlem. Z dechu řidiče  byl  cítit alkohol. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR. Muž z Klášterce nad Ohří se přiznal, že před jízdou požil alkoholické nápoje.

Opilec musel mít eskortu
2. března

Po půl sedmé večer byli strážníci přivoláni do Rooseveltových sadů za Kauflandem, kde záchranná zdravotnická služba potřebovala pomoc při zvládnutí agresivního pacienta. Strážníci zjistili, že jde o muže z Prunéřova, který byl silně podnapilý. Jeden ze strážníků asistoval při jeho převozu sanitkou do Nemocnice Kadaň.

Agresivní pacientku museli hledat strážníci

2. března

Ráno před sedmou hodinou byla městská policie požádána o pomoc v případě agresivní pacientky. Ta byla přivezena k ošetření, ale poté utekla z interního oddělení. Strážníci ženu podle popisu hledali v okolních ulicích. Nakonec se jim, díky upozornění od občanů, podařilo ženu najít a dovést zpět do nemocnice.

Kontrolovali zákaz kouření
27. února
V půl čtvrté odpoledne prováděli strážníci kontrolu v ulici Na Průtahu. Během ní se zaměřili na dodržování zákazu kouření na zastávkách. Na jedné z nich neušla jejich pozornosti žena z Račetic, které pod přístřeškem autobusové zastávky kouřila cigaretu. Byla ji uložena bloková pokuta. Případ ještě dořeší přestupková komise.  


Spolkl žiletku a odmítal převoz
23. února

Po půlnoci byli strážníci přivolání do kadaňské nemocnice, kde na chirurgické ambulanci jim dělal problémy pacient, který spolkl žiletku. Odmítal převoz do Ústí nad Labem, kde mu měli předmět z těla vyndat. Strážníci muže z Klášterce nad Ohří přesvědčili aby se převozu nebránil, a jeden z nich usedl do sanitky jako doprovod.

Zapomněl zamknout garáž

21. února

Odpoledne před jednou hodinou byla městská policie upozorněna na otevřenou garáž v lokalitě Bystřice II. Strážníci na místě zjistili, že majitel garáže ji zapomněl zamknout a klíče nechal ve dveřích. Strážníci garáž zamkli a majitel si klíče později vyzvedl ve služebně městské policie.

Sousedy vyděsila manželská roztržka

19. února

V noci před jednou hodinou byla hlídka městské policie vyslána do domu v Chomutovské ulici, kde podle oznámení soused mlátí manželku a děti brečí. Kdy je šla sousedka upozornit, muž ji fyzicky napadl. Strážníci se na místě dozvěděli, že mezi ženou a jejím přítelem došlo k rozepři, ale byla jen slovní bez fyzického násilí. Celé události přihlížely dvě nezletilé děti. Žena, která oznámila napadení, měla oteklu levou stranu obličeje. Případ dořeší přestupková komise. Informován byl také odbor sociálních věcí.

Zachraňovali kočku

18. února

V půl dvanácté dopoledne se na městskou policii obrátila žena z Bystřické ulice, která delší dobu z kanálu na silnici slyšela kočku. Na uvedeném místě se nacházel čerstvě zasypaný výkop po opravě havárie prasklého vodovodního řadu. Z kanálu se ozývala kočka. Na místo byli přivolání kadaňští hasiči, kteří zpřístupnili vstup do kanálu. Strážníci za pomoci odchytové tyče vytáhli kočku z kanálu. Kočka byla bez zranění. Byla umístěna do přepravky a převezena do kočičího útulku.


Hlasitá oslava narozenin
16. února

Večer před osmou hodinou byli strážníci vysláni do jednoho domu v Chomutovské ulici, kde sousedy rušila hlasitá hudba, dupání a křik z jednoho bytu. Žena, která se na městskou policii obrátila si postěžovala, že se to v poslední době opakuje. Byt, ze kterého vycházel hluk, strážníkům otevřel muž z Prunéřova, který jim řekl, že oslavují patnácté narozeniny syna. Slíbil, že hudbu ztiší a hluk omezí. Strážníci ho dále upozornili na dodržování nočního klidu po 22. hodině.

Zrádná ledovka

15. února

Ráno po šesté hodině došlo k dopravní hodině poblíž křižovatky ulic Hřbitovní a Polní. Přes den zde odtál sníh. Voda stékající přes vozovku v zatáčce na Tušimice během noci umrzla a řidička dostala při výjezdu z Kadaně smyk. Její vozidlo skončilo v příkopu na střeše. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění. Případ si převzala Policie ČR.

Psa zavřel do kufru

12. února

Kolem jedenácté hodiny byli strážníci přivoláni na sídliště Budovatelů. Žena, která je přivolala, jim sdělila, že když procházela kolem jednoho vozidla, zaslechla kňučení a štěkot, který vycházel z kufru auta. Strážníci se na místě přesvědčili, že z kufru auta je opravdu slyšet kňučení psa. Byl zjištěn majitel vozidla, kterého se následně podařilo kontaktovat v jednom z okolních vchodů. Muž jim vysvětlil, proč zavřel svého psa do kufru auta. Uvedl, že byl na návštěvě u své přítelkyně, která má doma také psa. Psi si hrají a dělají u toho rámus, na co si sousedé již stěžovali. Proto umístil svého psa do kufru a šel si k přítelkyni pro osobní věci. Strážníci ho upozornili, že by měl mít box na přepravu zvířat a nezavírat psa do kufru. Protože se řidič při zastavením na tomto místě dopustil dopravního přestupku, byla mu udělena bloková pokuta.


Vandal ve výtahu
9. února

V jednom domě na sídlišti 1. máje docházelo opakovaně k poškozování výtahové kabiny nápisy. Strážníci na místě zjistili, že pravděpodobně lihovým fixem. Nápisy byly na kabině výtahu na dvou stranách. Pachatele se zjistit nepodařilo.

Uhynulí ptáci

5. února

Městská policie byla informována o nálezu dvou uhynulých ptáků v oblasti Kadaňského stupně. Strážníci našli na uvedeném místě dvě uhynulé divoké kachny. Provedli kontrolu okolí, ale jiné uhynulé ptáky neobjevili. Nalezené kachny byly převezeny na veterinární středisko.

Noční křik a zpěv

2. února

Krátce před půlnocí byla hlídka městské policie vyslána do Chomutovské ulice, kde u areálu Slovan měl neznámý muž rušit noční klid křikem a zpěvem. Strážníci muže na místě skutečně zastihli a za jeho přestupek mu byla uložena bloková pokuta.


Hořely kontejnery
28. ledna

Večer kolem půl sedmé byla městská policie přivolána k požáru nádob v kontejnerovém stání v Husově ulici. Následně byla na místo přivolána jednotka kadaňských hasičů, která požár uhasila. Požár úplně zničil velký plastový kontejner a menší nádobu, a částečně další velký kontejner. Případ byl předán Policii ČR.

Pátrali po muži, který hrozil sebevraždou

27. ledna

Večer po dvacáté hodině byla městská policie požádáno o asistenci při pátrání po muži z Kadaně, který hrozil sebevraždou. Měl se pohybovat v osobním automobilu. Muž byl zhruba po hodině objeven na výsypkách u Tušimic a byl bez zranění.

Kde se nekouří

27. ledna

Hlídka městské policie si při večerní kontrole v Chomutovské ulici všimla muže, který kouřil na autobusové zastávce. Šlo o muže z Klášterce nad Ohří, kterému strážníci za přestupek udělili blokovou pokutu.

Nábytek ke kontejnerům nepatří

27. ledna

Po třetí hodině odpoledne byla městská policie přivoláno do Chomutovské ulice, kde někdo vynášel nábytek ke kontejnerovému stání. Na uvedeném místě strážníci přistihli muže, který u popelnic odložil část dřevěné skříně. Na tomto místě se již nacházelo několik poliček a částí dřeva ze skříní. Muž ze Slovenska se k odložení věcí přiznal. Za přestupek mu byla uložena bloková pokuta a musel zajistit odklizení uloženého materiálu.


Kontrolovali stav lidí bez domova
24.-25. ledna

Letošní leden patřil k nejstudenějším v historii. Proto strážníci pravidelně monitorovali situaci lidí bez trvalého bydliště vyskytujících se na území města Kadaň. Všem kontrolovaným osobám bylo nabídnuto přenocování na ubytovně Naděje v Klášterci nad Ohří. V obou dnech oslavení lidé tuto nabídku odmítli s tím, že jsou spokojeni a momentálně jim nic nechybí.

Na nádraží se oháněl klackem

24. ledna

Ve dvě hodiny v noci byla městská policie přivolána na vlakové nádraží, kde se měl podle oznámení nacházet „zfetovaný muž s klackem v ruce“. Strážníci na místě zastihli muže, který v ruce držel klacek vybroušený do ostrých hran. Dobrovolně ho sám odhodil do odpadkového koše. Protože muž nebyl schopen prokázat svoji totožnost, byl předveden na Policii ČR. Šlo u muže z Ústí nad Labem, který byl bez zranění propuštěn.

Chtěl přespat v domě na schodech

23. ledna

Večer před desátou hodinou byli strážníci přivoláni do domu v Golovinově ulici, kde v jednom vchodu ve čtvrtém patře spal neznámý muž. Na místě strážníci také muže našli. Pochází ze Žatce a v současné době pobývá venku nebo u známých. Lékařské ošetření nepotřeboval, pouze z něj byl cítit alkohol. Ze vchodu byl vykázán.

Podezření na ptačí chřipku

23. ledna

Z chatové oblasti Tušimice přišlo upozornění na uhynulou volavku. Volající měl obavu aby nešlo o ptačí chřipku. Na místo byl přivolán veterinář. V tomto případě se obavy nepotvrdily.


Všímaví sousedé
17. ledna

V odpoledních hodinách byla městská policie přivolána do domu v Prunéřově, kde měli sousedé obavu o zdraví jednoho nájemníka. Byl nemocný a už dva dny ho neviděli vyjít z bytu a nereagoval ani na domovní zvonek a bouchání na dveře. Strážníci se na muže také nedozvonili. Na místo
byli přivoláni hasiči, ale ještě před jejich zákrokem se podařilo najít náhradní klíč a byt odemknout. Muže byl nalezen ve stavu, který vyžadoval přivolání zdravotnické záchranné služby.

Noční „diskotéka“

14. ledna

V noci před jedenáctou hodinou byli strážnici přivoláni do Tušimic, kde hlasitá hudba vycházející z jednoho bytu rušila sousedy. Nájemníka uvedeného bytu upozornili na rušení nočního klidu. Hudbu vypnul a slíbil, že se to nebude opakovat.  

Spor o majetek

14. ledna

V jednom domě Na Podlesí došlo k tak prudké hádce mezi partnery, že sousedé přivolali městskou policii. Strážníci zjistili, že jde o druha a družku, kteří se rozcházejí. Muž se stěhuje z bytu a přitom došlo mezi nimi ke sporu o majetek. Oba strážníkům slíbili, že své spory budou řešit klidnější cestou. Přiznali, že mini nimi došlo i k fyzickému kontaktu, ale nic oznamovat nechtějí a ani lékařské ošetření nepotřebují.


Hledali skokana z okna
11. ledna

Večer před devátou hodinou byli strážníci přivoláni k případu muže, který vyskočil z okna přízemního bytu domu Na Podlesí. Spojili se s ženou, která jim řekla, že z okna jejího bytu vyskočil její zeť, který trpí duševní poruchou, na kterou se léčí, a udala jim jeho popis. Ve spolupráci s Policií ČR hlídka muže nalezla. Ten byl bez viditelného zranění, jen si stěžoval na mírnou bolest v kotníku. Lékařské ošetření odmítl.

Za kouření je pokuta

11. ledna

Mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v ulici Na Průtahu. Strážníci si všimli ženy, která kouřila na zastávce MHD. Upozornili ji, že se tím dopustila přestupku a byla jí uložena bloková pokuta.

Do aut se nedostal

11. ledna

Ráno kolem půl osmé se u STS v Prunéřově se neznámý muž pokoušel dostat do zaparkovaných automobilů. Když si jeho počínání všimla ostraha závodu, začal být agresivní a ostrahu slovně urážel. Po příjezdu strážníků působil zmateně. Strážníci provedli kontrolu vozidel ale žádné nebylo poškozeno. Muž odmítl prokázat svoji totožnost. Proto byl za pomoci donucovacích prostředků převezen na oddělení Policie ČR, kde bylo zjištěno, že muž pochází z Polska. Protože byl promrzlý a neměl u sebe žádnou hotovost, byl po domluvě převezen do azylového domu v Klášterci nad Ohří.

Zadrželi hledaného

9. ledna

Ráno po půl deváté byla městská policie požádána Policií ČR o pomoc při pátrání po hledané osobě. Strážníci provedli kontrolu v Prunéřově, kde se měl dle sdělení místních občanů jmenovaný muž nacházet v jednom z bytů. Na místo byla přivolána také hlídka Policie ČR. Hledaného muže se jim podařilo zadržet.


Obtěžoval hosty
2. ledna 2017

Před dvacátou hodinou byli strážníci přivoláni do provozovny v Golovinově ulici, kde muž obtěžoval ostatní hosty. Strážníci se na místě přesvědčili, že je viditelně podnapilý nebo pod vlivem drog. Muž z Kadaně jim odmítl prokázat svoji totožnost a přitom kladl odpor. Strážníci museli použít donucovací prostředky. Byl předveden na Polici ČR k ověření totožnosti.  

Silvestr proběhl v klidu
31. prosince
Z pohledu městské policie patřily letošní oslavy příchodu Nového roku k těm klidnějším a strážníci nemuseli během silvestrovské noci řešit žádnou mimořádnou událost.

Rušení nočního klidu se opakovalo

25. prosinc
e
Stížnost na rušení nočního klidu provozovnou v ulici Jana Švermy, strážníci museli řešit dvakrát. Nejprve v půl dvanácté v noci. Strážníci obsluhu upozornili na otevřené okna, ze kterých hluk vycházel. Obsluha slíbila nápravu a okna zavřela. Ve dvě v noci se situace částečně opakovala. Otevřeno bylo jen jedno okno a hluk byl menší. Strážníci opakovaně upozornili obsluhu aby ho zavřela.

Vánoční pohodu kazila hlasitá hudba

24. prosince

Na velmi hlasitou hudbu od sousedů si kolem páté hodiny odpoledne stěžovala žena z domu v Chomutovské ulici. Strážníkům řekla, že se tak děje opakovaně již několik dní. Hudba byla opravdu hlasitá. Vycházela z bytu, kde stejný prohřešek řešili strážníci v listopadu. Nájemnici bytu upozornili, že dochází k opakovanému spáchání přestupku. Žena jim ale řekla, že nic vypínat nebude a nechá hudbu hrát dál. Věc bude řešit přestupková komise.


Pyrotechnika do rukou dětem nepatří
19. prosince

Před půl šestou večer byla městská policie upozorněna na skupinu dětí, kter
á na autobusové zastávce v Chomutovské ulici házela petardy. Strážníci na místě přistihli 7 dětí. Petardy měl u sebe pouze jeden chlapec, který se k jejich házení přiznal. Uvedl i prodejce, kde je zakoupil. Ten se bránil tím, že chlapec mu řekl, že ho pro ně posílá babička. Nezletilý hoch byl předán rodičům. Protože prodej pyrotechniky osobám mladším 15 let je porušením zákona, byl případ předán správnímu orgánu.

Hlučná oslava

17. prosince

V půl desáté večer byli strážníci přivoláni do
domu v Chomutovské ulici, kde sousedy rušila hlasitá hudba vycházející z jednoho byty. Jeho uživatel strážníků vysvětlil, že slaví narozeniny své manželky společně s příbuznými. Strážníci ho upozornili, že se blíží doba nočního klidu. Muž se omluvil a slíbil, že po 22. hodině bude již bytě klid.

Kouřila kde neměla
13. prosince

Při prováděné kontrole v ulic Na Průtahu si strážnici všimli ženy na autobusové zastávce poblíž Lidlu, které zde kouřila.  Ženě z Kadaně byla za prohřešek uložena bloková pokuta.

Silnici museli uklidit dvakrát

10. prosince

Po třetí hodině odpoledne byla městská policie upozorněna na znečištění silnice od kamenolomu až do Kadaně. Po kontrole uvedeného úseku se strážníkům podařilo zajistit firmu, jejíž vozidla znečištění způsobila. Firma provozující kamenolom zajistila čištění pomocí kropicího vozu, ale poté se bláto rozjezdilo. Po upozornění přislíbila další čištění. Strážníci následně provedli kontrolu, zda došlo k nápravě.

Prodejci energií nebyli vítáni

9. prosinc
e
V půl druhé odpoledne byla městská policie upozorněna na dva muže, kteří se měli pohybovat v domě v Koželužské ulici a nabízet služby spojené s prodejem energií. Strážníci oba upozornili, že podomní prodej a nabízení služeb je na území města zakázáno.  Nájemníci se cítili jednáním mužů obtěžováni a uvedli, že si nikoho neobjednali a dodavatele energie měnit nehodlají. Případ byl předán přestupkové komisi.

Bratrova návštěva rušila sousedy
3. prosince

Krátce po půlnoci byli strážníci přivoláni do domu v Chomutovské ulici, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Z uvedeného bytu byl slyšet hlasitý hovor více osob, hlasitá hudba nehrála. Uživatel bytu strážníkům vysvětlil, že mu přijel bratr ze Slovenska a jelikož se dlouho neviděli, tak trochu oslavují.

„Kliďas“ počkal, až vylomí zámek

29. listopadu

Před jedenáctou hodinou dopoledne byli strážníci vysláni do ulice 1. máje. V uvedeném bytě měl být 16ti letý mladík, který neotvírá své matce. Ta strážníkům řekla, šla se synem od lékaře, neboť je nachlazený. Syn u sebe neměl klíče od bytu,  a tak mu matka zapůjčila své aby se dostal domů. Po jejím příchodu však syn matce neotvíral, nekomunikoval a nereagoval ani na výzvy městské policie. Proto byla namísto přivoláni hasiči, kteří provedli otevření bytu vylomením zámku. Po otevření bytu se zjistilo, že syn je v pořádku a ani nepotřebuje lékařské ošetření. Strážníkům řekl, že vše slyšel a nevidí důvod proč by měl otevřít. Matce byl poskytnut náhradní zámek.  

Pátrali po zloději

27. listopadu

odpoledne před pátou hodinou byla městská policie přivolána do objektu  gumárny v Tušimicích, ve kterém se měl podle ostrahy nacházet pachatel krádeže.  Strážníci objekt prohledali, ale nikoho nepovolaného zde neobjevili. Podle obsluhy zde odcizil kabely. Škoda vyčíslena nebyla.


Objednával si bez peněz
26. listopadu

Večer po sedmé hodině se na městskou policii obrátil personál jedné kadaňské pivnice, kde byly jeden z hostů neměl na zaplacení útraty. Host z Český Budějovic se strážníkům přiznal a sdělil jim, že u sebe nemá žádnou finanční hotovost. Slíbil však, že útratu ve výši 165 Kč zaplatí následující den.

Manžel hrubián

2
5. listopadu

V půl sedmé večer se na městskou policii obrátila žena z ulice U Stadionu, která si stěžovala na hrubé chování svého manžela. Strážníci po příjezdu na místo muže nalezli sedícího před bytem na schodech. Viditelně byl pod vlivem alkoholu. Žena strážníky požádala o asistenci při jeho odchodu z domu. Muž přislíbil, že na noc půjde přespat ke známému a ráno se vrátí domů. Při incidentu nedošlo k žádnému zranění a ani jeden z dvojice nechtěl případ řešit na přestupkové komisi.

Zapomněla na čas

20. listopadu

Na rušení nočního klidu si před druhou hodinou v noci ztěžovali  obyvatelé domu v Chomutovské ulici. Strážníci slyšeli z uvedeného bytu vycházet hluk. Majitelka bytu se obhajovala tím, že si povídala se svojí kamarádkou a u toho měla nahlas puštěnou televizi. Tu hned vypnula a omluvila se, že zapomněla kolik je hodin. Slíbila, že se to již nebude opakovat. Strážnici tak udělili jen napomenutí. I při udělení této nejnižší sankce jsou podobné případy zaevidovány v registru přestupků. Při jejich opakování je pak finanční postih o to větší.


Silnici museli vyčistit
16. listopadu

V odpoledních hodinách obdržela městská policie upozornění, že Rokelská ulice je znečištěna blátem. Strážníci zjistili, že znečištění vede až ke kamenolomu. Upozornili na to zástupce firmy, který slíbil zjednat nápravu a silnici vyčistit. Strážníci provedli následně kontrolu, zda k tomu opravdu došlo. Silnici byla vyčištěna s použitím kropicího vozu.

Obsluha baru se musela bránit obuškem

13. listopadu

Kolem dvacáté hodiny měly být v jednom kadaňském baru dvě osoby napadeny basebalovou pálkou. Strážníci se na místě dozvěděli, že oznamovatel společně s kamarádem, který před příjezdem strážníků z baru utekl, udělali v baru útratu ve výši 180 Kč a nechtěli ji zaplatit.  Poté fyzicky napadli obsluhu baru. Ta vytáhla teleskopický obušek a útočníky odrazila. Muž měl pohmožděninu na pravé ruce, jinak byl bez zranění. Obě strany nechtěly dále případ řešit.

Nahlásila přepadení

13. listopadu

V půl páté odpoledne se na služebnu městské policie dostavila mladá žena z Kadaně. Byla silně rozrušená a plakala. Měla vypadlé sklíčko od brýlí a oblečení bylo od listí. Jinak byla bez viditelného zranění. Strážníkům nahlásila loupežné přepadení, ke kterému mělo dojí v Rooseveltových sadech v místech za sportovní halou. Dopustit se ho měla skupina 6 lidí se kterou byla holčička ve věku asi 10 let. Útočníky dále strážníkům popsala. Pachatelé se podle ní snažili mluvit ruštinou, ale moc jim nebylo rozumět. Měli ji tahat za vlasy a povalit na zem. Z peněženky ji odcizili peníze. O případu byla informována Policie ČR, která si ho převzala k došetření. Strážníci dále vyrazili pátrat po popsané skupině, ale bez úspěchu.Zachyceno kamerou

Šestého srpna po jedné hodině v noci zpozorovala obsluha kamerového systému muže, jak v Chomutovské ulici na parkovišti před Tepelným hospodářstvím Kadaň demoluje osobní automobil. Přivolaní strážníci zjistili, že podnapilý muž rozbil zadní okno u zaparkovaného vozidla. Poškozené auto patří jeho otci z Tušimic. Ten se po oznámení na místo dostavil a potvrdil, že si to vyřeší mezi sebou.  Muž bude řešen za rušení nočního klidu.

V úterý 13. června došlo k dopravní nehodě na Špitálském předměstí, kterou zachytila kamera bezpečnostního systému. Nákladní automobil, jehož řidiče postihly zdravotní potíže, přejel kruhový objezd a skončil v zeleni. Naštěstí nedošlo ke zranění dalších osob ani k větších materiálních škodách.

1. dubna odpoledne před pátou hodinou upoutala pozornost obsluhy kamerového systému zábava trojice mladíků. Mladíci nejprve v ulici Jana Švermy rozhazovali písek a poté se skupinka přesunula na Mírové náměstí k automatům na výdej parkovacích lístků. Jak strážníci po příjezdu na místo zjistili, během deseti minut mladíci stačili vytisknout 135 kusů parkovacích lístků. Nezletilci byli předáni do rukou svých zákonných zástupců. Strážníci také informovali správce automatů. Podle něj nebyla způsobena žádná škoda.

Vozidlo, které vezlo před polednem zboží do jednoho z obchodů v ulici Jana Švermy, poškodilo lampu veřejného osvětlení umístěnou na zdi budovy. Strážníci zjistili, že vozidlo, které lampu poškodilo, odjelo směrem na Mírové náměstí. Zachytila ho jedna z bezpečnostních kamer městské policie. Hříšníka usvědčovala část kopule z lampy, kterou si vezl na střeše. Šlo o řidiče z Poděbrad. Protože se jednalo o dopravní nehodu, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.

Odchyt hadů sice nepatří k běžným činnostem městské policie, ale strážníci ho zvládnou také. 30. srpna je přivolala žena z Vinohrad, kde hada objevila na terase u dveří svého domu. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o užovku obojkovou v délce přibližně 80 cm, která patří mezi chráněné živočichy naší přírody. Strážníci hada odchytili a následně vypustili poblíž vodního toku zpět do přírody.   

Večer v šest hodin obdržela městská policie oznámení, že v jedné kadaňské pivnici se nachází zcela nahý muž. Na místě se strážníci přesvědčili, že tomu tak skutečně je. Muž, který bydlí v ubytovně vedle pivnice, si vůbec nepamatoval, proč se ocitl nahý venku. Bylo zřejmé, že požil alkoholické nápoje, ale se strážníky komunikoval.  Strážníci se spojili s majitelem ubytovny, který zajistil její otevření aby nahý muž mohl zpět do svého pokoje. Byla mu uložena bloková pokuta za buzení veřejné pohoršení.

7. května došlo v Chomutovské ulici k dopravní nehodě, kterou zaznamenala kamera městské policie. Mladý cyklista bez přibrzdění a rozhlédnutí vjel na přechod a byl sražen projíždějícím autem jedoucím směrem do města. Utrpěl odřeninu lokte a měl tržnou ránu nad okem. Chlapce si převzal zdravotnická záchranná služba. Případ došetří Policie ČR. Je potřeba, aby rodiče svým dětem věnovali větší pozornost. Nenechali je vyjíždět bez ochranné přilby a stále jim zdůrazňovali základní pravidla bezpečnosti.  Prevence patří k stálým činnostem městské policie. V loňském kalendářním roce preventisté věnovali  200 vyučovacích hodin tomu, aby seznámili žáky kadaňských základních škol  (a 50  hodin v mateřských školách) se základy bezpečnosti silničního provozu nejen na silnicích, ale také na chodnících a cyklostezkách.

Snaha muže z Klášterce dostat se za každou cenu do sklepa domu v ulici Budovatelů, skončila jeho voláním o pomoc. Jak se snažil protáhnout dovnitř kolem schodišťového zábradlí a vstupem do sklepních prostor, zůstal mezi nimi zaklíněn. Aby ho mohli vyprostit, museli strážníci na pomoc přivolat kadaňské hasiče. Přivolána byla také záchranná zdravotnická služba, která muži s pohmožděným hrudníkem poskytla ošetření. Akci zdokumentovala služební kamera, kterými jsou strážníci vybaveni.   

Také kamera městské policie zaznamenala muže, který ležel v Chomutovské ulici u autobusové zastávky před 3. ZŠ. Než přijeli strážníci na místo, muže se zvedl a odešel směrem ke Slovanu. Zasahujícího strážníka opilý muž s plastovou lahví v ruce častoval sprostými slovy. Následovaly výhrůžky a nakonec došlo k přímému napadení zasahujícího strážníka. Muž v urážkách nepřestal ani po předvedení na Policii ČR.     

Během silvestrovských oslav a vítání nového roku nedošlo v Kadani k žádným mimořádným událostem, které by musela řešit městská policie. Na průběh oslav dohlížely také její bezpečnostní kamery.    

Kamera v prosinci zaznamenala také nebezpečné chování starší řidičky. Ta nasedla do svého vozu, který stál blízko přechodu v Jungmannově ulici. Rozjela se ve chvíli, kdy přes přechod přecházeli lidé, které vozidlem ohrozila.

Kamera městské policie zachytila i drobnou nehodu, ke které došlo při vjezdu na parkoviště na sídlišti D. Auto sjelo z komunikace. Nehoda se obešla bez zranění a vážných škod.

Kamery městské policie zaznamenaly také chovaní řidičky, kterou chtěli strážníci řešit za běžný dopravní přestupek blokovou pokutou. Žena z Prahy se však se strážníky odmítla bavit, a když se jí pokoušeli zastavit, najížděla na ně autem. Strážníci ji dostihli v její provozovně. Její jednání tak bude mít dohru. Pro řidičku nepříjemnější v tom, že se zjistilo, že vozidlo, které řídila, je nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Firmě, která ho vlastní, tak hrozí ve správním řízení vysoká pokuta.

Kamerový systém městské policie opět prokázal, že je dobrým pomocníkem. Zachytil průběh dopravní nehody, ke které došlo na kruhového objezdu poblíž Smetanových sadů. Auto se dostalo mimo vozovku a poničilo sloupky oplocení. Záznam pomohl Policii ČR při vyšetřování příčin nehody.

Že jsou dohlížecí kamery platným pomocníkem městské policie, dokazují každý den. Platí to i pro případy pití alkoholu v místech, kde je to zakázané. To je i případ Chomutovské ulice u areálu Slovan. Mladík, kvůli kterému strážnici na místě zasahovali, navíc ještě nedovršil 18 let. Informaci tak obdržel odbor sociálních věcí.

K vandalskému jednání se rozhodla v neděli 5. dubna po jedenácté hodině v noci dvojice mladých mužů při cestě přes dokončenou část Löschnerova náměstí. Během chůze začali kopat do dřevěného hrazení podél cest. Celkem se jim podařilo poničit téměř tři desítky jeho částí. Po oznámení na místo vyrazily dvě hlídky městské policie. Strážníci, i na základě obdrženého popisu, oba mladíky z Kadaně zadrželi v Koželužské ulici. K činu se posléze přiznali. Jejich případ si převzala Policie ČR. V současné době již střeží prostor Löschnerova náměstí bezpečnostní kamera.

Město má možnost vyhláškou upravit provozní dobu tam, kde dochází k častému rušení nočního klidu, a ze strany provozovatele není snaha o nápravu stavu, který musí pravidelně řešit městská policie. Příkladem takové provozovny, kde v současné době dochází k častému rušení nočního klidu, je Fair-play v Jungmannově ulici. Dokladem jsou i záznamy z dohlížecí kamery.

Tak trochu jako kovbojové si mohli připadat strážníci a příslušníci Policie ČR, kteří se snažili 12. února po osmnácté hodině usměrnit pětici koní, které také zachytila kamera na kruhovém objezdu u Hřbitovní ulice. Koně, kteří utekli ze statku Jezerka, se následně vydali po obchvatu kolem obřadní síně směrem do Prunéřova. Podařilo se je však otočit a udržet na komunikaci nižší třídy. Nakonec společným úsilím strážníci, policisté a pracovníci statku koňům zatarasili cestu. Pak jim navlékli ohlávky a byli odvedeni zpět na statek. Důležité je, že díky včasnému zásahu nedošlo k žádné dopravní nehodě ani ke zranění osob nebo koní.

V prosinci obdržela městská policie oznámení o krádeži v prodejně Rossmann. Zboží odcizili dva muži, kteří následně z prodejny utekli. Při krádeži je ale zachytila kamera. A ze záznamu, díky místní znalosti, zjistili strážníci totožnost pachatelů. Následně je zadrželi u jednoho supermarketu, kde se snažil jeden z dvojice kradené zboží prodat. Druhý muž kradené zboží v hodnotě 3000 Kč prodal za 470 Kč jednomu prodejci potravin. Ten je odkoupil s vědomím, že bylo odcizeno. Za jeho jednání mu byla udělena pokuta. Dvoji zlodějíčků dopadla hůře. Z původního přestupku se nakonec stal trestný čin, protože oba pachatelé již byli za podobné delikty v minulosti trestáni.

Obsluze dohlížecího kamerového systému neušla dopravní nehoda, ke které došlo 19. listopadu ve 12.40 hod. na křižovatce ulic Jungmannova a Fibichova. Řidič vozidla VW Golf z Klášterce, který jel ve směru od průmyslové školy, nedal přednost vozidlu Škoda Octavia, které řídil muž z Kadaně a narazil do pravého boku vozidla. Ke zranění osob nedošlo, vznikla pouze škoda na vozidlech. Případ si převzala Policie ČR.

Hlídka městské policie byla 29. října kolem půl jedenácté večer upozorněna na rozbito výlohu jedné prodejny v ulici Kpt. Jaroše. Na místě zjistili, že byla poničena přední část výlohy. Na místo se dostavila také hlídka Policie ČR, která si případ převzala. Pachatelé byli zajištěni během chvíle a to   také díky dohlížecímu kamerovému systému.


Všímavý občan upozornil 18. září v půl třetí odpoledne městskou policii, že dvě zapomenutá kola na dětském hřišti v bývalých kasárnách, si podezřele zvídavě okukuje skupina dětí. Na uvedené místo hned zaměřila pozornost bezpečnostní kamera, která zaznamenala, jak na uvedených kolech odjíždějí dvě děti směrem do Polní ulice. Když je hlídka dostihla, sesedly z kola a hledaly úkryt. Ale marně. O případu byla informována pracovnice odboru sociálních věcí, která děti předala jejich zákonným zástupcům.  Kola se vrátila k majitelům.   

Dispečerka kamerového systém spatřila v noci 2. srpna před čtvrtou hodinou, jak nějaké osoby ničí květinovou výzdobu na pěší zóně v ulici Jana Švermy. Na místo hned vyrazila hlídka městské policie. Jak strážníci zjistili, pachateli byli dva mladíci z Kadaně. Oba měli zašpiněné ruce od hlíny a k činu se přiznali. Navíc se strážníkům podařilo zajistit i očité svědky celé události. Za jejich vandalský čin byla pachatelům udělena vysoká bloková pokuta.

V neděli ráno 1. června se po lešení až na špici radniční věže vydali dva podnapilí muži z Kadaně a Brna. Zpozorovala je hlídka strážníků. Muži  lomcovali s lešením, s hromosvodem na vrcholu věže a hlasitě povykovali. Jejich čin  zdokumentovala kamera městské policie. Jejich následný sestup již probíhal za asistence strážníků, hasičů a Policie ČR. Bylo zjištěno, že během svého řádění poničili jednoho z krabů (keramická ozdoba věže). První odhad způsobené škody, včetně rozbitého skla, se pohyboval kolem 10 000 korun.  Pro oba muže tak bude mít jejich „výlet“ velmi nepříjemnou dohru.  

V úterý 13. května v noci městská policie dvakrát vyjížděla kvůli jednomu muži. Nejprve si lidé poblíž Rokelské ulici stěžovali, že huláká. První zásah skončil jen domluvou. To už si na něj dávala pozor obsluha kamerového systému. Když začal muž kopat do popelnic a následně v Sukově ulici poškodil automobil, kterému rozbil zadní okno, vyrazili za ním strážnici po půl hodině znovu. Výtržník se ale nechtěl zklidnit, naopak se strážníkům postavil a jednoho z nich napadl. Proto byly použity donucovací prostředky a muži byla nasazena pouta. Muž během zásahu neustále sprostě nadával a bránil se plivanci. Případ si převzala policie ČR. Výtržník byl následně obviněn z trestných činů násilí proti úřední osobě, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu a výtržnictví. Škoda na vozidle byla kolem 3 tisíc korun.
V neděli 9. března v půl sedmé ráno si obsluha kamerového systému všimla bujarého chování tří mladíků, kteří povalili reklamní poutač, poté převrátili květináč u Fotolabu a po dalších květináčích skákali a vyhazovali hlínu. Po příjezdu a domluvě strážníků uvedli vše do původního stavu. Hlavní viník, kterého usvědčila kamera, dostal navíc pokutu.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky