- MP Kadaň

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní informace

Zprávy z ulice

 

Síla větru
11. března

Kolem devatenácté hodiny zaznamenala obsluha dohlížecího kamerového systému, že v Chomutovské ulici byla povalena dopravní značky, která vyznačují začátek a konec cyklostezky. Strážníci na místě zjistili, že k značky byly vyvráceny silnými poryvy větru. Informaci předali příslušnému odboru městského úřadu.

Rodinn
é spory
8. března

Večer po sedmé hodině byla městská policie přivolána do domu v Jungmannově ulici, kde v jednom z bytů docházelo k slovnímu napadání mezi rodinnými příslušníky. Šlo o ženu a jejího podnapilého syna. Strážníci se přesvědčili, že syn skutečně jeví známky opilosti a je vulgární. Když mu strážníci vysvětlili jeho nevhodné chování z bytu odešel.


Skončil v zeleni
5. března

Večer po deváté hodině přijala městská policie oznámení, že vozidlo BMW sjelo z Chomutovské ulice do křoví. Řidič strážníkům řekl, že se mu z neznámých příčin zasekl plynový pedál, auto prudce zrychlilo. Následoval smyk následkem kterého se vozidlo dostalo mimo vozovku a narazilo do živého plotu. Případ si převzal hlídka Policie ČR, která provedla orientační dechovou zkoušku s negativním výsledkem.

Po údajném násilníkovi pátrala policie

5. března

V půl druhé odpoledne byli strážníci přivolání do Chomutovské ulice, kde se napadaly dvě osoby. Šlo o ženu a muže. Žena tvrdila, že ji znásilnil dceru. Údajný násilník u sebe neměl doklady totožnosti a byl předveden na Policii ČR k jejímu ověření. Přitom se zjistilo, že po tomto muži bylo vyhlášeno pátrání.

Zapalovala kontejnery

3. března

V noci kolem půl druhé si hlídka městské policie všimla požáru v prostoru popelnicového stání v ulici Kpt. Jaroše. Přivoláni byli hasiči a případ oznámen Policii ČR. K dalšímu založení požáru kontejnerů na komunální odpad došlo po čtvrté hodině v Sukově ulici a zhruba o půl hodiny později v Koželužské ulici. Díky dohlížecímu kamerovému systému městské policie byla pachatelka brzy dopadena a usvědčen. Celkem bylo zničeno třináct nádob a poškozeny tři přístřešky. Předběžná škoda, bez majetku společnosti EKO-KOM, byla vyčíslena na zhruba 156 000 Kč.


Kontroly majitelů psů pokračují
28. února

Strážníci pokračují v kontrolách majitelů psů, kteří mají povinnost svého čtyřnohého miláčka řádně přihlásit a uhradit za něj stanovený poplatek.  
Ráno před osmou hodinou prováděli kontrolu v Chomutovské ulici. Majitel mladého psa, který nebyl přihlášen a nebyl za něj uhrazen poplatek, pochybení omlouval tím, že se domníval, že psa musí přihlašovat do jednoho roku. O případu byl informován ekonomický odbor městského úřadu.
Žena z Chomutovské ulice, kterou kontrolovali před jednou hodinou odpoledne, měla psa ve staří 7 let, ale nebyl řádně přihlášen. Žena tak neučinila ani po předchozím poučení a upozornění před 14 dny. Případ byl tak předán k řešení ekonomickému odboru městského úřadu.

Podnapilý řidič strážníkům neujel

28. února

V půl čtvrté v noci zaregistrovala hlídka městské policie vozidlo v Chomutovské ulici, které vyjíždělo z místa označené dopravní značkou zákaz vjezdu. Hlídka chtěla vozidlo zastavit, ale řidič nereagoval ani na výstražná světla a zastavit se ho podařilo až v ulici Kpt. Jaroše. Strážníkům nebyl schopen předložit doklady totožnosti a mluvil nesrozumitelně. Z jeho dechu byl cítit alkohol. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR. Orientační dechová zkouška ukázala 2,3 promile.   

„Přeparkování“ ho vyšlo draho

27. února

Večer po sedmé hodině, když hlídka městské policie prováděla kontrolu v ulici Československé armády, zastavil je muž z Radonic a upozornil je na řidiče, který byl zjevně pod vlivem alkoholu a naboural svým vozidlem jedno ze zaparkovaných aut. Odjel do Čechovy ulice, kde zaparkoval. Strážníkům řidič řekl, že vypil jen dvě piva a pouze chtěl přeparkovat z jedné ulice do druhé. Případ si převzala Policie ČR. Dechová zkouška u něj potvrdila požití alkoholu, kterého měl v krvi  2,7 promile.  

Kamera hříšníka sledovala

25. února

Asistentka prevence kriminality si před třetí hodinou odpoledne v Chomutovské ulici všimla muže, jak z osobního vozidla vykládá pneumatiky a ukládá je v přístřešku na komunální odpad. Asistentka upozornila hlídku městské policie, která pomocí kamerového systému osobní vozidlo sledovala až do Koželužské ulice, kde zaparkovalo. Řidiči z Kadaně, který pneumatiky odložil, byla udělena bloková pokuta.

K rušení nočního klidu se přiznala

24. února

V půl druhé v noci si lide z ulice U Stadionu stěžovali na rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Při příjezdu hlídky se již hluk z uvedeného bytu neozýval. Majitelka bytu ale strážníkům přiznala, že hudbu pouštěla a vypnula ji teprve před příjezdem městské policie. Byla ji uložena bloková pokuta.


Chtěl skočit z mostu
20. února

Večer v půl desátá se na silniční mostě přes Ohří chystal muž z Klášterce nad Ohří skočit do řeky. Na místo byly vyslány hlídky městské i státní policie. Muže se podařilo přemluvit, aby od zamýšleného skoku z mostu a poté ho zdravotnická záchranná služba převezla do nemocnice.

Kdo má psa, má i povinnosti

20. února

V půl druhé odpoledne prováděla hlídka městské policie v Bystřické ulici jednu z kontrol zaměřených na dodržování povinností majitelů psů.  Žena, která si psa adoptoval z organizace Psí štěstí, strážníkům dále řekla, že psa má asi tři čtvrtě roku, pes stále není její a musí pravidelně podávat informace o jeho stavu. Žena byla poučena na povinnosti, které má jako držitelka psa. O případu byl informován ekonomický odbor městského úřadu.

Psa přihlásí

19. února

V půl čtvrté odpoledne prováděla hlídka městské policie v Bystřické ulici jednu z kontrol zaměřených na dodržování povinností majitelů psů. Muž, který neměl psa přihlášeného, strážníkům řekl, že ho má půl roku a teprve se ho chystá přihlásit a zaplatit stanovený poplatek. O případu byl informován ekonomický odbor městského úřadu.

Řešili havárii

16. února

Před jednou hodinou odpoledne byla městská policie vyslána do Prunéřova, kde měl téci voda a správce domu se nemohl dostavit na místo. Po příjezdu strážníky kontaktovala žena, která jim sdělila, že jí v bytě z odpadu ve sprše vytéká voda, které vylila již sedm kýblů. Ukázala část bytu, který byl pod vodu. Hlídce se přihlásil muž, který měl stejný problém. I jemu vytékala zpět z odpadu voda. Hlídka se spojila s instalatérskou firmou, která následně zajistila  vozidlo SČVK pro odčerpání a propláchnutí odpadů.


Znečištěná vozovka
12. února

Odpoledne před jednou hodinou řešili strážníci znečištění vozovky do Kadaňské Jeseně bahnem. Strážníkům se podařilo najít firmu, která provádí geologické práce a komunikaci znečistila. Kontaktovali následně zástupce firmy, který zajistil sjednal nápravu a zajistil  úklid vozovky.  

Zákaz kouření ho popudil

11. února

V noci před třetí hodinou došlo v baru v ulici Jana Švermy k napadení obsluhy. Muž z Kadaně hodil láhev po obsluze baru poté, co mu nedovolila v baru kouřit. Lahev trefila ženu do hlavy, čímž jí způsobila tržnou ránu za levým uchem. V baru tou dobou byli další tři hosté, kteří byli svědky této události. Pouze jeden z nich byl ochotný vše dosvědčit. Druzí dva měli z pachatel, který před příjezdem městské polici stačil z baru odejít. Ženu na ošetření odvezl její syn, kterému zavolala.


Zaměřili se na taxíky
5.-7. února

Městská policie provedla kontrolu zaměřenou na dodržování zákona o vozidlech taxislužby a stanovených podmínek. Celkem bylo zkontrolováno 13 vozidel. Ve dvou případech byl zjištěn závažný přestupek, který byl postoupen k řešení příslušnému orgánu.

Zfetovaného muže odvezla záchranka

6. února

Večer kolem osmé hodiny byla městská policie vyslána do Fibichovy ulice, kde se měl nacházet opilý muž. Po příjezdu strážníci zjistili, že muž má u sebe plechovku s toluenem a byl zjevně pod vlivem této látky. Nemohl se postavit na nohy, na rukou měl krvavé zranění a stěžoval si na bolest v levém lokti. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla k ošetření do nemocnice. Protože se choval agresivně, při převozu byla nutná asistence městské policie.

Hřáli se na toaletách

3. února

V půl páté odpoledne byla městská policie upozorněna na skupinu mládeže, která měla dělat nepořádek na veřejných toaletách v ulici Kpt, Jaroše. Strážníci zjistili, že ve veřejné toaletě se schovává šest mladistvých před zimou a sněhem. Nepořádek ani poničené zařízení nebylo během kontroly zjištěno.


Zmizelo mu kolo
29. ledna

Na služebnu městské policie se dostavil muž z Rokle, který oznámil, že mu někdo u výjezdu z Husovy ulice naproti vrátnici nemocnice ukradl jízdní kolo, které měl zámkem zajištěné k lampě veřejného osvětlení. Nákupní cena pánského kola byla 13 000 korun. Případ byl předán Policii ČR. Při vyšetřování krádeže jí může pomoci záznam kamerového dohlížecího systému městské policie, na kterém  je u zmíněného kola zachycena trojice neznámých osob. Na pozdějším záběru se zde již kolo nenacházelo.

Ztratili pojem o čase

26. ledna

V noci po jedenácté hodině byla městská policie požádána o pomoc z důvodu rušení nočního klidu hlasitou hudbou v domě v Bystřické ulici.  Nájemce z uvedeného bytu se strážníkům omlouval. Zdůvodnil to tím, že slaví narozeniny syna a ztratili pojem o čase. Hudbu hned vypnul. Strážníci ještě v domě chvilku počkali, ale již byl klid.

Hlučná oslava

26. ledna

V noci mezi desátou a jedenáctou hodinou docházelo k rušení nočního klidu v domě v Chomutovské ulici. Obyvatel bytu, ze kterého se hlasitá hudba rozléhala, strážníkům řekl, že zde slaví narozeniny kamaráda a hlasitou hudbu vypnul.


V útulku jim bude lépe
21. ledna

Odpoledne kolem druhé hodiny odchytili strážnici dva psy, kteří se pohybovali bez majitele v prostoru přírodního koupaliště v Prunéřově. Podle místních to nebylo poprvé. Jak strážníci zjistili, majitel psů byl v tu dobu upoután na lůžko a nemůže se pohybovat. Byl před nástupem na oddělení LDN v Nemocnici v Kadani. Ze zdravotních důvodů se již není schopen se o psy starat. Psi proto byli umístěni do psího útulku v Jirkově.

Hlasitá hudba rušila souseda

21. ledna

V noci před jedenáctou hodinou byla městská policie přivolána do ulice Chomutovská, kde v jednom domě měla noční klid rušit hlasitá hudba. Strážníci na místě zjistili, že jde o hudbu z rádia, která však nijak nepřekračovala únosnou mez. Muž z onoho bytu po upozornění hudbu vypnul a slíbil, že se to již nebude opakovat.

Kdo v noci dupal?

20. ledna

Před půlnocí si obyvatelka bytu v Golovinově ulici stěžovala na hluk od souseda nad ní, mělo se jednat o hlasité dupání. Strážníci podobný hluk z uvedeného bytu neslyšeli. Pouze hovor dvou osob. Muž z onoho bytu si nebyl vědom ničeho, čím by noční klid mohl rušit.

Dravce předali do záchranné stanice

20. ledna

Kolem desáté hodiny byla městská policie upozorněna na poraněného dravce, který se nacházel nedaleko autobusové zastávky v Prunéřově. Strážníci na místě zjistili, že jde o káně lesní, které mělo poraněné křídlo. Po odchytu byl ptačí dravec přepraven do záchranné stanice pro zvířata v Chomutově.

Hlučná oslava narozenin

18. ledna

V noci před jedenáctou hodinou rušil sousedy hluk z bytu v Jungmannově ulici. Strážníci zjistili, že v uvedeném bytě probíhá oslava 70. narozenin. Po upozornění na rušení nočního klidu  došlo ke ztlumení hudby i dalšího hluku.


Vyšla sousedům vstříc
17. ledna
Před sedmou hodinou večerní se na městskou policii obrátili obyvatelé panelového domu z Chomutovské ulice, kterým vadila hlučná hudba vycházející z bytu další obyvatelky domu. I když ještě nebyl noční klid, strážníci se na ženu obrátili s tím, zda by nemohla hudbu ztišit. Žena žádosti vyhověla a hudbu ztišila.

Musel si po sobě uklidit

16. ledna

V ranních hodinách provedla hlídka městské policie kontrolu u cyklostezky podél Ohře směrem k Zásadě. Zde v provizorním přístřešku měl delší přebývat muž bez domova. Když ho strážníci upozornili na nepořádek, který v přírodě nemá co dělat, sdělil, že místo opustí, ale že potřebuje čas na to, aby místo vrátil do původního stavu.

Ustlal si pod schody
12. ledna

Večer před devátou hodinou byla městská policie upozorněna, že v jednom panelovém domě v Chomutovské ulici na muže, který spal pod schody. Po probuzení jevil známky opilosti a strážníkům tvrdil, že se v tomto domě zdržuje u své matky. Žena z uvedeného bytu potvrdila, že se jedná o jejího syna a odvedla si ho domů.


Zavolala o pomoc
10. ledna

V půl třetí v noci se na městskou policii se žádostí o pomoc obrátila žena z Chomutovské ulice, která  doma spadla z invalidního vozíku a nemohla se dostat zpět. Přivolaní strážníci slyšeli z bytu sténání. Žena je ale ujistila, že není zraněna a přivolat lékařskou pomoc nepotřebuje. Strážníci si všimli otevřeného okna na ventilaci. Přivolaní hasiči pak okno otevřeli. Žena ležela na zemi v koupelně. Pomohli jí zpět do invalidního vozíku. Lékařské ošetření nepotřebovala.

Měl strach jít do školy

8. ledna

Asistentka prevence kriminality po osmé hodině přivolala strážníky k nezletilému chlapci z osmé třídy, který by měl být ve škole. Strážníkům se chlapec svěřil, že nebyl ve škole již předchozí den. Jako důvod uvedl, že se do školy bojí jít, protože má strach ze svého třídního učitele, který na něj má být údajně zlý. Chlapec byl předán matce, který o problému nevěděla a přislíbila, že vše bude řešit a domluví si schůzku ve škole. Strážníci rovněž informovali o případu i zmíněného učitele.

Vadilo mu jak dupají sousedé

7. ledna

Večer kolem půl desáté byla hlídka městské policie vyslána do Chomutovské ulice, kde si oznamovatel z jednoho domu stěžoval na sousedy, kteří podle něj měli celý den běhat, dupat a bouchat dveřmi. Strážníkům řekl, že to sousedé nad ním dělají neustále. Pozval je do bytu, aby si to také poslechli. Bylo slyšet občasné podupávání a zavírání dveří. Šlo o zvuky běžné při provozu domácnosti.

Vánoční osvětlení rušilo sousedy

7. ledna  
   
Večer před sedmou hodinou řešila městská policie stížnost občanů ze sídliště Na Podlesí, kterým vadil laser, který jim svítil do oken panelového domu. Strážníci zjistili, že laser je součástí vánoční výzdoby. Byl namířen na nedaleké stromy, kde vytvářel různé obrazce. Majitel jim sdělil, že si není vědom, že by tím někoho obtěžoval. Naopak sousedé na něj často zvoní, aby osvětlení zapnul. Po upozornění, že to obtěžuje obyvatelé z protějšího domu, osvětlení vypnul.  


Nedá si pokoj
2. ledna

Před poledne byli strážníci na žádost Policie ČR vysláni do prodejny Albert, kde došlo k drobné krádeži. Té se dopustil muž z Rotavy, když odcizil zboží v hodnotě 120 Kč. Za stejný přestupek byl již několikrát řešen. Případ tak dořeší přestupková komise.

Byl to jen větříček

2. ledna

Kolem druhé hodiny v noci prováděla hlídka městské policie kontrolu na Mírovém náměstí. Před městskou galerii zjistili ležící kulisu betléma, které slouží pro památeční focení návštěvníků. Kulisa byla umístěna před galerii. Kontrolou kamerového záznamu bylo zjištěno, že k povalení kulisy v důsledku silného větru.

Jak na Nový rok?

1. ledna

O půlnoci si lidé stěžovali na hlasitou hudbu v ulici Kpt. Jaroše. Při příjezdů hlídky bylo z uvedeného objektu slyšet hlasité dunění a zpěv. Muž, který byl za to odpovědný, se hájil tím, že jde o soukromý pozemek, kde si může dělat co chce a celou věc projedná se svým právníkem. Strážníci ho upozornili, že porušuje noční klid. Muž slíbil, že hudbu ztiší. Věc byla předání k projednání správnímu orgánu, protože ke stejnému přestupku došlo 7. prosince.


Koulovali bezdomovce
20. prosince

Během kontroly na sídlišti 1. máje  zpozoroval procházející strážník jak na ležícího bezdomovce dorážejí děti a házejí po něm sněhové koule. Děti odehnal. Muž byl zjevně pod vlivem omamných látek. Strážník mu pomohl na nohy a zavedl do místa jeho bydliště.

Dětem do rukou
ani nepatřila
13. prosince

Obsluha kamerového systému zaznamenala dvě děti, které večer kolem půl deváté zapalovaly zábavnou pyrotechniku nedaleko Kauflandu. Jak strážníci na místě zjistili, čekaly zde v doprovodu svých rodičů na taxi. Rodiče se přiznali, že zmíněnou zábavnou pyrotechniku právě koupili a děti ji hned zapálily. Rodiče byli upozorněni že porušili vyhlášku města a případ byl oznámen na odbor sociálních věcí.


Noční klid jim nic neříkal
8. prosince

Na časté hádky a neustálý řev si večer v půl jedenácté postěžovali obyvatelé domu v Sukově ulici. Strážníci zjistili, že v uvedeném bytě bydlí skupinka bulharských občanů, kteří v danou chvíli oslavovali narozeniny jednoho z nich. V danou chvíli bylo slyšet jen hlasitý hovor. Hlídka jejich zástupce upozornila, že hlasitým hovorem ruší noční klid. Muž se přiznal, že neví, že je nějaký noční klid, ale omluvil se a sjednal nápravu.

Daleko bez bot nedošel

8. prosince

V noci před třetí hodinou byla městská policie přivolána do ulice 1. máje, kde docházelo k rušení nočního klidu. Oznamovatel jim řekl, že hluk nevycházel z bytu, ale z mezipatra na schodišti. Strážníci na uvedeném místě nalezli podnapilého mladíky, který ležel na břiše, oblečený ale bez bot.  Z nedalekého bytu byl slyšet hovor osob. Dveře do bytu byly pootevřené. Obrátili se na majitele bytu  a ten jim řekl, že osoba na chodbě je jeho kamarád, který se nejspíše rozhodl z bytu potají odejít domů. Jeho stav mu to však nedovolil. Proto kamaráda odvedl zpět do bytu s tím, že se o něj postará.

Hlučná oslava narozenin

7. prosince

Hlasitá hudba, která se kolem půlnoci ozývala z domu v ulici Kpt. Jaroše, rušila noční klid. Strážníci zjistili osobu odpovědnou za zde probíhající akci. Muž ze Slovenska jim řekl, že majitelem ubytovny a dnes slaví narozeniny. Po upozornění, že tím ruší noční klid se omluvil s tím, že hudbu ztlumí.

Polévali se pivem

7. prosince

Večer mezi osmou a devátou hodinou bylo z podniku na sídlišti Na Podlesí nahlášeno napadení mezi hosty. Přivolané hlídky na místě zasahovat nemusely. Strážníci zjistili, že oznamovatelka byla podle svých slov polita pivem vinou druhého hosta pivnice. Domnívala se, že je ze strany muže z Kadaně o schválnost. Reagovala tím, že ho také polila pivem a vrazila mu facku aby se bránila. Oba strážníky ujistili, že jsou v současné době pod vlivem alkoholu a nechtějí nic hlásit ani dále řešit. Žena zaplatila útratu a z pivnice odešla


Zvuk tlapek mu vadil
6. prosince

V noci kolem půl jedenácté se na městskou policii obrátil muž z Golovinovy ulice, že v bytě nad ním někdo běhá se psem, a to ho ruší. Při příjezdu strážníku byl v uvedeném bytě klid. Majitelka jim vysvětlila, že před chvílí vykoupala psa, aby nezapáchal, protože jde ráno na očkování, a ten chvilku běhal po bytě.

Za pořádek a močení do koše dostal pokutu

4. prosince

V půl jedné dopoledne prováděla hlídka městské policie kontrolu ve Smetanových sadech. Na jedná lavičce spatřili strážníci muže, který úmyslně odhazoval kolem lavičky odpadky a následně začal močit na odpadkový koš stojící vedle lavičky. Muži ze Slovenska byla uložena pokuta.

Věděli komu pomáhají

3. prosince

Večer po osmé hodině si strážníci při kontrole v Tyršově ulici všimli ležícího muže. Díky místní znalosti věděli, že jde o muže bez domova. Byl zjevně pod vlivem alkoholu a právě prodělal epileptický záchvat. Proto byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Než přijela, prodělal muž ještě dva menší epileptické záchvaty. Poté byl odvezen k lékařskému ošetření de nemocnice.

Rušili noční klid

2. prosince

Před půlnocí byla městská policie přivolána do Husovy ulice, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Strážníci se po příjezdu na místo přesvědčili, že tomu tak skutečně je. Z uvedeného bytu byla slyšet hlasitá hudba. V bytě byli žena z Hrušovan a  muž z Kadaně, kteří byli upozorněni, že se dopouštějí přestupku


Zábavná pyrotechnika?
29. listopadu
Po šestnácté hodině obdržela městská policie upozornění od asistentky prevence kriminality, že v Rooseveltových sadech používá zábavnou pyrotechniku (bouchací sirky). Strážníci na místě zastihli skupinu čtyř chlapců. Upozornili je, že se dopustili porušení obecně závazné vyhlášky a předali je rodičům.

Volala o pomoc

27. listopadu

Volání o pomoc, které se ozývalo ve dvě hodiny z bytu jednoho z domů, zaznamenal soused, které se obrátil na městskou policii. Strážníci zjistili, že o pomoc volala žena, která spadla z invalidního vozíku a leží již delší dobu na zemi. Žena si stěžovala na bolesti ruky a nemohla se zvednout V bytě byl dále slyšet štěkot psa. Strážníkům se podařilo otevřít ventilačku, přes kterou se přivolaní hasiči dostali do bytu a pomohli ženě zpět do invalidního vozíku. Protože si žena stěžovala na bolest ruky a motání hlavy, byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba, která ji odvezla do nemocnice. Než se vrátila domů, se ho jejího psa postarala městská policie.

Chtěli zábavu zadarmo

26. listopad
u
Odpoledne před třetí hodinou byla městská policie přivolána do Kauflandu, kde se měli čtyři mladíci pokusit odcizit zábavnou pyrotechniku. Když zjistili, že byli zpozorováni, odhodili ji a odešli ven z obchodu. Došlo tak poškození čtyř balení  zábavné pyrotechniky v hodnotě 71,60 Kč. Pouze jeden z chlapců si u sebe ponechal čtyři kusy pyrotechniky, které byly vráceny do prodejny. Chlapci byli předáni rodičům.

Hudební virtuos ho ruší

24. listopadu

Na hlasitou hru na kytaru souseda si odpoledne po třetí hodině postěžoval muž z Chomutovské ulici. Strážníkům sdělil, že jeho soused v bytě hraje na kytaru a bicí a nedá se to vydržet. Přiznal, že jeho spor se sousedem trvá již déle a byl také řešen na přestupkové komisi.

Strkanice mezi přáteli

24. ledna

V půl třetí v noci si obsluha kamerového dohlížecího systému všimla, že v Rokelské ulici dochází k fyzickému napadání mezi mužem a ženou. Strážníci na místě zjistili, že šlo o muže z Kotviny a slečnu z Kadaně.  Oba přiznali, že mezi nimi došlo k menšímu oboustrannému fyzickému napadení, které ale nechtěli dále řešit, protože byli přátelé. Ženu na její žádost strážnici doprovodili do místa bydliště.  


Močil ve výtahu
22. listopadu

Zástupci domu v Chomutovské ulici se na městskou policii obrátili s poukazem na nevhodné chování mladého muže z Radonic. Ten se v domě vymočil ve výtahu a ve vestibulu u poštovních schránek. Při jeho nepřístojném chování ho zachytily kamery bezpečnostního systému. Jeho matka strážníkům řekla, že je nyní mimo Kadaň a že se chystal vycestovat za zaměstnáním do Velké Británie.

Pomoc byla marná

17. listopadu

večer po půl osmé si obsluha kamerového systému všimla osoby v Jungmannově ulici u nového kruhového objezdu,které se snažily dávat první pomoc ležícímu muži. Jak strážníci dorazili na místo, zjistili, že jde místního bezdomovce. Byl v bezvědomí a puls byl nehmatný. Strážníci hned začali s první pomocí a masáží srdce, než na místo dorazila zdravotnická záchranná služba. Muže se přes veškerou snahu zachránit nepodařilo.

Hrátky s ohněm

17. listopad
u
Odpoledne před půl pátou byla hlídka městské policie vyslána do Rooseveltových sadů, kde se měla skupinka dětí ve věku 10-12 let pokoušet zapálit jednu z laviček. Než strážníci na místo přijeli, tak děti stačili utéci. Lavička byla navrchu mírně ohořelá.

Chtěli se zahřát

17.listopadu

Před šestnáctou hodinou obdržela městská policie oznámení, že někdo v lese za vodojemem v ulici Nad Nemocnicí rozdělává oheň. Strážníci na uvedeném místě zastihli tři muže bez domova, kteří zde ve stanu přespávají. Na místo se již dostavila hlídka Policie ČR, které oheň uhasila.  

Zloděj daleko neutekl
14. listopadu

Kolem 19.00 hod. byl přijat signál PCO z finančního úřadu v Kadani. Domněnka, že jde poruchu čidla se nepotvrdila. Správce budovy přistihl v kanceláři muže s kuklou na obličeji, který se dal následně na útěk. Z budovy se ven dostal, ale následně ho zadrželi strážníci a předali Policii ČR. Šlo o muže z Kadaně. Na zařízení úřadu vznikla škoda zhruba tisíc korun.

Vodní gejzír

12. listopadu

Odpoledne po třetí hodině byla městská policie upozorněna, že v Golovinově ulici vyvěrá ze země voda. Strážníci na místě zjistili, že k masivnímu úniku vody dochází u stání na kontejnery před parkovištěm. Ihned byli přivoláni pracovníci Severočeských vodovodů a kanalizací, kteří vodu vypnuli a zajistili následnou opravu.

Opilci na dětském hřišti

10.listopadu

V půl desáté večer zavolal na městskou policii muž z Komenského ulici a postěžoval si, že ve vnitrobloku na dětském hřišti sedí opilci a dělají hluk. Strážníci na místě zastihli tři muže bez domova, kteří byli pod vlivem alkoholu. Jeden z nich byl v takovém stavu, že nebyl schopen komunikovat  a měl krvavé zranění na obličeji. Na místo byla přivolána zdravotnické záchranná služba, která muže odvezla na ošetření do nemocnice. Zbylí dva muže strážníci ze hřiště vykázali.

Vajíčkem do okna

10. listopadu

Žena z Husovy ulice oznámila, že dopoledne po půl desáté hodině slyšela ránu do okna a zjistila, že na skle má rozbité vajíčko a směrem k sídlišti B utíkají tři chlapci ve věku 10-12 let v tmavém oblečení. Dále uvedla, že k dalšímu znečištění ona došlo 9. 11. kolem 19.00 hodin. K poškození okna nedošlo.

Hlučné narozeniny

9. listopadu

V noci před jedenáctou hodinou byla městská policie přivolána do ulice U Stadionu, kde docházelo k rušení nočního klidu. Z bytu, který jim oznamovatel ukázal, slyšeli strážníci hluk od více osob a hudbu. Muž ze Slovenska, který je v tomto bytě v podnájmu, jim řekl, že zde slaví narozeniny. Byla mu uložena bloková pokuta.


Ulehl u kolejí
8. listopadu

V půl osmé večer byla městská policie přivolána na nádraží v Kadani. Přičinou byl muž,který ležel u kolejiště. Strážníci zjistili, že jde o muže z Kadaně, který byl zjevně pod vlivem alkoholu, ale byl bez zranění. Byl vyzván aby se z důvodu bezpečnosti od kolejiště vzdálil, což také učinil. Poté si muž přivolal taxi a z nádraží o
djel.

Napadl ženu bez domova

5. listopadu

Večer po sedmé hodině byli strážníci přivoláni do kinokavárny, kde si neznámá žena stěžovala na napadení. Strážníci zjistili, že jde o místní ženu bez domova a muže z Rakovníka. Žena uvedla, že s ní muž cloumal a on se uhodila do hlavy. Lékařské ošetření odmítla. Rozhodla se, že se s případem obrátí na Policii ČR.

Stál kde neměl

5. listopadu

V Tyršově ulici u bývalého hotelu Svoboda stálo osobní vozidlo celý den. Jeho posádka prováděla vyklízecí práce v objektu. Stavební firma si však nevyřídila povolení ke stání vozidla. Případ bude řešit odbor dopravy.

Nebyl lhostejný

3. listopadu

Odpoledne po půl třetí, při kontrole v Golovinově ulici byla hlídka městské policie upozorněna kolemjdoucím, že na parkovišti pod nemocnici se nachází vozidlo s otevřeným oknem. Strážníci zjistili, že se jedná o vůz Citroën. Okno u spolujezdce bylo otevřené dokořán. Po chvilce se odstavil na místo majitel vozidla z Vilémova. Vůz si prohlédl a konstatoval, že se z něj nic neztratilo.

Knihy prý dával zadarmo

3. listopadu

V půl jedenácté dopoledne byla městská policie upozorněna na muže, kteří na parkovišti u Kauflandu mají prodávat knihy. Šlo o muže z Prostějova a Kadaně. Strážníkům tvrdili, že žádné knihy neprodávají, ale pouze rozdávají. Muž z Prostějova přijel na seminář, který se ale neuskutečnil, a tak se podle svých slov „vydal do ulic, aby rozdal  pár knih“.  Poté muži parkoviště opustili.

Noční klid rušila hádka o bodový systém NHL

2. listopadu

Před půlnocí byli strážníci přivoláni do Golovinovy ulice. Oznamovatelka si stěžovala na rušení nočního klidu. Z bytu byl slyšet hlasitý hovor více lidí. Nájemním strážníkům řekl, že zde slaví narozeniny. Na stejné místo byli strážníci přivoláni ráno před pátou hodinou. Tentokrát byl hluk silnější, jelikož se v bytě hádali a křičeli na sebe. Obyvatel bytu jim sdělil, že se hádají ohledně bodového systému v NHL. Byl si vědom, že opět byli hluční. Případ bude řešit přestupková komise.


Udělili mu varování
2. listopadu

Po třetí hodině v noci byla městská policie přivolána do Golovinovy ulice, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Žena, která strážníky přivolala, jim řekla, že z bytu nad ní byla slyšet hlasitá hudby a hluk. V době příjezdu strážníků byl však v domě klid. Muž, z uvedeného bytu jim řekl, že slavili a měli puštěnou hudbu. Dostalo se mu varování, aby se to neopakovalo, co muž přislíbil.

Ve sporu dvou mužů i marihuana

31. října

V noci byla hlídka městské policie vyslána do ulice Pod nádražím, kde mělo dojít k rvačce dvou mužů. Na místě se nacházeli dva muži ze Žatce a Chomutova. V době příjezdu strážníků se již neprali, jen se ústně dohadovali. Jeden z dvojice si strážníkům postěžoval, že druhý má u sebe nějaké množství marihuany  a že mju způsobil škodu na ubytovně a také mu zničil tablet. Na místo se dostavila hlídka Policie ČR, která si případ převzala.

Toulavá kočka poranila ženu

29. října

Na městskou policii se obrátila žena, kterou předchozí den poranila toulavá kočka na ruce. Po ošetření u lékaře bylo konstatováno, že je potřeba kočku odchytit a provést vyšetření na vzteklinu. Druhý den dopoledne žena strážníky upozornila, že kočka se opět pohybuje poblíž Astry. Strážníkům se ji následně podařilo odchytit. Šlo o kocoura černé barvy. Podezření na vzteklinu se naštěstí nepotvrdilo. Kocourek putoval do kočičího útulku. Čekalo ho kontrolní vyšetření a kastrace.

Rychlá pomoc

29. října

Ve tři hodiny v noci procházela hlídka městské policie ulici Jana Švermy. Během kontroly spatřili strážníci muže, který stál v předklonu a držel se za břicho. Při otázce, zda je v pořádku, se muž z Plzně posadil na chodník a strážníkům řekl, že má bolesti břicha a souhlasil s přivoláním zdravotnické záchranné služby, které ho převezla do nemocnice v Kadani.

Děti si chtěly jen zaskákat

26. října

Večer kolem desáté hodiny byla městská policie vyslána do ulice U Stadionu, kde pět dětí přelezlo plot u atletického stadionu. Děti skákaly na žíněnce. Po příjezdu hlídky děti začaly utíkat směrem k zimnímu stadionu a dále ke Kauflandu. Strážníci je dostihli u čerpací stanice a posléze předali jejich zákonným zástupcům. Ke škodě na majetku nedošlo. O případu byl informován odbor sociálních věcí.


Hledaného si všimli
23. října

Kolem jedné hodiny odpoledne kontrolovala hlídka městské policie oblast sídliště Na Podlesí. Přitom strážníci zpozorovali osobu, která odpovídala popisu hledaného muže z Kadaně. Muže zadrželi bez použití donucovacích prostředků a předali Policii ČR.

Pohádce strážníci neuvěřili

22. října

Po poledni byla městská policie upozorněna, že ve Věžní ulici se děje něco nekalého u zaparkovaného vozidla, které má již delší dobu rozbité zadní okénko. Strážníci po příjezdu zjistili, že u zmíněného vozidla, které mělo pootevřenou kapotu, stojí jiné auto, ve kterém seděli tři muži z Kadaně. Strážníkům tvrdili, že jim majitel vozidla dovolil aby si z něj vzali baterii. Strážníci si ale ověřili, že to není pravda. Proto přivolali hlídku Policie ČR, která si případ převzala k dořešení.

Sedmiletý byl s mámou v nočním baru

21. října

V půl druhé v noci byla městská policie upozorněna, že v baru v Chomutovské ulici se nachází sedmileté dítě. Po příjezdu na místo strážníci zde našli chlapce, který hrál stolní fotbal. Byla s ním jeho matka, která nejevila známky opilosti.  Strážníci ji vyzvali, aby bar se synem opustila, což také učinila. O případu byl informován odbor sociálních věcí.

Bezdomovci jen pomáhali ženě

19. října

Jen co uplynulo poledne byla městská policie upozorněna, že v Klášterecké ulici se nacházejí místní bezdomovci, kteří zde mají popíjet alkohol a dělat nepořádek. Informace se nepotvrdila. Strážníci sice na místě zastihli bezdomovce, kteří seděli u vchodu jednoho domu. Ale žádný alkohol ani nepořádek zde nebyl. Přítomní bezdomovci pomáhali ženě, která vyklízela byt po své zesnulé matce. Strážníci muže poučili, že nesmí pít alkohol na veřejnosti a musí udržovat pořádek.


Stála kde neměla
15. října

Před šestnáctou hodinou byla cílem městské policie Sukova ulice. Přivolal je sem držitel průkazu ZTP. Když chtěl zaparkovat na vyhrazeném místě, stálo zde neoprávněně jiné vozidlo.  Strážníci se přesvědčili, že jeho slova odpovídají skutečnosti. S řidičem se domluvili, že své vozidlo zatím zaparkuje jinde na volném místě. Na vozidlo, které zde neoprávněně parkovalo, byla nasazena „botička“. Patřilo řidičce z Loun, které byla uložena pokuta. Zároveň byl informován odbor dopravy, který její přestupek zapíše do karty řidiče.

Za volant bez řidičáku a pod vlivem

14. října

Večer kolem osmé hodiny byla městská policie vyslána zkontrolovat okolí Slovanu, kde se měl pohybovat automobil značky Mazda jehož řidič měl být pod vlivem alkoholu a drog. Strážníci zmíněné vozidlo objevili. Jeho řidič jim při kontrole řekl, že nemá řidičský průkaz už asi 3 roky. Ve vozidle byly dvě spolujezdkyně. Obě tvrdily, že tuto informaci nevěděly. Ale měly také podezření, že muž řídí pod vlivem drog nebo alkoholu. Případ byl předán Policii ČR, který muže zadržela, protože již několikrát porušil zákaz řízení motorových vozidel a navíc zde bylo podezření, že řídil pod vlivem návykové látky.

Pomoc přišla včas

12. října

Při pochůzkové činnosti v areálu Prefy se na službu konající strážníka obrátil s žádostí o pomoc muž z Kadaně. Řekl mu, že jeho otec je pravděpodobně uzavřený v dílně a má nějaký zdravotní problém. Maminka s ním mluvila asi před hodinou a prý mluvil hodně nesrozumitelně. Na místo byla hned přivolána zdravotnická záchranná služba a hasiči. Ještě před jejich příjezdem se hlídce a synovi podařilo dílnu otevřít a na zemi našli ležícího jeho otce, který nekomunikoval. Za pomoci hlídky a hasičů byl přenesen do sanitky a převezen na ošetření do nemocnice.

Za divokou jízdou alkohol

12. října

V noci po jedenácté hodině byla hlídka městské policie vyslána do ulice Kpt. Jaroše, kde dodávka bílé barvy svou nebezpečnou jízdou málem způsobila dopravní nehodu. Její jízdu zdokumentovali svědci na mobil upozornili strážníky, kudy dodávka jezdí. Strážníci si na tak na vozidlo počkali v Jungmannově ulici. Dodávka neměla přední poznávací značku a nesvítila jí zadní světla. Řidič zvýšil rychlost a pokoušel městské policii ujet. Honičku řidič vzdal v Poštovní ulici. Případ si převzala Policie ČR. Orientační dechová zkouška ukázala, že měl v krvi 1,59 promile alkoholu.

Toulavého psa museli vyprostit hasiči

7. října

Městská policie se několik dní pokoušela odchytit černou fenku křížence středního vzrůstu, která se pohybovala po Kadani. Pes nebyl agresivní, ale mohl ohrozit bezpečnost provozu. Byl však velmi plachý a před strážník utíkal. Dopoledne před jedenáctou hodinou zaběhla fenka do kostela svatého Petra a Pavla ve Dvořákově ulici přitom se zachytila mezi příčkami železného oplocení a nemohla se dostat ven. Na místo byla přivoláni kadaňští hasiči, kteří za pomoci vyprošťovací techniky psa ze sevření uvolnili a strážníci ho následně odchytili. Pes byl bez zranění převezen do psího útulku.


V noci neměl klid
2. října

V jednu hodinu byla městská policie přivolána do Věžní ulice. Oznamovatel si stěžoval na rušení nočního klidu. Strážníkům řekl, že soused již od pátku dělá hluk ve svém bytě. Z uvedeného bytu byla slyšet hlasitá hudba a křik. Jeho nájemník byl upozorněn na to, že ruší noční klid. Při kontrole evidence přestupků bylo zjištěno, že muž zde již má záznam. Případ tak byl oznámen na přestupkovou komisi.

Pomohli ji najít ubytování

29. září

Večer před devátou hodinou byla městská policie požádána o pomoc pro německy mluvící ženu v Sukově ulici. Jak strážníci zjistili, šlo o ženu z Berlína, která byla v Kadani za cykloturistikou a nemohla ve městě sehnat žádné ubytování na přespání. V té době nebylo skutečně v Kadani  téměř žádné volné lůžko. Díky místní znalosti se strážníkům  ale podařilo zajistit ženě přespání v ubytovně Harmonie.

Ulice plná kukuřice

2
7. září

Po šestnácté hodině si obsluha kamerového systému všimla, že v ulici Rokelská směrem od kruhového objezdu až k benzínové stanici EuroOil, došlo ke znečištění komunikace kukuřicí, která se vysypala z nákladního vozidla zemědělské společnosti. Hlídka vozidlo zastavila. Jeho řidič se k prohřešku doznal a okamžitě zajistil úklid komunikace.


Zdravotníkům přidělává práci
25. září

Kolem jedenácté hodiny byla pěší hlídka v Chomutovské ulici upozorněna na ležícího člověka. Strážníci se muže snažili probudit, ale muž moc nereagoval. Byl bez viditelného zranění ale třásl se zimou a měl promrzlé prsty na ruce. Šlo o muže z Rumunska. Byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Do jejího příjezdu sledovali strážníci jeho stav a přikryli ho termoizolační folií. Byl převezen na interní oddělení. Zde onoho muže již dobře znají. Poslední době byl 6 x přivezen kvůli nadměrné konzumaci alkoholu. Naposledy v uvedený den ráno.

Zábava rušila okolí

23. zář
í
V noci před jednou hodinou si obyvatelé v Golovinově ulici postěžovali na rušení nočního klidu u restauračního zařízení. Strážníci na místě zastihli skupinku lidí, kteří posedávali v prostoru předzahrádky a hlasitě se bavili. Dveře do provozovny byly otevřené dokořán a hlasitá reprodukovaná hudba zevnitř také rušila okolí. Mělo jít o firemní akci. Případ byl postoupen k dořešení živnostenskému úřadu.

Životní prostředí bylo ohroženo

21. září

Odpoledne před třetí hodinou byla městská policie přivolána do Komenského ulice, kde ze zaparkovaného automobilu mělo něco vytékat. Strážníci zjistili, že jde o vozidlo značky Mercedes, které je je špatném stavu. Mělo podhuštěné pneumatiky, zkorodované prahy karoserie, která byla celkově potlučená. Pod motorem byla olejová skvrna o průměru kolem 30 cm.  Strážníci kontaktovali odbor živostního prostředím, který nařídil odtah vozidla. Uniklý olej zneutralizovali přivolaní hasiči. O případu byla informována Policie ČR.


Jak se nemá nikdo chovat
17. září

Dopoledne před devátou hodinou byla hlídka městské policie vyslána do Chomutovské ulice, kde mělo dojít ke znečištění veřejného prostranství u kontejnerů na tříděný odpad. Nacházelo se zde staré linoleum. Žena, které zde odpad vyhodila, strážníkům řekla, že je to jen na krátko, protože ho přítel odveze do sběrného dvora hned, jak odstěhují zbytek bytu. Při následné kontrole ale strážníci zjistili, že odpad není uklizen. Případ se řešil jako přestupek.

Opuštěný pes

17. září

Ráno po osmé hodině byla hlídka upozorněna, že v Rooseveltových sadech je ke stromu přivázaný pes. Strážníci psa nalezli v místech za hokejbalových hřištěm. Šlo o fenu křížence malého vzrůstu, která byla u stromu uvázána růžovým stahovacím vodítkem. Fena byla pohublá a ve špatném stavu. Na místo byl přivolán psovod městské policie, který následně psa převezl do útulku v Chomutově.

Chtěl skočit z okna

16. září

Po dvacáté hodině byla hlídka městské policie vyslána do Prunéřova, kde budil rozruch muž, který kopal do dveří. Strážníci na místě našli muže, který nevnímal je ani spolubydlící  a pokoušel se skočit z okna. Strážníci mu ve skoku z okna zabránili. Obešlo se to bez zranění. Poté přivolali zdravotnickou záchrannou službu a muž byl převezen do nemocnice.

Zloděje, který okradl chlapce, pomohl dopadnou kamerový systém

15. září

Večer před půl sedmou došlo v ulici Boženy Němcové ke krádeži mobilního telefonu, který pachatel odcizil desetiletému chlapci. Při kontrole záznamu z bezpečnostních kamer byla zjištěn pohyb podezřelého muže.  Hlídka městské policie provedla kontrolu v okolních ulicích, včetně barů a restauracích, kde obsluhu upozornili a předali popis pachatele. Z jednoho baru pak obdrželi oznámení, že muž odpovídající popisu se pohybuje v ulici Jana Švermy. Obsluha kamerového systému muže našla a viděla, jak vešel do baru v této ulici, kde ho strážníci následně zadrželi. Případ si převzala Policie ČR.

Áju chtěla jen obejmout

15. září

V půl třetí odpoledne obdržela hlídka městské policie oznámení, že dva muži a jedna žena poničili sochu Áji. Strážníci zjistili, že se ulomila mašle, která se po pádu rozpůlila. Podle popisu strážníci dostihli zmíněnou skupinku ve Švermově ulici. Šlo o návštěvníky z Frýdku Místku. Všichni se k činu doznali. Strážníkům řekli, že po sousoší lezli, protože se chtěli jen vyfotit. Kamenná mašle z  Áji spadla poté, co sochu žena objala. Po pádu se mašle rozlomila. Ujistili, že měli v úmyslu v pracovní den zajít na městský úřad a sjednat nápravu.   


Chtěl whisky zdarma
6. září

Večer před devátou hodinou došlo v jednom z kadaňských k pokusu o drobnou krádež. Muž z Kojetína chtěl bez placení lahev whisky značky Grant´s v hodnotě 222 Kč. Byla mu udělena bloková pokuta. V evidenci přestupků žádný hřích zatím zaevidovaný neměl.

Vandal u Katovy uličky

4. září

Pomalovanou zeď u jedné z kadaňských turistických atrakcí, ke které došlo ze strany ulice Na Příkopě, strážníci zdokumentovali. Pachateli hrozí obvinění ze spáchání trestného činu.

Chtěl jen ošetřit

3. září

Městská policie byla v půl třetí odpoledne přivolána do Komenského ulice, kde se měl nacházet muž, který potřebuje lékařské ošetření. Po příjezdu strážníci na místě našli známého bezdomovce, který se klepal zimou a byl pod vlivem alkoholu. Strážníkům na jejich otázku odpověděl, že by raději lékařské ošetření potřeboval. Po poskytnutém ošetření ale hospitalizaci v nemocnici odmítl.

Disky skončily v kopřivách

2. září

Na strážníka, který měl pochůzku v Rooseveltových sadech se obrátil otec s dětmi, kteří zde hráli diskgolf. Strážníkovi si postěžovali, že místo u některých košů je tak zarostlé křovinami a travinami s kopřivami, že děti nebo začátečníci v tomto prostoru ztrácejí svoje herní disky, které nejsou levnou záležitosti. Poznatek byl předán na předán na městský úřad.

Spolupráci v rámce akce HAD

1. zář
í
Městská policie byla požádaná Policií ČR v Kadani o spolupráci při celorepublikové akci s názvem HAD (Hazard, alkohol a děti 2018). Jde o preventivních kontroly zakázaného prodeje alkoholu dětem a hazardního hraní. Kontroly budou probíhat od srpna do prosince 2018 po celém území České republiky. V Kadani strážníci kontrolovali restaurační zařízení vybrané Policií ČR.

Oslava rušila sousedy

1. září

V noci po půl třetí byla hlídka městské policie přivolána do Fibichovy ulice, kde docházelo k rušení nočního klidu. Jak strážníci zjistil, šlo o skupinu mladých lidí v bytě, kteří  měli oslavu. Majiteli bytu byla za přestupek uložena bloková pokuta.


Podomní prodejci to stále zkoušejí
31. srpna

Po dvanácté hodině zavolala na městskou policii žena z Chomutovské ulici a strážníky upozornila na dvoji mužů, kteří v jejich domě nabízeli služby firmy dodávající elektrickou energii. Neprokázali se však žádným dokladem. Porušili tím tržní řád města, který podomní prodej zakazuje. Žena jim řekla, že jestli okamžitě neodejdou, zavolá městskou policii. Po příjezdu strážníků již podomní prodejci na místě nebyli.

Dbají na bezpečnost dět
í
28. srpna

Během kontrolní činnosti zjistila hlídka městské polici závadu na workoutovém hřišti v Rooseveltových sadech, kde byla utržena informační tabule. Další závada byla zjištěna na dětském hřišti v ulici U Stadionu, kde na dětském kolotoči chybělo nýtování v plechové podložce, která odstávala a mohlo dojít k úrazu dětí. Byla provedena fotodokumentace a informace předány příslušnému odboru městského úřadu.

Opilá žena nadávala i dětem

27. srpna

Odpoledne před třetí hodinou byla městská policie upozorněna na ženu, která slovně napadala skupinu lidí v Chomutovské ulici. Strážníci zjistili, že jde o ženu z Prunéřova, která byla pod vlivem alkoholu. Slovně napadala skupinku dětí, které si hrály na pískovišti a pokřikovala nadávky n aosoby, které procházely kolem. V tomto jednání pokračovala i po příjezdu strážníků. Protože u sebe neměla žádný osobní doklad, byla předvedena na Policii ČR k ověření totožnosti. Přitom u ní byly nalezeny 3 injekční stříkačky s neznámou tekutinou.

Hledané vozidlo našli
25. srpna
V půl jedné v noci byla městská policie požádána o spolupráci při pátrání po osobním automobilu, který měl spoluúčast na drobné dopravní nehodě na čerpací stanici Shell a z místa nehody ujel. Po jedné hodině strážníci vozidlo odpovídající popisu nalezli v Chomutovské ulici. Automobil byl zajištěn blokovacím zařízením a věc oznámena dopravní policii.

Dělníka zachraňoval vrtulník

24. srpna

Městská policie byla požádána Policií ČR o asistenci. Důvodem byl pracovní úraz, ke kterému došlo na stavbě v ulici Na Příkopě. Muž utrpěl zranění hlavy a nohou. Letecky byl transportován do nemocnice v Ústí nad Labem.  

Otravoval nejen cyklisty

24. srpna

Na žádost Policie ČR byli strážníci vysláni do Rooseveltových sadů, kde se u cyklostezky směrem do Prunéřova měla nacházet osoba, která otravovala kolemjdoucí. Strážníci zjistili, že šlo u muže z Prunéřova, kterého upozornili na nevhodné chování a z lesoparku  ho vykázali.


Rychlá pomoc
20. srpna
   
Kolem dvacáté hodiny byla hlídka upozorněna na muže, který v ležel v Na průtahu. Jak strážníci na místě zjistili, muž měl rozbitou hlavu a vedle sebe louži krve. Strážníci mu poskytli první pomoc a na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Muž na dotazy strážníků reagoval zmateně a nebyl schopen říci ani své jméno. Jak se později ukázalo, šlo o muže z Prahy, který byl předtím ošetřován v kadaňské nemocnici po epileptickém záchvatu.

I mobilem se dá rušit noční klid
16. srpna
Po jedné hodině v noci byla městská policie upozorněna, že u baru v ulici Jana Švermy je parta mladých lidí, kteří mají puštěnou hudbu. Strážníci zjistili, že mladík z Kadaně pouštěl hudbu z mobilního telefonu přes externí reproduktor. Byla mu uložena bloková pokuta.


Volala o pomoc
15. srpna

Kolem půlnoci spěchala hlídka městská policie do Golovinovy ulice, kde bylo slyšet volání o pomoc. Strážníci na místě zjistili, že o pomoc volala žena v bytě ve čtvrtém patře. Stěžovala si na silné bolesti ve spodní části zad a v podbřišku. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ji převezla na ošetření do kadaňské nemocnice.

Povídání u kávy rušilo noční klid

15. srpna

V noci po jedenácté hodině byli strážníci přivoláni do Chomutovské ulice, kde docházelo k rušení nočního klidu. Příčinou byly tři ženy, které mezi domy popíjely kávu a hlasitě hovořily. Strážníci je upozornily, že ruší obyvatele přilehlého domu a ženy se rozešly.

Měnil motor na parkovišti

15. srpna

Krátce před polednem byla městská policie upozorněna na vozidlo Alfa Romeo na parkovišti v Golovinově ulici, ze kterého vytékaly provozní kapaliny. Majitel měl údajně přímo na parkovišti měnit motor. Ten strážníci našly ležící opodál. Na místě byl také poničený obrubník, který údajně posloužil jako podpěra. Kolem vozidla byla olejová skvrna a z motoru a z vozidla stále unikaly provozní kapaliny. Událost byla oznámena odbor životního prostředí, který rozhodl od odtažení vozidla. Likvidaci uniklých kapalin provedli kadaňští hasiči. Případ byl předán Policii ČR k došetření.

Muž bez domova si musel po sobě uklidit
8. srpna

Městská policie byla po desáté hodině upozorněna na muže bez domova, který spal v křoví ve Fibichově ulici a odpadky znečistil okolí. Strážníci muže probudili a vyzvali ho, aby nepořádek uklidil. To také okamžitě učinil.

Šampon do fontány nepatří

5. srpna

Strážníci byli vysláni na Studentské náměstí, kde dvě desetiletá děvčata nalila do tryskající fontány dva sprchové šampony a následně se zde vytvořila pěna. Obaly od šamponů strážníci na místě zajistili. Matka jedné z dívek, která byla na Studentském náměstí přítomna, byla upozorněna, že do vodního prvku nelze nic nalévat, i když se jedná o sprchový šampon. Následně byl prostor fontány uzavřen a bylo provedeno vyčištění trysek.

Pátrání se šťastným koncem

4. srp
na
Kolem 15.00 hodin byla městská policie požádána o pomoc při pátrání po pohřešovaném dítěti z Chomutovské ulice. K dispozici byl jeho popis. Strážníci provedli  kontrolu všech vodních toků, ploch kolem nich, atrakcí, fontán a nábřeží, podle informací od matky dítěte. Nakonec byl klučina nalezen pod dětským hřištěm v ulici Chomutovská a předán rodičům. Chlapec byl na návštěvě  u svého kamaráda a zapomněl se od rána ukázat doma.  


Kečup jako nástroj pomsty
2. srpna

Před jedenáctou hodinou v noci byla hlídka městské policie vyslána do bytu na sídliště Na Podlesí, kde mělo dojít k poničení zařízení v bytě. Kromě ženy, která policii přivolala, byl v bytě muž, který strážníkům řekl, že pracuje v Německu a známý mu hlídal byt. Jelikož mu dělal problémy, tak jej ráno vykázal z bytu. Tento muž se ale večer do bytu vrátil, ve vzteku mu pocákal televizi a stěny kečupem a zase odešel. Případ si převzala Policie ČR.     

Z kašny lovili mince

30. července

Večer kolem sedmé hodiny si obsluha dohlížecího kamerového systému všimla dvou mladíků, kteří v kašně na Mírovém náměstí magnetem loví vhozené drobné mince. Mince v hodnotě 29 a 31 Kč vhodili chlapci zpět a oba nezletilce předali strážníci zákonným zástupcům.

Spala na dětském hřišti

29.července

Ráno v půl desáté byli strážníci přivoláni k údajně opilé ženě, které spala na dětském hřišti v Chomutovské ulici. Strážníci ženu vzbudili. Chovala se zmateně a stěžovala si na nevolnost. Strážníkům řekla, byla převezena z Vejprt do nemocnice v Kadani. Odtud utekla a chce zpět do Vejprt. Byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ženu převezla do nemocnice. Vzhledem k jejímu agresivnímu chování, byla při převozu nutná asistence městské policie.

Majitel psa zapomněl na jeho očkován
í
27. červenc
e
Při večerní kontrole v Chomutovské ulici se na městskou policii obrátila žena z Bystřické ulice,  které strážníkům sdělila, že její dcera byla napadena psem. Strážníci ji doporučili vyhledat lékařské ošetření a zprávu od lékaře si vyžádali. Majitel psa strážníků řekl, že pes je řádně přihlášený. Nedokázal ale doložit záznam o očkování psa, kterého vlastní již tři roky. Později přiznal, že pes není očkován. Bylo mu uloženo do 24 hodin předložit zprávu od veterináře o zdravotním stavu zvířete. Případ dořeší přestupková komise.

Divoké prase skončilo v příkopu

27. července

V půl osmé večer byla hlídka městské policie přivolána do Tušimic, kde mělo divoké prase ohrožovat chlapce se psem. Strážníci na místě našli divoké prase, které bylo zraněné, v příkopu u cesty k čerpací stanici ČEZu. Po příjezdu strážníků se chlapci podařilo z místa odejít. Byl kontaktován myslivecký hospodář. Na místo se dostavili členové mysliveckého sdružení, kteří prase zastřelili a odvezli.   

Noční vypravěčka

26. července

Po půl jedenácté v noci byli strážníci přivoláni na místo v Chomutovské ulici, kde se pohybovala žena z Prunéřova. Ta se chovala zmateně a povídala si hlasitě sama pro sebe. Strážníci ženu upozornili, že tím hlasitým povídáním může rušit noční klid. Žena to pochopila a z místa v tichosti odešla.


Znovu hrací automaty
24. července

Na žádost Celní správy ČR provedla městská policie kontrolu zaměřenou na výherní hrací automaty.  V provozovně v ulici Jana Švermy objevili strážníci před půlnocí několik výherních automatů, které byly zapnuty, a byly zde také dvě osoby, které je používaly. Poznatky z kontroly byly předány Celní správě ČR jako důkazní materiál k dalšímu šetření.

Muž upadl na silnici

22. července

Při večerní kontrole sídliště Budovatelů si strážníci po půl deváté všimli skupinky lidí na autobusové zastávce nad ležícím mužem. Muž podle svědků zavrávoral a upadl hlavou na silnici. Byl zraněný a krvácel z pravého nadočnicového oblouku, z nosu a úst. Pádem na obličej si přivodil frakturu nosu. Z dechu byl cítit alkohol, ale mluvil srozumitelně. Přivolaná zdravotnická záchranná služba převezla muže z Klášterce nad Ohří do kadaňské nemocnice k ošetření.


Pomoc pro bezdomovce
19. července

V půl desáté večer byla hlídka městské policie vyslána do ulice Chomutovská, ke zraněné osobě. Strážníci na místě zjistili, že jde o místního bezdomovce. Zraněný muž byl opilý a po pádu s lavičky spadl na hlavu, ze které mu tekla krev. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která zraněného převezla k ošetření do nemocnice.

Sousedé se napadli

15. července

Večer kolem šesté hodiny řešili strážníci hádku mezi sousedy v Chomutovské ulici. Oznamovatelka strážníkům sdělila, že ji fyzicky napadly osoby, které v té době seděly opodál. Šlo o ženu z Tušimic a muže z Bašnic. Že k uvedené události došlo, potvrdila strážníkům dvojice svědků. Případ bude řešit přestupková komise.

Kamera ho našla

15. července

Ráno před osmou hodinou požádala Policie ČR městskou policii o pomoc při hledání muže z Klášterce nad Ohří, který utekl zdravotnické záchranné službě. Měl být převezen do léčebny v Petrohradě. Muže se podle popisu podařilo najít za pomoci dohlížecího kamerového systému na autobusové zastávce v ulici Na Průtahu. Strážníci ho předali zpět do péče zdravotníkům.

Noční návštěvníci koupaliště

14. července

V noci po páté hodině zaznamenal bezpečnostní kamerový systém  pohyb osob u bazénu na koupališti v Kadani. Na místo byla vyslána hlídka městské policie. Strážníci přistihli v areálu koupaliště tři mladé muže z Kadaně. Protože nedošlo k žádné škodě na majetku, byli vyzváni aby koupaliště opustili. Hříšníci příkazu strážníků uposlechli.

Popíjeli, kde neměli

11.července

Po dvanácté hodině si obsluha kamerového systému všimla dvou mužů, kteří popíjeli alkohol v ulici Kpt. Jaroše nedaleko bývalého obchodního domu Prior. V této lokalitě je to zakázáno. Na místo byli vysláni strážníci. Muži z Prunéřova u sebe neměli doklady k prokázání totožnosti a proto byli předvedeni na Policii. Byla jim udělena bloková pokuta. Jeden muž s tím nesouhlasil a jeho případ projedná přestupková komise

Ája přišla o mašli

8. července

Večer po deváté hodině prováděla hlídka městské policie pěší kontrolu Nábřeží Maxipsa Fíka. Během kontroly zde instalovaného sousoší strážníci zjistili, že soše Áji chybí mašle. Tu se jim podařilo najít v zadní části sousoší. Mašle byla rozlomena na dvě poloviny. Informaci o vandalském činu následně obdržel příslušný odbor městského úřadu.


Včely se rojily
18. června

Po poledni se na stromě v Chomutovské ulici usadil včelí roj. Strážníci o situaci informovali kadaňské hasiče, kteří kontaktovali včelaře. Ten roj přemístil do přepravního boxu a odvezl jej. Po celou dobu zásahu strážníci odkláněli chodce na druhý chodník, aby je včely nemohly ohrozit.

Při dopravní nehodě to odnesla i lampa

17. června

Večer před sedmou hodinou došlo k dopravní nehodě na křižovatce ulici Na Průtahu a Nová kolonie. Při střetu dvou osobních vozidel došlo k poškození lampy veřejného osvětlení. Strážníci na základě požadavku Policie ČR odkláněli dopravu a přivolali správce osvětlení, který provedl jeho odpojení.

Rybáři si dávají pozor

16. června

Ve večerních hodinách prováděla rybářská stráž kontrolu za asistence strážníků. Kontrolován byl úsek  u Nechranické přehrady. Potěšující je, že kontrola nezjistila ze strany rybářů žádné pochybení.

Napadl ho spolužák

15. června

Krátce po poledni zavolal na městskou polici nezletilý hoch, který oznámil, že ho cestou ze školy napadl spolužák ze třídy a poničil mu sluneční brýle. Strážníci na místě zjistili, že jde o žáky 2. třídy a z výpovědí obou chlapců vyplynulo, že ke konfliktu nedošlo poprvé, ale  odehrávají se již zhruba 9 měsíců. Strážníci se spojili s rodiči obou chlapců a informovali je o stavu věci. Informována byla také škola a příslušný odbor městského úřadu.


Nočního spáče hledala policie
13. června

Při noční kontrole v ulici Bystřická si strážníci všimli dvou mužů, kteří spali v zaparkovaném automobilu. Šlo o muže z Klášterce nad Ohří a Bíliny, který ovšem u sebe neměl doklad totožnosti. Při jejím ověřování se zjistilo, že muže hledá policie. Proto byl předveden na Policii ČR. Obešlo se to bez použití donucovacích prostředků.


Ptáčata skončila v záchranné stanici
9. června

Kolem jedenácté hodiny obdržela městská policie informaci, že v ulici Boženy Němcové jsou v plastové nádobě odložená 2 ptáčata. Strážníci usoudili, že jde o mláďata poštolky. Po telefonické domluvě byla ptáčata odvezena do záchranné stanice v zooparku v Chomutově.


Pokus o útěk mu nevyšel

8. červn
a
Kolem poledne zahlédl strážník provádějící kontrolní činnost v Chomutovské ulici muže z Prunéřova opřeného o telefonní budku, po které pátrá Policie ČR. Když muž strážníka zahlédl, snažil se z místa zmizet. Nedbal ani na výzvu „Jménem zákona stůj“. Snažil se skrýt v domě, kde byl otevřený vchod. Strážník zajistil jediné vstupní dveře a přivolal posilu. Když muž zjistil, že se z domu jinak nedostane, pokusil se utéci kolem strážníka, kterého se snažil odstrčit. Na výzvy nedbal a tak strážníci museli použít donucovací prostředky. Poté byl muž předveden na Policii ČR.   


Díky kamerám přišla pomoc rychle
7. června

Před půl jednou v noci zahlédla obsluha dohlížecího kamerového systému osobu, které se nejistou chůzí pohybovala středem ulice Kpt. Jaroše. Osoba se náhle zastavila, ulehla na vozovku a dál se nehýbala. Přivolaní strážníci na místě našli neznámého muže ve věku kolem 55 let. Byl zanedbaného zevnějšku a nereagoval na žádné podněty. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba a muž byl v bezvědomí převezen na interní oddělení do nemocnice.

Obavy byly naštěstí zbytečné

4. června

Před pátou hodinou odpoledne se žádostí o pomoc obrátil na městskou policii muž z Klášterce nad Ohří. Jeho sestře z Kadaně se ráno udělalo v práci špatně a odvezl jí k lékaři. Chtěl se jít na ni podívat domů, ale nezvedá mu telefon a ani neotvírá dveře. Ani strážníkům, kteří na místo přijeli, nikdo neotevřel. Na místo byla přivolána Policie ČR a hasiči, kteří se po příjezdu pokusili otevřít dveře. Otevřela je žena, která jim řekla, že jí nebylo dobře a proto dveře neotvírala.

Rušení nočního klidu před komisi

4. června

Po půlnoci byla hlídka městské policie vyslána do ulice Jana Švermy, kde  provoz baru rušil noční klid. Po příjezdu strážníků se před barem nacházelo několik osob, které zde kouřily a dveře do provozovny byly otevřené. Z baru bylo slyšet hlasitou hudbu z jukeboxu. Strážníci upozornili obsluhu na rušení nočního klidu a porušení obecně závazné vyhlášky. Případ dořeší přestupková komise.

Kontrola cyklostezky odhalila nebezpečí

2-3. června

Byla provedena kontrola stavu cyklostezky z Rooseveltových sadů přes Bystřici směrem k prunéřovské elektrárně. Byla zjištěno několik závad, která by mohla přivodit zranění cyklistů. Od přerostlé zeleně zasahující do cyklostezky až po vyplavení povrchu v jednom úseku a z toho důvodu vyčnívající odvodňovací žlábky. Závady byly nahlášeny příslušným odborům městského úřadu.


Dohadování zakončila rána pěstí
1. června

Kolem půl jedné v noci si během kontroly v ulici Chomutovská všimla hlídka městské policie rozepře dvou mužů. Šlo o muže z Krásného Dvora a z Prunéřova, který na druhého zaútočil. Ten ho třikrát odstrčil načeš mu dal úder pěstí do obličeje. Poté prohlásil, že se jen bránil. Muž po úderu spadl na silnici, udeřil se do zadní části hlavy a upadl do bezvědomí. Začal krvácet z obličeje. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla k ošetření do nemocnice. Přivolána byla dále hlídka Policie ČR, která si případ převzala k došetření.

Z ubytovny mu museli pomoci

30. května

Po třetí hodině odpoledne byli strážníci přivoláni do ubytovny Na Podlesí. Měli zde problém s mužem z Uherského Brodu, který měl do 11 hodin pronajatý byt opustit. Muž byl viditelně po dvlivem alkoholu, po pokoji byly rozházené lahve od vodky a piva. Muž si strážníkům postěžoval, že mu není dobře a že má problémy se svou ženou. Strážníci mu pomohli sbalit věci a vyprovodili ho před ubytovnu. Muž si stále stěžoval na nevolnost a uvedl, že má problémy s vysokým tlakem. Proto byla přivolána zdravotnická záchranná služba, které muže převezla na interní oddělení. O situaci byla vyrozuměna mužova manželka.

Zaměřili se na prevenci

26. května

Po jedné hodině odpoledne si strážník během kontrolní činnosti nedaleko Slovanu všiml chlapce, který jel na kole bez ochranné přilby. Ani kolo nebylo v takové stavu, aby bylo způsobilé k provozu na pozemní komunikaci. Tento chlapec byl již několikrát upozorněn  na povinnost mít při jízdě na hlavě cyklistickou přilbu. Strážník se spojil s jeho zákonným zástupcem.
V rámci prevence se městská policie snaží na podobné prohřešky děti i jejich rodiče upozorňovat. Situace se také v posledních týdnech zlepšila. Informují je také o tom, že nácviky cyklistických dovedností mohou využít dětské dopravní hřiště, které je volně přístupně a od června je zde k dispozici i WC. Strážníci se také snaží dětem vysvětlit, že hraní s míčem na chodník nepatří a jsou k tomu určena dětská hřiště a veřejná sportoviště.


Strážníci v roli samaritánů
23. května

V půl dvanácté oznámili asistentky prevence, že mají problémy s bezdomovcem na sídlišti 1. máje. Strážníci na místě zjistili, že uvedený muž je zjevně v podnapilém stavu a odchází směrem do Prunéřova. Když chtěl sejít s obrubníku, upadl na vozovku a udeřil se do hlavy. Strážníci mu přispěchali na pomoc a zranění hlavy mu ošetřili.

Pacientka se vrátila zpět do nemocnice

22. května

Před třetí hodinou odpoledne byla hlídka městské policie vyslána do Komenského ulice, kde se měla nacházet zmatená žena. Žena, která strážníky přivolala, jim řekla, že k ní přišla vnučka, která má na ruce náramek z nemocnice a má strach, jestli z nemocnice neutekla. Již v minulosti se totiž léčila na psychiatrii. Strážníci tuto informaci prověřili a zjistili, že v kadaňské nemocnici ji skutečně postrádají. Na místo byla vyslána sanitka, která pacientku odvezla zpět do nemocnice.

Vnuk okradl seniora

22. května

Po páté hodině odpoledne přispěchali strážníci do Chomutovské ulice, kde starší muž ohlásil, že byl okraden vnukem. Jak strážníkům řekl, u dveří jeho bytu zazvonil vnuk. Muž se ani nepodíval do kukátka jelikož si myslel, že jde o vnuka, se kterým byl domluven na schůzce a otevřel. Za dveřmi byl však druhý vnuk, který ihned po otevření do dveří strčil, muže odstrčil a sebral kabelu, která ležela na botníku. V kabele byly doklady a hotovost, něco přes 2000 Kč. Kabela byla nalezena v mezipatře, obsah byl rozházen, ztratila se pouze hotovost. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si případ převzala


Sousedské spory k přestupkové komisi
15. května

Večer po šesté hodině musela městská policie řešit sousedské spory v domě v Golovinově ulici. Žena, které strážníky přivolala, si stěžovala na sousedy nad nimi, že tam skáčou děti a dělají rachot. Tvrdila, že když šla sousedy požádat, ať se uklidní, byla od nich slovně napadena a bylo ji vyhrožováno újmou na zdraví. Situaci by chtěla řešit u přestupkové komise. Stejně to chtějí řešit i zmínění sousedé, kteří strážníkům tvrdili, že je žena „terorizuje“.  

Opakovanou krádež dořeší Policie ČR

15. května

Před půl osmou večer došlo v prodejně Albert ke krádeži, které se dopustily dva muži cizí národnosti. První z nich, z nich, který odcizil zboží v hodnotě 350 Kč, neměl žádný záznam v rejstříků přestupků a byla mu uložena bloková pokuta. Druhého muž již za podobný přestupek policisté řešili a proto si jeho případ převzala Policie ČR k došetření.

Noční vandalové

12. května

Patnáct minut po půlnoci někdo rozbil skleněnou výplň okna na vrátnici areálu Prefa Prunéřov. Vrátný strážníkům řekl, že viděl dvě osoby, které hodily kámen do okna vrátnice a utekly. Ke krádeži nedošlo. Podle popisu provedli strážníci pátrání v blízkém okolí, nikdo se zde však nenacházel.

Sekačka na trávu poškodila auto

11. května

Po půl dvanácté byla nahlášeno poškození auta od sekačky na trávu, ke kterému došlo v Golovinově ulici. Strážnici na místě zjistili, že šlo o vozidlo Volkswagen Sharan, které mělo rozbité zadní sklo. Na místě byl majitel vozidla a zaměstnanec, která které škodu způsobil. Strážníkům řekl, že sekal trávu v blízkosti vozila a přitom odletěl kamínek, které rozbil sklo vozidlo. Škodu uhradí ze své pojistky.


Původci nepořádku nezůstali utajeni
10. května

Večer před sedmou hodinou byla městská policie upozorněna na dva muže, kteří v Chomutovské ulici odnášeli ke kontejnerovému stání dvě automatické pračky. Po příjezdu na místo se zde již zmínění muži nenacházeli. Oznamovatel jim však sdělil i značku auta, kterým muži odjeli. Stopa je nasměrovala do Radonic. Majitel vozidla byl následně pozván k podání vysvětlení pro podezření ze spáchání přestupku.

Rybáři byli pořádní

7. května
Večer mě
stská policie asistovala Rybářské stráži při kontrole lovících rybářů na řece Ohří. Během kontroly nebylo zjištěno žádné porušení zákona.

Manželské spory vedly až k napadení

6. května

Odpoledne po páté hodině přivolala strážníky žena z domu v Chomutovské ulici. Strážníkům řekla, že ji manžel fyzicky napadl a dal jí facku. Manžele mají mezi sebou delší dobu potíže a spory. Žádost o rozvod již mají údajně podanou. Nikdo z dvojice nepotřeboval lékařské ošetření na místě. Oba strážnici poučili, jak mají dále postupovat. Žena si zajde na lékařské vyšetření, jelikož měla červenou tvář a podá trestní oznámení na Policii ČR. To samé hodlal udělat i její manžel, který tvrdil, že ho manželka rovněž napadla.


Na nákup ke kontejnerům
3. května

Po poledne byla městská policie přivolána na sídliště 1. máje, kde nějaký muž vybíral kontejnery a věci si dával do nákupního vozíku z Kauflandu. Strážníci na místě přistihli muže, který do vozíku vybíral papír z kontejneru na tříděný odpad. Muž jim řekl, že vozík má zapůjčený. Strážníci si jeho tvrzení ověřili a nebylo pravdivé. Musel ho vrátit zpět před obchodní dům. Vzhledem k tomu, že cena vozíku nepřesahuje 5000 korun, byl jeho případ řešen jako přestupek.

Sousedům vadila hlasitá oslava

1. května
 
V půl šestá odpoledne byli strážnici přivoláni na sídliště Budovatelů, kde sousedy obtěžovala hlasitá hudba z jednoho bytu. Muž z uvedeného bytu strážníkům vysvětlil, že s rodinou oslavují křtiny vnučky, na které přijela rodina ze Slovenska. Pouze hrají na akustickou kytaru a zpívají. Pouštět reprodukovanou hudbu se nechystali a oslavu plánovali ukončit kolem 21 hodin a noční klid rušit nebudou


Z požáru lesa pálení kabelů
24. dubna

V půl desáté večer byl městské policii ohlášen požár v lese za viaduktem směrem k elektrárně Prunéřov. Strážníci na udaném místě nalezli dva muže, kteří zde pálili měděné kabely. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, protože bylo podezření z krádeže uvedených kabelů, a kadaňští hasiči, kteří oheň uhasili, aby se nerozšířil do lesa. Kabely byly převezeny a uskladněny v Technických službách Kadaň.

Pro bezpečné hraní

23. dubn
a
Asistentky prevence kriminality provedly kontrolu na dětských hřištích a o nalezených závadách byl informován příslušný odbor městského úřadu.

I hlasitý hovor může rušit sousedy

21. dubna

Večer po desáté hodině řešila městská policie stížnost na rušení nočního klidu na sídlišti Na Podlesí. Muž, který měl údajně noční klid rušit, strážníkům tvrdil, že se ničeho  nedopustil, pouze se s kamarádem bavil na balkoně hlasitěji. Oznamovatelka však tvrdila, že se s kamarády baví opakovaně až do ranních hodin. To muž odmítal. Strážníci ho upozornili na dobu nočního klidu. Pokud by se rušení nočního klidu opakovalo, případ by byl předán přestupkové komisi. Muž slíbil, že se to již opakovat nebude.

Hlasitá oslava narozenin

21. dubna

V půl desáté večer obdržela městská policie stížnost na hlasitou hudbu v Chomutovské ulici. Byla slyšet i po příjezdu strážníků. Obyvatelka bytu, ze kterého hudba vycházela, strážníkům řekla, že slaví narozeniny. Strážníci ji upozornili, že kdyby si hlasitou hudbu pouštěla i po 22.00 hodině, dopouštěla by se rušení nočního klidu.

Ženě pomohli dojít domů

20. dubna

Před šestnáctou hodinou prováděla hlídka městské policie kontrolu v Poštovní ulici. Strážníci si všimli ženy ležící na vozovce. Pomohli ji vstát a posadit. Šlo o ženu z Pětipsů, které v současné době bydlí Na Podlesí. Strážníkům se přiznala, že ve větší míře popila alkohol. Měla odřený loket pravé ruky, ale lékařské ošetření odmítla. Řekla, že domů dojde sama. Když po několika krocích znovu upadla. Strážníci opět pomohli vstát a doprovodili ji až do jejího bytu.

Museli mu zavolat záchranku

20. dubna

Odpoledne před druhou hodinou obdržela městská policie oznámení, že v prostorách bývalé betonárky u zahrádek na Bystřici se nachází bezdomovec, který potřebuje lékařské ošetření. Strážníci na základě oznámení muže našli. Muž si stěžoval na bolest zad a nohou, nemohl se pohnout. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ho převezla na ošetření do nemocnice.


Noční klid jim nic neříkal
14. března

Po třetí hodině v noci byla městská policie přivolána do Poštovní ulice, kde měla v jedné restauraci hrát hlasitě hudba. To se potvrdilo. Strážníci ji zaslechli již při svém příjezdu. Vycházela z prostor, které nebyly přístupné. Po opětovném zabouchání na vchodové dveře se hudba ztišila, ale nikdo neotevřel. Případ bude řešen jako přestupek proti veřejnému pořádku.

O děti bylo postarán
o
13. dubna

Večer v půl sedmé byla, na základě telefonického oznámení, vyslána hlídka městské policie do provozovny v Chomutovské ulici, kde měl být na pivu žena, která měla doma nechat o samotě své děti. Strážníci ženu v uvedeném baru skutečně našli u třetinky piva. Strážníky ujistila, že děti hlídá doma její přítel. Její tvrzení si strážníci ověřili. Muž,který si s dětmi hrál jim řekl, že jeho přítelkyně šla na pivo a popovídat si. O děti bylo postaráno.


Polonahý muž skončil v nemocnici
8. dubna

Městská policie byla před odpoledne kolem páté hodiny přivolána do zahradní kolonie Bystřice, kde se měl pohybovat polonahý muž. Strážníci zde zmíněného muže skutečně objevili. Podle jeho sdělení byl z Českých Budějovic. Žádný doklad totožnosti u sebe ale neměl. Byl oblečen jen v trenýrkách a tričku, bez kalhot a bez bot. Byl zmatený a zjevně pod vlivem alkoholu. Na obličeji a na rukou měl poranění kůže, prý od trnek. Pod pravým okem měl bouli a palec levé nohy měl rozseknutý. Dále měl starší poranění kolen a holeně. Na místo byla přivolána Zdravotnická záchranná služba, která muže převezla na chirurgickou ambulanci.

Vzorní rybáři

7. dubna

Ráno od devíti do jedenácti hodin provázela městská policie členy rybářské stráže při kontrole rybářů. Kontrola proběhla na břehu řeky Ohře pod chatovou osadou Tušimice. Během kontroly nebyly zjištěno žádné porušení rybářského řádu.

Rušili noční klid
7. dubna
Večer před devátou hodinou byla hlídka městské policie vyslána do Tušimic. Oznamovatelka domu si postěžovala na obyvatele jednoho  bytu, kteří neustále dělají v noci hluk. Strážníci obyvatele zmíněného bytu upozornili, že pokud budou hluční po 22.00 hodině, budou se dopouštět rušení nočního klidu. Bylo přislíbeno, že bude vše v pořádku.

Dobrý soused přivolal pomoc

7. dubna

Ráno po půl sedmé zavolal na městskou policii muž, který oznámil, že jeho sousedka ho telefonem poprosila o pomoc, protože doma spadla z postele a není schopna sama vstát. Strážníci na místo přivolali také členy kadaňské hasiče, kteří byt otevřeli. Žena byla v pořádku a strážníkům řekla, že lékařské ošetření nepotřebuje. Ze země sama vstát nedovede, ale ze sedu se pohybovat může pomocí chodítka.


Budil pohoršení na dětském hřišti
4. dubna

Městská polici byla zástupcem jedná z kadaňských škol upozorněna na žáka, který se den předtím spatřen na dětském hřišti poblíž školy, kde se obnažoval a onanoval. Svědkyně kromě jeho popisu uvedla, že dotyčný chlapec po okřiknutí ujel na kole. Ve škole ho poznala. Případ tohoto chlapce (r. 2002) si převzala Policie ČR.

Cirkus po sobě zanechal škodu

26. března

Městská policie byla vysláno do Říční ulice, na místo, kde od 21. do 26. března hostoval cirkus Ohana, který divákům nabízel i hororový cirkusový program. Tomu se podobal i jeho odjezd z Kadaně. Na místě po sobě zanechal rozježděnou veřejnou zeleň, poničené obruby a znečištěnou komunikaci. Podle předběžného odhadu tak vznikla škoda ve výši kolem 50 000 korun. Případ byl předán Policii ČR a projednával se i při interpelacích na zasedání zastupitelstva města.

Noční práce rušila sousedy

25. března

Před jedenáctou hodinou v noci jeli strážníci řešit rušení nočního klidu v Chomutovské ulici. Z Žena z uvedeného bytu jim řekla, že provádí jeho rekonstrukci. Z bytu bylo slyšet bouchání kladiva a řezání pily. Strážníci zahlédli, že se zde pokládá plavoucí podlaha.  V bytě byly i tři nezletilé děti ve věku 8 až 13 let, které byly vzhůru. Žena se na výtku strážníků ohradila, že „jsou doma a můžou si jít spát kdy chtějí a je jedno jestli vstanou do školy“. S přestupkem nesouhlasila a tak se bude tímto případem přestupková komise.

Svoji matku si urážet nenechal

24. března

Před šestnáctou hodinou byla městská policie k autobusové zastávce v Jungmannově ulici, kde mělo dojít k napadení. Po příjezdu strážníků se na místě nacházeli dva muži a jedna žena. Muž z Mostu ležel na zemi a muž z Kadaně stal nad ním. Strážníkům řekl, že ležící muž měl urážet jeho matku, což dotyčný popřel. Měl zranění v obličeji ale ošetření odmítl. Případ si převzala Policie ČR.

Rychlá pomoc

23. března

Kolem patnácti hodin byli strážnici přivoláni do ulice Kpt. Jaroše, kde ležel na zemi muž. Na místě zjistili, že  se jedná o muže z Kadaně, který krvácel z čela a nosu. Následně si ho převzala zdravotnická záchranná služba a převezla k ošetření do nemocnice.


Proč vyzváněla na zvonky?
22. března

V půl jedné v noci byla hlídka městské policie  vyslána do Jungmannovy ulice, kde se v jednom domě měla pohybovat žena a zvonit na zvonky. Strážníci na uvedeném místě našli ženu z Klášterce nad Ohří, jak se snaží dozvonit na jeden z bytů. Údajně na svého pradědu. Protože na této adrese neměla žena trvalé bydliště, byla ze vchodu vykázána. Výzvy uposlechla a odešla.

Rozhodnou se podle výše škody

20. března

Večer po deváté hodině byla městská policie přivolána do Školní ulice, kde v jednom z domů došlo k rozbití vchodových dveří. Oznamovatel strážníkům sdělil, že asi ví, kdo to udělal. Další obyvatelé domu upozornili strážníky, že pravděpodobný pachatel se potlouká ve vedlejším vchodu. Muž z Kadaně u sebe neměl žádný doklad totožnosti a proto byl předveden na Policii ČR. Policie čeká na stanovení výše způsobené škody.

Opět vylepovali kam neměli

19. března

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci poutače na program cirkusu mimo stanovené plakátovací plochy. Věc byla předána k dořešení správnímu orgánu.

Naštěstí jí o život nešlo

16. března

Odpoledne po páté hodině byla hlídka městské policie vyslána do Chomutovské ulice, kde se v jednom bytě za zabouchnutými dveřmi nacházela dívka ve věku 12 let. Rodiče měli obavu o její život, jelikož na bouchání ani zvonění nereagovala. Byt otevřeli přivolaní hasiči. Rodiče našli dceru jak spí. Řekla jim, že nic neslyšela. Byla v pořádku.

Chtěla si nakoupit bez placení

16. března

Krátce před jednou hodinou odpoledne byli strážníci přivolání do Kauflandu, kde došlo ke krádeži. Dívka (r. 2002) zde odcizila kosmetické zboží v celkové hodnotě 144,80 Kč. Svědci dosvědčili, že si je dala do kapsy a prošla pokladnou bez zaplacení. Byla jí uložena bloková pokuta a dívka byla předána své babičce.   


Agresivní pacient
12. března

V půl čtvrté odpoledne byla hlídka městské policie vyslána do nemocnice na chirurgickou ambulanci, kde se měl agresivní pacient. Strážníci zjistili, že šlo o muže z Chomutova, který měl ve stejný den konflikt s ostrahou Lidlu. Podle svědectví slovně napadl jak personál nemocnice, tak pacienty. Konkrétně šlo o manželský pár. Muž na vysvětlenou uvedl, že se mu dvojice smála a chtěla ho předběhnout. Podle svědků si ho však onen manželský pár vůbec nevšímal. Strážníci vyčkali na místě, než byl muž vyšetřen. Muž se již choval slušně a nikoho nenapadal.  

Za pomoc se vděku nedočkala

9. března

V půl třetí odpoledne byla městská policie požádána o asistenci v případě výjezdu zdravotnické záchranné služby k opilému muži v Jungmannově ulici. V uvedeném domě se nacházela žena a její syn, který pobývá mezi bezdomovci. Matka si syna přes zimu nastěhovala k sobě do bytu. Nyní si nepřeje, aby se syn dále zdržoval v jejím bytě, neboť se u ní scházejí bezdomovci a její syn je stále pod vlivem alkoholu. Z toho důvodu chce, aby se odstěhoval. Muž z místa odešel. V bytě si ponechal věci, které si vyzvedne až vystřízliví.

Varovali před nebezpečím

5. března

Odbor životního prostředí požádal městskou policii o pomoc při vyhlášeném varování v okolí zamrzlé řeky nad Kadaňským stupněm. Strážníci  vytipovaná místa označili zákazem vstupu pomocí pásky. Na několika místech byly umístěni informační tabule. Upozorňovali na nebezpečí při vstupu na led při oblevě a kolísání hladiny vodního toku. Osoby, které se v této době na ledové ploše pohybovaly, byly upozorněny, že jsou ohroženy na životě a z ledu dobrovolně odešly.


Při hádce ničil nábytek
1. března

Hlídka městské policie byla po šestnácté hodině vyslána na sídliště Budovatelů, kde mělo v jednom z bytů dojít k napadení. V uvedeném bytě se nacházela žena a její přítel z Klášterce nad Ohří. Oba strážníkům tvrdili, že se jen pohádali a při hádce muž rozbil část nábytku a věcí. Nikdo nebyl zraněn ani napaden fyzicky. Žádný z dvojice nechtěl nic oznamovat. Jelikož jejich vzájemná hádka pokračovala i za přítomnosti strážníků, byli uklidněni a poučení. Případ byl oznámen na odbor sociálních věcí. Muž následně opustil byt

V půl třetí dopoledne byla hlídka městská policie vyslána do ulice Jana Švermy, kde se na zemi povalovali dva muži, zjevně pod vlivem alkoholu, kteří slovně napadali kolemjdoucí. Jak strážníci na místě zjistili, šlo o muže, kteří zaměstnávají strážníky skoro každý den. Zvláště jeden z dvojice, kterému pomáhali také předchozí den, aby se vůbec postavil na nohy. Musela k němu být přivolána zdravotnická záchranná služba, pro kterou je to rovně známý pacient.  A zmíněný muž zaměstnal strážníky a zdravotníky i den předtím, a ještě se choval tak agresivně, že při jeho převozu do nemocnice byla potřeba asistence městské policie. V tomto případě se jedná o téměř sisyfovskou práci, která zaměstná řadu lidí, kteří by mohli zatím společnosti sloužit jinak.

14. ledna po osmnácté hodině byli strážníci vysláni do ulice Jana Roháče. Z důvodu prudkého poklesu teploty a sněžení zde došlo k vytvoření náledí, na kterém dostal smyk osobní automobil, který zablokoval dopravu. Strážníci za pomoci posypové soli a štěrku uvízlé vozidlo vyprostili a teprve poté mohl projet i posypový vůz TS Kadaň. Městská policie též vlastními silami obnovila sjízdnost kruhového objezdu na křižovatce ulic Na Průtahu, Kpt, Jaroše a Chomutovská, kde uvízlá vozidla zablokovala dopravu. Dále za pomoci jednotky kadaňských hasičů provedli strážníci ruční prosolení komunikace vyproštění vozidel uvízlých nad stavebninami v ulici Rokelská, kde také nemohlo projet vozidlo údržby.

Nepořádek, který po sobě zanechávají lidé bez domova na místech, kde většinou přebývají, není strážníkům lhostejný. Zvláště, když někteří z nich se ve svém volném čase věnují myslivosti a mají k přírodě velmi blízký vztah. V prosinci bylo provedeno několik kontrol se zaměřením na veřejný pořádek. Bezdomovci nad nemocnici a v lesíku v Prunéřově byli na zanechaný nepořádek několikrát upozorněni. Slíbili, že si ho uklidí. Což také do stanovené lhůty učinili. Odpad uložili do pytlů, které odvezly Technické služby Kadaň.

18. listopadu v ranních hodinách si obsluha dohlížecího kamerového systému všimla, že v Chomutovské ulici jsou odloženy části sedací soupravy vedle kontejnerového přístřešku. Z kamerového záznamu bylo zjištěno, odkud sem byl odpad sem v nočních hodinách přinášen. Strážníci pak následně zjistili, kdo sem odpad odložil. Muž z Kadaně jim řekl, že neměl možnost odvozu a že se odpad nesmí takto odkládat, prý netušil. Byla mu uložena bloková pokuta.
Před dvanáctou hodinou obsluha kamerového systému zaznamenala další ukládání odpadu k tomu přístřešku. Odpad vynášel muž z auta značky Ford. Muž z Klášterce se strážníkům přiznal, že zde věci odložil, protože si myslel, že kancelářskou židli někdo odnese a deky někdo využije. Také jemu byla uložena bloková pokuta.

Zachyceno kamerou

30. října po šestnácté hodině si obsluha kamerového systému všimla nakloněného stožáru u nákupního centra u křižovatky Na Podlesí a Na Průtahu. K poškození stožáru došlo silným větrem. Městská policie se spojila se zástupcem obchodního centra. Na místo byli přivoláni hasiči z Kadaně a Klášterce nad Ohří, kteří za pomoci vysokozdvižné plošiny nebezpečný stožár demontovali. Strážníci během demontáže dohlíželi aby nedošlo ke vstupu osob do ohroženého prostoru.

V noci po druhé hodině neušla pozornosti obsluhy dohlížecího kamerového systému podezřelé chování trojice osob v ulici Kpt. Jaroše. Zdálo se, že se pokouší zastavovat projíždějící vozidla s úmyslem prodat notebook, který měly u sebe. Bylo podezření, že může pocházet z krádeže. Před strážníky se podezřelí dali na útěk. Dvojice mladých mužů byla zadržena v Golovinově ulici. Třetí osobou byl nezletilec z Prunéřova. Muži tvrdili, že notebook našli. V té době neměla Policie ČR hlášení o jeho krádeži. Byl proto předán do ztrát a nálezů.

Večer po deváté hodině si obsluha dohlížecího kamerového systému všimla jak v ulici Chomutovská u Slovanu jezdí nezletilé děti na kole a nemají na hlavě cyklistickou přilbu. Přivolaní strážnici zjistili, že jde o dva bratry, kteří již byli několikrát upozorněni na povinné nošení cyklistických přileb. Jejich rodiče porušení zdůvodnili tím, že žádné helmy doma nemají. O případu byl informován příslušný odbor městského úřadu.  

I když v Kadani není mnoho lidí bez domova, řada z nich zaměstnává městskou policii prakticky každý den.  Mezi každodenní úkoly strážníků tak patří pomáhat jim na nohy po nadměrné konzumaci alkoholu nebo řešit nepořádek, který po sobě na různých místech ve městě zanechávají. Jeden z mnoha případů zaznamenal kamera městské policie u kruhového objezdu v ulici Kpt. Jaroše. Bezdomovec zde na frekventovaném místě ulehl na chodník odpoledne po jedné hodině. Tedy v době, kde zde prochází také velký počet dětí a studentů kadaňských škol. Pro ně zrovna nebyl dobrým příkladem. Pomoci na nohy mu museli opět strážníci. Nepořádek, který po sobě zanechal uklidili pracovníci technických služeb.

Šestého srpna po jedné hodině v noci zpozorovala obsluha kamerového systému muže, jak v Chomutovské ulici na parkovišti před Tepelným hospodářstvím Kadaň demoluje osobní automobil. Přivolaní strážníci zjistili, že podnapilý muž rozbil zadní okno u zaparkovaného vozidla. Poškozené auto patří jeho otci z Tušimic. Ten se po oznámení na místo dostavil a potvrdil, že si to vyřeší mezi sebou.  Muž bude řešen za rušení nočního klidu.

V úterý 13. června došlo k dopravní nehodě na Špitálském předměstí, kterou zachytila kamera bezpečnostního systému. Nákladní automobil, jehož řidiče postihly zdravotní potíže, přejel kruhový objezd a skončil v zeleni. Naštěstí nedošlo ke zranění dalších osob ani k větších materiálních škodách.

1. dubna odpoledne před pátou hodinou upoutala pozornost obsluhy kamerového systému zábava trojice mladíků. Mladíci nejprve v ulici Jana Švermy rozhazovali písek a poté se skupinka přesunula na Mírové náměstí k automatům na výdej parkovacích lístků. Jak strážníci po příjezdu na místo zjistili, během deseti minut mladíci stačili vytisknout 135 kusů parkovacích lístků. Nezletilci byli předáni do rukou svých zákonných zástupců. Strážníci také informovali správce automatů. Podle něj nebyla způsobena žádná škoda.

Vozidlo, které vezlo před polednem zboží do jednoho z obchodů v ulici Jana Švermy, poškodilo lampu veřejného osvětlení umístěnou na zdi budovy. Strážníci zjistili, že vozidlo, které lampu poškodilo, odjelo směrem na Mírové náměstí. Zachytila ho jedna z bezpečnostních kamer městské policie. Hříšníka usvědčovala část kopule z lampy, kterou si vezl na střeše. Šlo o řidiče z Poděbrad. Protože se jednalo o dopravní nehodu, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.

Odchyt hadů sice nepatří k běžným činnostem městské policie, ale strážníci ho zvládnou také. 30. srpna je přivolala žena z Vinohrad, kde hada objevila na terase u dveří svého domu. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o užovku obojkovou v délce přibližně 80 cm, která patří mezi chráněné živočichy naší přírody. Strážníci hada odchytili a následně vypustili poblíž vodního toku zpět do přírody.   

Večer v šest hodin obdržela městská policie oznámení, že v jedné kadaňské pivnici se nachází zcela nahý muž. Na místě se strážníci přesvědčili, že tomu tak skutečně je. Muž, který bydlí v ubytovně vedle pivnice, si vůbec nepamatoval, proč se ocitl nahý venku. Bylo zřejmé, že požil alkoholické nápoje, ale se strážníky komunikoval.  Strážníci se spojili s majitelem ubytovny, který zajistil její otevření aby nahý muž mohl zpět do svého pokoje. Byla mu uložena bloková pokuta za buzení veřejné pohoršení.

7. května došlo v Chomutovské ulici k dopravní nehodě, kterou zaznamenala kamera městské policie. Mladý cyklista bez přibrzdění a rozhlédnutí vjel na přechod a byl sražen projíždějícím autem jedoucím směrem do města. Utrpěl odřeninu lokte a měl tržnou ránu nad okem. Chlapce si převzal zdravotnická záchranná služba. Případ došetří Policie ČR. Je potřeba, aby rodiče svým dětem věnovali větší pozornost. Nenechali je vyjíždět bez ochranné přilby a stále jim zdůrazňovali základní pravidla bezpečnosti.  Prevence patří k stálým činnostem městské policie. V loňském kalendářním roce preventisté věnovali  200 vyučovacích hodin tomu, aby seznámili žáky kadaňských základních škol  (a 50  hodin v mateřských školách) se základy bezpečnosti silničního provozu nejen na silnicích, ale také na chodnících a cyklostezkách.

Snaha muže z Klášterce dostat se za každou cenu do sklepa domu v ulici Budovatelů, skončila jeho voláním o pomoc. Jak se snažil protáhnout dovnitř kolem schodišťového zábradlí a vstupem do sklepních prostor, zůstal mezi nimi zaklíněn. Aby ho mohli vyprostit, museli strážníci na pomoc přivolat kadaňské hasiče. Přivolána byla také záchranná zdravotnická služba, která muži s pohmožděným hrudníkem poskytla ošetření. Akci zdokumentovala služební kamera, kterými jsou strážníci vybaveni.   

Také kamera městské policie zaznamenala muže, který ležel v Chomutovské ulici u autobusové zastávky před 3. ZŠ. Než přijeli strážníci na místo, muže se zvedl a odešel směrem ke Slovanu. Zasahujícího strážníka opilý muž s plastovou lahví v ruce častoval sprostými slovy. Následovaly výhrůžky a nakonec došlo k přímému napadení zasahujícího strážníka. Muž v urážkách nepřestal ani po předvedení na Policii ČR.     

Během silvestrovských oslav a vítání nového roku nedošlo v Kadani k žádným mimořádným událostem, které by musela řešit městská policie. Na průběh oslav dohlížely také její bezpečnostní kamery.    

Kamera v prosinci zaznamenala také nebezpečné chování starší řidičky. Ta nasedla do svého vozu, který stál blízko přechodu v Jungmannově ulici. Rozjela se ve chvíli, kdy přes přechod přecházeli lidé, které vozidlem ohrozila.

Kamera městské policie zachytila i drobnou nehodu, ke které došlo při vjezdu na parkoviště na sídlišti D. Auto sjelo z komunikace. Nehoda se obešla bez zranění a vážných škod.

Kamery městské policie zaznamenaly také chovaní řidičky, kterou chtěli strážníci řešit za běžný dopravní přestupek blokovou pokutou. Žena z Prahy se však se strážníky odmítla bavit, a když se jí pokoušeli zastavit, najížděla na ně autem. Strážníci ji dostihli v její provozovně. Její jednání tak bude mít dohru. Pro řidičku nepříjemnější v tom, že se zjistilo, že vozidlo, které řídila, je nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Firmě, která ho vlastní, tak hrozí ve správním řízení vysoká pokuta.

Kamerový systém městské policie opět prokázal, že je dobrým pomocníkem. Zachytil průběh dopravní nehody, ke které došlo na kruhového objezdu poblíž Smetanových sadů. Auto se dostalo mimo vozovku a poničilo sloupky oplocení. Záznam pomohl Policii ČR při vyšetřování příčin nehody.

Že jsou dohlížecí kamery platným pomocníkem městské policie, dokazují každý den. Platí to i pro případy pití alkoholu v místech, kde je to zakázané. To je i případ Chomutovské ulice u areálu Slovan. Mladík, kvůli kterému strážnici na místě zasahovali, navíc ještě nedovršil 18 let. Informaci tak obdržel odbor sociálních věcí.

K vandalskému jednání se rozhodla v neděli 5. dubna po jedenácté hodině v noci dvojice mladých mužů při cestě přes dokončenou část Löschnerova náměstí. Během chůze začali kopat do dřevěného hrazení podél cest. Celkem se jim podařilo poničit téměř tři desítky jeho částí. Po oznámení na místo vyrazily dvě hlídky městské policie. Strážníci, i na základě obdrženého popisu, oba mladíky z Kadaně zadrželi v Koželužské ulici. K činu se posléze přiznali. Jejich případ si převzala Policie ČR. V současné době již střeží prostor Löschnerova náměstí bezpečnostní kamera.

Město má možnost vyhláškou upravit provozní dobu tam, kde dochází k častému rušení nočního klidu, a ze strany provozovatele není snaha o nápravu stavu, který musí pravidelně řešit městská policie. Příkladem takové provozovny, kde v současné době dochází k častému rušení nočního klidu, je Fair-play v Jungmannově ulici. Dokladem jsou i záznamy z dohlížecí kamery.

Tak trochu jako kovbojové si mohli připadat strážníci a příslušníci Policie ČR, kteří se snažili 12. února po osmnácté hodině usměrnit pětici koní, které také zachytila kamera na kruhovém objezdu u Hřbitovní ulice. Koně, kteří utekli ze statku Jezerka, se následně vydali po obchvatu kolem obřadní síně směrem do Prunéřova. Podařilo se je však otočit a udržet na komunikaci nižší třídy. Nakonec společným úsilím strážníci, policisté a pracovníci statku koňům zatarasili cestu. Pak jim navlékli ohlávky a byli odvedeni zpět na statek. Důležité je, že díky včasnému zásahu nedošlo k žádné dopravní nehodě ani ke zranění osob nebo koní.

V prosinci obdržela městská policie oznámení o krádeži v prodejně Rossmann. Zboží odcizili dva muži, kteří následně z prodejny utekli. Při krádeži je ale zachytila kamera. A ze záznamu, díky místní znalosti, zjistili strážníci totožnost pachatelů. Následně je zadrželi u jednoho supermarketu, kde se snažil jeden z dvojice kradené zboží prodat. Druhý muž kradené zboží v hodnotě 3000 Kč prodal za 470 Kč jednomu prodejci potravin. Ten je odkoupil s vědomím, že bylo odcizeno. Za jeho jednání mu byla udělena pokuta. Dvoji zlodějíčků dopadla hůře. Z původního přestupku se nakonec stal trestný čin, protože oba pachatelé již byli za podobné delikty v minulosti trestáni.

Obsluze dohlížecího kamerového systému neušla dopravní nehoda, ke které došlo 19. listopadu ve 12.40 hod. na křižovatce ulic Jungmannova a Fibichova. Řidič vozidla VW Golf z Klášterce, který jel ve směru od průmyslové školy, nedal přednost vozidlu Škoda Octavia, které řídil muž z Kadaně a narazil do pravého boku vozidla. Ke zranění osob nedošlo, vznikla pouze škoda na vozidlech. Případ si převzala Policie ČR.

Hlídka městské policie byla 29. října kolem půl jedenácté večer upozorněna na rozbito výlohu jedné prodejny v ulici Kpt. Jaroše. Na místě zjistili, že byla poničena přední část výlohy. Na místo se dostavila také hlídka Policie ČR, která si případ převzala. Pachatelé byli zajištěni během chvíle a to   také díky dohlížecímu kamerovému systému.


Všímavý občan upozornil 18. září v půl třetí odpoledne městskou policii, že dvě zapomenutá kola na dětském hřišti v bývalých kasárnách, si podezřele zvídavě okukuje skupina dětí. Na uvedené místo hned zaměřila pozornost bezpečnostní kamera, která zaznamenala, jak na uvedených kolech odjíždějí dvě děti směrem do Polní ulice. Když je hlídka dostihla, sesedly z kola a hledaly úkryt. Ale marně. O případu byla informována pracovnice odboru sociálních věcí, která děti předala jejich zákonným zástupcům.  Kola se vrátila k majitelům.   

Dispečerka kamerového systém spatřila v noci 2. srpna před čtvrtou hodinou, jak nějaké osoby ničí květinovou výzdobu na pěší zóně v ulici Jana Švermy. Na místo hned vyrazila hlídka městské policie. Jak strážníci zjistili, pachateli byli dva mladíci z Kadaně. Oba měli zašpiněné ruce od hlíny a k činu se přiznali. Navíc se strážníkům podařilo zajistit i očité svědky celé události. Za jejich vandalský čin byla pachatelům udělena vysoká bloková pokuta.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky